Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změny v oblasti práce a sociálních věcí od roku 2015


Bc. Michaela Sobotková
22. 1. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Nový rok přinesl hned několik změn v oblasti práce a sociálních věcí. Větší podpory se dočkali zaměstnanci, důchodci i rodiny s dětmi. Jaké novinky nastaly v této sféře od roku 2015, zjistíte z našeho souhrnného přehledu.


 

Porodné bude i na druhé dítě a dosáhne na něj více rodin

U prvního dítěte zůstává částka porodného 13.000 Kč, u druhého se zavedla nově částka 10.000 Kč. Na porodné bude mít nárok širší okruh rodičů, protože se zvýšil koeficient z 2,4násobku na 2,7násobek životního minima rodiny.
 
Na porodné u prvního dítěte by tak měly dosáhnout domácnosti s čistým příjmem do 20.817 Kč, u matky samoživitelky do 13.176 Kč.
 
Polepší si také ženy, kterým se narodí vícerčata. Zatímco dosud dostávaly od státu maximálně 19.500 Kč (nebo jen 13.000 Kč), nově získají 23.000 Kč. A nezáleží, zda půjde o jejich první, nebo následný porod.

Zavedení dětské skupiny

Již od 29. listopadu 2014 je účinný zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Dětské skupiny usnadní rodičům dětí lépe sladit rodinný a pracovní život. Dětské skupiny pomohou vyřešit chybějící místa pro děti předškolního věku a doplní stávající systém péče o předškolní děti.
 
Založení takové skupiny bude administrativně i finančně méně náročné, než je tomu u klasických školek. Zaměstnavatelé si mohou daňově uznat náklady na provoz vlastního zařízení nebo příspěvek na provoz zařízení zajišťovaného jinými subjekty pro děti zaměstnanců.
 
Rodiče zase mohou využít slevu na dani, pokud služby dětské skupiny využijí.

Snazší výměna průkazu pro handicapované

Držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P si mohou vyměnit tyto průkazy bez zbytečných administrativních průtahů a správního řízení, které by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav.
 
Nárok na příspěvek na mobilitu je navíc nově vázán přímo na nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.

Přechod financování sociálních služeb na kraje

Peníze na sociální služby budou nyní rozdělovat kraje, které znají místní poskytovatele mnohem lépe než lidé z ministerstva. Nově je zákonem stanovena výše procentního podílu každého kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu. Dojde tak ke stabilizaci a větší provázanosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb.
 
Kraj bude mít také povinnost určovat síť sociálních služeb na základě zjištěných potřeb obyvatel.

Opatření proti zneužívání doplatku na bydlení

Nová pravidla pro vyplácení pomoci v hmotné nouzi pomůžou přerušit bující obchod s chudobou v ubytovnách. Zamezí se především neefektivnímu vyplácení doplatku na bydlení. Doplatek na bydlení bude podle návrhu nově poskytován ubytovnám, které splní hygienické standardy kvality bydlení. Zároveň se bude moct poskytnout doplatek na bydlení osobám, které bydlí na ubytovně, pouze se souhlasem obce.
 
Hygienické standardy kvality bydlení a souhlas obce se budou vyžadovat od května 2015. Bude také stanovena maximální výše nájemného podle částky v místě obvyklé a normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře.

Vyšší důchody v průměru o 200 Kč

Důchodci si od nového roku polepšili v průměru o 200 Kč měsíčně. Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2015 se zvýšily od splátky důchodu splatného po 31. prosinci 2014 tak, že se:
 • základní výměra zvýšila o 60 Kč na 2 400 Kč, a

 • procentní výměra zvýšila o 1,6 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Zvýšení minimální mzdy na 9 200 Kč

Od ledna 2015 minimální mzda činí 9 200 Kč, minimální hodinová mzda tedy vzrostla z 50,60 Kč na 55 Kč. Měla by tak lépe plnit svoji ochrannou, ale i motivační funkci.
 
Minimální mzda se naposledy zvyšovala v srpnu 2013, v letech 2007 až 2012 nebyla zvyšována vůbec. Více informací naleznete v článku Minimální mzda od 1. ledna 2015.
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí chce postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy.

Nemocenské pojištění

Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, na základě kterého se vypočítá například nemocenské, jsou pro rok 2015 následující:
 • první redukční hranice činí 888 Kč,

 • druhá redukční hranice činí 1 331 Kč,

 • třetí redukční hranice činí 2 662 Kč.
 
Výše vyplácených dávek nemocenského pojištění je od 1. 1. 2015 upravena podle nové výše redukčních hranic bez žádosti.
 
Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění činí 2 500 Kč i v roce 2015.
 
Více informací naleznete v článku Náhrada mzdy v roce 2015.

Pojistné na sociální zabezpečení

Nejvýznamnější změny:
 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 26 611 Kč,

 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 277 328 Kč,

 • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2015, je 63 865 Kč,

 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za následující kalendářní měsíce, je 6 653 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí:

  • 1 943 Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření,

  • 1 744 Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření,

 • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za následující kalendářní měsíce, je 2 662 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí:

  • 778 Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření,

  • 698 Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření.
 
Více informací naleznete v článku Zálohy na sociální a zdravotní pojištění od roku 2015.

Zrušení povinné elektronické komunikace s ČSSZ

Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, mohou od 1. 1. 2015 dál zasílat papírové tiskopisy.
 
Smyslem elektronické komunikace s úřadem na bázi dobrovolnosti je reagovat na zjištěné potřeby některých zaměstnavatelů, živnostníků i lékařů, kterým by mohlo zavedení její povinnosti způsobovat potíže.
 
Více informací naleznete v článku Elektronická komunikace s ČSSZ bude jen dobrovolná.


Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ADMINNET s.r.o.
Správci počítačových sítí
www.adminnet.cz

Čerpací stanice Semerád
Čerpací stanice s PHM - Bantice, Brno, Hevlín
www.pavelsemerad.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,62 Kč
-0,040 Kč
23,66 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru