Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Použití účtů 548 a 648 v praxi


Bc. Alena Haas Kubátová
25. 7. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Na účtu 548 účtujeme o nákladech týkajících se provozní oblasti, o kterých nebylo účtováno na jiných účtech třídy 5.

Foto: 123RF

 

Účtování na účtech 548 a 648 bývá spojeno s mnoha otázkami, z nichž alespoň některé dnes zodpovíme a současně vyvrátíme zažité mýty. K jakým chybám dochází při účtování a jaké jsou nejpoužívanější předkontace?


 
Pro začátek si zopakujeme základní zásady pro účtování nákladů a výnosů a poté se podrobně zaměříme na konkrétní syntetické účty.

Principy účtování na účtech nákladů a výnosů

Každý účetní i student druhého ročníku obchodní akademie bezpochyby ví, že přírůstky nákladů účtujeme na stranu Má dátipřírůstky výnosů na stranu Dal. Platí, že o nákladech i výnosech účtujeme zásadně v období, s nímž časově a věcně souvisejí. A ty, jenž se týkají budoucích či minulých období časově rozlišujeme pomocí účtů časového rozlišení.

Postup při časovém rozlišení si účetní jednotka upravuje zkraje roku ve své vnitropodnikové směrnici a nesmí jej v průběhu roku měnit.

Podle § 23 odst. 2 zákona o daních z příjmů není nutné používat účty časového rozlišení v takových případech, kdy se jedná o nevýznamné částky. Jde např. o předplatné novin a časopisů na následující rok, nákup kalendářů a diářů, nebo úhrada za služby účetních a daňových poradců ověřujících výsledek hospodaření za předchozí účetní období.

Zůstatky účtů v účtové třídě 5 se při uzavírání účetních knih převádí na vrub účtu 710 – Účet zisků a ztrát, zůstatky účtů v účtové třídě 6 ve prospěch účtu 710.

Účet 548 – Ostatní provozní náklady

Na tomto účtu účtujeme o nákladech týkajících se provozní oblasti, o kterých nebylo účtováno na jiných účtech účtové třídy 5.

Typickým příkladem je např. pojištění budov a dalších složek majetku, zaokrouhlení, technické zhodnocení v limitu do 40 000 Kč, zmařené investice, ceny do soutěží a reklamních slosování nebo náklady spojené s dopravou zaměstnanců do zaměstnání a ze zaměstnání či přechodné ubytování zaměstnanců.

Častým nešvarem účetních je zachycování nákladů na účtech 548, které však patří spíše na účet 518. Účetní jednotka má samozřejmě možnost k účtu 548 vytvořit celou škálu analytických účtů. Důvodem je zejména potřeba sestavení a kontroly rozpočtu.

Při vyplňování Výkazu zisku a ztráty zařadíme účet 548 následovně: pokud vyplňujeme výkaz v plném rozsahu, použijeme řádek F.5. – Jiné provozní náklady. V případě Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu použijeme řádek F – Ostatní provozní náklady.

Tab.: Nejpoužívanější předkontace, v nichž figuruje účet 548
 
Předkontace Popis
548/343 zúčtování rozdílu z vypořádání odpočtu DPH v případě kráceného koeficientu
548/343 zaokrouhlení DPH na konci účetního období
584/325, 379 zaúčtování pojištění majetku
548/042 převod výdajů na dokončené technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, u kterých nebylo dosaženo částky stanovené vnitřním účetním předpisem
548/333, 361, 365, 379 předpis náhrady škody placené zaměstnancům/obchodním korporacím ve skupině/společníkům/ostatním subjektům
548/389 předpis náhrady škody v případě, kdy neznáme její přesnou výši
548/333 nárok zaměstnance na náhradu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
548/379 předpis příspěvků, jejichž plnění plyne ze zákona – Komora auditorů, Komora daňových poradců, Svaz účetních
548/325 ostatní dobrovolné příspěvky
348/042 náklady na zastavenou výstavbu
548/211, 221 úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
548/333 předpis poskytovaných paušálů vyplácených zaměstnancům za údržbu pracovních oděvů či použití vlastního nářadí

Účet 648 – Ostatní provozní výnosy

Na účtu 648 analogicky k účtu 548 účtujeme o výnosech, o kterých nelze účtovat na jiných účtech skupiny 6 a které svou povahou spadají do provozní činnosti. Vyhláška o účetnictví nevymezuje náplně jednotlivých účtů.

Z toho důvodu často dochází k tomu, že zatímco jedna účetní jednotka účtuje o poštovném na účtu 602, jiná použije pro tento účel právě účet 648. Pro tyto případy nám opět poslouží vnitropodniková směrnice, která zkraje roku stanoví přesné postupy účtování, aby nedocházelo v průběhu účetního období k duplicitám na účtu 648 a 602.

Samozřejmě rovněž v případě ostatních provozních výnosů platí, že účetní jednotka vytváří analytické účty k syntetickému účtu 648. Důvodem je opět možnost lepšího a podrobnějšího sledování firemního rozpočtu.

Během účtování o provozních výnosech dochází k mnoha pochybením, z nichž nejčastějším je např. účtování o výnosech z finanční oblasti, které ale správně patří na účet 668 – Ostatní finanční výnosy.

Co se týče zařazení v účetních výkazech, platí následující: vyplňujeme-li Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, má účet 648 své místo v řádku III.3. Jiné provozní výnosy. V případě Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu, použijeme řádek III. Ostatní provozní výnosy.

Tab.: Nejčastěji používné předkontace v souvislosti s účtem 648
 
Předkontace Popis
311/648 faktura vydaná za přefakturaci výkonů
311/648 výnosy z nájmu a finančního leasingu
315/648 výnosy z členských příspěvků
335, 351, 352, 355/648 předpis náhrady škody zaměstnancům/spojeným osobám v rámci skupiny/společníkům
378/648 předpis náhrady škody od ostatních subjektů
388/648 předpis náhrady škody pokud neznáme její přesnou výši
311/648 faktura za provizi dle smlouvy
346/648 přijatá provozní dotace ze státního rozpočtu
11X, 12X, 13X/648 přebytky zásob zjištěné při inventarizaci
01X, 02X, 03X, 11X, 12X, 13X/648 přijaté nepeněžité dary ve formě dlouhodobého nehmotného majetku/dlouhodobého hmotného majetku/zásob
325, 36X, 379/648 odpis právně zaniklého dluhu
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ITFutuRe s.r.o.
Mobilní terminály pro POHODU, vývoj nadstaveb a skladové konzultace.
www.itfuture.cz

Synekie RP s.r.o.
Kompletně zpracujeme Vaše účetnictví a mzdové účetnictví.
www.synekie-rp.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,65 Kč
-0,210 Kč
23,85 Kč
-0,313 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 02.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru