Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Kdo je povinen platit silniční daň?


Ladislav Kandler, DiS.
13. 12. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud používáte auto k podnikání, jste povinni platit silniční daň. Existují ale i výjimky.

Foto: Fotolia.eu

 

Silniční daň patří mezi daně, ve kterých se často chybuje. Kdo má povinnost ji platit? Existují nějaké úlevy pro podnikatele nebo úplné osvobození? Jak se stanoví její výše? A na co je důležité dávat si pozor? Dozvíte se v tomto článku.


 
Jak už samotný název „silniční daň“ napovídá, daňová povinnost vyplývá z používání automobilu po našich silnicích. Ne každý automobil však této dani podléhá. V zákoně č. 16/1993 Sb., o dani silniční, je stanoveno, že předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrována a provozována v České republice, a to za podmínky, že jsou používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti či přímo v její souvislosti.
 
Kromě výše uvedeného, a zde přichází první často opomíjená skutečnost, jsou předmětem daně bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, silniční vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v ČR.
 
Pokud však dosahujete příjmů pouze z pronájmu (např. bytu, domu), pak se povinnosti hradit silniční daň vyhnete.
 
Poplatníkem daně může být fyzická, ale i právnická osoba, tedy např. i obchodní společnost. Obecně musí být splněny dvě podmínky:
 • tato osoba je provozovatelem vozidla registrovaného v ČR v registru vozidel a
 • je zapsána v technickém průkazu.
 
Zákon uvádí další osoby, které jsou poplatníky, těmi se ale v našem článku zabývat nebudeme. Za zmínku však stojí ještě jedna skupina, a to jsou zaměstnavatelé. Ti se stávají poplatníky v případě, že svému zaměstnanci vyplácí cestovní náhrady za použití osobního automobilu (nebo jeho přípojného vozidla), a to za předpokladu, že tato daňová povinnost nevznikla již provozovateli takového vozidla.

Kolik se platí?

Poměrně složitěji může vypadat to, jak se stanoví výše silniční daně. Zde je potřeba trocha technických znalostí. Takové údaje jdou však vždy vyčíst z technického průkazu. Pro osobní automobily je rozhodující zdvihový objem motoru v cm3 (kromě osobních automobilů na elektrický pohon).
 
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny roční sazby daně pro osobní automobily právě ve vztahu ke zdvihovému objemu válců.

Zdvihový objem válců Roční sazba daně
do 800 cm3 1 200 Kč
nad 800 cm3 do 1 250 cm3 1 800 Kč
nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3 2 400 Kč
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 3 000 Kč
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 3 600 Kč
nad 3 000 cm3 4 200 Kč

V § 6 zákona o dani silniční jsou pak dále stanoveny sazby daní i pro ostatní vozidla.
 
Zákon také připouští jednu zajímavost, kdy si poplatník může zvolit denní sazbu v případě použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla ve výši 25 Kč, je-li to pro něj výhodnější. Tato možnost se však týká pouze a výhradně zaměstnavatelů. To zdůrazňujeme proto, že je tato skutečnost často zaměňována za možnost využití i pro jiné osoby.

Jak a kdy se daň hradí?

Daňová povinnost je splatná v pravidelných zálohách, a to formou čtvrtletních plateb:
 • do 15. dubna,
 • do 15. července,
 • do 15. října,
 • do 15. prosince.
 
Pokud je zjištěn doplatek, pak je splatný společně s nejzazším termínem podání daňového přiznání, a to do 31. ledna následujícího roku. Ideální je tedy nastavit si trvalý příkaz ve svém internetovém bankovnictví. Díky tomu nezapomenete na včasnou a bezproblémovou úhradu.
 
Číslo účtu vašeho finančního úřadu, na který je třeba daň silniční zaplatit, naleznete v tabulce v článku Nová čísla bankovních účtů finančních úřadů. Jako variabilní symbol se v drtivé většině uvádí vaše DIČ.

Osvobození nebo snížení daňové povinnosti

Zákon o dani silniční také pamatuje na případy, kdy jste zcela osvobozeni od této daně, i když byste za normálních okolností tuto povinnost měli. Konkrétní ustanovení lze nalézt v § 3.
 
Od daně silniční jsou osvobozena vozidla:
 • zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako kategorie L a jejich přípojná vozidla,
 • diplomatických misí a konzulárních úřadů,
 • zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu (pouze v případě, že ujedou pro tento účel za zdaňovací období více než 80 % kilometrů),
 • provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, policie, hasičská vozidla, záchranná vozidla apod.,
 • speciální zametací, značkovače silnic apod.
 
Následuje poslední skupina vozidel, která může využít osvobození. V praxi se jedná pravděpodobně o nejvíce zastoupený důvod – vozidla s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která:
 • mají elektrický pohon,
 • mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,
 • s pohonem na LPG nebo CNG, nebo
 • mají motor určen ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85.
 
Právě tento důvod pro osvobození přispívá k tomu, že se na silnicích můžeme setkat s vozidly tzv. napsanými na firmu, která mají LPG, CNG nebo hybridní pohon.

Snížení silniční daně

Neméně důležitou oblastí pro správný výpočet silniční daně je možnost snížení daňové povinnosti. Sice nejde o úplné osvobození, ale i tak může být finanční úspora značná.
 
Snížení se uplatňuje u vozidel, od jejichž první tuzemské či zahraniční registrace k silničnímu provozu neuplynulo devět let. Způsob a možnost snížení je popsána v § 6 zákona o dani silniční.
 
Z něj vyplývá, že daňová povinnost se sníží:
 • o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace,
 • o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců, a
 • o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.
 
Zároveň je důležité připomenout, že nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká v kalendářním měsíci první registrace vozidla a končí po 108 kalendářních měsících.
 
Kromě výše uvedeného zvýhodnění v podobě snížení sazby daně se však můžeme setkat i s tzv. zvýšením této daně. To se týká vozidel, která byla poprvé registrována do 31. 12. 1989. V takovém případě je nutné danou sazbu zvýšit o 25 %.

Přiznání daně

Kromě samotných plateb je také nutné daň silniční tzv. přiznat. Pokud jste vaši daňovou evidenci nebo účetnictví svěřili specializované účetní firmě, pak díky účetnímu softwaru, který každá solidní firma používá, zvládne kromě samotného výpočtu daňové povinnosti i sestavení daňového přiznání.
 
Velkou výhodou účetního softwaru je také to, že se data doplní do příslušných polí ve formuláři, čímž se eliminují chyby na minimum. Obzvláště co se týče možností snížení daně, je takovýto účetní program velkou pomocí. Daňové přiznání lze po zkontrolování následně vytisknout a podat na finanční úřad. V současné době v drtivé většině převažuje možnost zasílat daňová přiznání elektronicky.
 
Daňové přiznání se podává jednou ročně, a to vždy za předchozí kalendářní rok, ve lhůtě nejpozději do 31. ledna.

Shrnutí

Jak lze z výše uvedeného vidět, je potřeba již před pořízením automobilu do podnikání hlídat řadu skutečností. V prvé řadě nezapomeňte na to, že ve většině případů podléhají takto zakoupené automobily dani silniční. Na druhou stranu můžete téměř vždy, alespoň ze začátku, využít snížení sazeb silniční daně, což představuje značné snížení finančních prostředků, obzvláště u rozsáhlejšího vozového parku.
 
Zvolíte-li u vozidla např. pohon na plyn (LPG či CNG), za splnění podmínek daných zákonem můžete dokonce počítat i s úplným osvobozením od silniční daně.


Související článek:
Silniční daň a časté chyby


Chcete si usnadnit zpracovávání daňových přiznání? Vyzkoušejte TAX – komplexní řešení pro daňové poplatníky i daňové poradce.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jan
3. 10. 2019 11:44:10
Musím platit SD za tatru nad 12 tun když nejsem OSVČ?
Hlášení závadného obsahu

Švéda jan
3. 10. 2019 11:42:25
Musím platit SD za nákladní automobil nad 12 tun když nejsem OSVČ ?
Hlášení závadného obsahu

Pavel
30. 4. 2019 10:12:01
Zdravím, byl jsem osvč, jezdil jsem Tatrou 815, Osvč jsem zrušil, když jsem sehnal stálé zaměstnání a tatra mi zbyla. Musím na ní něco platit? myslím tím SD
Hlášení závadného obsahu

Jiří
31. 1. 2019 22:23:21
Dobrý den, jsem OSVČ a mám nákladní auto s celkovou hmotností 18 tun, které využívám k přepravě bagru. Není ale v majetku firmy , je jen na RČ a neuplatňuju na něj odpisy - odepisuju paušálně. Musím platit silniční daň?
Hlášení závadného obsahu

Eva
16. 1. 2019 14:46:20
Dobrý den, jsem OSVČ a mám nákladní auto, které občas využívám k podnikání. Není ale v majetku firmy , je jen na RČ a neuplatňuju na něj odpisy - odepisuju paušálně. Musím platit silniční daň?
Hlášení závadného obsahu

Daniel
4. 1. 2019 10:55:49
Dobrý den. Mám auto tzv v pronájmu. Kdo platí silniční daň? Majitel, nebo ten kdo s autem jezdí? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

artep
5. 1. 2018 13:02:14
Dobrý den,
pracuji jako OSVČ, výdaje uplatňuji paušálně, auto nepoužívám na podnikání, mám ho ale přihlášené na IČO.
Musím platit daň silniční nebo ne ?
Děkuji Vám za Vaši odpověď
Hlášení závadného obsahu

RADEK
23. 1. 2017 14:44:15
Dobrý den,
Dobrý den, koupil jsem nákladní Avii na rodné číslo. Jsem OSVČ a vozidlo nepoužívám k podnikání. Jsem povinnen platit silniční daň ? Děkuji R Volf
Hlášení závadného obsahu

Z.Pilc
4. 2. 2015 15:43:25
Jsem OSVČ v důchodu. Měl jsem za rok cca 10 výjezdů na zakázky se svým soukromým osobním automobilem užívaným pro podnikání. Mám tedy platit silniční daň 1/12 za každý výjezd v měsíci, t.j. např.až 10/12 z roční částky 3000 Kč ?
Hlášení závadného obsahu

Karel
4. 2. 2015 9:40:18
Dobrý den mám prosím dotaz k tématu silniční daně.Vlastním vozidlo celk. hmotnost 15 tun vedeno v majetku. To je mi vše jasné ale účetní se vždy ptá zda jsem jej používal celý rok a když ne prý se platí jen za měsíce ve kterém je vozidlo užíváno. Jeho "odstavení" v tomto případě lze doložit tzv. kolečkem s navazujícími kilometry. je to správně? Někdo říká že musí být na tu dobu v "depozitu" v zákoně jsem nic takové nenašel. Je-li to špatně jak to doplatit? děkuji KK
Hlášení závadného obsahu

Hana Horálková
16. 1. 2015 20:00:11
Dobrý den, podnikám jako OSVČ a vlastním vůz, který mám v obchodním majetku, používám jej výhradně pro obchodní činnost a samozřejmě za něj platím silniční daň. Vlastním však také druhý automobil, který používám pouze pro soukromé účely a dále v souvislosti s přijmy z pronájmu. Musím za tento druhý vůz platit také silniční daň? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Slavomir Štěpánek
28. 12. 2014 20:12:57
dobrý den mám vozidlo přihlášeno na rodné číslo ktere budu využivat k podnikání musim platit silnični dan?
Hlášení závadného obsahu

Valentová
12. 10. 2014 23:20:43
dobrý den, musím platit silniční daň v době opravy přívěsu kamionu? Oprava se protáhla na celý měsíc ale přívěs byl stále na značkách děkuji
Hlášení závadného obsahu

Markéta 27
4. 10. 2014 21:03:56
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, když bylo vozidlo zaregistrováno 30.9.2014, bude se snížení sazby počítat už od září nebo až od října?A dále bych se chtěla zeptat, pokud bylo vozidlo ekologicky zlikvidováno dle protokolu 24.9.2014, ale do VTP byla tato změna uvedena až 1.10.2014, které datum je pro mě směrodatné?Děkuji Seidlerová
Hlášení závadného obsahu

Jaroslav Dvořák
1. 7. 2014 12:18:13
dobrý den 13 let nepodnikám a ted mi finanči urad odbor dopravy zavolal že chtějí abych zaplatil silniční dan, AVI mám 5.2.2003 depozitu značky a škoda706 jsem prodal v roce2001 ale s tou jsem nepodnikal bohužel jsem stratil doklady o prodeji a dnes jsem se dověděl že mjitel si ji na sebe nepřepsal ale nemám ani techničáky a taky nevím jak ho odhlásit když nemám adresu majitele ale určitě je zvrakovaná------ prosím poradte
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
9. 4. 2014 18:02:20
Dobrý den, denní sazba se uplatňuje pouze v případě zaměstnanců. Vy budete hradit sazbu ve výši 1/12 za každý měsíc, ve kterým bude automobil využití k podnikatelské činnosti.
Hlášení závadného obsahu

Eva
3. 4. 2014 8:17:23
Dobrý den. Pronajala jsem automobil příteli, který je OSVČ a bude si dávat doklady za PHM a opravy do daní, ne paušalem. Auto je používáno jak pro účely osobní tak pracovní. Když se přihlásím k registraci na placení Silniční daně jako vlastník vozidla musím zálohu platit ve výši 1/12 roční daňové sazby nebo uplatňovat denní sazbu ve výši 25,--Kč za dny kdy bylo auto používané pro pracovní účely.
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Cosmo
28. 3. 2014 0:10:30
Dobry den,

mam nekolik otazek ohledne silnicni dane. Pokud je auto psane na fyzickou osobu OSVC ktera ma pozastavenou zivnost a tato osoba vuz tim padem k podnikani nepouziva je potrbea dan platit? Zaroven je nutne auto v tomto pripade prepsat ci muze mit OSVC s pozastavebou cinnosti registrovane vozidlo? V pripade prepisu je nutne aby to OSVC nejak zohlednila a i v pripade ze ma zivnost pozastavebou, tzn podala danove priznani, nebo muze vozidlo darovat/odepsat s nulovou hodnotou?

Dekuji za odpovedi.

S pozdravem,
Cosmo
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
24. 2. 2014 19:36:11
Pokud je automobil na LPG a je tak zapsán i v technickém průkazu, takovéto vozidlo silniční dani nepodléhá. Pokud jde o přívěsný vozík, jedná se o další typ "vozidla" a jako takové dle zákona o dani silniční této dani podléhá, samozřejmě při nalnění zákonem stanovených podmínek.
Hlášení závadného obsahu

Ondřej
21. 2. 2014 18:59:13
Dobrý den, příští měsíc rozjíždím svůj podnik, kde je nutnost používat automobil, ale bude na LPG, takže jsem povinen platit silniční daň? A jak je to s přívěsným vozíkem?

Děkuji za odpověď

Ondřej
Hlášení závadného obsahu

Eva
30. 1. 2014 9:33:59
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, pokud jako OSVČ mám v majetku firmy os.auto, nechala si namontovat přestavbu na Ethanol 85, která by byla zapsána v TP, budu osvobozena od placení silniční daně?
Děkuji za odpověď Eva
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
29. 1. 2014 21:01:10
Jak vyplývá z článku a z odpovědi níže, není rozhodující, zda automobil máte v majetku firmy nebo zda je tzv. napsaný na IČ. Rozhodující je skutečnost, zda je používáno k podnikání. Pokud jste tedy automobil v nějakém měsíci k podnikatelské činnosti použila, pak v tomto daném měsíci podléhá automobil silniční dani.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
29. 1. 2014 8:54:29
Dobrý den. Pracuji jako OSVČ. Auto nemám v majetku firmy ani není na mě napsané. Občas jej samozřejmě využívám, i když ne vždy pro potřeby podnikání. Mám povinnost platit silniční daň? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
28. 1. 2014 15:41:38
I v případě, že vozidlo používá jiná osoba, než ta, která je zapsána v technickém průkazu (např. pronájem, zapůjčení apod.) a zároveň je používáno pro podnikatelskou činnost, povinnost hradit silniční daň a podat daňové přiznání má vlastník vozidla. Tedy ten, kdo je zapsaný v technickém průkazu. To odpovídá § 4, odst. 1), písm. a), kde je uvedeno, že poplatníkem daně je ten, kdo je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla.
Hlášení závadného obsahu

Zuza
28. 1. 2014 15:00:26
Dobrý den, kdo má povinost podat daňové příznání v případě, že je v podnikání používáno rodinné auto. Manželka je OSVČ a používá auto, u kterého je v technickém průkazu zapsán manžel.
Hlášení závadného obsahu

Ladislav Kandler
Autor článků
9. 1. 2014 16:59:20
Jak vyplývá z článku a ustanovení zákona o dani silniční, rozhodující je skutečnost, zda je automobil používaný pro podnikatelskou nebo jí obdobnou činnost. Pokud automobil k podnikání nepoužíváte, pak silniční dani vozidlo nepodléhá. Skutečnost, že v technickém průkazu je uveden jako provozovatel subjekt s přiděleným IČ automaticky nezakládá povinnost silniční daň hradit.
Hlášení závadného obsahu

rudian
8. 1. 2014 14:52:16
Dobry den,

pracujem ako OSVC v cechach, vydaje si uplatnujem pausalne (60%), auto nepouzivam k podnikaniu, nemam ho ani v majetku firmy,
mam ho ale prihlasene na ICO,
chcem sa opytat ci mam povinnost platit silnicni dan alebo nie.
Dakujem za odpoved.
S pozdravom,
MJ.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ALTOMA spol. s r.o.
Garážová vrata HÖRMANN. Montáž vratové techniky a závor.
www.altoma.cz

ProVysavače.cz
Specialisté na sáčky do vysavačů, HEPA filtry, hubice a příslušenství
www.provysavace.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru