Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Nárok na starobní důchod v roce 2017


Redakce
14. 2. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Žádost o důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.

Foto: Shutterstock

 

V roce 2017 vznikne nárok na starobní důchod lidem, kteří v letošním roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 33 let. Žádost o důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.


 
Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. V roce 2017 na něj vznikne nárok lidem, kteří v letošním roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 33 let.
 
Žádost o důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. S žadatelem o důchod ji sepíší pracovníci na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení („OSSZ“) podle místa trvalého bydliště.
 
Dosažení důchodového věku není důvodem k ukončení zaměstnání či podnikání. Ve výdělečné činnosti je možné pokračovat i po vzniku nároku na starobní důchod a tímto „přesluhováním“ na procenta si navýšit budoucí důchod. Ve výdělečné činnosti je možné pokračovat i při pobírání starobního důchodu.
 
Kdo v roce 2017 dosáhne důchodového věku:
 • muži narození v lednu až říjnu 1954,
 • bezdětné ženy narozené v září až prosinci 1954 a v lednu až dubnu 1955,
 • ženy narozené v září až prosinci 1955 a v lednu až dubnu 1956, které vychovaly jedno dítě,
 • ženy narozené v září až prosinci 1956 a v lednu až dubnu 1957, které vychovaly dvě děti,
 • ženy narozené v září až prosinci 1957 a v lednu až dubnu 1958, které vychovaly tři či čtyři děti,
 • ženy narozené v září až prosinci 1958 a v lednu až dubnu 1959, které vychovaly pět a více dětí.

Důchodový věk a orientační výši důchodu spočítá kalkulačka

Lidé snadno pomocí důchodové kalkulačky ČSSZ zjistí, jaký je jejich důchodový věk, kdy ho dosáhnou či jakou musí získat dobu pojištění. Kalkulačka je k dispozici na webových stránkách ČSSZ v sekci Důchodové pojištění a stačí do ní zadat jen datum narození. Ženy doplní i počet vychovaných dětí.
 
Důchodová kalkulačka spočítá rovněž orientační výši starobního důchodu. Údaje, které se do ní dosazují (délka doby pojištění a výdělky), získají lidé z informativního osobního listu důchodového pojištění. O jeho zaslání mohou ČSSZ jednou ročně zdarma požádat.
 
Do přehledu dob důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ lze nahlédnout prostřednictvím „konta“ pojištění online na ePortálu ČSSZ. Této služby mohou využít majitelé datových schránek. Těm ePortál ČSSZ nabízí i službu Informativní výpočet starobního důchodu, jejíž výhodou je automatické „načtení“ údajů evidovaných v ČSSZ.

Desatero „novopečeného důchodce“

 1. O přiznání důchodu ČSSZ zašle rozhodnutí. Nevydává však žádný univerzální „průkaz důchodce“. Potvrzení o pobírání důchodu či jeho aktuální výši vydá v případě potřeby OSSZ.
 2. Informace o tom, kdy důchod v daném roce nepodléhá zdanění a kdy naopak musí důchodce podat daňové přiznání, je příslušný sdělit finanční úřad. Podle současně platných daňových předpisů podléhá pravidelně vyplácený důchod zdanění, jen pokud v ročním součtu přesáhne 36násobek minimální mzdy. Jednorázové doplatky důchodů (např. při zpětném přiznání důchodu) dani z příjmů nepodléhají.
 3. To, že byl žadateli přiznán důchod, je třeba oznámit zdravotní pojišťovně, u které je registrován. Za důchodce, kteří při pobírání důchodu nejsou výdělečně činní, platí zdravotní pojištění stát.
 4. Žádost o důchod se na OSSZ podává osobně, případně lze k tomuto úkonu zmocnit jinou osobu na základě udělené plné moci. Za ty, kteří nemohou podat žádost o důchod sami vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o jejich zdravotním stavu žádost podat jejich rodinní příslušníci.
 5. K žádosti o důchod je třeba předložit především průkaz totožnosti. Dále se předkládají doklady o náhradních dobách pojištění (např. o studiu, vojně, péči o dítě) a o dobách pojištění, které ČSSZ nemá v evidenci. Nemá-li žadatel žádné doklady k dispozici, postačí k sepsání žádosti o důchod pouze platný doklad totožnosti.
 6. Důchod je možné vyplácet dvěma způsoby – na účet důchodce nebo jeho manžela/manželky u peněžního ústavu, nebo v hotovosti (zpoplatněno, za každou splátku důchodu zaplatíte 21 Kč, o tento poplatek je pak nižší vyplácená částka důchodu) na adresu bydliště prostřednictvím České pošty. Způsob výplaty si budoucí důchodce volí při sepisování žádosti o důchod. Pro výplatu důchodu na účet je třeba předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu nebo Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice. Tyto tiskopisy jsou k dispozici na OSSZ a na webu ČSSZ. ČSSZ je možné kdykoliv požádat o změnu způsobu výplaty.
 7. Důchodce má povinnost do 8 dnů sdělovat ČSSZ všechny skutečnosti, které mají vliv na důchod a jeho výplatu, tj. zejména změnu adresy, změnu čísla účtu pro zasílání důchodu apod.
 8. Lidé, kteří při pobírání důchodu nadále pracují, mohou o přiznání důchodu informovat svého zaměstnavatele. Poživatel „předčasného“ starobního důchodu má povinnost tuto skutečnost oznámit zaměstnavateli.
 9. Poživatelé starobních důchodů, kteří při pobírání důchodu pracují a jsou účastni nemocenského pojištění, mají kratší podpůrčí dobu pro výplatu nemocenského. Nemocenské se jim vyplácí nejdéle 70 kalendářních dnů při jedné pracovní neschopnosti, ne však víc než 70 dnů za kalendářní rok. Současně také platí, že se jim nemocenské vyplácí nejdéle do dne skončení zaměstnání.
 10. Ten, kdo při pobírání starobního důchodu vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, může po 360 kalendářních dnech této činnosti požádat o přepočet důchodu. Žádost o přepočet je možné podat nejlépe prostřednictvím OSSZ podle místa trvalého bydliště, případně zaslat přímo na ústředí ČSSZ. Více viz v článku Pracující důchodci mohou požádat o zvýšení důchodu.

Co se v roce 2017 mění?

Základní výměra důchodu v roce 2017 činí 2 550 Kč měsíčně. Procentní výměra důchodu činí za každý celý rok důchodového pojištění získaný do doby nároku na důchod 1,5 % výpočtového základu. Pro stanovení výpočtového základu je důležitý osobní vyměřovací základ, tj. měsíční průměr všech příjmů dosažených v rozhodném období. U důchodů přiznaných v roce 2017 jsou rozhodným obdobím léta 1986 až 2016.
 
Pro stanovení výpočtového základu z osobního vyměřovacího základu platí v roce 2017 dvě redukční hranice:
 • I. redukční hranice 12 423 Kč a
 • II. redukční hranice 112 928 Kč.
Výpočtový základ se z osobního vyměřovacího základu stanoví tak, že částka do I. redukční hranice náleží v plné výši, z částky nad I. do II. redukční hranice náleží 26 %, k částce nad II. redukční hranici se nepřihlíží.


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Tonny
27. 6. 2017 19:15:59
Ee
Jsem pracující důchodce, , můj zaměstnavatel, mě pravidelne strhává částky na exekuci, chci požadat o důchod, budou mít již strávené částky zaměstnavatelem vliv na výpočet důchodu? Mohou mě to strhávat z důchodu? A kolik je minimální důchod s exekuci?
Hlášení závadného obsahu

Sylva Ježková
1. 5. 2017 8:24:46
Stačí k podání žádosti o důchod kopie rodných listů dětí nebo musím mít originál
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Vedení účetnictví
Kompletní služby pro firmu
www.winners.cz

C & C GROUP s.r.o.
Společnost je zaměřena na uspokojení potřeb zákazníků v oboru IT.
www.cacgroup.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,62 Kč
-0,040 Kč
23,66 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru