Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2016


Bc. Michaela Sobotková
26. 1. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se letos týká každého, kdo v roce 2016 získal do svého vlastnictví nemovitou věc.

Foto: Shutterstock

 

Přiznání k dani z nemovitých věcí je letos třeba podat příslušnému správci daně do 31. ledna 2017. Kdo musí přiznání podat a kdo může očekávat ve schránce pouze složenku s již vyčíslenou daní? Na to se zaměříme v dnešním článku.


 
Povinnost podat letos daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se týká každého, kdo v roce 2016 získal do svého vlastnictví nemovitou věc (pozemek, zdanitelnou stavbu, bytovou či nebytovou jednotku). A nezáleží na tom, zda jste ji koupili, nebo dostali.
 
Přiznání k dani z nemovitých věcí je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna 2017.
 
Podat daňové přiznání musíte i tehdy, když jste v minulém roce provedli nástavbu či přístavbu nebo jste nemovitost částečně zlikvidovali. Podstatné je, že došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku či stavby, popřípadě jste přistavěli například podlaží apod. Jednoduše řečeno, pokud došlo ke změnám, které ovlivní vyměření daně z nemovitých věcí.
 
Pokud dojde ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně nebo ke změně v osobě poplatníka, jste povinni daň do 31. ledna zdaňovacího období přiznat. V těchto případech lze daň přiznat buď podáním daňového přiznání, nebo podáním dílčího daňového přiznání. V dílčím daňovém přiznání uvedete pouze nastalé změny a výpočet celkové daně.

Kdy daňové přiznání nemusíte podávat?

Daňové přiznání nepodáváte, pokud jste jej podali na některé z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla stanovena na některé z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně. V tomto případě se daň vyměří ve výši poslední známé daně.
 
V případě, že dojde ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze:
  • ke změně sazeb daně,
  • ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím,
  • ke stanovení nebo ke změně koeficientu,
  • k zániku osvobození od daně, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou nebo uplynutím zákonem stanovené lhůty anebo uplynutím lhůty stanovené obecně závaznou vyhláškou a předmět daně není ani částečně osvobozen od daně z jiného důvodu, nebo
  • ke změně místní příslušnosti,
nejste povinni podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit správci daně tyto změny. Daň se stanoví ve výši poslední známé daně upravené o výše uvedené změny automaticky.

Spoluvlastnění nemovité věci

Poplatníci, kteří jsou spoluvlastníky nemovité věci, nebo u nichž nelze určit podíl na nemovité věci, jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně.
 
Pokud ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období podá daňové přiznání alespoň jeden z poplatníků, který je spoluvlastníkem, za jeho spoluvlastnický podíl na nemovité věci, má povinnost podat daňové přiznání každý spoluvlastník za svůj podíl na nemovité věci samostatně. V tomto případě přiznává a platí každý spoluvlastník daň ve výši svého podílu na celkové dani odpovídající jeho podílu na nemovité věci.
 
Jestliže některý ze spoluvlastníků nemovité věci daňové přiznání nepodá, správce daně mu stanoví daň z moci úřední, bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání.

Placení daně z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí je splatná:
  • u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu,
  • u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. květnado 30. listopadu.
Pokud nepřesáhne roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.
 
Pokud se s podáním daňového přiznání zpozdíte, nehrozí vám pokuta ihned. Penále začíná nabíhat až od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 000 Kč). Pokutu ale nedostanete, pokud částka nepřekročí 200 Kč.
 
 
Související články:
Daň z nemovitých věcí můžete platit přes SIPO
Místo složenky na daň z nemovitých věcí přijde e-mail
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Eva
26. 1. 2017 15:54:42
Dobrý den,

prosím o informaci. V prosinci 2016 dostal otec darem od snachy nemovitost. Tuto stejnou nemovitost bude v průběhu tří měsíců darovat dceři. Platí otec v tomto případě daň z příjmu 15%, když nemovitost nevlastnil 5 let??
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Petra
26. 1. 2017 12:17:21
Dobrý den, moc prosím o info. Jak je to prosím s osvobozením v případě pořízení tepelného čerpadla v budově? Budova je určena pro podnikání.
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
26. 1. 2017 10:17:32
Julie Vasko:
Dobrý den, nadpis je správný, protože povinnost podat letos daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se týká každého, kdo v roce 2016 získal do svého vlastnictví nemovitou věc. Čili "za rok 2016".
Hlášení závadného obsahu

Julie Vasko
26. 1. 2017 9:57:15
V nápisu by měl být rok 2017
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zdravotní pojištění v nové výši je potřeba odvést už za leden

18. 1. 2021 | Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ se od roku 2021 zvýšila na 2 393 Kč za měsíc, pro osoby bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč měsíčně. Termín splatnosti je pro OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu ve správné výši je tedy třeba odvést mezi 1. lednem a 8. únorem na účet vaší zdravotní pojišťovny.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Váš spolehlivý partner IT
Věnujeme se integraci nejnovějších technologií k usnadnění vaší práce


SVĚT RUČNÍCH PRACÍ
internetová galanterie
www.pleteniahackovani.cz

Daňový kalendář

25. 1. 2021 Kontrolní hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,13 Kč
-0,035 Kč
21,59 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 20.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru