Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Mzdy a zaměstnanci – příklady z praxe a časté otázky


Bc. Kateřina Kandlerová
6. 5. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Výpočet každé mzdy je individuální, neboť závisí na případném počtu dní pracovní neschopnosti, čerpání dovolené, mzdovém tarifu, příplatcích ke mzdě apod.

Foto: Fotolia

 

Jak vám může pomoci podepsání tzv. růžového papíru? Má zaměstnavatel povinnost předložit jej zaměstnanci k podpisu? Musí pracovní smlouva obsahovat údaj o mzdě? Jak vypadá výpočet čisté mzdy? Nejen na tyto dotazy se zaměříme v dnešním článku.


 
Pokud jako podnikatelé zaměstnáváte zaměstnance nebo pokud jste sami zaměstnanci nějaké firmy, mohl by vám následující článek přijít vhod. Najdete v něm odpovědi na otázky, se kterými se v naší praxi často setkáváme. Také si zmíníme některé příklady z praxe, které mohou pomoci se v této oblasti ještě lépe zorientovat.

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Nejdříve se společně zaměříme na oblast týkající se tzv. růžového papíru neboli prohlášení poplatníka. Je to v zásadě velmi důležitý dokument pro každého zaměstnance. Proto je na místě se s ním dobře seznámit.
 
Správné vyplnění tohoto formuláře a včasné předání zaměstnavateli vám může ušetřit značné finanční prostředky v průběhu celého roku. Zároveň je důležité dodržet určitý postup a znát nejenom svá práva, ale také povinnosti. Pojďme se nyní podívat na některé případy a dotazy z praxe.

 Co je to vlastně ten „růžový papír“? Často se o něm píše a mluví, proč je tak důležitý?
 
 To je velmi dobrá otázka hned na začátek. Jde o formulář, do kterého vyplňujete informace např. o tom, jaké nezdanitelné částky a slevy na dani u zaměstnavatele chcete v každém měsíci uplatnit. Při výpočtu vaší čisté mzdy pak zaměstnavatel vezme tyto údaje v úvahu. Podle toho, jaké slevy na dani nebo nezdanitelné částky uplatníte, tím větší sleva bude. A čím vyšší slevy máte, tím vyšší čistou mzdu na svůj účet dostanete.

Příklad: Výpočet odměny z dohody o provedení práce

Pan Jiří Chudý pracuje u svého zaměstnavatele na dohodu o provedení práce („DPP“). Jeho výdělek za měsíc březen 2016 činil 10.000 Kč. Zapomněl si však podepsat prohlášení, tudíž nemůže uplatnit žádnou ze slev na dani ani případné daňové zvýhodnění.
 
Hrubý měsíční výdělek na DPP 10.000 Kč
Záloha na daň z příjmů 15 % 1.500 Kč (10.000 Kč × 15 %)
Slevy na dani 0 Kč
Záloha na daň po slevách na dani 1.500 Kč
Čistá mzda 8.500 Kč (10.000 Kč − 1.500 Kč)

 
Naproti tomu pan František Bohatý hned při nástupu do zaměstnání předal svému zaměstnavateli podepsané prohlášení. Na něm vyznačil, že si přeje každý měsíc uplatňovat základní slevu na poplatníka. Jiné slevy neuplatňuje. Ve firmě také pracuje na DPP a jeho hrubý výdělek za měsíc březen byl též 10.000 Kč. Jak bude vypadat výpočet čisté mzdy u pana Bohatého?
 
Hrubý měsíční výdělek na DPP 10.000 Kč
Záloha na daň z příjmů 1.500 Kč (10.000 Kč × 15 %)
Slevy na dani 2.070 Kč (celková roční sleva 24.840 Kč/12 měsíců)
Záloha na daň po slevách na dani 0 Kč (1.500 Kč – 2.070 Kč = 0 Kč; do minusu se nejde)
Čistá mzda 10.000 Kč (10.000 Kč – 0 Kč)
 

Z výše uvedených příkladů je tedy vidět, že výše čisté mzdy je přímo úměrná tomu, zda prohlášení podepíšete či nikoliv. Pokud jej nepodepíšete a zaměstnavatel odvede zálohu na daň v plné výši (beze slev), o své slevy nadobro nepřijdete, jen si musíte počkat až na začátek příštího roku. Buď v ročním zúčtování (provede zaměstnavatel), nebo v daňovém přiznání (podáváte sami) se uvedou veškeré slevy na dani a případný přeplatek na zálohách na daň z příjmů vám finanční úřad ve stanovené lhůtě vrátí.
 
 Má zaměstnavatel povinnost mi „růžový papír“ předložit k podpisu při nástupu do zaměstnání?
 
Jeden z velkých a rozšířených omylů, který většinou zaměstnanci zjistí často až zpětně. Zaměstnavatel nemá žádnou zákonnou povinnost svého nového či stávajícího zaměstnance informovat o tom, že by bylo dobré prohlášení podepsat. Je proto nutné, aby si toto každý zaměstnanec pohlídal.
 
Na druhou stranu většina zaměstnavatelů svého zaměstnance, např. přes mzdovou účtárnu, o této možnosti informuje a považuje to za samozřejmost. Dokonce mají tyto formuláře připravené a při podpisu pracovní smlouvy nebo v průběhu prvního pracovního měsíce jej zaměstnanci předloží k vyplnění. Pokud jste však zaměstnanec, nespoléhejte se na tuto „solidaritu“ automaticky. Vytisknout a vyplnit tento formulář vám nezabere déle jak 15 minut.
 
Co když v jednom měsíci pracuji u více zaměstnavatelů? U jednoho mám uzavřenou klasickou pracovní smlouvu a u druhého mám dohodu o provedení práce. Mám tedy u každého zaměstnavatele podepsat prohlášení zvlášť?
 
Tyto případy se stávají poměrně běžně a je důležité pamatovat na jednoduché pravidlo – jeden formulář pro jeden měsíc bez ohledu na to, u kolika zaměstnavatelů pracujete. Pokud tedy např. v měsíci dubnu 2016 pracujete na pracovní smlouvu u zaměstnavatele A, u kterého jste podepsali na daný měsíc prohlášení, a zároveň uzavřete dohodu o provedení práce se zaměstnavatelem B, nemůžete si u „B“ na měsíc duben toto prohlášení podat a podepsat. Vždy se tedy posuzuje konkrétní měsíc.
 
Musím pro každý měsíc vyplnit jedno prohlášení poplatníka?
 
Zpravidla zaměstnanec prohlášení podepisuje do konce kalendářního roku. Formulář je dokonce připraven až na tři roky dopředu. Předem se tedy se svým zaměstnavatelem domluvte, aby později nedošlo k případným nejasnostem a pochybením.

Pracovní smlouva

Druhou oblastí, na kterou se zaměříme, je samotná pracovní smlouva. Někdy se setkáváme s nejasnostmi okolo jejího uzavření, proto jsme si připravili odpovědi na dva velmi časté dotazy.
 
Musí být pracovní smlouva vždy uzavřena písemně?
 
Zákoník práce v § 34 odst. 2 výslovně uvádí, že pracovní smlouva musí být vždy uzavřena písemně. V odstavci 5 je pak uvedeno, že jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy.
 
Někdy se však můžete setkat s tím, že zaměstnavatel odmítne uzavřít pracovní smlouvu písemně. Co s tím? Pro případ nedodržení povinnosti písemné formy není v zákoníku práce uvedena sankce v podobě její neplatnosti. Z toho tedy vyplývá, že platná je i taková pracovní smlouva, která byla uzavřena ústně, např. tzv. konkludentním jednáním, to znamená mlčky.
 
Nicméně v takovém případě zaměstnavatel nedodržením této povinnosti porušuje zákoník práce. Inspekce práce pak může za toto jednání uložit zaměstnavateli pokutu. A jak vyplývá z aktuálních norem a předpisů, může být za takovéto neuzavření pracovní smlouvy (případně i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) v písemné podobě uložena velmi vysoká pokuta – až do výše 10 000 000 Kč.
 
V pracovní smlouvě jsem nenašel údaj o mzdě. Zaměstnavatel mi předložil k podpisu jen mzdový výměr, že je to prý běžná praxe. Je to skutečně tak?
 
V poslední době řada zaměstnavatelů přikročila k uvedení údaje o mzdě právě ve formě mzdového výměru. Pro zaměstnance to znamená jednu nevýhodu – takovýto mzdový výměr může zaměstnavatel změnit jednostranně, a to bez souhlasu zaměstnance. To neznamená, že zaměstnavatel může hýbat se mzdou u jednoho zaměstnance, jak se mu zlíbí. Musí vzít v úvahu výši minimální mzdy nebo zákazu diskriminace. To v praxi znamená, že všichni zaměstnanci mají mít za práci stejné hodnoty také stejnou odměnu.

Výpočet čisté mzdy

Často se také ptáte, jak je to s výpočtem čisté mzdy, jaký mechanismus je zde použitý. Na závěr jsme si pro vás proto připravili zjednodušený postup výpočtu mzdy.
 
Je nutné však podotknout, že výpočet každé mzdy je individuální, neboť závisí na případném počtu dní pracovní neschopnosti, čerpání dovolené, mzdovém tarifu, příplatcích ke mzdě apod. Zároveň si na níže uvedeném příkladu můžete všimnout, že zaměstnanec má podepsané prohlášení poplatníka, o kterém jsme se zmínili v úvodu našeho článku.

Příklad výpočtu čisté mzdy

Paní Romana je zaměstnaná jako administrativní pracovnice. Pracuje na plný úvazek. V měsíci březnu měla pět dní dovolené. Podepsala prohlášení k dani a uplatňuje základní slevu na poplatníka. Jak bude vypadat výpočet její čisté mzdy?
 
Č. Text Částka Výpočet Poznámka
1 Měsíční tarif 18 000,00 Kč    
2 Měsíční průměr na hodinu 97,83 Kč    
3 Průměr pro náhrady 98,00 Kč    
4 Odpracované dny 18   po odečtu 5 dnů dovolené
5 Celkem hodin 144 18 dnů × 8 hodin  
6 Měsíční hrubá mzda 14 088,00 Kč ř. 2 × ř. 5 zaokrouhleno na celé koruny nahoru
7 Náhrada za dovolenou 3 920,00 Kč    
8 Celkem hrubá mzda 18 008,00 Kč ř. 6 + ř. 7 součet hrubé mzdy a dovolené
9 Náhrada za nemoc 0    
10 Základ pro zdravotní pojištění 18 008,00 Kč rovná se ř. 8  
11 Zdravotní pojištění 811,00 Kč 4,5 % z ř. 10 zaokrouhleno na celé koruny nahoru
12 Základ pro sociální pojištění 18 008,00 Kč rovná se ř. 8  
13 Sociální pojištění 1 171,00 Kč 6,5 % z ř. 12 zaokrouhleno na celé koruny nahoru
14 Superhrubá mzda se zvýší o 6 123,00 Kč ř. 8 × 9 % + ř. 8 × 25 % náklady zaměstnavatele
15 Základ daně 24 131,00 Kč ř. 8 + ř. 14  
16 Zaokrouhlený základ daně 24 200,00 Kč   zaokrouhleno na stokoruny nahoru
17 Daň 15 % 3 630,00 Kč ř. 16 × 15 %  
18 Slevy na dani      
19 Podepsané prohlášení Ano   prohlášení = lze uplatnit slevy
20 Na poplatníka 2 070,00 Kč   měsíční sleva (1/12 z 24.840 Kč)
21 Odvod daně po slevách 1 560,00 Kč ř. 17 – ř. 20  
22 Celkem čistá mzda 14 466,00 Kč ř. 8 – ř. 11 – ř. 13 – ř. 21  


Věříme, že jsme i tímto článkem pomohli trochu lépe se zorientovat v oblasti mezd a zaměstnanosti. Obsáhnout všechny oblasti je prakticky nemožné, proto doporučujeme se při nejasnostech v souvislosti s vaší mzdou obrátit na vašeho zaměstnavatele.
 
Pokud jste zaměstnavatelé a nejste si jisti, jak v případě konkrétního zaměstnance postupovat, konzultujte vše s osobou, které jste svěřili mzdovou agendu a výpočty s tím spojené. Předejdete tak včas případným komplikacím a nesrovnalostem. Zároveň si ušetříte mnoho času a práce.

Chcete profesionálně vést agendu personalistiky, pracovních poměrů a zpracovávat mzdy zaměstnanců? Vyzkoušejte program PAMICA. Ocení ho nejen živnostníci, ale i podnikatelé a společnosti, které při zpracování mezd využívají složitějších mzdových postupů.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Pavel
19. 6. 2016 17:45:23
Dobrý den, chci se zeptat. Jsem v ID 3 stupně. Předtím jsem pracoval 3 a ½ roku s platem 8500 Kč hrubého a po výpovědi dohodou jsem se vrátil po 6 měsících znovu ke stejnému zaměstnvateli na stejnou pozici. Znovu jsem dostala smlouvu na zkušební dobu 3 měsíce s platem 8000 Kč hrubeho. Je tento postup správný? Nebo bych měl mít smlouvu takouou jako před výpovědí tedy na dobu neurčitou s mzdou 9300 Kč hrubého. Přitom nemohu dělat déle jak 6 hodin denně. Jak mohu dosáhnout toho abych mohl dostat více peněz za svoji práci. Je tento postup správný Zdraví Pavel
Hlášení závadného obsahu

Marie
19. 6. 2016 17:38:05
Dobrý den,
jsem invalidní důchodce 3 stupně, hrubou měsíční mzdu mám 8000 Kč. Podle zaměstnavatele se prý automaticky po zkušební době 3 měsíců zvedne hrubá mzda. Je tento postup správný? Pokud ne mohu se nějak bránit?(pracuji na 6 hodin denně, tedy 30 hodin týdně)
Hlášení závadného obsahu

Jarka
2. 6. 2016 8:16:50
Lenka: Invalidní důchodci mají v roce 2016 minimální mzdu 9.300 Kč za měsíc (v hrubém), takže zaměstnavatel postupuje správně.

Pokud ale máte podepsané prohlášení poplatníka, měla byste mít čistou mzdu ve výši 8.372 Kč. Zaměstnavatel Vám asi nezahrnul všechny slevy na dani, na které máte nárok. O slevy ale nepřijdete, až si budete dělat začátkem roku 2017 daňové přiznání nebo Vám bude zaměstnavatel dělat roční zúčtování, tak si slevy uplatníte zpětně a vrátí Vám je. Jen si musíte počkat do příštího roku.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
31. 5. 2016 17:05:49
Dobrý den, jsem částečný invalidní důchodce, hrubou měsíční mzdu jsem měla 9408 Kč,zaměstnavatel mi spočítal zálohu na daní 1815 kč. Čistý příjem jsem měla 7303 kč. Daňové prohlášení jsem měla podepsané. Při reklamaci u zaměstnavatele,že nemám ani minimální mzdu mi řekl,že minimální mzda je zákonem určená hrubá mzda,nikoliv čistá mzda. Vrátku daní dostanu v roce 2017. Postupoval zaměstnavatel správně? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Simona
8. 5. 2016 11:07:41
Dobrý den, jak by se prosím změnily řádky 2, 4, 5 a 6 v příkladu výpočtu čisté mzdy, pokud by paní Romana měla částečný úvazek 0,7? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ing. Marie Pavlištová
Vedení účetnictví, daňové evidence, mzdy, DPH, poradenství.
www.flashtax.eu

Eldis, s.r.o.
Výrobce a distributor LED světelné techniky
www.dobreled.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,59 Kč
-0,030 Kč
23,47 Kč
-0,191 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru