Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Novela zákona o státní sociální podpoře


Ing. Michaela Martínková, CA
24. 4. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Novela je předkládána zejména s ohledem na možnost flexibilnějšího výběru rodičovského příspěvku tak, aby byl lépe sladěn rodinný a pracovní život.

Foto: Adobe Stock

chystase
 

Zákon o státní sociální podpoře patří mezi zákony, které jsou poměrně hodně novelizovány. Tentokrát je novela předkládána zejména s ohledem na možnost flexibilnějšího výběru rodičovského příspěvku.


 
Zákon o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb.) patří mezi zákony, které jsou poměrně hodně novelizovány. A protože se týká oblasti dobře politicky „prodejné“, je i v současné době projednávána další z novel. Pokud by nestihla Poslaneckou sněmovnou projít legislativním procesem před konáním voleb na podzim 2017, musela by být předkládána znovu.
 
Mezi dobou předložení (červen 2016) a třetím čtením v Poslanecké sněmovně (duben 2017) se k novele tohoto zákona během její cesty dostala i novela jiných zákonů a řada pozměňovacích návrhů. Třetí čtení proběhlo na schůzi 12. 4. 2017; hlasování o pozměňovacích návrzích je spíše matematickým rébusem, než aby bylo možné z něho k datu článku udělat kompletní rešerši.
 
Nutno podotknout, že k účinnosti novely zákona je třeba ještě schválení Senátem a podpis prezidenta, takže ani dnes není zcela jasné, že zákon bude definitivně přijat. Ale můžeme se alespoň podívat na základní zamýšlené body novely zákona o státní sociální podpoře.

Flexibilnější výběr rodičovského příspěvku

V samotném úvodu připomeňme, že tento zákon upravuje systém státní sociální podpory, z něhož se poskytují tyto dávky:
  • přídavek na dítě,
  • rodičovský příspěvek,
  • příspěvek na bydlení,
  • porodné,
  • pohřebné.
V důvodové zprávě k původnímu návrhu novely zákona o státní sociální podpoře je uvedeno, že novela je předkládána zejména s ohledem na možnost flexibilnějšího výběru rodičovského příspěvku tak, aby byl lépe sladěn rodinný a pracovní život rodin s novorozeným dítětem.
 
V současné době je stanovena souhrnná částka rodičovského příspěvku 220.000 Kč s tím, že výše měsíčního čerpání (tím i rychlost čerpání) je navázána na denní vyměřovací základ pro účely peněžité pomoci v mateřství a limitována pevnou částkou. Druhou podmínkou pro nárok je celodenní osobní péče o dítě (u dětí mladších 2 let se ještě dále zkoumá, zda navštěvují předškolní zařízení po dobu nepřesahující zákonem stanovený limit).
 
Navrhovaná novela zákona o státní sociální podpoře ponechává finanční částku rodičovského příspěvku 220.000 Kč v původní hodnotě, ale upravuje další podmínky jeho čerpání. Jednak ruší podmínku sledování docházky dítěte mladšího 2 let do předškolního zařízení a jednak umožňuje zvolit rychlejší formu čerpání rodičovského příspěvku.
 
Rodiče, u kterých nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, mají možnost čerpat rodičovský příspěvek od porodu dítěte. Ale v současné době je výše čerpání stanovena pevně, a to 7.600 Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku dítěte, a od desátého měsíce věku dítěte ve výši 3.800 Kč až do doby, kdy dítě dosáhne 4 let (při zachování limitu 220.000 Kč).
 
Nově budou mít tito rodiče možnost čerpat rodičovský příspěvek až do 7.600 Kč měsíčně – to znamená čerpání 29 měsíců, protože limit pro výši rodičovského příspěvku se nemění. Avšak je plně na rodičích, pokud by si zvolili nižší měsíční dávku čerpání tohoto příspěvku, a tím prodloužili dobu pobírání rodičovského příspěvku – s jeho pobíráním je spojeno nejen finanční krytí péče o dítě, ale i zařazení do kategorie tzv. státních pojištěnců z titulu zdravotního pojištění, kdy je za tuto osobu plátcem pojistného stát.
 
U rodičů, kteří v současné době mají možnost volby výše rodičovského příspěvku, protože dosahují zákonem stanoveného limitu denního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění (ten je stanoven jako 70 procent 30násobku denního vyměřovacího základu – tedy výše peněžité pomoci v mateřství), je výše rodičovského příspěvku limitována měsíční výší 11.500 Kč. Plnou výši rodičovského příspěvku lze tedy vyčerpat za 20 měsíců, což při navázání na pobírání peněžité pomoci v mateřství vychází na dobu, kdy budou dítěti již více než 2 roky.
 
A stále v současnosti platí podmínka, že dítě do 2 let nesmí navštěvovat jesle, mateřskou školu či podobné zařízení po dobu více než 46 hodin v měsíci (resp. 4 hodiny denně, u zdravotně postižených dětí je limit 6 hodin denně).
 
Novela zákona ruší podmínku kontroly hodin strávených v předškolním zařízení zcela. Limit pro výši rodičovského příspěvku 11.500 Kč by měl být také zrušen a bude umožněno čerpat rodičovský příspěvek ve výši odpovídající měsíční částce peněžité pomoci v mateřství. Tím tedy dojde k možnosti výrazného zkrácení pobírání rodičovského příspěvku, který zabezpečí, že finanční zdroje rodičů nebudou sníženy proti dříve dosahovanému standardu (resp. nedojde k výraznému poklesu u osob s vyšším platem, což je dnes limitováno horní hranicí 11.500 Kč měsíčně).

Spousta pozměňovacích návrhů

Výše citované body byly převzaty z původní verze vládou předložené novely zákona o státní sociální podpoře, která v červnu 2016 měla čtyři strany textu novelizovaných zákonů a 12 stran důvodové zprávy. Ovšem již v prosinci 2016 byly podány pozměňovací návrhy, které při každém dalším čtení v Poslanecké sněmovně nabývaly rozměrů, až skončily na 24 stranách textu vedle původně navrhovaných bodů novely (např. úprava pobírání rodičovského příspěvku u dvojčat a vícerčat, zvýšení slevy na první dítě v daňových zákonech atd.).
 
Kromě změny zákona o státní sociální podpoře byla navrhována i změna dalších zákonů, například zákona o vysokých školách, zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, změna zákona o sociálních službách či změna zákona o daních z příjmů.
 
Kromě toho byla původně zamýšlená účinnost k 1. 1. 2017 posouvána tu k 1. 10. 2017, tu k 1. 1. 2018.
 
Předání schváleného zákona do působnosti Senátu přinese do tohoto poměrně rozpolceného zákona pořádek v podobě jasně deklarované verze novely všech zákonů. Ovšem zda bude opravdu taková podoba platit, není v současné době snadno zjistitelné. Nezbývá, než sledovat celý zbytek legislativního procesu.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Martínková
26. 2. 2018 19:05:02
Dobrý večer, bohužel touto informací nedisponuji.
Hlášení závadného obsahu

tamarata
26. 2. 2018 15:27:23
Dobrý den chtěla jsem se zeptat jestli bude upravena socialní dávka pro péči o osobu blízkou ve IV stupni závislosti jak se o tom už rok píše děkuji za odpověd
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Webové stránky a e-shopy
Děláme weby, eshopy a konzultace. Máme nízké ceny a super technologie.
www.vegateam.cz

Bohumila Matějková
Kompletní zpracování účetnictví pro malé obce a neziskové organizace.

Daňový kalendář

20. 7. 2019 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2019)
25. 7. 2019 Kontrolní hlášení (za červen 2019 a 2. čtvrtletí 2019)
25. 7. 2019 Přiznání DPH (za červen 2019)
25. 7. 2019 Přiznání DPH (za 2. čtvrtletí 2019)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,58 Kč
0,000 Kč
22,80 Kč
0,102 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 16.07.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru