Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Novela zákona o státní sociální podpoře


Ing. Michaela Martínková, CA
24. 4. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Novela je předkládána zejména s ohledem na možnost flexibilnějšího výběru rodičovského příspěvku tak, aby byl lépe sladěn rodinný a pracovní život.

Foto: Adobe Stock

chystase
 

Zákon o státní sociální podpoře patří mezi zákony, které jsou poměrně hodně novelizovány. Tentokrát je novela předkládána zejména s ohledem na možnost flexibilnějšího výběru rodičovského příspěvku.


 
Zákon o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb.) patří mezi zákony, které jsou poměrně hodně novelizovány. A protože se týká oblasti dobře politicky „prodejné“, je i v současné době projednávána další z novel. Pokud by nestihla Poslaneckou sněmovnou projít legislativním procesem před konáním voleb na podzim 2017, musela by být předkládána znovu.
 
Mezi dobou předložení (červen 2016) a třetím čtením v Poslanecké sněmovně (duben 2017) se k novele tohoto zákona během její cesty dostala i novela jiných zákonů a řada pozměňovacích návrhů. Třetí čtení proběhlo na schůzi 12. 4. 2017; hlasování o pozměňovacích návrzích je spíše matematickým rébusem, než aby bylo možné z něho k datu článku udělat kompletní rešerši.
 
Nutno podotknout, že k účinnosti novely zákona je třeba ještě schválení Senátem a podpis prezidenta, takže ani dnes není zcela jasné, že zákon bude definitivně přijat. Ale můžeme se alespoň podívat na základní zamýšlené body novely zákona o státní sociální podpoře.

Flexibilnější výběr rodičovského příspěvku

V samotném úvodu připomeňme, že tento zákon upravuje systém státní sociální podpory, z něhož se poskytují tyto dávky:
  • přídavek na dítě,
  • rodičovský příspěvek,
  • příspěvek na bydlení,
  • porodné,
  • pohřebné.
V důvodové zprávě k původnímu návrhu novely zákona o státní sociální podpoře je uvedeno, že novela je předkládána zejména s ohledem na možnost flexibilnějšího výběru rodičovského příspěvku tak, aby byl lépe sladěn rodinný a pracovní život rodin s novorozeným dítětem.
 
V současné době je stanovena souhrnná částka rodičovského příspěvku 220.000 Kč s tím, že výše měsíčního čerpání (tím i rychlost čerpání) je navázána na denní vyměřovací základ pro účely peněžité pomoci v mateřství a limitována pevnou částkou. Druhou podmínkou pro nárok je celodenní osobní péče o dítě (u dětí mladších 2 let se ještě dále zkoumá, zda navštěvují předškolní zařízení po dobu nepřesahující zákonem stanovený limit).
 
Navrhovaná novela zákona o státní sociální podpoře ponechává finanční částku rodičovského příspěvku 220.000 Kč v původní hodnotě, ale upravuje další podmínky jeho čerpání. Jednak ruší podmínku sledování docházky dítěte mladšího 2 let do předškolního zařízení a jednak umožňuje zvolit rychlejší formu čerpání rodičovského příspěvku.
 
Rodiče, u kterých nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, mají možnost čerpat rodičovský příspěvek od porodu dítěte. Ale v současné době je výše čerpání stanovena pevně, a to 7.600 Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku dítěte, a od desátého měsíce věku dítěte ve výši 3.800 Kč až do doby, kdy dítě dosáhne 4 let (při zachování limitu 220.000 Kč).
 
Nově budou mít tito rodiče možnost čerpat rodičovský příspěvek až do 7.600 Kč měsíčně – to znamená čerpání 29 měsíců, protože limit pro výši rodičovského příspěvku se nemění. Avšak je plně na rodičích, pokud by si zvolili nižší měsíční dávku čerpání tohoto příspěvku, a tím prodloužili dobu pobírání rodičovského příspěvku – s jeho pobíráním je spojeno nejen finanční krytí péče o dítě, ale i zařazení do kategorie tzv. státních pojištěnců z titulu zdravotního pojištění, kdy je za tuto osobu plátcem pojistného stát.
 
U rodičů, kteří v současné době mají možnost volby výše rodičovského příspěvku, protože dosahují zákonem stanoveného limitu denního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění (ten je stanoven jako 70 procent 30násobku denního vyměřovacího základu – tedy výše peněžité pomoci v mateřství), je výše rodičovského příspěvku limitována měsíční výší 11.500 Kč. Plnou výši rodičovského příspěvku lze tedy vyčerpat za 20 měsíců, což při navázání na pobírání peněžité pomoci v mateřství vychází na dobu, kdy budou dítěti již více než 2 roky.
 
A stále v současnosti platí podmínka, že dítě do 2 let nesmí navštěvovat jesle, mateřskou školu či podobné zařízení po dobu více než 46 hodin v měsíci (resp. 4 hodiny denně, u zdravotně postižených dětí je limit 6 hodin denně).
 
Novela zákona ruší podmínku kontroly hodin strávených v předškolním zařízení zcela. Limit pro výši rodičovského příspěvku 11.500 Kč by měl být také zrušen a bude umožněno čerpat rodičovský příspěvek ve výši odpovídající měsíční částce peněžité pomoci v mateřství. Tím tedy dojde k možnosti výrazného zkrácení pobírání rodičovského příspěvku, který zabezpečí, že finanční zdroje rodičů nebudou sníženy proti dříve dosahovanému standardu (resp. nedojde k výraznému poklesu u osob s vyšším platem, což je dnes limitováno horní hranicí 11.500 Kč měsíčně).

Spousta pozměňovacích návrhů

Výše citované body byly převzaty z původní verze vládou předložené novely zákona o státní sociální podpoře, která v červnu 2016 měla čtyři strany textu novelizovaných zákonů a 12 stran důvodové zprávy. Ovšem již v prosinci 2016 byly podány pozměňovací návrhy, které při každém dalším čtení v Poslanecké sněmovně nabývaly rozměrů, až skončily na 24 stranách textu vedle původně navrhovaných bodů novely (např. úprava pobírání rodičovského příspěvku u dvojčat a vícerčat, zvýšení slevy na první dítě v daňových zákonech atd.).
 
Kromě změny zákona o státní sociální podpoře byla navrhována i změna dalších zákonů, například zákona o vysokých školách, zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, změna zákona o sociálních službách či změna zákona o daních z příjmů.
 
Kromě toho byla původně zamýšlená účinnost k 1. 1. 2017 posouvána tu k 1. 10. 2017, tu k 1. 1. 2018.
 
Předání schváleného zákona do působnosti Senátu přinese do tohoto poměrně rozpolceného zákona pořádek v podobě jasně deklarované verze novely všech zákonů. Ovšem zda bude opravdu taková podoba platit, není v současné době snadno zjistitelné. Nezbývá, než sledovat celý zbytek legislativního procesu.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
26. 2. 2018 19:05:02
Dobrý večer, bohužel touto informací nedisponuji.
Hlášení závadného obsahu

tamarata
26. 2. 2018 15:27:23
Dobrý den chtěla jsem se zeptat jestli bude upravena socialní dávka pro péči o osobu blízkou ve IV stupni závislosti jak se o tom už rok píše děkuji za odpověd
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
AskNet s.r.o.
Komplexní podpora Vašeho podnikání v oblasti účetnictví a mezd.
asknetcz.cz

Ing. Hana Protivová
Vedení účetnictví, daňové evidence, mzdy, ekonomické poradenství
www.ucetpro.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,65 Kč
-0,210 Kč
23,85 Kč
-0,313 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 02.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru