Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením


Bc. Michaela Sobotková
2. 2. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen do 15. února 2017 ohlásit krajské pobočce úřadu práce.

Foto: Shutterstock

 

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru musí zaměstnávat určitý podíl osob se zdravotním postižením. Oznamovací povinnost za loňský rok mají vůči úřadu práce do 15. února 2017.


 
Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru mají povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele (viz § 81 zákona o zaměstnanosti, dále jen „ZoZ“). Povinný podíl činí 4 %.
 
U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce (právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání), se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.
 
Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením zaměstnavatelé mohou splnit těmito způsoby:
 • zaměstnáváním v pracovním poměru,
 • odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (§ 75 ZoZ), kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou OSVČ a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
 • odvodem do státního rozpočtu, nebo
 • vzájemnou kombinací výše uvedených způsobů.
Za osoby se zdravotním postižením se považují:
 • osoby ve III. stupni invalidity (osoby s těžším zdravotním postižením),
 • osoby v I. a II. stupni invalidity,
 • osoby zdravotně znevýhodněné,
 • osoby, které byly posouzeny, že již nejsou invalidní, ale započítávají se ještě 12 měsíců ode dne posouzení, že již invalidní nejsou.
Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.
 
Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců, způsob naplnění celkové výše poskytovaných výrobků a služeb nebo poskytovaných zakázek a způsob výpočtu plnění povinného podílu stanovuje vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti (viz § 15 až § 20).
 
Zaměstnavatelé a OSVČ mohou poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.
 
O poskytnutém plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci, která obsahuje:
 • identifikační údaje odběratele,
 • cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez DPH,
 • datum dodání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a
 • číslo dokladu, na jehož základě byla dodávka výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněna.

Odvod do státního rozpočtu

Zaměstnavatelé, kteří nezaměstnávají osoby se zdravotním pojištěním a neodebírají výrobky od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, musí odvést určitou finanční částku do státního rozpočtu.
 
Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla.
 
Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 byla (dle sdělení č. 448/2016 Sb.) 27 000 Kč.
 
Odvod do státního rozpočtu za rok 2016 provede zaměstnavatel do 15. února 2017 prostřednictvím úřadu práce (nejpozději 15. února musí být částka na účtu). Nesplní-li zaměstnavatel svoji povinnost, stanoví mu krajská pobočka úřadu práce povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu rozhodnutím podle daňového řádu.

Oznamovací povinnost

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, musí zaměstnavatel za loňský rok do 15. února 2017 písemně ohlásit krajské pobočce úřadu práce, v jejímž územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou.
 
V ohlášení musí zaměstnavatel uvést:
 • identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého byly výrobky nebo služby odebrány, nebo kterému byly zadány zakázky,
 • cenu odebraných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez DPH,
 • datum odebrání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na základě kterého byl odběr výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněn.
Vzor ohlášení o plnění povinného podílu za rok 2016 naleznete na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.


Zdroj: § 81 až § 83 zákona o zaměstnanosti, Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
JCR Děčín
IT a systémový servis, provádějící instalace a správu programů.
www.ucetni-systemy.cz

DRIP kalendáře.diáře
velkoochod kalendářů, diářů, plánovacích záznamníků, notesů. Brusivo.
www.drip.cz

Daňový kalendář

25. 5. 2020 Přiznání DPH (za duben 2020)
25. 5. 2020 Souhrnné hlášení (za duben 2020)
25. 5. 2020 Kontrolní hlášení (za duben 2020)
1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,28 Kč
0,065 Kč
25,00 Kč
0,050 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 25.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru