Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odpovědi na dotazy z online poradny – 68. díl


Redakce
22. 7. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Může účetní jednotka posouvat hodnotovou hranici pro uznání majetku za dlouhodobý? Jak na vyúčtování právních služeb pojišťovně? Nejen na tyto otázky, které nám zasíláte do poradny, se dozvíte odpověď v následujícím článku.


 

Daň z přidané hodnoty

Vyúčtování právních služeb pojišťovně
Advokát – plátce DPH poskytuje právní služby v oblasti odškodnění dopravních nehod a jeho příjmy jsou hrazeny zejména pojišťovnami z povinného ručení odběratelů. Musí advokát pro pojišťovnu vystavit daňový doklad, nebo stačí zaslat dopis s výzvou k zaplacení?

Kdy nastává datum uskutečnění zdanitelného plnění u této služby (mám např. dopis pro pojišťovnu z ledna, kdy advokát vyzývá k úhradě plnění pro klienta i právní zastoupení, a dopis od pojišťovny o výplatě pojistného plnění z března)? Obvykle advokát vyčíslí základ daně a daň za své služby, ale pojišťovna uhradí pouze část z této částky? Jak postupovat v oblasti DPH v tomto případě?

 
Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
Z výše uvedeného dotazu usuzuji, že advokátovi pojišťovna plní náhradu z pojistné události, která vyplývá z povinného ručení zákazníka. Jedná se tedy o náhradu škody, na kterou má klient pojišťovny ze zákona nárok a je hrazena pojišťovnou přímo na účet advokáta. Náhrada škody není předmětem daně v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona o DPH a advokát vystavuje pojišťovně doklad bez DPH. Dále by však měl advokát vystavit daňový doklad svému klientu – majiteli vozidla za poskytnuté právní služby.
 
Zálohové faktury
Existuje opora v zákoně v tom, že po mně finanční úřad vyžaduje, abychom zálohové faktury vydávali již s DPH?

Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
Zálohová faktura představuje jakýsi podklad k zaplacení platby, nevstupuje do účetnictví, daní nebo evidence DPH. Plátce DPH, který vystavuje zálohovou fakturu, nemá ze zákona povinnost na zálohové faktuře uvádět rozpis DPH. Po přijetí částky uvedené na zálohové faktuře je však následně povinen do 15 dnů od obdržení platby vystavit daňový doklad k přijaté platbě se všemi náležitostmi vyplývajícími ze zákona o DPH.

Účetnictví

Dlouhodobý majetek
Ráda bych Vás poprosila o pomoc se zodpovězením otázky týkající se hodnotové hranice pro uznání majetku za dlouhodobý – 40 000 Kč. Může česká účetní jednotka variabilně posouvat tuto hranici u dlouhodobého hmotného majetku? Bylo by možné uvést konkrétní příklad, včetně vlivu na hospodářský výsledek a následnou daňovou povinnost?

Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
Při vedení účetnictví společnosti je potřeba pohlížet na dané předměty účtování z hlediska účetního a z hlediska daňového. Dlouhodobý hmotný majetek (dále jen „DHM“) je účetním pojmem a je pro podnikatele vymezen v § 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Naopak zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) používá pojem hmotný majetek (dále jen „HM“), který je definován v § 26 ZDP.

Zatímco v účetních předpisech hranice DHM není stanovena, a je určena účetní jednotkou v souladu s věrným a poctivým obrazem předmětu účetnictví, v daňových předpisech se mimo jiné jedná o samostatné hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok.

Stanovená hranice DHM má pak vliv na odpisy tohoto majetku. Účetní odpisy postihují pokles účetní hodnoty evidovaného majetku v závislosti na jeho skutečném opotřebení, zatímco daňové mají vliv pouze na daňovém přiznání a neodrážejí skutečný stav dlouhodobého majetku společnosti.
 
Příspěvek do garančních fondů
Jak zaúčtovat příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů z pohledu plátce (povinné ručení uhrazeno později při převodu vozu)?

Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:
Dle mého názoru se jedná o jistou formu pokuty, účtovala bych MD 545 (Ostatní pokuty a penále) / D 379 (Jiné závazky).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Dáša
4. 12. 2019 9:18:25
Dobrý den, jsem 100 % vlastníkem společnosti s.r.o. Mohu být také zaměstnancem této společnosti na základě pracovní smlouvy?Děkuji předem za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Jana Vašíčková
16. 8. 2019 16:32:15
Dobrý den, mohla bych poprosit o radu? Náš zaměstnanec byl na vojenském cvičení (mzdu neměl, náhradu mzdy mu platila vojenská správa). Naše společnost obdržela finanční podporu zaměstnavateli za tohoto zaměstnance. Nevím, jak to zaúčtovat. Děkuji za radu
Hlášení závadného obsahu

Iveta
6. 8. 2019 13:28:58
Dobrý den, chci se zeptat jak se účtuje daň z úroku na účtě FKSP. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Pomoc cestovním kancelářím při sjednání zákonného pojištění

25. 11. 2021 | Na dobu jednoho kalendářního roku poskytne záruka Národní rozvojové banky podporu cestovní kanceláři, která si sjedná ochranu pro případ úpadku. Návrh na rozšíření podpory ve formě záruk schválila již vláda. Záruka může být poskytnuta k jedné pojistné smlouvě se sjednanou pojistnou dobou o délce maximálně 12 kalendářních měsíců v případě, že začátek sjednané pojistné doby nastane od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. Bankovní záruka bude 75 % z požadované spoluúčasti cestovní kanceláře do 30 % limitu pojistného plnění (maximální pojistné částky). Více informací se dozvíte na webu Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
GADEO.CZ
Česká značka textilních doplňků pro děti a do bytu.
www.gadeo.cz

PrimMat - SSŠP, s.r.o.
NÁROČNOST A VSTŘÍCNOST
www.primmat.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2021 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2021 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,67 Kč
0,190 Kč
22,73 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.11.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru