Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změny ve mzdách od 1. 1. 2014


Ing. Andrea Koštejnová
9. 12. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

V roce 2014 i nadále zůstává v platnosti superhrubá mzda a 15% sazba daně z příjmů fyzických osob.

Foto: Fotolia.eu

 

Dluh zaměstnance bude možné zajistit dohodou o srážkách ze mzdy, ale maximálně do poloviny jeho mzdy nebo náhrady mzdy a zaměstnavatel musí s uzavřením dohody souhlasit. Na jaké další změny by se měli připravit mzdoví účetní od 1. 1. 2014?


 
S příchodem roku 2014 je spojeno velké množství změn, které zasáhnou snad do všech oblastí našeho života. Tyto změny se odvíjí od rekodifikace soukromého práva, další změny jsou spojeny s daňovými reformami, novelami zákonů o sociálním a zdravotním pojištění, vývojem průměrné mzdy a mnoha dalšími faktory.

Daň z příjmů fyzických osob

Změny v oblasti daně z příjmů fyzických osob:
 • v roce 2014 i nadále zůstává v platnosti superhrubá mzda a 15% sazba daně z příjmů fyzických osob,
 • při výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob se odvod zvyšuje o 7% solidární zvýšení daně z hrubé mzdy převyšující jednu dvanáctinu maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2014 (hrubé příjmy vyšší než 103 768 Kč/měsíc),
 • zvýší se limit pro uplatnění konečné srážkové daně u poplatníků, kteří nepodepíší u zaměstnavatele prohlášení k dani, a to z částky 5 000 Kč na 10 000 Kč/měsíc a zároveň bude možné tuto srážkovou daň použít pouze u příjmů, které plynou z dohod o provedení práce, což vede ke sjednocení s podmínkami pro osvobození od pojistného na sociální a zdravotní pojištění,
 • příjmy za práci učňů a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy budou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob a zároveň i od sociálního a zdravotního pojištění.
 
Jen pro připomenutí uvádíme, že u zaměstnanců, kteří v roce 2013 podléhali solidárnímu zvýšení daně (a to třeba i jen za jeden měsíc), nelze provést roční zúčtování daně za rok 2013 u zaměstnavatele a tito zaměstnanci jsou povinni si podat daňové přiznání za rok 2013 sami.

Sociální a zdravotní pojištění

Změny v oblasti sociálního a zdravotního pojištění:
 • pro rok 2014 bude maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění činit 1 245 216 Kč,
 • minimální příjem pro zaměstnance, který zakládá účast na nemocenském, a tím i důchodovém pojištění, bude i v roce 2014 činit 2 500 Kč,
 • pro zdravotní pojištění se v roce 2014 maximální vyměřovací základ nebude uplatňovat,
 • minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění, které se počítá z minimálního vyměřovacího základu, jehož výše je rovna minimální mzdě (tzn. 8 500 Kč), bude i v roce 2014 činit 1 148 Kč,
 • v oblasti nemocenského pojištění se od 1. ledna 2014 náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů, a to pouze za pracovní dny a tzv. placené svátky. Při dočasné pracovní neschopnosti náleží náhrada od čtvrtého pracovního dne, nejdéle však od 25. neodpracované hodiny z rozvržených směn. V případě karantény od prvního pracovního dne,
 • zároveň dochází ke změně redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu (viz článek Náhrada mzdy v roce 2014):
  • první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 865 Kč,
  • druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 298 Kč,
  • třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 595 Kč.

Změny v oblasti srážek ze mzdy

V současné době umožňuje ustanovení § 327 zákoníku práce uzavřít dohodu o srážkách ze mzdy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (může se jednat o dohody o náhradě škody způsobené zaměstnavateli, použití služebního telefonu, srážky stravného, použití vozidla k soukromým účelům).
 
Tyto dohody musí být uzavřeny písemně a tyto srážky ze mzdy nesmí činit více, než by činily srážky při výkonu rozhodnutí. V případě střetu s jinými dohodami nebo s exekučními srážkami se uspokojují jednotlivé vymáhané srážky podle svého pořadí. V praxi je běžné i uzavření dohody o srážkách ze mzdy podle § 551 občanského zákoníku (dohoda, kterou uzavře zaměstnanec s třetí osobou).
 
Od roku 2014 přinese zásadní změnu v této oblasti Nový občanský zákoník. Úpravu dohody o srážkách ze mzdy nově najdeme v ustanovení § 2045 a následujících. Zjistíme, že dluh lze zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu, nebo z náhrady mzdy ve výši, která nepřesahuje jejich polovinu.
 
Navíc, nejde-li o srážky k uspokojení práva zaměstnavatele, je třeba k uzavření dohody předchozího souhlasu zaměstnavatele. To znamená, že dluh zaměstnance bude možné zajistit dohodou o srážkách ze mzdy, ale maximálně do poloviny jeho mzdy nebo náhrady mzdy nebo platu a zaměstnavatel musí s uzavřením takové dohody souhlasit. Náklady spojené s odesláním částky ponese plátce mzdy.
 
V případě více dohod u jednoho zaměstnance ponese náklady spojené s placením dalších srážek u druhé a další dohody dlužník (zaměstnanec). Věřiteli nabývá právo na výplatu srážek okamžikem, kdy byla plátci mzdy (zaměstnavateli) dohoda předložena, v případě, že ji akceptuje.
 
Na novou úpravu těchto dohod o srážkách ze mzdy reagovali zákonodárci i připravovanou novelou insolvenčního zákona. V tomto zákoně je v novele zcela jasně stanoveno, že od zahájení insolvenčního řízení nelze uplatnit dohodou věřitele a dlužníka založené právo na výplatu srážek ze mzdy, platu nebo jiných příjmů, se kterými se při výkonu rozhodnutí nakládá jako se mzdou nebo platem. V opačném případě by šlo o poškození principu poměrného uspokojení věřitelů, na kterém je insolvenční řízení postaveno.
 
Přijetím Nového občanského zákoníku by mělo v oblasti srážek ze mzdy dojít k administrativní úlevě pro zaměstnavatele.

Elektronická komunikace

Další změny pro mzdové účetní, které se dotknou jejich práce od 1. ledna 2014, se týkají změn samotných tiskopisů, které musí být každý měsíc odevzdány na úřady (správy sociálního zabezpečení, jednotlivé zdravotní pojišťovny, finanční úřad).
 
Od roku 2014 měla být komunikace se správou sociálního zabezpečení pro zaměstnavatele možná pouze v elektronické podobě. Tato povinnost byla však o rok odložena a platit by měla až od roku 2015.
 
Velké zjednodušení této práce jistě přináší softwarové vybavení, které elektronickou komunikaci umožňuje přímo při zpracování mezd a platů. V případě využití softwaru pro zpracování mezd PAMICA nebo při zpracování mezd v účetním programu POHODA je tato komunikace umožněna přímým zasláním tiskopisů pro správu sociálního zabezpečení do systému VREP či zasláním tiskopisů datovou schránkou.
 
Zároveň tento software umožňuje zaslání tiskopisů na portál daňové správy EPO a je možné vytvořit soubory určené i k exportu do portálu jednotlivých zdravotních pojišťoven. Jediné, co je třeba pro tuto přímou komunikaci, je vlastnictví podpisového certifikátu od jedné z certifikačních autorit. Sama tento způsob používám již více jak dva roky a úspory času i financí za poštovné jsou nemalé.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
16. 12. 2015 8:26:19
Petr:
Dobrý den, jakou výši z exekučního příkazu lze měsíčně srazit zaměstnanci tak, aby byla dodržena základní částka, která nesmí být sražena z měsíční mzdy dle platné legislativy, je nutné vypočítat ručně.

V agendě Mzdy/Personalistika na záložce Srážky uvedetete výši srážky, která se má ze mzdy zaměstnance proplatit. Po zaúčtování mezd se vytvoří závazek v agendě Fakturace/Ostatní závazky. Přímo na záložce Srážky je možné zvolit příslušnou předkontaci pro vytvořený závazek.

Výpočet a nastavení srážek ze mzdy má více propracované náš program Personalistika a mzdy PAMICA (http://www.stormware.cz/pamica/).
Hlášení závadného obsahu

Petr
15. 12. 2015 19:50:40
Dobrý den, jak v Pohodě nastavím inslovenci u zaměstnance? Umí to spočítat automaticky? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Marketa 27
30. 7. 2014 12:43:53
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to u dohod (DPP,DPČ).Musí se i z těchto pracovních vztahů strhávat exekuce?Osoba, která bude pro nás pracovat na dohodu má exekuci, ale protože nepřesáhne 10tis/měs. nemusím tohoto člověka hlásit na zdra.poj. ani na sociálku.Nemá jiný pracovní poměr.Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

marie svobodová
4. 4. 2014 12:38:21
dobrý den. mám dotaz.jsem na mateřské dovoloené a mám dohodu o provedení práce. zajímalo by mě, jestli musím v případě nemoci mít neschopenku a zda by mi byla neschopnost proplacena. děkuji za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

Ája
23. 1. 2014 8:33:19
Tak to mi uniklo. :-)
Hlášení závadného obsahu

zet
22. 1. 2014 17:29:24
Dobry den,
Ajo, jako "ajtak" jsem se k el.podani prichomytl a souhlasim se Sonou, ze pro rok 2014 plati odklad pro vsechny subjekty, viz clanek na CSSZ
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/2013-12-04-cssz-informuje-povinna-elektronicka-komunikace-v-roce-2014.htm
Hlášení závadného obsahu

Ája
22. 1. 2014 14:14:58
Dobrý den, povinnost komunikovat s ČSSZ elektronicky od 1. 1. 2014 se týká všech zaměstnavatelů. Podívejte se na článek, na který se odkazuje výše v článku: http://portal.pohoda.cz/pro-podnikatele/uz-podnikam/povinna-elektronicka-komunikace-pro-zamestnavatele/

Najdete tam seznam tiskopisů, které musí všichni, kteří někoho zaměstnávají, podávat elektronicky.
Hlášení závadného obsahu

Soňa
12. 1. 2014 11:30:11
dobrý den, pokud vím, tak povinnost elektronické formy komunikace např. s OSSZ byla o rok odložena, a to rozhodnutím vlády. Ověřovala jsem přímo na okresní pobočce SSZ a bylo mi to potvrzeno, že to stále ještě není povinné.
Hlášení závadného obsahu

Ája
10. 1. 2014 13:38:04
Ano, pochopila jste to správně - je to přesně tak jak píšete.
Hlášení závadného obsahu

Dana
10. 1. 2014 10:56:20
Dobrý den,
chtěla bych si ujasnit srážkovou daň u DOPP - pokud tedy bude DOPP do 10.000, podléhá srážkové dani a nebude muset být podáno daňové přiznání, v případě, že má člověk více souběžných DOPP s příjmem do 10.000?
Děkuji
Dana
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
DANĚ, ÚČETNICTVÍ, MZDY
Účetní firma s komplexními službami - Břeclav
www.filipkova.cz

SladkeBobule.cz
ledové víno,slámové víno, sladké víno, obaly,krabičky,taštičky na víno
www.sladkebobule.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru