Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Odpovědi na dotazy ohledně předčasného důchodu


Bc. Michaela Sobotková
19. 6. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Jaká je srážka za předčasný odchod do důchodu? Můžete si při pobírání předčasného důchodu přivydělat? Jaký je rozdíl mezi předčasným starobním důchodem a předdůchodem? Nejen na tyto dotazy vám odpoví ČSSZ.


 
Odkdy nejdříve mohu o předčasný starobní důchod požádat?
 
Pomocí tzv. věkové kalkulačky snadno zjistíte, jaký je váš důchodový věk, jakou musíte získat dobu pojištění i datum, od kterého je nejdříve možné požádat o předčasný starobní důchod. Tato praktická kalkulačka je dostupná na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Stačí do ní doplnit pouze datum narození, a zda jste muž či žena. Ženy navíc uvádí také počet vychovaných dětí.
 
Zákon o důchodovém pojištění říká: Je-li váš zákonem stanovený důchodový věk nižší než 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán nejvýše o 3 roky dříve před dosažením důchodového věku. Je-li váš zákonem stanovený důchodový věk alespoň 63 let, může být předčasný starobní důchod přiznán až o 5 let dříve, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku.
 

Musím pro nárok na předčasný starobní důchod splnit podmínku potřebné doby důchodového pojištění?
 
Ano, podmínkou pro přiznání předčasného starobního důchodu je získání potřebné doby pojištění stanovené pro řádný starobní důchod.
 

Kolik činí srážka za předčasný odchod do důchodu?
 
Výše krácení (srážky) je závislá na délce doby, která chybí od přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení řádného důchodového věku.
 
Procentní výměra důchodu se snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o:
  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.
 
Základní výměra se u předčasného starobního důchodu nekrátí.
 
Čím dříve odejdete do předčasného starobního důchodu, o to větší bude krácení výše důchodu. Např. odejdete-li do důchodu 180 dní před dosažením důchodového věku, bude srážka činit 1,8 % z výpočtového základu (za dva 90denní úseky). Odejdete-li dříve o celé tři roky, bude výpočtový základ nižší o 15,9 % (za 13 započatých 90denních úseků).
 

Jak se projeví ve výši důchodu to, když budu před jeho přiznáním dva nebo tři roky veden v evidenci úřadu práce?
 
Doba vedení v evidenci úřadu práce je náhradní dobou pojištění a v zákonem stanoveném rozsahu se započítá pro nárok na důchod i jeho výši. Je také dobou vyloučenou. To znamená, že nezpůsobí snížení průměru příjmů pro výpočet důchodu. Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, po kterou je vám vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, se započítává vždy.
 
Doba vedení v evidenci uchazečů, po kterou podpora není vyplácena, se však započítává v rozsahu maximálně tří let. Tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod s tím, že doba, která byla získána před dosažením 55 let věku, se do ní započítává nejvýše v rozsahu jednoho roku.
 

Je předčasný starobní důchod „výhodný“? Spočítáte mi výši důchodu, abych se lépe rozhodl?
 
Vždy je nutné zvážit konkrétní situaci a důkladně promyslet, zda a případně o jak dlouhou dobu chcete jít do důchodu dříve. Zda si o předčasný starobní důchod požádat, je vždy na rozhodnutí konkrétního člověka. To, co je pro jednoho vhodným řešením situace, může být pro jiného zcela nepřijatelné.
 
Informativní výpočty důchodů, kdy se dozvíte orientační výši budoucího důchodu, lze provést za pomoci důchodové kalkulačky na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.
 

Mohu si při pobírání předčasného důchodu přivydělat?
 
Výplata předčasného starobního důchodu při klasickém zaměstnání či podnikání (přesněji řečeno při souběžném výkonu výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění) nenáleží do data dosažení důchodového věku nebo do ukončení této činnosti. Výplata předčasného starobního důchodu nenáleží ani při pobírání podpory v nezaměstnanosti či podpory při rekvalifikaci.
 
Přivydělat si při pobírání předčasného starobního důchodu můžete, ale jste omezeni výší příjmu. Výplatě předčasného starobního důchodu před dosažením důchodového věku nebrání:
  • tzv. zaměstnání malého rozsahu, kdy rozhodný (sjednaný i skutečně dosažený) příjem nedosahuje 2 500 Kč za kalendářní měsíc,
  • činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce, pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč,
  • výkon samostatné výdělečné činnosti (podnikání) v rozsahu, který nezaloží účast na pojištění (tj. v roce 2014 do výše ročního příjmu 62 261 Kč).
 

Když dosáhnu řádného důchodového věku, bude mi důchod přepočítán, resp. nebude již krácen?
 
Přiznání předčasného starobního důchodu vylučuje nárok na řádný starobní důchod. Krácení za předčasný odchod je trvalé i po dosažení důchodového věku pro řádný starobní důchod. Od dosažení důchodového věku však můžete vykonávat bez omezení i výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, tj. např. v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou i neurčitou.
 

Mohu pobírání předčasného starobního důchodu přerušit, když si ještě před dosažením důchodového věku najdu zaměstnání?
 
Ano, je to možné. V případě nástupu do zaměstnání, jehož výkon bude zakládat účast na pojištění, vám vzniká povinnost tuto skutečnost České správě sociálního zabezpečení oznámit. Česká správa sociálního zabezpečení vám poté výplatu předčasného starobního důchodu zastaví. Až zaměstnání ukončíte nebo dosáhnete důchodového věku, požádáte si o obnovení výplaty důchodu. Jeho procentní výměra pak může být zvýšena s ohledem na dobu, kterou jste po přiznání předčasného důchodu odpracovali.
 

Jaký je rozdíl mezi předčasným starobním důchodem a předdůchodem?
 
Přestože názvy jsou podobné, předčasné starobní důchody a předdůchody nejsou totéž. Předčasný důchod je důchodovou dávkou poskytovanou státem a nárok na něj vzniká za splnění podmínek zákona o důchodovém pojištění.
 
Předdůchod je produktem doplňkového penzijního spoření (dříve penzijního připojištění), který poskytuje možnost předčasného čerpání vlastních naspořených prostředků až 5 let před dosažením důchodového věku. Vysvětlení podmínek čerpání předdůchodu podají pracovníci penzijní společnosti.
 

Je možné o předčasný starobní důchod požádat zpětně a vztahuje se na něj valorizace?
 
Předčasný starobní důchod je jediným druhem důchodu, který není možné přiznat zpětně. Předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o tento důchod.
 
I předčasné starobní důchody se valorizují.
 

Kde se o předčasný starobní důchod žádá a jak dlouho trvá jeho vyřízení?
 
Žádost o předčasný starobní důchod podáváte nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu osobně na Okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa vašeho trvalého pobytu. O přiznání důchodu Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje ve lhůtě do 90 dnů od zahájení řízení, zpravidla je však žádost vyřízena dříve.
 
 
Více informací o důchodovém pojištění lze získat na webu České správy sociálního zabezpečení.


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Soňa
10. 10. 2018 13:59:29
Dobrý den, jsem majitel licence fotovoltaiky, která mi ročně "vydělá" cca 35000 když hodně spíš méně. Díky výjimky v zákoně jsem již podnikatel ale zatím jsem zaměstnaná ale chtěla bych odejít do předčasného důchodu. Budu moct, nebo budu muset zůstat do klasického důchod? Ještě další komplikace před léty nám zemřela dcera měla 16 let - je také započtena jako moje dítě? tedy můžu si dát k žádosti že mám 2 děti? Také si ráda maluji a začínám dělat kurzy, ráda bych si takto na důchod přivydělávala - měsíčně max cca 3000-5000. Kdybych šla do předčasného důchodu lze to takto? No a další dotaz, kdybych místo předčasného důchodu našla práci na poloviční úvazek a byla 4 roky na tomto polovičním úvazku je to horší než jít do předčasného důchodu? Za odpovědi děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Josef
16. 6. 2016 13:39:32
V Informativním osobním listu důchodového pojištění, který jsem si vyžádal od ČSSZ není zahrnut ve vyměřovacím základu základ z doby, kdy jsem byl voják z povolání /1.1.86 - 31.12.92). Kde tenro základ evidují? Díky.
Hlášení závadného obsahu

jarda
20. 1. 2016 21:04:23
Dobrý den.30.3 2016 končím pracovní poměr a podepíšu dohodu o provedení práce po odpracování 300h dohodu ukončím a po dosažení duchodového věku 27.9 2016 podepíši pracovní smlouvu na dobu určitou /1rok/je tento postup možný děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
31. 7. 2014 9:52:36
Dobrý den, podívejte se na odpověď u otázky "Kolik činí srážka za předčasný odchod do důchodu?".

Pokud odejdete do předčasného starobního důchodu, bude se Vám výše důchodu krátit. Odejdete-li do důchodu např. 90 dní před dosažením důchodového věku, bude srážka činit 0,9 % z výpočtového základu (podrobněji viz odpověď k otázce nebo se můžete také informovat na Okresní správě sociálního zabezpečení).
Hlášení závadného obsahu

Milena
29. 7. 2014 13:55:57
Dobrý den.
Do starobního důchodu mám jít v lednu 2015.Jsem vedena na úřadu práce a v září mě končí podpora.Mám si zažádat o předčasný důchod o pár měsíců dříve nebo je lepší počkat na termín. Děkuji za odpověd.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
GourmetKava.cz
Nejen káva pražená každý týden ;-)
www.gourmetkava.cz

i-servis.cz
Tvorba, optimalizace a provoz webů, redakční systémy a e-shopy.
www.i-servis.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru