Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Informace GFŘ k registraci svěřenských fondů


Bc. Michaela Sobotková
29. 5. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Přestože svěřenské fondy nejsou právnickými osobami, nemají právní osobnost ani sídlo, jsou daňovým subjektem a v daňovém řízení se na ně hledí jako na právnickou osobu. Generální finanční ředitelství vydalo informaci k registraci svěřenských fondů.


 
Svěřenské fondy mohou vznikat s účinností od 1. 1. 2014 podle § 1448 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Svěřenské fondy nejsou právnickými osobami, nemají právní osobnost ani sídlo.
 
Svěřenský fond je však daňovým subjektem a v daňovém řízení se na něj hledí jako na právnickou osobu:
  • podle § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je svěřenský fond poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
  • podle § 4b odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se pro účely DPH na svěřenský fond hledí jako na právnickou osobu,
  • podle § 3 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, je svěřenský fond poplatníkem daně z pozemků a daně ze staveb.
 
Osobou, která plní povinnosti stanovené daňovému subjektu – svěřenskému fondu, je svěřenský správce (§ 20 odst. 3 zákona č. 280/20009 Sb., daňový řád, dále jen „daňový řád“).

Registrační povinnost

Svěřenské fondy mají registrační povinnost podle § 125 a násl. daňového řádu a podle příslušných ustanovení jednotlivých daňových zákonů. Registrační řízení probíhá stejným způsobem jako u jiných daňových subjektů. Svěřenský správce je tedy povinen v zákonem stanovených případech podat přihlášku k registraci pro právnické osoby, jejíž nedílnou součástí jsou kopie statutu svěřenského fondu a dokladu o datu vzniku svěřenského fondu a další doklady prokazující údaje uvedené v přihlášce k registraci (originály dokladů je nutno předložit správci daně k nahlédnutí).
 
Při registraci je nutno uvést také údaje týkající se svěřenského správce (je-li správců více, pak údaje všech svěřenských správců). Pokud je svěřenským správcem fyzická osoba, uvede se její jméno, příjmení, rodné číslo, adresa místa pobytu a případně adresa pro doručování. V případě, že je svěřenským správcem právnická osoba, uvede se její název, IČO, právní forma, adresa sídla, identifikátor datové schránky a další kontaktní údaje. Tyto údaje je v souladu s pokyny k vyplnění přihlášky k registraci nutno uvést na zvláštní přílohu.
 
Pokyny k vyplnění přihlášky k registraci pro právnické osoby byly doplněny o informace, jak přihlášku vyplnit v případě registrace svěřenského fondu. Na finančních úřadech jsou v současné době k dispozici dvě verze tohoto tiskopisu – jedna verze obsahuje standardní pokyny k vyplnění pro právnické osoby, druhá verze obsahuje doplněné pokyny pro svěřenské fondy (tiskopis přihlášky k registraci pro právnické osoby s upravenými pokyny je k dispozici na internetových stránkách Finanční správy).
 
Správce daně vydá rozhodnutí o registraci podle § 129 daňového řádu a přidělí svěřenskému fondu daňové identifikační číslo.

Místní příslušnost správce daně

Vzhledem k absenci sídla svěřenského fondu nelze určit místní příslušnost správce daně podle § 13 odst. 1 písm. b) daňového řádu, ale je určena podle § 12 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky.
 
Místně příslušným správcem daně je tedy Finanční úřad pro hlavní město Prahu. Spravujícím územním pracovištěm v rámci Finančního úřadu pro hlavní město Prahu je Územní pracoviště pro Prahu 7.
 
V případě, kdy je součástí majetku ve svěřenském fondu nemovitá věc, je místní příslušnost ke správě daně z nemovitých věcí určena standardně podle § 13 odst. 2 daňového řádu – místně příslušným je tedy ten správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitá věc nachází.


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Bambusové nejen tričko
Prodej zboží z bambusového vlákna a outdoorového oblečení.
www.bambusovetricko.cz

ProVysavače.cz
Specialisté na sáčky do vysavačů, HEPA filtry, hubice a příslušenství
www.provysavace.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru