Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Pro nárok na sirotčí důchod je nutné doložit studium


Bc. Michaela Sobotková
11. 8. 2015
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Nárok na sirotčí důchod se váže na řádné studium. Aby vám dávka nebyla pozastavena, musíte proto ČSSZ doložit potvrzení o studiu. Jak správně doložit studium a kdo všechno má nárok na výplatu sirotčího důchodu, se dozvíte v tomto článku.


 
Studentům nedávno skončil další školní či akademický rok. Pokud pobírají sirotčí důchod, pro pokračování výplaty dávky je nutné doložit České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) potvrzení o pokračování studia. ČSSZ totiž během letních měsíců kontroluje trvání nároku na sirotčí důchody, někteří ze studentů proto mohou obdržet rozhodnutí o jeho odejmutí.
 
Pokud student pobírající sirotčí důchod ukončil studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole a bude v následujícím školním či akademickém roce pokračovat ve studiu na jiné škole nebo jinou formou, musí předložit ČSSZ nové potvrzení o studiu. Doklad o studiu musí předložit i v případě, že studium znovu zahájil po jeho předchozím přerušení.
 
Potvrzení může student doložit opožděně v případě, že ho škola vydává až po zápisu ke studiu. V těchto situacích není potřeba podávat proti rozhodnutí o odejmutí důchodu námitky, protože ČSSZ výplatu sirotčího důchodu obnoví a důchod za příslušné období automaticky doplatí.
 
Pro potvrzení o studiu není předepsán závazný tiskopis, musí ovšem obsahovat následující informace:
  • identifikační údaje o studentovi a škole,
  • o jaké studium se jedná,
  • v jakém ročníku je student, a
  • kdy má být studium ukončeno.
Kromě toho v něm musí být uvedeno číslo jednací, pod nímž je sirotčí důchod evidován. Potvrzení se zasílá buď přímo na ústředí ČSSZ, nebo je možné ho odevzdat osobně na okresní správě sociálního zabezpečení (v Praze Pražské, v Brně Městské správě sociálního zabezpečení) příslušné podle místa bydliště.

Komu náleží sirotčí důchod?

Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti po dobu soustavné přípravy na budoucí povolání, nejdéle však do dovršení věku 26 let. Za tuto dobu se považuje studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách v České republice, ale i studium na středních a vysokých školách v cizině, pokud je podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy postaveno na roveň studia na tuzemských středních a vysokých školách.
 
Pokud tuto podmínku sirotek splňuje, ČSSZ ji prokáže tím, že předloží aktuální potvrzení školy o studiu.
 
Jestliže příjemce sirotčího důchodu ukončí či přeruší studium dříve, než bylo uvedeno v potvrzení o studiu, je jeho zákonnou povinností tuto skutečnost do 8 dnů písemně ohlásit ČSSZ. Poživatel sirotčího důchodu má podle zákona povinnost vrátit vyplacený důchod, který mu nenáležel.
 
Nezaopatřené je také dítě do 26 let věku, pokud se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz. I jemu výplata sirotčího důchodu náleží, musí však tuto skutečnost doložit potvrzením ošetřujícího lékaře.
 
Sirotčí důchod může být vyplácen i dítěti po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku, pokud je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. V tomto případě je třeba ČSSZ předložit potvrzení od úřadu práce.


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

LenkaPourná
9. 12. 2015 14:03:17
Díky za článek. Jen bych ráda doplnila, že krom vyjmenovaných dokladů je třeba předložit i Úmrtní list, Rodný list a Občanský průkaz.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Vedení účetnictví, mzdy
Kompletní vedení podvojného účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy
www.soupal.cz

MAX COMPUTER
Prodej a servis výpočetní techniky za bezkonkurenční ceny.
www.maxcomputer.cz

Daňový kalendář

20. 2. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 2. 2020 Přiznání DPH (za leden 2020)
25. 2. 2020 Souhrnné hlášení (za leden 2020)
25. 2. 2020 Kontrolní hlášení (za leden 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,90 Kč
0,105 Kč
23,02 Kč
0,140 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 18.02.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru