Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přiznání k silniční dani za rok 2017


Redakce
24. 1. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Za rok 2017 musí podat poplatníci přiznání k silniční dani do 31. 1. 2018.

Foto: 123RF

 

Do 31. ledna 2018 musíte podat přiznání k silniční dani za rok 2017. Na která vozidla se daň vztahuje a která jsou naopak z této povinnosti vyjmuta? Kdo je poplatníkem daně a kdo musí podat přiznání pouze elektronicky?


 

Na jaká vozidla se daň vztahuje?

Silniční daň se podle zákona o dani silniční (dále jen „ZDS“) vztahuje na vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v České republice, vozidla používaná poplatníkem daně z příjmů právnických osob (kromě používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka, jestliže příjmy z této činnosti nejsou předmětem daně z příjmů) a vozidla používaná poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, tzn. vozidla používaná k podnikání.

Dále se daň vztahuje vždy na nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny, které jsou registrované v České republice.

Osvobození od silniční daně se týká například vozidel diplomatických misí a konzulárních úřadů, vozidel civilní obrany, zametacích a jiných vozidel určených ke správě komunikací. Potom také vozidel, která zabezpečují linkovou osobní vnitrostátní přepravu, pokud pro tento účel ujedou více než 80 % z celkového počtu kilometrů.

Osvobozená jsou také vozidla pro dopravu osob nebo nákladu do 12 tun, která mají:
 • elektrický pohon,
 • hybridní pohon (kombinace spalovacího motoru a elektromotoru),
 • pohon na zkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn, nebo
 • motor určený výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85.

Kdo je poplatníkem silniční daně?

Poplatníkem silniční daně je ten, kdo je zapsaný jako provozovatel v technickém průkazu, nebo ten, kdo užívá vozidlo, jehož provozovatel (uvedený v technickém průkaze) zemřel, zanikl nebo byl zrušen, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel.

Poplatníkem je také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla.

Základ daně

Základ daně tvoří:
 • u osobních automobilů zdvihový objem motoru v cm³ (výjimka – osobní automobily na elektrický pohon),
 • součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav a návěsů,
 • u ostatních vozidel největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav.
Tab.: Roční sazba daně ze základu daně u osobních automobilů podle zdvihového objemu motoru
 
Zdvihový objem v cm³ Sazba v Kč
do 800 1 200
nad 800 do 1 250 1 800
nad 1 200 do 1 500 2 400
nad 1 500 do 2 000 3 000
nad 2 000 do 3 000 3 600
nad 3 000 4 200

Pokud zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci cestovní náhrady za použití osobního automobilu, uplatní denní sazbu 25 Kč.

Sazba daně se snižuje v závislosti na délce registrace vozidla, a to následovně:
 • o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace,
 • o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a
 • o 25 % pod dobu dalších 36 kalendářních měsíců.
Nárok na snížení sazby končí po 108 měsících od první registrace.

U vozidel dovezených ze zahraničí musí poplatník prokázat nárok na snížení sazby potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla.

U vozidel registrovaných do 31. 12. 1989 se sazba zvyšuje o 25 %.

Bez ohledu na datum registrace se sazba snižuje o 100 % nákladním automobilům s povolenou hmotností větší než 3,5 tuny a menší než 12 tuno 48 % s hmotností nad 12 tun, pokud tato vozidla využívají veřejně prospěšní poplatníci daně z příjmů právnických osob nebo fyzické osoby k činnosti, z níž neplynou příjmy ze samostatné činnosti.

Přiznání k silniční dani

Daňová povinnost vzniká počínaje kalendářním měsícem, ve kterém se splnily skutečnosti, které zakládají daňovou povinnost. Poplatníci pak podávají daňové přiznání u místně příslušného správce daně, a to nejpozději do 31. 1. kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Za rok 2017 tedy musí poplatníci podat přiznání k silniční dani do středy 31. 1. 2018.

Tento termín je závazný i pro ty, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, nebo pro ty, kteří jsou v insolvenčním řízení.

Zálohy se vypočtou ve výši 1/12 roční daňové sazby za každý kalendářní měsíc, v němž vozidlo podléhalo silniční dani. Termíny splatnosti těchto záloh jsou 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince, přičemž rozhodným obdobím je vždy kalendářní čtvrtletí předcházející měsíci, ve kterém je záloha splatná. U zálohy splatné 15. prosince je rozhodným obdobím listopad a prosinec.

V daňovém přiznání musí poplatník uvést i vozidla, která jsou od daně osvobozena. Poplatník si rovněž musí v přiznání sám daň vypočítat a uvést případné slevy. Daň, záloha na daň a sleva na dani za jednotlivá vozidla se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Daňové přiznání může poplatník podat pouze na tiskopise vydaným Ministerstvem financí, který je dostupný na každém územním pracovišti příslušného finančního úřadu, nebo na tiskopise vytištěném na tiskárně, jenž má ale údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s originálním tiskopisem (§ 72 odst. 1 daňového řádu), tento je dostupný ve formátu PDF na internetových stránkách Finanční správy.

Elektronicky se může přiznání k silniční dani podat formou datové zprávy ve formátu a struktuře, kterou definuje správce daně a za podmínek definovaných Ministerstvem financí.

Pro jednozančnou identifikaci podavatele datové zprávy prostřednictvím datové schránky nebo Daňového portálu se může využít:
 • uznávaný elektronický podpis,
 • přihlašovací údaje do datové schránky,
 • dodatečné potvrzení nebo opakování podání písemnou nebo ústní formou ve lhůtě do pěti dnů od úvodního podání (tzv. e-tiskopis).
Povinně elektronicky musí podle daňového řádu podat přiznání k dani ti poplatníci, kteří mají zřízenou datovou schránku nebo mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.


Zdroj: WINLEX, Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ANDROMEDA Finance s.r.o.
účetnictví, daně, mzdy, personalistika ON LINE
www.andromedafinance.cz

Účetní daňová kancelář
Společnost zabývající se účetnictvím a službami s nemovitostmi.
www.ucetni-danova-kancelar.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru