Nezabavitelná částka v exekuci od roku 2024


Ing. Michaela Martínková, CAE
10. 4. 2024
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zvýšení exekuční srážky v roce 2024 o 482 Kč představuje nárůst o 4,87 % proti roku 2023 při zachování stejné výše hrubé mzdy.

Foto: Depositphotos

 

Po několika letech navyšování nezabavitelné částky v exekuci přichází její snížení. Která složka této částky byla snížena, kolik nyní činí nezabavitelná částka i konkrétní příklady a ukázka výpočtu je obsahem tohoto článku.


 
Doposud byli dlužníci zvyklí, že se nezabavitelná částka, kterou jim zaměstnavatel nemohl strhnout z výplaty, postupně zvyšovala (v letech 2021–2022 to bylo dokonce několikrát v jednom kalendářním roce). Od roku 2024 však nastává situace opačná, kdy se celková nezabavitelná částka sníží, a dlužníkovi tak může být strženo více na úhradu jeho dluhů v rámci exekučního či insolvenčního řízení.

Připomeňme, že nezabavitelná částka je složena ze dvou složek. První je životní minimum jednotlivce a druhou je normativní náklad na bydlení.

Životní minimum jednotlivce zůstává od 1. 1. 2023 stejné, a to ve výši 4 860 Kč a vychází ze zákona o životním a existenčním minimu (zákon č. 110/2006 Sb.).

Normativní náklad na bydlení je termín použitý v zákoně o státní sociální podpoře (č. 117/1995 Sb.), který vláda každoročně může upravit svým nařízením, právě co se týká částek normativních nákladů na bydlení. Pro účely výpočtu nezabavitelné částky se od roku 2023 používá sazba pro obec s alespoň 70 000 obyvateli, a to částka pro jednu osobu v bytech s nájemní či podnájemní smlouvou (bez ohledu na to, kde dlužník bydlí skutečně). Tato částka od 1. 1. 2023 činí 14 197 Kč.

Pro roky 2022 a 2023 byl však v platnosti ještě § 26a tohoto zákona, který reagoval na vysoké ceny energií a zavedl částku navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení. Ministerstvo spravedlnosti následně vydalo pokyn k výpočtu splátek v oddlužení, kdy se metodicky měly tyto částky také započítávat do výpočtu základní nezabavitelné částky (a měly se jimi řídit i výpočty v rámci exekucí). Zmiňovaný § 26a zákona o statní sociální podpoře byl však k 1. 1. 2024 zrušen, čímž tedy z výpočtu vypadla i částka 1 400 Kč (to byla částka pro 1–2 osoby v nájemním nebo podnájemním bytě platná pro rok 2023).

Aniž by tedy došlo ke změně v metodice výpočtu nezabavitelné částky či základní částky normativních nákladů na bydlení, došlo i tak od roku 2024 ke změně ve výsledném výpočtu právě kvůli absenci částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení.

Základní nezabavitelnou částku pro rok 2024 činí součet životního minima jednotlivce4 860 Kčnákladů na bydlení14 197 Kč, celkem tedy 19 057 Kč. V roce 2023 byla částka o 1 400 Kč vyšší díky navýšení částky normativních nákladů na bydlení.

Je logické, že se snížením základní nezabavitelné částky musí dojít k navýšení částky, kterou je možné strhnout dlužníkovi z výplaty. Musí ale předtím dojít k výpočtu nezabavitelné částky na povinného. Tato hodnota je tvořena 2/3 základní nezabavitelné částky, tedy 2/3 z 19 057 Kč = 12 704,67 Kč. Dále tvoří nezabavitelnou částku na povinného i nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (manžel, děti ve společné domácnosti), a sice 1/4 nezabavitelné částky na povinného, tedy 1/4 z 12 704,67 Kč = 3 176,17 Kč.

Zaokrouhlení na celé koruny nahoru probíhá až při stanovení nezabavitelné částky každého dlužníka. Příklady základní nezabavitelné částky povinného:
  • svobodný bezdětný zaměstnanec: 12 705 Kč,
  • ženatý bezdětný zaměstnanec: 15 881 Kč (12 704,67 + 3 176,17),
  • ženatý zaměstnanec s 1 dítětem: 19 058 Kč [12 704,67 + (2 × 3 176,17)],
  • ženatý zaměstnanec s 2 dětmi: 22 234 Kč [12 704,67 + (3 × 3 176,17)].
Zrušení částky navýšení normativních nákladů na bydlení má vliv i na určení hranice hraniční částky, od které se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení. Počítá se 1,5násobek součtu částky životního minima jednotlivce a normativních nákladů, což je hodnota (4 860 + 14 197) × 1,5 = 28 586 Kč. V roce 2023 byla tato hranice o 2 100 Kč vyšší.

Pokud má zaměstnanec stejnou hrubou mzdu v roce 2023 i v roce 2024, bude mít nižší čistou mzdu kvůli navýšení odvodu na sociální pojištění zaměstnanců, což platí pro všechny zaměstnance bez rozdílu. Zároveň bude mít zaměstnanec s exekucemi i nižší částku k výplatě po exekuční splátce, která bude vyšší kvůli absenci částky navýšení normativních nákladů na bydlení. Srovnání je patrné v této tabulce:
 
Svobodný bezdětný zaměstnanec s 1 přednostní pohledávkou 2023 2024
Hrubá mzda 35 000 Kč 35 000 Kč
Čistá mzda 28 470 Kč 28 260 Kč
Nezabavitelná částka základní 13 638 Kč 12 705 Kč
Nezabavitelná částka celkem (základní + 1/3 zbytku čisté mzdy) 18 582 Kč 17 890 Kč
Exekuční srážka 9 888 Kč 10 370 Kč
Částka k výplatě (čistá mzda – exekuční srážka) 18 582 Kč 17 890 Kč

Zvýšení exekuční srážky v roce 2024 o 482 Kč představuje nárůst o 4,87 % proti roku 2023 při zachování stejné výše hrubé mzdy. Pokud bychom chtěli znát rozdíl ve výpočtu exekuční srážky při stejné výši čisté mzdy, pak při zachování hodnoty 28 470 Kč čisté mzdy v letech 2023 i 2024 (předpokladem by bylo tedy navýšení hrubé mzdy) by exekuční srážka pro rok 2024 činila 10 510 Kč. Proti roku 2023, kdy bylo možné strhnout částku 9 888 Kč, by tedy aktuální srážka byla o 622 Kč vyšší, což představuje nárůst o 6,29 %.

Změnu pocítili zaměstnanci poprvé při výpočtu výplaty za měsíc leden 2024, odkdy se mají nové výše nezabavitelných částek počítat a odkdy tedy budou exekuční srážky vyšší. Pokud by nedošlo k úpravě při stanovení výše normativních nákladů na bydlení (resp. nedošlo ke zrušení částky navýšení normativních nákladů), byla by výše exekuční srážky o několik korun v roce 2024 naopak nižší, protože se obecně snížila čistá mzda o navýšení odvodu na sociální pojištění za zaměstnance (zvýšení bylo o 0,06 % z vyměřovacího základu). Nicméně tato změna by nebyla tak výrazná, a hlavně je čistě hypotetická, protože ke změně v odvodech došlo díky konsolidačnímu balíčku bez ohledu na změnu ve výpočtu nezabavitelných částek v rámci exekucí.


Článek byl připravený ve spolupráci se společností Finservis s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Díky životnímu pojištění můžete ušetřit na daních

21. 5. 2024 | Od 1. 1. 2024 lze díky životnímu pojištění odečíst od základu daně až 48 000 Kč ročně. Tento odpočet zahrnuje soukromé životní pojištění, penzijní spoření, dlouhodobý investiční produkt a pojištění dlouhodobé péče. Podmínky pro uplatnění daňového odpočtu zahrnují sjednání pojištění minimálně do věku 60 let, na dobu alespoň 10 let pro smlouvy od 2024 (nebo 5 let pro starší smlouvy), a pojištění musí být na riziko dožití či smrt nebo dožití. Příspěvky od zaměstnavatele do 50 000 Kč ročně jsou osvobozeny od odvodů. Při předčasném ukončení smlouvy musíte dodanit všechny ušetřené daně za posledních 10 let.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
PneuPremium.cz
Internetový obchod s pneumatikami, alu disky a příslušenstvím.
www.pneupremium.cz

Agentura Zvuk,s.r.o.
ozvučení, osvětlení kulturních akcí, LED obrazovky, prodej LED světel
www.agenturazvuk.cz

Kurzovní lístek

24,75 Kč
0,070 Kč
22,86 Kč
0,138 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.05.2024

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme