Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Platba daně z nemovitých věcí v roce 2016


Bc. Michaela Sobotková
28. 4. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května.

Foto: Fotolia

 

Složenky k platbě daně z nemovitých věcí rozesílá finanční správa postupně. Nejpozději ji dostanete do schránky 25. května. Pokud roční daň z nemovitých věcí nepřesáhne částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to do 31. května 2016.


 
Složenky pro platbu daně z nemovitých věcí bude finanční správa rozesílat tak, aby poslední z nich obdrželi lidé nejpozději 25. května 2016. Aby proběhlo placení daně v pokladnách finančních úřadů plynule, budou složenky rozesílány postupně a v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. To znamená, že složenku můžete dostat do schránky klidně o dva týdny později než váš soused.
 
Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci poplatníka na území příslušného kraje. Má-li poplatník daně více nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady.

Jestliže jste podali daňové přiznání po 31. lednu 2016 a v něm vypočtená daň se liší od částky daně uvedené na složence, uhradíte daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou vám správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud jste uhradili daň z nemovitých věcí na rok 2016 ještě před obdržením složenky, použijete složenku pro kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu.

Splatnost daně z nemovitých věcí v roce 2016

Stanovená daň z nemovitých věcí je splatná:
  • u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna 2016 a do 30. listopadu 2016,
  • u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května 2016do 30. listopadu 2016.
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května 2016. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.
 
Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená podle § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitých věcí vyšší než poslední známá daň, a lhůta splatnosti daně podle hromadného předpisného seznamu již uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň stanovená z moci úřední. Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně nemá vliv na běh úroku z prodlení.

Daň z nemovitých věcí u fyzických a právnických osob

Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemají zřízenu datovou schránku. Fyzické osoby dostanou do schránky daňovou složenku, která nepodléhá poštovnímu poplatku.
 
Právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku, obdrží standardní složenku typu A, která podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty. Právnickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku, a nebyla jim výše daně sdělena platebním výměrem, zašle finanční správa namísto složenky do datové schránky Informaci o daňové povinnosti.
 
Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu (tj. toho finančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitá věc nachází), kterému je příslušná platba určena.
 
Na alonži složenky (na horní oddělitelné části) jsou uvedeny tyto údaje:
  • celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2016,
  • výše a termíny splatnosti splátek,
  • stav daňového účtu poplatníka, tedy případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí,
  • spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Brychová Filipi
8. 5. 2016 23:39:17
Potřebuji vedet zda,kdyz jsem podala danové priznani za chatku a pozemek za období 2014 a byla mi vyměřena dan,mam cekat na slženku od finančního uradu ci podat danové proznaní ,nebo staci pouze jednou při koupichatky a pozemku.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Daňové poradenství
Daňové poradenství a vedení účetnictví.
www.worldtax.eu

H-servis
Zahradní technika a náhradní díly, servis a prodej
www.servis-h.cz

Daňový kalendář

25. 7. 2019 Souhrnné hlášení (za červen 2019 a 2. čtvrtletí 2019)
25. 7. 2019 Kontrolní hlášení (za červen 2019 a 2. čtvrtletí 2019)
25. 7. 2019 Přiznání DPH (za červen 2019)
25. 7. 2019 Přiznání DPH (za 2. čtvrtletí 2019)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,55 Kč
-0,040 Kč
22,76 Kč
-0,055 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.07.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru