Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak účtovat o pozastávkách – zádržném?


Ing. Martina Truhlářová
4. 11. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

V případě zádržného se odběratel zavazuje zaplatit část dokončeného díla až po splnění konkrétní, smlouvou dané podmínky.

Foto: 123RF

 

S takzvanou pozastávkou neboli zádržným se nejčastěji setkáváme v účetnictví stavebních firem. Jak o pozastávkách účtovat? Jak na zádržné v programu POHODA? To vše se dozvíte v následujícím článku.


 
Pozastávka (zádržné) je většinou uvedena ve smlouvách o dílo, které jsou svým rozsahem dlouhodobější. Jedná se o to, že odběratel se zavazuje zaplatit část dokončeného díla až po splnění konkrétní, smlouvou dané podmínky. Například po uplynutí 5 let od dokončení stavby, po realizaci nedodělků, po uplynutí záruky atd.

Problematika účtování zádržného není nikde konkrétně v české účetní a daňové legislativě řešena, na rozdíl od Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Mezinárodní účetní standard 11 (IAS 11), který určuje účetní zachycení výnosů a nákladů u dlouhodobých smluv, definuje zádržné následovně:
  • jedná se o částky postupných fakturací, které nejsou zaplaceny, dokud nedojde ke splnění podmínek specifikovaných ve smlouvě pro platbu takových částek, nebo dokud nebyly opraveny vady.
V tomto standardu jsou též obsaženy způsoby, jak účetně se zádržným zacházet, což bohužel v české legislativě schází.

Proto si musíme vystačit s obecnými způsoby účtování o výnosech u dodavatele a o nákladech u odběratele.

Běžný postup je následující:
  • odběratel vystaví fakturu dle smlouvy – např. při předání díla, na celkovou částku díla,
  • zároveň ve faktuře uvede (opět v souladu se smlouvou), jaká částka je pozastávkou (zádržným); o celkové částce díla účtuje účetním předpisem 311/60x,
  • odběratel tuto fakturu přijme, zaúčtuje ji v plné výši do nákladů účetním předpisem 5xx/321 (jedná-li se o pořízení majetku, pak 0xx/321) a uhradí část fakturované částky bez pozastávky (zádržného). Po splnění podmínek pro pozastávku doplatí dodavateli zbývající část zadržované částky.
V praxi se lze setkat i s postupným uvolňováním zadržené částky – např. po 2 letech vzniká nárok na doplacení 40 % zádržného, po 5 letech vznikne nárok na zbytek zádržného, tedy na 60 %.

Lze doporučit jako vhodné a praktické částky pozastávek (zádržných) evidovat na samostatném analytickém účtu.

Příklad

Stavební firma – dodavatel – má dle smlouvy o dílo právo fakturovat ke dni předání hotové stavby 11 000 000 Kč (z hlediska DPH se bude jednat o režim přenesení daňové povinnosti). Z této částky je 10 % pozastávka, která je splatná po 5 letech. Odběratel – investor – bude stavbu využívat jako kancelářské prostory své firmy.

Postup účtování u dodavatele:
 
Účetní případ Částka Předkontace
Faktura při předání díla 11 000 000 311/60x
Pozastávka 10 % z ceny 1 100 000 311.xxx/311
Úhrada části ceny bez pozastávky na bankovní účet 9 900 000 221/311
Po 5 letech úhrada pozastávky na bankovní účet 1 100 000 221/311.xxx

Pozn.: 311.xxx analytický účet pozastávek; lze využít i analytický účet pro zachycení výnosů (60x.xxx) u pozastávky

Postup účtování u odběratele:
 
Účetní případ Částka Předkontace
Faktura při předání díla 11 000 000 0xx/321
Pozastávka 10 % z ceny 1 100 000 321/321.xxx
Úhrada části ceny bez pozastávky na bankovní účet 9 900 000 321/221
Po 5 letech úhrada pozastávky na bankovní účet 1 100 000 321.xxx/221

Pozn.: 321.xxx analytický účet pozastávek

Pozastávky v programu POHODA

Povel Pozastávky se v programu POHODA v nabídce Záznam zobrazí v případě, že je v agendě Globální nastavení v sekci Pohledávky, resp. Závazky zatržena volba Povolit vytvoření pozastávky.

Prostřednictvím této funkce můžete k dané faktuře vystavit pozastávky s jiným datem splatnosti, než má samotná faktura, a tím odsunout platbu části faktury do budoucna. Povel otevře dialogové okno Pozastávky, prostřednictvím kterého určíte způsob výpočtu pozastávky, upravíte text a zvolíte datum splatnosti pozastávky.

Pokud chcete automaticky pozastavenou částku faktury přeúčtovat do dlouhodobých pohledávek, resp. závazků, vyplňte i předkontaci pro přeúčtování. Po vyplnění všech potřebných údajů klikněte na tlačítko Dokončit a fakturu uložte.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nezapomeňte zaplatit druhou splátku daně z nemovitých věcí

27. 11. 2020 | Pokud máte daň z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, musíte do pondělí 30. 11. zaplatit její druhou splátku. První byla splatná 31. 5. Pro zemědělce a chovatele ryb spadá termín první splátky na 31. 8. Daň je možné zaplatit bezhotovostně převodem na účet finančního úřadu, prostřednictvím SIPO, daňovou či klasickou složenkou nebo hotově.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Švéda Miroslav - BSIT.CZ
Prodej-správa-implementace produktů STORMWARE, IT, EZS, CCTV, EPS.
www.bsit.cz

VUJO computer s.r.o.
Nabízíme komplexní IT služby. Jsme STORMWARE certifikovaný partner
www.vujo.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2020 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
30. 11. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
15. 12. 2020 Daň silniční (záloha za říjen a listopad 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,22 Kč
0,085 Kč
21,99 Kč
0,031 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.11.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru