Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Platba daně z nemovitých věcí v roce 2016


Bc. Michaela Sobotková
28. 4. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května.

Foto: Fotolia

 

Složenky k platbě daně z nemovitých věcí rozesílá finanční správa postupně. Nejpozději ji dostanete do schránky 25. května. Pokud roční daň z nemovitých věcí nepřesáhne částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to do 31. května 2016.


 
Složenky pro platbu daně z nemovitých věcí bude finanční správa rozesílat tak, aby poslední z nich obdrželi lidé nejpozději 25. května 2016. Aby proběhlo placení daně v pokladnách finančních úřadů plynule, budou složenky rozesílány postupně a v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. To znamená, že složenku můžete dostat do schránky klidně o dva týdny později než váš soused.
 
Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na území příslušného kraje. Má-li poplatník daně více nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady.

Jestliže jste podali daňové přiznání po 31. lednu 2016 a v něm vypočtená daň se liší od částky daně uvedené na složence, uhradíte daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou vám správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud jste uhradili daň z nemovitých věcí na rok 2016 ještě před obdržením složenky, použijete složenku pro kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu.

Splatnost daně z nemovitých věcí v roce 2016

Stanovená daň z nemovitých věcí je splatná:
  • u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna 2016 a do 30. listopadu 2016,
  • u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května 2016do 30. listopadu 2016.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května 2016. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.
 
Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená podle § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí vyšší než poslední známá daň, a lhůta splatnosti daně podle hromadného předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň stanovená z moci úřední. Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně nemá vliv na běh úroku z prodlení.

Daň z nemovitých věcí u fyzických a právnických osob

Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají zřízenu datovou schránku. Fyzické osoby dostanou do schránky daňovou složenku, která nepodléhá poštovnímu poplatku.
 
Právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku, obdrží standardní složenku typu A, která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty. Právnickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku, a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, zašle finanční správa namísto složenky do datové schránky Informaci o daňové povinnosti.
 
Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu (tj. toho finančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitá věc nachází), kterému je příslušná platba určena.
 
Na alonži složenky (na horní oddělitelné části) jsou uvedeny tyto údaje:
  • celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2016,
  • výše a termíny splatnosti splátek,
  • stav daňového účtu poplatníka, tedy případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí,
  • spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Brychová Filipi
8. 5. 2016 23:39:17
Potřebuji vedet zda,kdyz jsem podala danové priznani za chatku a pozemek za období 2014 a byla mi vyměřena dan,mam cekat na slženku od finančního uradu ci podat danové proznaní ,nebo staci pouze jednou při koupichatky a pozemku.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
C&C Systems
Dodávka, servis a správa informačních a bezpečnostních technologií
www.hw-shop.cz

Optimal-Energy,cz, a. s.
Společnost zabývající se energetickým poradenstvím
www.optimal-energy.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru