Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Cizincům k práci postačí nově zaměstnanecká karta


Bc. Michaela Sobotková
15. 7. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Většina občanů třetích zemí už nebude muset žádat o povolení k zaměstnání a povolení k pobytu na dvou místech. Bude jim stačit duální pobytové povolení – zaměstnanecká karta, kterou jim vydá Ministerstvo vnitra.


 
Zaměstnanecká karta je nový druh jednotného povolení, které držitele opravňuje dlouhodobě pobývat na území ČR za účelem zaměstnání a vykonávat práci na pracovní pozici, pro kterou byla karta vydána. Zaměstnanecká karta má podobu plastové karty s biometrickými prvky.
 
Zaměstnanecká karta nahrazuje:
  • vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání,
  • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a
  • zelenou kartu, která již nebude vydávána (modré karty budou vydávány i nadále).
 
Zaměstnanecké karty jsou nejvýznamnější novinkou zákona č. 101/2014 Sb., který novelizuje zákon o pobytu cizinců a zákon o zaměstnanosti a který nabyl účinnosti dne 24. 6. 2014. „Nová právní úprava zjednoduší celý proces. Řízení o vydání bude v gesci pouze jednoho správního orgánu. Cizinci tak už nebudou muset zdlouhavě čekat na potřebné dokumenty. Bude jim stačit jedna plastová kartička,“ vysvětluje ředitel odboru azylové a migrační politiky Tomáš Haišman.
 
Změna zjednoduší život také zaměstnavatelům, kteří už nebudou muset předem oznamovat úřadu práce (ÚP) záměr zaměstnávat cizince. Povolení k zaměstnání bude úřad práce nadále vydávat pouze v určitých případech, které se nebudou týkat většiny pracovních migrantů.
 
„Nadále však bude platit, že zaměstnavatel bude muset volné pracovní místo nabídnout nejdříve občanům ČR nebo EU/EHP a Švýcarska. Tedy nahlásit ho do evidence příslušné krajské pobočky úřadu práce. Teprve po uplynutí 30denní lhůty na něj bude moci přijmout občana třetí země,“ doplňuje generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.

Platnost nejdéle na dva roky

Pokud se cizinec rozhodne pracovat v České republice, bude muset požádat, stejně jako dosud, o vydání povolení (zaměstnanecké karty) na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Výjimku budou tvořit případy, kdy se takový člověk už zdržuje na základě povolení k dlouhodobému pobytu nebo víza k pobytu na 90 dnů na území ČR. Tehdy by měly jeho kroky zamířit na Ministerstvo vnitra.
 
Dále budou muset zaměstnavatel a nový pracovník uzavřít pracovněprávní vztah (pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti) nebo smlouvu o smlouvě budoucí a předložit tyto doklady společně se žádostí o vydání karty.
 
Ministerstvo vnitra bude o vydání karet rozhodovat ve standardním správním řízení, v jehož rámci se bude moci žadatel v případě nesouhlasu s rozhodnutím odvolat. Pokud správní orgán vydání karty schválí, získá cizinec vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty, na jehož základě může přijet do ČR pracovat.
 
Aby cizinec zaměstnaneckou kartu nakonec získal, bude muset mimo jiné prokázat, že je odborně způsobilý k výkonu konkrétní profese. Tedy že má odpovídající vzdělání a nejpozději do tří pracovních dnů po příjezdu do ČR poskytnout biometrické údaje, které Ministerstvo vnitra do karty zanese.
 
Poté žadatel dostane potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty a od tohoto dne může v ČR pracovat. Platnost zaměstnanecké karty se bude odvíjet od doby, na kterou zaměstnavatel uzavře s cizincem smlouvu, nejdéle však na dva roky. Možné však bude i opakované prodloužení doby platnosti.
 
Podrobnosti o zaměstnaneckých kartách naleznete v informačních letácích na webových stránkách Ministerstva vnitra, a to hned v několika jazycích. Další informace můžete načerpat také na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.


Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Agentura VIKA
Jazyková škola a vzdělávací agentura
www.vika.cz

Hana Frýbortová
Účetní firma zabývající se zpracováním účetnictví, mezd a daní.
www.ucetnictvi-frybortova.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,78 Kč
0,045 Kč
23,22 Kč
-0,017 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru