Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Kurzové rozdíly – časové rozlišení a dohadné položky


Ing. Michal Kadlec
11. 5. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Účty časového rozlišení slouží k zachycení nákladů a výnosů v období, s nímž věcně a časově souvisejí.

Foto: 123RF

 

Kurzové rozdíly u peněžních prostředků v pokladně či na účtu nebo u pohledávek a závazků většinou zvládáme. Ale jak je tomu u kurzových rozdílů u časového rozlišení a dohadných položek – kdy je máme tvořit, a kdy ne?


 
Účty časového rozlišení (381, 383, 384, 385) – slouží k zachycení nákladů a výnosů v tom období, s nímž věcně a časově souvisejí. Pro jejich použití musí být splněny tři podmínky:
  1. musíme znát jejich účel,
  2. musíme vědět, se kterým obdobím souvisejí,
  3. známe částku.
Dohadné účty (388, 389) – slouží k zachycení případů, kdy nemusíme znát přesně období vypořádání transakce nebo častěji přesnou částku, kterou ale kvalifikovaně co nejpřesněji odhadujeme.

Tab.: Účty časového rozlišení a dohadné účty
 
Účet Název
381 Náklady příštích období
383 Výdaje příštích období
384 Výnosy příštích období
385 Příjmy příštích období
388 Dohadné účty aktivní
389 Dohadné účty pasivní

381 – Náklady příštích období

Na tomto účtu účtujeme o výdajích běžného období, které se ale týkají nákladů věcně a časově spadajících do období příštích. Pohyb (výdej) peněz tedy už proběhl, ale období, kterého se tento výdaj týká, ještě nenastalo.

Na konkrétní účet nákladů (účtová třída 5) účtujeme tedy až v některém z následujících období, zatímco v běžném období vynaložené prostředky účtujeme „pouze“ na účet 381.

Nejčastěji takto účtujeme např. o nájemném placeném předem, pojistném placeném předem, nejrůznějším předplatném atd.

Zůstatek účtu 381 potom vykazujeme v rozvaze v položce aktiv „D.1 Náklady příštích období“. Alternativně lze od účetní závěrky za rok 2018 vykazovat v položce aktiv „C.II.3.1 Náklady příštích období“.

Příklad 1

V prosinci 2017 jsme přijali fakturu na nájemné na dva roky dopředu (na rok 2018 a 2019) – měsíční nájem činí 1 000 EUR.

Fakturu máme zaúčtovanou následujícím způsobem:

 
Datum Částka MD/D
1. 12. 2017 24 000 EUR (kurz 25,525 Kč) = 612 600 Kč 381/321


Úhrada byla provedena 15. 12. 2017:
 
Datum Částka MD/D
15. 12. 2017 24 000 EUR (kurz 25,68 Kč) = 616 320 Kč 321/221
  3 720 Kč 563/321

Bude zůstatek na účtu 381 podléhat vyčíslení kurzového rozdílu ke dni účetní závěrky – tedy k 31. prosinci? Peněžní tok v cizí měně již nastal. Tento tok peněz již byl přepočítaný a zaúčtovaný v českých korunách. Účet 381 se dále bude již jen rozpouštět do nákladů v daných účetních obdobích.

Žádné kurzové rozdíly tedy ke konci roku již počítat nebudeme – náklady příštích období nemají charakter pohledávky v cizí měně – a není s nimi tedy spojeno kurzové riziko, které bychom museli eliminovat v účetnictví právě přepočítáním aktuálním kurzem k datu účetní závěrky.

383 – Výdaje příštích období

Tento účet použijeme v situaci, kdy výdaj (peněz) v běžném období neproběhl (proběhne v některém z následujících období), ale náklad se věcně a časově týká právě tohoto běžného období. Musí se jednat o částky, jejichž výši známe a známe samozřejmě i účel, na který budou vynaloženy.

Účtujeme zde nejčastěji např. o nájmu, který platíme pozadu.

Zůstatek účtu 383 vykazujeme v rozvaze v položce pasiv „D.1. Výdaje příštích období“. Nebo od roku 2018 v „C.III.1. Výdaje příštích období“.

Příklad 2

Máme pronajatý stroj – fakturace probíhá měsíčně (500 EUR) vždy tři měsíce pozadu. Nájem za listopad 2017 byl fakturován tedy až 28. 2. 2018.
 
Datum Částka MD/D
30. 11. 2017 – nájem 11/2017 500 EUR (kurz 25,495 Kč) = 12 747,50 Kč 518/383
31. 12. 2017 – nájem 12/2017 500 EUR (kurz 25,54 Kč) = 12 770 Kč 518/383


Bude ke konci roku výdej příštího období v podobě nájmu za listopad 2017 podléhat přepočtu kurzovému rozdílu? Výdej příštích období má podobu závazku v cizí měně, a proto ho musíme ke konci roku přepočítat příslušným kursem ČNB.
 
Datum Částka MD/D
21. 12. 2017 kurzový rozdíl 22,50 Kč 383/663

384 – Výnosy příštích období

Účet 384 použijeme pro případy příjmů, které dostaneme v běžném účetním období, ale věcně a časově patří až do období následujících.

Jedná se často např. o nájemné přijaté předem.

V rozvaze vykazujeme v položce pasiv „D.2. Výnosy příštích období“. Od roku 2018 alternativně taky v „C.III.2 Výnosy příštích období“.

Příklad 3

1. 10. 2017 jsme vystavili fakturu na nájem za období 10/2017 – 3/2018 (měsíční nájemné činí 250 EUR). Nájemné nám bylo proplaceno 31. 10. 2017.
 
Datum Částka MD/D
1. 10. 2017 1 500 EUR (25,975 Kč) = 38 962,50 Kč 311/384
31. 10. 2017 1 500 EUR (25,67 Kč) = 38 505 Kč 221/311
  457,50 Kč 563/311


Jak je to s výpočtem kurzového rozdílu k 31. 12. na účtě 384? Výnosy příštích období nemají charakter závazku v cizí měně, pohyb peněz už byl uskutečněn a žádný kurzový rozdíl k rozvahovému dni již počítat nebudeme.

385 – Příjmy příštích období

Zde účtujeme o položkách, které jsme ještě v běžném období nepřijali (nebylo nám zaplaceno), ale výnos věcně a časově do běžného období patří.

Může se jednat např. o odměny/provize, provedené práce – které ještě nebyly vyúčtované, i když byly provedené v běžném období.

Vykazujeme v rozvaze v aktivech v položce „D.3. Příjmy příštích období“ nebo od roku 2018 v položce „C.II.3.3. Příjmy příštích období“.

Příklad 4

Pronajímáme prostory a podle smlouvy fakturujeme nájem měsíčně vždy zpětně až po třech měsících.

Nájem za listopad 2017 tedy fakturujeme až 28. 2. 2018.

 
Datum Částka MD/D
30. 11. 2017 – nájem listopad 2017 750 EUR (25,495 Kč) = 19 121,25 Kč 385/602


Jak budeme postupovat na konci roku? Budeme počítat (a účtovat) kurzový rozdíl k příjmu příštího období? Tento příjem příštích období má charakter cizoměnové pohledávky, a proto pro výpočet kurzových rozdílů platí stejná pravidla jako u jiných pohledávek v cizích měnách – kurzový rozdíl tedy ke konci roku počítáme a účtujeme o nich.
 
Datum Částka MD/D
31. 12. 2017 kurzový rozdíl 33,75 Kč 385/663 (kurz 25,54 Kč)

388 – Dohadné účty aktivní

Účtování na dohadných účtech využíváme v situacích, kdy účtujeme o částkách jejichž výši přesně ani neznáme – a kvalifikovaně ji odhadujeme.

Učebnicovým příkladem účtování na tomto účtu je např. pohledávka za pojišťovnou – kdy očekáváme pojistné plnění – ale neznáme ještě přesnou výši a ani nevíme, kdy přesně pojišťovna plnění přizná (a zaplatí).

V rozvaze vykazujeme v aktivech v položce „C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní (krátkodobé)“ nebo „C. II.1.5.3. Dohadné účty aktivní (dlouhodobé)“.

Příklad 5

Při přepravě na Slovensku nám v roce 2016 vznikla škoda, kterou řešíme se slovenskou pojišťovnou. Do konce roku 2016 nebyla situace vyřešena, ale bylo velmi pravděpodobné, že náhrada škody se bude pohybovat okolo 1 000 EUR.
 
Datum Částka MD/D
31. 12. 2016 dohadná položka 1 000 EUR (27,020 Kč) = 27 020 Kč 388/648


Situace se však zkomplikovala a řešení pojistné události se protáhlo, a ani ke konci roku 2017 nebyla náhrada vyplacena. Ale je velmi pravděpodobné, že škoda bude nakonec uznána, a to právě ve výši 1 000 EUR.

Měli bychom tedy k 31. 12. 2017 tuto dohadnou položku přepočítat kurzem k rozvahovému dni? Dohadná položka aktivní je pohledávkou v cizí měně za pojišťovnou – tedy pohledávkou jako je každá jiná. Tato dohadná položka by tedy měla být přepočítána kurzem k rozvahovému dni.

 
Datum Částka MD/D
31. 12. 2017 kurzový rozdíl 1 480 Kč 563/388 (kurz 25,54 Kč)

389 – Dohadné účty pasivní

Zde účtujeme položky, které se stanou v dalších obdobích náklady, ale jejich výši přesně neznáme, opět jen kvalifikovaně odhadujeme.

V rozvaze vykazujeme v pasivech v položce „C.II.8.6. Dohadné účty pasivní (krátkodobé)“ nebo „C.I.9.2 Dohadné účty pasivní (dlouhodobé)“.

Příklad 6

Účetní jednotka ví o nákladech ze zahraniční, na které by měla dostat fakturu – ale prozatím ze zahraniční nepřišla (a nebyla tedy ani zaplacena). Účtované náklady by se měly pohybovat kolem 10 000 EUR.

Na konci roku tedy zaúčtuje pasivní dohadnou položku:

 
Datum Částka MD/D
31. 12. 2017 10 000 EUR (25,54 Kč) = 25 540 Kč 518/389


Stejně tak jako u dohadných položek aktivních, je třeba i k dohadným účtům pasivním tvořit kurzové rozdíly. Pokud tedy faktura nedorazí ani do konce roku 2018 – opět budeme muset vyčíslit kurzový rozdíl a ten zaúčtovat (563/389 nebo 389/663).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
EWSA s.r.o.
montážní, výrobně-dodavatelská a obchodní společnost EWSA s.r.o.
www.ewsa.cz

TERCOM s.r.o.
Stavební a prodejní společnost, která zajistí kompletní stavbu.
www.tercom.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru