Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Studenti ve firmě


Lenka Uvírová
16. 6. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

V případě dohody o provedení práce i dohody o pracovní činnosti je pracovník chráněn hranicí minimální mzdy (50,60 Kč na hodinu).

Foto: Fotolia

 

Konec školního roku se kvapem blíží a spousta studentů přemýšlí, kam na brigádu. Někteří zaměstnavatelé mají občas pochybnost, zda je zaměstnávání studentů nezatíží a jaké povinnosti vůbec mají. Co je pro zaměstnavatele i studenta nejlepší?


 

Kdo je student?

Definice studenta – fyzické osoby, která se připravuje studiem na budoucí povolání, se důsledně odkazuje na zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, kde je v § 11 definice nezaopatřeného dítěte: „Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky a poté nejdéle do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání.“
 
Pracovněprávní předpisy rozdělují studenty do dvou kategorií, a to na:
  • mladistvé studenty a
  • dospělé studenty.
 
Zaměstnávání mladistvých studentů se řídí podle § 350 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce („ZP“), který specifikuje mladistvé zaměstnance mladší 18 let. Způsobilost studenta uzavřít pracovněprávní vztah vzniká po dovršení 15 let a ukončení povinné školní docházky.
 
Novinkou je skutečnost, že rodič nebo zákonný zástupce mladistvého zaměstnance do 16 let může uzavřenou dohodu s okamžitou platností zrušit. Musí ovšem požádat o souhlas soud, který by mu měl vyhovět, pokud je to v zájmu vzdělání, zdraví či vývoje dítěte.
 
Dále potom zákoník práce v § 79a upravuje délku pracovní doby u mladistvého zaměstnance, která nesmí v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více základních pracovněprávních vztazích podle § 3 ZP nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně. Mladistvému zaměstnanci musí být navíc poskytnuta přestávka nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce.

Smlouva se studentem

Se studentem je možné uzavřít v podstatě jakýkoliv smluvní vztah podle zákoníku práce. Nejčastěji používanými smluvními vztahy jsou dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o pracovní činnosti (DPČ).
 
Jestliže chce student v souvislosti s uplatněním nezdanitelných částek podepsat daňové prohlášení („růžový papír“), musí zaměstnavateli předložit potvrzení školy, že se skutečně soustavně připravuje na budoucí povolání.

Dohoda o provedení práce

Dle § 75 ZP nesmí být rozsah práce, na který se DPP uzavírá, větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné DPP. V DPP musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.
 
Při výdělku do 10.000 Kč měsíčně se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění a za předpokladu podepsání daňového prohlášení ani 15% daň z příjmů, protože sleva na poplatníka tuto daň pokryje.

Dohoda o pracovní činnosti

Upravuje ji § 76 zákoníku práce. DPČ může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. Na základě DPČ není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.
 
V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Pokud není sjednán způsob zrušení DPČ, je možné ji zrušit dohodou smluvních stran ke sjednanému dni. Jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou.
 
Jestliže nechceme z výdělku odvádět sociální a zdravotní pojištění, musíme dohodu sepsat tak, aby bylo zřejmé, že měsíční odměna nedosáhne 2.500 Kč. Například: „počet hodin podle potřeby“, „sazba odměny podle druhu vykonané činnosti.“ Když dohodu sepíšeme na měsíční odměnu 2.500 Kč a výše a z nějakého důvodu této částky nedosáhneme, budeme odvádět pojištění třeba i z výdělku, který nepřesáhne tisíc korun.
 
Dohody o pracovní činnosti se daní stejně jako příjmy z pracovního poměru. To znamená, že se zaměstnanci sráží 15% záloha na daň z příjmů. Pokud podepíše daňové prohlášení, má nárok na veškeré daňové úlevy a bonusy.

Minimální mzda

V případě dohody o provedení práce i dohody o pracovní činnosti je pracovník chráněn hranicí minimální mzdy. Ta je v současné době 50,60 Kč na hodinu. Dobrá zpráva je, že dohody nejsou omezeny výší hodinové mzdy shora.
 

Související článek:
Pracující studenti, rodiče a slevy na dani
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
MBSOLAR
Montáž solární stínící techniky, prodej solárních zařízení.
www.mbsolar.cz

EG - Consult, s.r.o.
Účetní firma dodává a podporuje produkty Strormware Office
www.egconsult.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,74 Kč
-0,145 Kč
23,24 Kč
0,025 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 16.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru