Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Silniční daň – změny od 1. 1. 2014


Ing. Michal Kadlec
21. 3. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Změny v zákoně o dani silniční jsou spíše legislativně-technické, bez faktického vlivu na konečnou výši daně.

Foto: Fotolia

 

Tak jako snad všechny zákony v oblasti účetnictví a daní, i zákon o dani silniční byl od 1. ledna 2014 novelizován, aby reagoval na změny občanského zákoníku – na nově používané termíny a některé nové instituty.


 

Předmět daně

Předmět daně silniční (zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční) zůstává fakticky stejný, i když jeho definice je formulována poněkud jinak – více strukturovaně a tedy pro řadu čtenářů tohoto zákona srozumitelněji.
 
Předmětem daně jsou nadále silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla při kumulativním splnění tří podmínek:

1. vozidlo je registrované v České republice,

2. vozidlo je provozované v České republice,

3. vozidle je používané:
 • poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo
 • poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.
 
Při nesplnění kterékoliv z podmínek není vozidlo předmětem silniční daně.
 
Původní formulace, že předmětem daně jsou mimo jiné i vozidla, která jsou používána k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání, se mění nově na formulaci: Předmětem daně jsou vozidla…., s výjimkou těch, která se používají k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů.
 
Předmět daně tak zůstává totožný, jen jinak definovaný a reflektující nové názvosloví občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) – nové vymezení veřejně prospěšného poplatníka.
 
Zákon o silniční dani nám nově definuje, které právnické osoby jsou z hlediska tohoto zákona (a pouze z hlediska tohoto zákona) veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob. Jsou to vždy Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a zdravotní pojišťovna.
 
Příjmy těchto vyjmenovaných veřejně prospěšných poplatníků, které nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob, jsou považovány tímto zákonem (a pouze pro účely tohoto zákona) za příjmy, které nezbavují tyto vyjmenované subjekty „statusu“ veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob.
 
Znamená to tedy, že i když nám nově § 17a ZDP výslovně říká, že veřejně prospěšným poplatníkem není (mimo jiné) Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář nebo zdravotní pojišťovna, z hlediska předmětu daně silniční „zůstávají“ veřejně prospěšnými poplatníky.
 
Předmětem daně zůstávají nadále i vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice – bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání nebo ne. Toto ustanovení se nově pouze přesunulo z § 2 odst. 1 do nového § 2 odst. 3 zákona o dani silniční.
 
Negativní výčet vozidel, která předmětem daně nejsou, zůstává stejný:
 • speciální pásové automobily a ostatní vozidla, jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla (§ 3 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka (§ 15 vyhlášky č. 243/2001 Sb.).

Osvobození od daně

V osvobození od daně taky nedochází k faktické změně, osvobozena nadále zůstávají:
 • vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly a jejich přípojná vozidla,
 • vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů,
 • vozidla linkové osobní vnitrostátní přepravy (pokud ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů),
 • vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany a bezpečnostních sborů, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské záchranné služby, vozidla poruchové služby plynárenských a energetických zařízení,
 • vozidla speciální samosběrová (zametací), značkovače silnic, vozidla správců komunikací,…
 • vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů do 12 tun, které mají elektrický nebo hybridní pohon, nebo používají jako palivo LPG/CNG/E85,
 • vozidla požární ochrany,
 • vozidla mobilizační rezervy nebo pohotovostní zásoby (pokud nejsou používána k podnikání).

Poplatník daně

Poplatníkem daně silniční byly při splnění specifických podmínek do roku 2014 osoby fyzické nebo právnické. Od roku 2014 bylo nutné nahradit slovo „osoby“ pojmem obecnějším, poplatníkem daně silniční je tedy nyní „ten, kdo…“. Důvodem pro tuto změnu byl nový institut svěřenského fondu občanského zákoníku. Do technického průkazu by mohl být zapisován i svěřenský fond – což není fyzická ani právnická osoba.
 
Poplatníkem daně silniční je tedy:
 • ten, kdo:
 • je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
 • užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož držitel je odhlášen z registru vozidel,
 • dále taky:
 • zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,
 • osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba,
 • organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí. Nově se za organizační složku považuje i stálá provozovna se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
 
Nezměněna zůstává skutečnost, že pokud je u téhož vozidla více poplatníků, platí daň společně a nerozdílně.

Základ daně

Základem daně silniční je:
 • u návěsů součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav,
 • u osobních automobilů (s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon) zdvihový objem motoru v cm3,
 • u ostatních vozidel největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav.
 
K žádné změně v základu daně tedy nedošlo.

Sazba daně

U samotné sazby daně silniční k žádné změně nedošlo, došlo však k drobným (spíše formálním) změnám u snížení této sazby.
 
Do roku 2014 se sazba daně snižovala o 25 % u vozidel, která byla podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena pro činnost výrobní povahy v rostlinné výrobě podle SKP (Standardní klasifikace produkce Českého statistického úřadu) kód 01.4.11. – práce výrobní povahy v rostlinné výrobě (je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu).
 
SKP byla již před lety nahrazena Klasifikací produkce CZ-CPA. Od 1. 1. 2014 tedy zákon o dani silniční (konečně) reflektuje tuto změnu a sazba daně se snižuje o 25 % u vozidel, která jsou používána pro činnost výrobní povahy v rostlinné výrobě podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 – podpůrné služby pro rostlinnou výrobu (je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu). Otázkou je, zda je vhodné jako poplatníka uvádět opět „osobu“.
 
Další změny v oblasti sazby daně jsou opět pouze formální změny reflektující změny v občanském zákoníku a na to navazující změny v zákoně o daních z příjmů.
 
K žádným faktickým změnám nedochází ani v oblasti vzniku a zániku daňové povinnosti, splatnosti, placení a zaokrouhlování daně a záloh na daň, ani v oblasti slevy na dani u kombinované dopravy, zdaňovacího období nebo daňového přiznání.
 
Všechny uvedené změny jsou změnami legislativně-technickými, bez faktického vlivu na konečnou výši daně. Ta zůstává stejná jako bychom postupovali podle zákona ve znění před 1. 1. 2014.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Magda
7. 1. 2015 10:47:21
Dobrý den, vyplňuji přiznání k silniční dani za rok 2014 a mám problém s vypsáním "tříkolky". Vím, že je osvobozena dle paragrafu 3 písmena A, ale možnost zadání písmene je až od C. Mohli byste mi poradit, co s tím? Děkuji Magda
Hlášení závadného obsahu

Markéta 27
4. 10. 2014 21:06:02
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když bylo vozidlo zaregistrováno 30.9.2014, bude se snížení sazby počítat už od září nebo až od října?A dále bych se chtěla zeptat, pokud bylo vozidlo ekologicky zlikvidováno dle protokolu 24.9.2014, ale do VTP byla tato změna uvedena až 1.10.2014, které datum je pro mě směrodatné?Děkuji Seidlerová
Hlášení závadného obsahu

Tomas
11. 6. 2014 8:50:12
Dobrý den mam Avii valnik nepodnikam pouzivam ji k soukromym ucelum znamena to ze po 1.1.2014 budu muset platit take silniční daň.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Na kompenzační bonus dosáhnou i „dohodáři“

3. 7. 2020 | Lidé pracující na DPČ nebo DPP, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, mají nárok na kompenzační bonus. Ten pro ně bude ve výši 350 Kč a žádat mohou zpětně za období 12. března až 8. června. Zpětně o něj mohou žádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Více informací najdete na webu Ministerstva financí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Hana Frýbortová
Účetní firma zabývající se zpracováním účetnictví, mezd a daní.
www.ucetnictvi-frybortova.cz

AirFilters
výroba vzduchových filtrů, čištění vzduchotechniky suchým ledem.
www-airfilters.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,67 Kč
0,040 Kč
23,76 Kč
0,167 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 03.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru