Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zjednodušení elektronické komunikace s úřady


Redakce
20. 3. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

S ohledem na stávající situaci bude OSSZ přijímat tiskopisy s oznámením o přerušení podnikání i zaslané e-mailem bez elektronického podpisu.

Foto: 123RF

 

Za současné situace se lidem doporučuje výrazně omezit osobní kontakty. Tomu se přizpůsobují i úřady, a proto je nyní možné oznámit přerušení podnikání správě sociálního zabezpečení pouze elektronicky i bez zaručeného podpisu.


 

Jak postupovat při přerušení podnikání vůči správě sociáního zabezpečení?

Pokud osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) kvůli aktuálním omezením ukončí či přeruší svou podnikatelskou činnost, je třeba, aby tuto skutečnost písemně oznámila příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“).

Pro toto oznámení není předepsaný tiskopis, podnikatel však může využít interaktivní formulář na ePortálu České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) nebo jeho PDF formu. Oznámení se doporučuje zaslat elektronickou formou (přímo z ePortálu ČSSZ, do datové schránky OSSZ nebo jako přílohu e-mailu), případně poštou.

S ohledem na aktuální opatření nelze zajistit osobní podání na podatelně OSSZ bez předchozího objednání, a proto bude OSSZ akceptovat i zaslání e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu.

Potřebuje-li OSVČ současně potvrzení o době účasti pojištění pro účely Úřadu práce ČR, je možné žádost o vyhotovení potvrzení zaslat i e-mailem na elektronickou podatelnu příslušné OSSZ.

Pokud bude z žádosti vyplývat, že má být potvrzení doručeno buď poštou na trvalou adresu OSVČ, nebo přímo konkrétnímu Úřadu práce, nemusí být e-mail elektronicky podepsán. V ostatních případech musí být žádost zaslána buď datovou schránkou, nebo s elektronickým podpisem, případně ji lze vhodit fyzicky vyplněnou do schránky na příslušné OSSZ.

Více informací najdete v letáku ČSSZ.

Žádosti o dávky nemocenského pojištění můžete podat zaměstnavateli elektronicky

Žádosti o dávky nemocenského také není nutné nosit zaměstnavateli osobně ani na poštu, stačí je jen naskenovat a zaslat zaměstnavateli e-mailem.

Účelem krizových opatření je snížit osobní kontakt mezi obyvateli na nejnižší možnou míru. V souladu s nařízením vlády o omezení provozu úřadů veřejné správy proto takto upravila svou činnost i ČSSZ a OSSZ.

Je tedy možné vyřídit elektronicky podání, která se týkají všech dávek nemocenského pojištění (ošetřovné, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, dlouhodobé ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), a to i bez elektronického podpisu pojištěnce.

U eNeschopenky, tedy pro nemocenské, jsou jasně stanoveny elektronické postupy od 1. ledna letošního roku, eNeschopenku přitom mohou lékaři využívat i pro situaci, kdy nařizují karanténu.

U dávek, které se za normálních okolností vyřizují na základě papírových tiskopisů předávaných zaměstnancem zaměstnavateli, je dobré z důvodu omezení provozního styku postupovat následujícím způsobem.

Příslušný formulář může zaměstnanec zaslat svému zaměstnavateli v běžné elektronické podobě (např. jako dokument PDF nebo sken), a to i bez elektronického podpisu. Důležité je, aby zaměstnavatel dostal tiskopisy se všemi relevantními informacemi, tj. zejména s číslem účtu, na které žádá zaměstnanec zaslat dávku apod. Je proto také možné příslušný tiskopis vyplnit, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli prostřednictvím e-mailu.

Elektronicky doručený tiskopis od zaměstnance ve formě, v jaké jej obdržel, předává zaměstnavatel spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ zaručeným způsobem elektronicky na OSSZ, tj. buď s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny).

Stejně postupuje zaměstnavatel i tehdy, když obdrží fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance. V takovém případě tiskopis naskenuje a spolu s podklady pro výpočet dávky zašle příslušné OSSZ elektronickým způsobem uvedeným výše.

Elektronický podpis (identifikace) zaměstnance se nevyžaduje, elektronicky ověřeným způsobem musí při podání vůči OSSZ za stávající situace komunikovat pouze zaměstnavatel.


Související články:
eNeschopenky lze využít i pro nažízení karantény


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Penále za neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění

18. 9. 2020 | Od 22. 9. 2020 vzniká plátcům opět povinnost platit penále za neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den. Týká se to zejména zaměstnavatelů a osob bez zdanitelných příjmů. OSVČ totiž nebyly prakticky povinny za březen až srpen 2020 pojistné odvádět. Pro všechny skupiny plátců pojistného platí, že prominutí penále za případné dlužné částky pojistného se týká jen plateb za měsíce březen až srpen 2020, a to pouze do 21. 9. 2020.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
C & C GROUP s.r.o.
Společnost je zaměřena na uspokojení potřeb zákazníků v oboru IT.
www.cacgroup.cz

OSTROH, spol. s r.o.
Prodej nářadí pro profesionály i kutily.
www.ostroh.cz

Daňový kalendář

21. 9. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 9. 2020 Přiznání DPH (za srpen 2020)
25. 9. 2020 Souhrnné hlášení (za srpen 2020)
25. 9. 2020 Kontrolní hlášení (za srpen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,73 Kč
-0,015 Kč
22,59 Kč
-0,084 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 18.09.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru