Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Silniční daň za rok 2016


Ing. Michaela Martínková, CA
18. 1. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Poplatníkem silniční daně je osoba, která je zapsána jako provozovatel v technickém průkazu.

Foto: Shutterstock

 

Daňové přiznání k dani silniční za uplynulý rok je nutné podat do úterý 31. ledna 2017. Jaká vozidla podléhají této dani a kdo má povinnost přiznání podat? Vše potřebné o silniční dani se dozvíte v tomto článku.


 
Zákon o dani silniční nepatří, na rozdíl od jiných daňových zákonů, k často novelizovaným předpisům, ani neobsahuje příliš mnoho paragrafů, přesto někdy činí jeho aplikace problémy.
 
Poplatníkem daně je osoba, která je zapsána jako provozovatel v technickém průkazu, popř. osoba, která využívá vozidlo provozovatele, který zemřel, zanikl nebo byl zrušen, nebo používá vozidlo odhlášené z registru vozidel.
 
Dále je poplatníkem zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu. A rovněž také osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba, a dále je poplatníkem i organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
 
Silniční dani podléhají:
  • vozidla registrovaná v ČR,
  • vozidla provozovaná v ČR,
  • vozidla používaná poplatníkem daně z příjmů právnických osob (s výjimkou používání veřejně prospěšných poplatníků, pokud příjmy z činnosti, pro které se vozidla používají, nejsou předmětem daně),
  • vozidla používaná poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnostem, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti.
Automobily nad 3,5 tuny jsou předmětem silniční daně vždy, pokud jsou výlučně určeny k přepravě nákladů a jsou registrované v ČR.
 
Pokud je z předchozího výčtu zřejmé, že se zdaňují „podnikatelská“ auta, pak u nákladních automobilů nad 3,5 tuny je poplatníkem i osoba – nepodnikatel, pokud je jako provozovatel zapsána v technickém průkazu. Ovšem jak se dále v zákoně dozvíme, platí pro tato vozidla do 12 tun 100% snížení daně, pokud jsou používána veřejně prospěšnými poplatníky nebo fyzickými osobami pouze k činnosti, která není zdaňována jako samostatná činnost.
 
Navíc pokud mají poplatníci jen tato auta, nejsou povinni ani podávat daňové přiznání, čímž jejich povinnost tedy vlastně končí hned u svého zrodu.
 
Jen kdyby byla osoba – nepodnikatel provozovatelem vozidla nad 12 tun, pak by bez ohledu na způsob využití platila silniční daň vždy (s možností snížení o 48 % za podmínek uvedených u aut od 3,5 do 12 tun u těchto poplatníků).
 
Pokud by automobil s českou registrační značkou byl zapůjčen např. společnosti na Slovensko, neplatila by se z tohoto automobilu silniční daň, protože není splněna podmínka provozu v ČR. Dále nepodléhá silniční dani ani auto, které slouží výhradně k činnostem z pronájmu fyzické osoby, které jsou zdaňovány v § 9 daně z příjmů (samostatnou činností totiž daň z příjmů vymezuje v § 7 příjmy OSVČ, osoby s nezávislým podnikáním apod.).
 
Zákon dále vymezuje řadu vozidel, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny. Běžný podnikatel využije např. osvobození pro vozidla s méně než čtyřmi koly (kategorie L v technickém průkazu), vozidla do 12 tun na elektrický nebo hybridní pohon, vozidla na LPG, CNG nebo s motorem pro benzín E85. Kromě prvně jmenovaného musí však toto osvobození uplatnit až v daňovém přiznání, byť by nakonec celková daň vůbec nevznikla. Do přiznání se tedy naopak neuvádějí motocykly.

Daňové přiznání k dani silniční

Přiznání k dani silniční se podává jednou za rok, a to do 31. ledna následujícího roku. Nyní nás tedy do 31. 1. 2017 čeká daňové přiznání za rok 2016.
 
V průběhu roku 2016 však bylo nutné hradit zálohy na tuto daň ve výši 1/12 za kalendářní měsíc daňové povinnosti, popř. 25 Kč za každý den použití „zaměstnaneckého“ auta (tedy toho, za které zaměstnavatel vyplácí cestovní náhrady; může jít jen o osobní automobil, nákladní automobily podléhají klasické roční sazbě).
 
Zálohy se platí do 15. 4., do 15. 7.do 15. 10, další záloha je splatná k 15. 12. a hradí se za měsíce říjen a listopad. Nic však nebrání poplatníkovi uhradit silniční daň dopředu najednou. Jedná se mnohdy o malé částky, pokud je povinnost stanovena za jeden osobní automobil.
 
Sazby daně jsou odvozeny od zdvihového objemu motoru v cm3 u osobních automobilů – pohybují se od 1.200 Kč do 4.200 Kč za rok.
 
U nákladních automobilů jsou relevantní nápravy a největší povolená hmotnost v tunách – zde jsou již sazby vyšší a pohybují se od 1.800 Kč do 44.100 Kč. Návěsy pak používají pro výpočet daně součet největších povolených hmotností na nápravy a počet náprav u návěsů.
 
Všechny sazby je možné snížit, v jednom případě naopak je povinnost je zvýšit. Snížení se týká vozidel poplatníků provozujících zemědělskou výrobu u vozidel určených pro činnost výrobní povahy v rostlinné výrobě (snížení o 25 %).
 
Častější je však využití snížení sazby daně z důvodu stáří, resp. „novosti“ vozidla. Zde jsou limity následující:
  • po dobu prvních 36 měsíců od data první registrace snížení o 48 %,
  • po dobu dalších 36 měsíců od data první registrace snížení o 40 %,
  • po dobu dalších 36 měsíců od data první registrace snížení o 25 %.
První registrací není myšlena registrace v ČR, ale registrace vozidla vůbec – vzhledem k tomu, že datum první registrace je součástí údajů ve „velkém“ technickém průkazu, je tento den zjistitelný i u aut dovezených (pozor tedy na datum, v technickém průkazu se uvádějí dva: datum první registrace vozidla a datum první registrace v ČR; pro účely silniční daně a možného snížení sazby je relevantní údaj o první registraci vozidla).
 
Zvýšení daně se aplikuje u vozidel registrovaných do 31. 12. 1989 – sazba se zvyšuje o 25 %.
 
Pokud dojde ke změně osoby poplatníka (např. prodej auta mezi podnikateli), pak je správný postup takový, že prodávající poplatník má daňovou povinnost do měsíce předcházejícího datu prodeje a kupující má daňovou povinnost v měsíci prodeje (resp. v měsíci, kdy dojde ke změně provozovatele v technickém průkazu, jak je stanovena osoba poplatníka).
 
Mnohdy se v praxi stává, že obě firmy hradí silniční daň v měsíci převodu provozovatele, byť prodávající z dikce zákona již k tomu není povinen.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
9. 5. 2017 21:59:06
Dobrý večer, silniční daň je navázána na osobu poplatníka v technickém průkazu, ale k vyřazení majetku dojde v momentě naplnění kupní smlouvy - přechod vlastnictví tam může být uveden různý (např. fyzické předání vozidla, úplné zaplacení kupní ceny apod.). Faktura je jen formálním aktem potvrzujícím kupní smlouvu.
Hlášení závadného obsahu

Markéta 30
9. 5. 2017 11:10:57
Dobrý den, jaké datum je pro mě podstatné k vyřazení automobilu z majetku firmy?Datum na faktuře, datum na kupní smlouvě, nebo datum ve VTP, kdy si byl nový majitel vozidlo přepsat?Vozidlo jsme prodali v dubnu 2017, nový majitel si buď stihl vozidlo na sebe přepsat v dubnu a nebo až v květnu.Děkuji Markéta
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
30. 1. 2017 13:39:30
Dobrý den, pokud přestane auto používat pro podnikatelskou činnost, přestává být i poplatníkem silniční daně.
Hlášení závadného obsahu

pejitv
27. 1. 2017 7:56:21
Zdravím, prosím o radu. Automobil vložen do podnikání v roce 2009, uplatněn odpočet DPH, odpisy. Podnikatel by chtěl automobil vyjmout z majetku firmy a užívat na soukromé účely. Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
26. 1. 2017 21:41:36
Dobrý večer, podle mého názoru autobazar jako provozovatel zapsaný v TP vozidla splňuje podmínky poplatníka silniční daně, byť by auto fyzicky nevyjelo z prostor bazaru - v tom případě prodávající hradí silniční daň do měsíce předcházejícího změnu provozovatele v TP.
Hlášení závadného obsahu

Petra
26. 1. 2017 10:14:49
Dobrý den, moc prosím o radu. Prodej nákladního vozidla, 3,5 t, datum prodeje červen. Prodáno bylo bazaru. Bude se za červen ještě platit silniční daň? Předem děkuji za info.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Martínková
23. 1. 2017 14:52:26
Dobrý den, protože auto používáte pro účely podnikání, musí být za něj hrazena silniční daň. v případě manželů, pokud nemáte rozdělené společné jmění manželů, můžete přiznání podat Vy za toto auto.
Hlášení závadného obsahu

katka
23. 1. 2017 11:24:56
Měla bych dotaz. Jak je to v případě, že já podnikám, jezdím autem, které je napsané na manžela, který nepodniká. Podnikám v místě bydliště a jezdím jednou týdně za klienty v rámci města i mimo město. Počet km znám.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ondřej Šťastný
projektová a inženýrská činnost ve výstavbě
www.osat.cz

Geodézie Pardubice s.r.o.
Geodetické práce v katastru nemovitostí a inženýrské geodezii
www.geodeziepce.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,62 Kč
-0,040 Kč
23,66 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru