Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změny v zahraničním stravném v roce 2016


Ing. Filip Sinecký
18. 12. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zahraniční pracovní cestou se rozumí cesta konaná mimo území České republiky.

Foto: Fotolia

 

Při zahraniční pracovní cestě přísluší zaměstnanci stravné v cizí měně. Zaměstnavatel může vyplatit stravné na žádost zaměstnance také v českých korunách nebo v jiné cizí volně směnitelné měně. Jak se mění zahraniční stravné v roce 2016?


 
Ve většině oblastí výdělečné činnosti se neobejde její výkon bez cestování. Proto je cestování za účely výkonu pracovních úkolů většinou nejen samostatně odměňováno nad rámec standardní odměny či mzdy, ale zrovna tak jsou hrazeny zaměstnancům i jejich výdaje spojené s cestováním za účelem výkonu pracovního úkolu. Jedná se nejen o cestovní náhrady, ale i náhrady stravného („po staru“ diety). Stravné se hradí jak při tuzemských, tak i při zahraničních pracovních cestách.
 
Veškeré podmínky pro zahraniční pracovní cesty zaměstnanců určuje výhradně a sám zaměstnavatel ještě před zahájením cesty. Zahraniční stravné se poskytuje ve výši podle stanovených časových pásem podle trvání zahraniční pracovní cesty zpravidla ze základní sazby zahraničního stravného stanoveného Ministerstvem financí. K zahraničnímu stravnému lze poskytovat zaměstnancům ještě kapesné jako volitelnou náhradu na krytí nutných vedlejších výdajů osobního charakteru.
 
Obecná definice pracovní cesty je v § 42 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), který udává, že pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním.
 
Zahraniční pracovní cesta je pak ve stručnosti popsána v § 154 zákoníku práce, který udává, že zahraniční pracovní cestou se rozumí cesta konaná mimo území České republiky. Dobou rozhodnou pro vznik práva zaměstnance na náhradu cestovních výdajů v cizí měně je doba přechodu státní hranice České republiky, kterou oznámí zaměstnanec zaměstnavateli, nebo doba odletu z České republiky a příletu do České republiky při letecké přepravě, resp. čas odletu a příletu z a do České republiky na tuzemském letišti.

Druhy cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě

Zákoník práce prakticky rozděluje zaměstnavatele do dvou skupin. Do první skupiny spadají zaměstnavatelé, kteří nejsou uvedeni v § 109 odst. 3 zákoníku práce, což jsou fakticky zaměstnavatelé v podnikatelské sféře.
 
Druhou zmiňovanou skupinou jsou zaměstnavatelé uvedení v daném § a jsou jimi zaměstnavatelé ve státní neboli rozpočtové sféře (stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů a školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona).
 
Stejně jako u ostatních druhů cestovních náhrad je platná právní úprava zákoníku práce rozdělena pro obě sféry zaměstnavatelů (komerční a státní sektor). Principiálně zaměstnavatelé v podnikatelské sféře postupují podle ustanovení § 170 odst. 2 a 3 zákoníku práce a zaměstnavatelé ve státní správě podle § 179 zákoníku práce.
 
Obecně se náhrady při cestách, ať již tuzemských, nebo zahraničních, řídí primárně zákoníkem práce, ve kterém jsou v § 166 vyjmenovány druhy cestovních náhrad kromě stravného. To jako takové je upraveno v § 163.
 
Mezi vyjmenované druhy cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě patří náhrady:
 • jízdních výdajů – za spotřebované pohonné hmoty,
 • jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny – pokud zahraniční pracovní cesta trvá déle než 1 měsíc,
 • výdajů za ubytování – vynaložených při zahraniční pracovní cestě,
 • stravovacích výdajů v cizí měně (dále jen „zahraniční stravné“),
 • nutných vedlejších výdajů, které vzniknou v přímé souvislosti se zahraniční pracovní cestou,
 • zaměstnavatel může při zahraniční pracovní cestě poskytnout zaměstnanci i další cestovní náhrady, např. kapesné (až do výše 40 % základního zahraničního stravného).

Změny v zahraničním stravném pro rok 2016

V následujícím textu si rozebereme více zahraniční stravné a jeho změny pro rok 2016. Samotné zahraniční stravné je upraveno v § 170 zákoníku práce. Kromě toho, že přísluší zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě stravné v dané cizí měně a výši dle podmínek zákona, tak také tento § upravuje detailní podmínky pro jeho poskytování včetně přihlédnutí k podmínkám zahraniční cesty a způsobu stravování.
 
Na žádost zaměstnance může zaměstnavatel vyplatit stravné v českých korunách nebo v jiné cizí volně směnitelné měně. Jako přepočtový kurz se použije kurz devizového trhu dle ČNB.
 
Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné:
 • ve výši základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin,
 • trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši 2/3 této sazby zahraničního stravného,
 • a ve výši 1/3 této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území České republiky právo na tuzemské stravné podle § 163 nebo § 176,
 • trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje.
Pro určování délky trvání zahraniční cesty a pro výpočet zahraničního stravného je rozhodující okamžik přechodu státních hranic, a to nejen z České republiky ven, ale i překročení hranic ostatních států.
 
Pokud bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu (§ 170 odst. 5 zákoníku práce):
 • 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,
 • 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,
 • 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.
Pokud by zaměstnavatel nekrátil takto stravné, jednalo by se o nadlimitní stravné, a tudíž zdanitelný příjem zaměstnance.
 
Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí každoročně stanovuje sazby pro zahraniční stravné na následující rok. Sazby pro rok 2016 jsou dány vyhláškou č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 (nahrazuje vyhlášku č. 242/2014 Sb. z roku 2015).
 
Základní výběr sazeb zahraničního stravného v Evropě a vybraných zámořských lokalitách pro rok 2016 uvádíme v tabulce níže a kompletní přehled naleznete zde.

Tab.: Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016
 
Země Měna Základní sazby
zahraničního stravného
Andorra EUR 40
Belgie EUR 45
Bosna a Hercegovina EUR 35
Bulharsko EUR 35
Černá Hora EUR 35
Dánsko EUR 50
Estonsko EUR 40
Finsko EUR 45
Francie EUR 45
Gibraltar EUR 40
Chorvatsko EUR 35
Irsko EUR 45
Island EUR 55
Itálie včetně Vatikánu a San Marina EUR 45
Kypr EUR 40
Lichtenštejnsko CHF 60
Litva EUR 40
Lotyšsko EUR 40
Lucembursko EUR 45
Maďarsko EUR 35
Malta EUR 45
Monako EUR 45
Německo EUR 45
Nizozemsko EUR 45
Norsko EUR 55
Polsko EUR 35
Portugalsko a Azory EUR 40
Rakousko EUR 45
Rumunsko EUR 35
Rusko EUR 45
Řecko EUR 40
Slovensko EUR 35
Slovinsko EUR 35
Srbsko EUR 35
Španělsko EUR 40
Švédsko EUR 50
Švýcarsko CHF 75
Turecko EUR 40
Ukrajina EUR 45
Velká Británie GBP 40
Čína EUR 45
Indie EUR 40
Japonsko USD 65
Kanada USD 50
Spojené státy americké USD 55


Související článek:
Cestovní náhrady v roce 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Leoš
10. 11. 2016 17:35:29
Dobrý den . Chci se zeptat, pokud jsem zaměstnaný u německé firmy(pracovní agentura) s kterou mám podepsanou pracovní smlouvu ,mám právo na stravné. Pracuji třeba 100 až 250km od sídla této firmy. Oni tvrdí že na to nárok nemám pokud se pracuje v Německu. Jelikož pracujeme i mimo Německo (Belgie , Holandsko , Španělsko) firma diety nevyplácí , podle mého názoru je to její povinnost. Děkuji Leoš
Hlášení závadného obsahu

MB
6. 11. 2016 7:52:23
Dobry den,

od 1.4.2014-2016 jsem byl prubezne pracoval v zahranici ve Velke Britanii pro ceskou firmu.
Dnes bych to mohl nazvat neinformovanosti. Pri vyslani jsme dostali k podpisu smlouvu o vyplaceni diet ve vysi 20 GBP, coz je polovina toho co se dle platneho sazebniku melo ci ma vyplacet.
Mam tedy 2 dotazy:
Mohu si diety zpetne narokovat?
Muze mi zamestnavatel nejak toto zpetne vyrovnani kratit oproti zakonem dane vysi zahranicniho stravneho(40GBP)? Nekde jsem cetl, ze muze kratit o 25%, ale nevim jestli zpetne.

Dekuji,
Hlášení závadného obsahu

Laďka
3. 11. 2016 15:09:40
Bretislav Micek: Stravné se krátí jen v případě, že Vám bylo poskytnuto bezplatně nějaké jídlo. Řízení se určitě za výkon práce považuje ("za čas strávený v zahraničí"). Stravné náleží podle toho, jak dlouhou dobu v zahraničí strávíte (viz v článku).
Hlášení závadného obsahu

Bretislav Micek
29. 9. 2016 15:42:10
Dobry den,muze mi yamesnavatel kratit stravne rizeni sluzebniho vozidla v zahranici?Rizeni je povazovano za vykon prace.Kolik musim odpracovat hodin,aby mi zamestnavatel nekratil stravne?Dekuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
12. 9. 2016 12:36:24
Dobrý den, vyhláška ohledně tuzemských cestovních náhrad bývá k dispozici v prosinci, ohledně zahraničního stravného potom o něco dříve.
Hlášení závadného obsahu

FiRan
12. 9. 2016 9:14:49
Dobrý den, kdy je možné očekávat aktualizované výše "diet" pro rok 2017?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Alfa tax consulting s.r.o
účetnictví - daně - mzdy
www.alfataxconsulting.cz

DOMEO KOUPELNY s.r.o.
e-shop s koupelnovým vybavením
www.domeokoupelny.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru