Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Je audit povinný u všech akciových společností?


Ing. Michaela Martínková, CAE
2. 1. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Mezi limity, které určují povinný audit, patří aktiva, roční obrat a počet zaměstnanců.

Foto: 123RF

 

Změny v účetních předpisech k 1. 1. 2016 sice nepřinesly parametrické změny pro limity povinného auditu, přesto se některé akciové společnosti dosud povinně auditované této povinnosti vyhnou. Kterých společností se to týká?


 
Připomeňme si, že limity v zákoně o účetnictví (dále jen„ZoÚ“), které jsou stanoveny pro povinný audit, uvádí § 20. Jde o aktiva (limit je 40 000 000 Kč), roční obrat (limit je 80 000 000 Kč) a průměrný počet zaměstnanců (limit je 50).

Pokud akciová společnost překročí k rozvahovému dni, za nějž se účetní závěrka má ověřit, a k rozvahovému dni účetního období bezprostředně předcházejícího, alespoň jednu z uvedených hodnot, má povinnost ověřit účetní závěrku auditorem.

Novela účetních předpisů však doplnila do § 20, odst. 1, písm. c), že tato povinnost se týká malých účetních jednotek. Střední účetní jednotky a velké účetní jednotky mají povinnost ověřit účetní závěrku stanovenou bez limitu v § 20, odst. 1, písm. a) a b).

Protože je za námi již více než rok od doby, co jsme se v českém účetnictví naučili používat kategorizaci účetních jednotek, je odborné veřejnosti známo, že kategoriemi jsou mikro účetní jednotky, malé účetní jednotky, střední účetní jednotky a velké účetní jednotky.

V předchozím odstavci jsme si ujasnili, že limity pro povinný audit jsou stanovené pro malé účetní jednotky; střední a velké účetní jednotky mají audit povinný bez ohledu na limity (podle kritérií kategorizace by limit pro audit stejně překračovaly).

Mikro účetní jednotky

Jak je to tedy s mikro účetními jednotkami? Ty nejsou v paragrafu zákona o ověřování účetní závěrky auditorem vůbec zmiňovány, tzn. že povinnému auditu nepodléhají nikdy podle ZoÚ (povinností ověřit závěrku případně podle jiného předpisu se nyní nezabýváme).

Aby mohla být akciová společnost zařazena do kategorie mikro účetních jednotek, nesmí překročit k rozvahovému dni dvě z následujících hraničních hodnot:
  • aktiva 9 000 000 Kč,
  • obrat 18 000 000 Kč,
  • průměrný počet zaměstnanců – deset.
Vytváří se zde prostor pro typy akciových společností, které neprovozují svou činnost pravidelně, ale vlastní přitom poměrně významná aktiva. Může jít např. o společnosti bez zaměstnanců, držící majetkový podíl ve svých dceřiných společnostech (nebo jim poskytovat půjčky), jejichž výnosem je „jen“ podíl na zisku či úrok z půjček od těchto dceřiných společností.

Pokud však výnosy nejsou pravidelné nebo nedosahují obratu nad 18 000 000 Kč, nebudou akciové společnosti podléhat auditu, i kdyby jejich aktiva přesáhla limit 40 000 000 Kč. Splní sice jedno ze tří kritérií pro povinný audit, ale stále půjde o mikro účetní jednotky – (nepřekročí totiž dvě ze tří kritérií). A jako mikro účetní jednotky nemají audit povinný ze zákona.

Další skupina akciových společností, která je takto „rozkolísaná“, mohou být např. developeři. Pokud vlastní významná aktiva pro výstavbu (pozemky, následně postavené nemovitosti), ale mají výnosy z prodeje nemovitostí v relativně krátké době nepřekračující jedno zdaňovací období s přestávkami v prodeji svých projektů, pak by tak mohly zůstávat po celou dobu vymezené jako mikro účetní jednotky.

Tím pádem by povinnost auditu neměly nikdy, resp. až v druhém roce, pokud by oba roky překročily dvě ze tří kritérií pro zařazení do malé účetní jednotky a  a zároveň i jedno ze tří kritérií pro povinný audit.

Následující příklady uvádí ukazatele akciových společností s tučně vyznačenými překročenými hranicemi pro povinný audit. Ovšem zda audit bude povinný, určuje kategorizace účetní jednotky, a ne vždy překročení jednoho ze tří kritérií povinného auditu znamená zákonnou povinnost audit provést. Částky jsou uváděné v milionech Kč.

Příklad

Tab.: Společnost ALFA, a.s.
 
ALFA, a. s. 2016 2017 2018 2019
Aktiva 42 42 38 42
Obrat 82 15 30 85
Zaměstnanci 2 0 2 3
Kategorizace malá malá malá malá
Povinný audit NE ANO NE NE

Podle § 1e, odst. 2 ZoÚ se změna kategorizace účetních jednotek provede až v momentě, kdy budou překročeny minimálně dvě hraniční hodnoty pro kategorizace ve dvou po sobě jdoucích obdobích, a to v období bezprostředně následujícím. Proto i v roce 2017 zůstává společnost malou účetní jednotkou, byť limity v tomto roce splnila pro mikro účetní jednotku. Audit je pro rok 2017 povinný, protože účetní jednotka překročila v druhém roce po sobě jdoucím zákonné limity.

Tab.: Společnost BETA, a. s.
 
BETA, a. s. 2016 2017 2018 2019
Aktiva 60 30 30 50
Obrat 5 70 20 20
Zaměstnanci 2 11 2 4
Kategorizace mikro mikro mikro malá
Povinný audit NE NE NE NE

Pro rok 2017 a 2018 platí stejné podmínky popsané u příkladu č. 1, tedy že ke změně kategorizace dochází v momentě v období následujícím po dvou obdobích, kdy účetní jednotka překročila minimálně dva hraniční limity. Změna kategorizace tak nastane až v roce 2019.

Tab.: Společnost GAMA, a. s.
 
GAMA, a. s. 2016 2017 2018 2019
Aktiva 50 42 42 42
Obrat 10 19 20 10
Zaměstnanci 5 5 5 5
Kategorizace mikro mikro mikro malá
Povinný audit NE NE NE ANO

Přestože jsou aktiva této společnosti překročena v každém ze sledovaných roků, co se týká hranice povinného auditu, bude tento audit povinný jen v roce 2019, kdy bude účetní jednotka zařazena do kategorie malých účetních jednotek díky překročení obratu i aktiv ve dvou předchozích obdobích.

Za tento rok zároveň splní podmínku z § 20 ZoÚ –  že  za období sledované i období předchozí překročí jedno ze tří kritérií limitu pro povinný audit (jsou to právě aktiva). Nehraje tedy roli to, že účetní jednotka musí být oba dva roky po sobě vymezená jako malá účetní jednotka, protože limit pro povinný audit v podobě aktiv překračovala i v roce, kdy byla mikro účetní jednotkou.Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
6. 1. 2020 21:56:37
Dobrý večer, je tomu tak proto, že poprvé byly limity překročeny v roce 2017, ke změně v kategorii dochází až po 2 obdobích, kdy byly tyto hranice překonány.
Hlášení závadného obsahu

Sára
4. 1. 2020 19:49:50
Dobrý den,

proč je společnost GAMA v roce 2017,2018 v kategorii mikro?

Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
2. 12. 2018 21:10:01
Dobrý večer, děkuji za upozornění, Vámi zmiňovaný paragraf jsem při sestavování příkladů opominula. Bude provedena oprava.
Hlášení závadného obsahu

Veronika
30. 11. 2018 9:20:51
Dobrý den, v zákoně č. 563/1991 Sb., §1e, odst. 2), se píše, že kategorie účetní jednotky se změní, pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka překročí nebo přestane překračovat 2 hraniční hodnoty. Vy ale nahoře v příkladu u společnosti Gama, a. s. píšete, že se stane v roce 2017 malou společností a další rok zase mikro, i když překročila dvě kritéria jen jeden rok?? Je to takto opravdu správně?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
INVALA, v.o.s.
Účetní společnost
www.invala.cz

Hana Sítková
Vedení účetnictví, daňové evidence a mezd.
www.uctotrutnov.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru