Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Na sirotčí důchod dosáhne více dětí


Redakce
13. 2. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nárok na sirotčí důchod může nyní vzniknout i těm sirotkům, kterým před 1. 2. 2018 nevznikl, protože zemřelá osoba nezískala potřebnou dobu pojištění.

Foto: 123RF

 

Sirotčí důchod je jedna z dávek ze systému důchodového pojištění. Nárok na její získání se odvíjí od délky doby důchodového pojištění, kterou získal zesnulý rodič. Od 1. 2. 2018 se zmírňují podmínky nároku na tento důchod. Více v dnešním článku.


 
S účinností od 1. 2. 2018 dochází ke změnám v podmínkách nároku na sirotčí důchod. Osiřelé nezaopatřené dítě bude mít na něj nárok i v případě, že zemřelá osoba – zpravidla rodič – starší 28 let v období deseti let před úmrtím odpracovala alespoň jeden rok anebo zemřelá osoba starší 38 let v období 20 let před úmrtím odpracovala alespoň dva roky.

Nárok na sirotčí důchod může vzniknout i těm sirotkům, kterým před 1. 2. 2018 nevznikl, protože zemřelá osoba nezískala potřebnou dobu pojištění.

Podmínkou je také, aby bylo dítě stále nezaopatřené nebo se jím opětovně stalo. Řízení o přiznání sirotčího důchodu nebude Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) zahajovat automaticky, ale pouze na žádost občana.

Sirotek či jeho zákonný zástupce musí sepsat novou žádost o sirotčí důchod na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“).

Sirotčí důchod vždy náleží nezaopatřenému dítěti v případech, kdy zesnulá osoba pobírala starobní či invalidní důchod, anebo zemřela následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Aby nárok na sirotčí důchod vznikl i v ostatních případech, musí zesnulá osoba ke dni úmrtí získat stanovenou dobu důchodového pojištění. Ta činí nově, jde-li o osobu starší 28 let alespoň jeden rok v období posledních deseti roků přede dnem úmrtí. Jde-li o osobu starší 38 let aspoň dva roky v posledních dvaceti letech přede dnem úmrtí.

Do této doby se však nezahrnují náhradní doby pojištění, to znamená, že musí jít o tzv. dobu placeného pojištění, tedy dobu výdělečné činnosti, za kterou se vyplácí příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení (důchodové pojištění).

Nárok na sirotčí důchod v předchozích letech

V období od 1. 1. 2012 do 31. 1. 2018 pro nárok na sirotčí důchod postačovalo, jestliže zemřelý získal ke dni smrti alespoň polovinu doby pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod (tj. např. dva a půl roku v posledních deseti letech před úmrtím osoby starší 28 let, popř. pět let v posledních dvaceti letech před úmrtím osoby starší 38 let).

Před 1. 1. 2012 bylo podmínkou pro nárok na sirotčí důchod, aby zemřelá osoba získala alespoň dobu pojištění potřebnou pro nárok na invalidní důchod (tj. např. pět let v posledních deseti letech před úmrtím u osoby starší 28 let anebo v posledních 20 letech před úmrtím u osoby starší 38 let.

Tab.:Vybrané údaje z oblasti sirotčích důchodů
 
Rok 2013 2014 2015 2016 2017
Počet poživatelů sirotčích důchodů k 31. 12. 45 258 43 563 41 870 39 995 38 522
Podané žádosti 3 956 3 728 3 632 3 255 3 151
Zamítnuté žádosti 356 353 317 281 311

Sirotčí důchod je jednou z dávek poskytovaných ze systému důchodového pojištění, patří mezi tzv. pozůstalostní důchody. Za splnění podmínek má na něj nárok osiřelé nezaopatřené dítě po zesnulém rodiči (osvojiteli) nebo po osobě, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby.

Nezaopatřeným dítětem je dítě do skončení povinné školní docházky a poté nejdéle do 26 let, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či úraz.

Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ing. Jaroslav Šimeček
Účetní a poradenská společnost
www.j-consult.cz

Advanis s.r.o.
Účetnictví a daňové poradenství. Praha, Velké Popovice, Chomutov.
www.advanis.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,79 Kč
-0,010 Kč
23,26 Kč
0,030 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru