Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Ministerstvo podpoří sociální podnikání


Bc. Michaela Sobotková
14. 6. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Sociální podnikání se zaměřuje na integraci znevýhodněných osob na trh práce.

Foto: Fotolia

 

Sociální podnikání se zaměřuje na integraci znevýhodněných osob na trh práce a není žádnou charitou – musí fungovat jako kterákoliv jiná firma. O dotaci na jeho podporu mohou kromě OSVČ a firem žádat i neziskové organizace poskytující sociální služby.


 
Výzvu „Podpora sociálního podnikání“, v níž je pro zájemce připraveno až sto milionů korun, vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí („MPSV“). Sociální podnikání se zaměřuje na integraci znevýhodněných osob na trh práce. Kromě OSVČ a firem mohou žádat o dotaci také neziskové organizace poskytující sociální služby.
 
Žádat o dotaci mohou:
 • osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ),
 • obchodní korporace vymezené zákonem o obchodních korporacích (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva),
 • nestátní neziskové organizace, a to:
  • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona o obecně prospěšných společnostech,
  • ústavy dle § 402 až § 418 nového občanského zákoníku,
  • církevní právnické osoby zřízené podle zákona o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně-právní ochranu dětí.
  • spolky dle § 214 až § 302 nového občanského zákoníku.
Výše uvedené právní formy nestátních neziskových organizací musí v rámci své hlavní činnosti poskytovat základní druhy a formy sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.
 
V době podání žádosti je třeba, aby byl žadatel registrovaným poskytovatelem sociálních služeb podle výše uvedeného zákona a sociální službu poskytoval minimálně po dobu 12 měsíců.
 
Přílohou žádosti je podnikatelský plán a rozpoznávací znaky integračního sociálního podniku.

Žádosti je možné předkládat do 30. září 2016. Pro případné zájemce vypsalo MPSV termíny seminářů, které se budou konat v Praze a jeden v Hradci Králové.

Tři čtvrtiny sociálních podniků fungují i po vyčerpání dotace

Prostřednictvím Evropského sociálního fondu přispělo MPSV v minulém programovém období více než 350 miliony korun na celkem 120 projektů. Po vyčerpání dotace jich funguje 79 %, jak vyplynulo z dotazníkového šetření provedeného ministerstvem v březnu a dubnu.
 
„Sociální podnik není charita – musí fungovat jako kterákoliv jiná firma. Jsme velmi rádi, že většina podniků je v provozu nadále i bez pomoci evropských peněz, což znamená, že jejich podnikatelský plán byl úspěšný,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
 
Nejvíc sociálních podniků se zaměřilo na pohostinství a stravovací služby (24 %), oblíbeným oborem jsou i úklidové služby a údržba nemovitostí (shodně po 20 %). Dvě třetiny podniků zaměstnávají lidi se zdravotním postižením, nejčastěji pracovníky s tělesným postižením či duševním onemocněním. Méně obvyklé je zapojení lidí se zrakovým, sluchovým nebo mentálním postižením.
 
Druhou nejvíc zastoupenou znevýhodněnou skupinou jsou dlouhodobě nezaměstnaní – alespoň jednoho takového člověka zaměstnává 57 % podniků.
 
Principy a charakteristiky sociálního podnikatele:
 • veřejně se hlásí ke společensky prospěšnému cíli, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce,
 • podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí v podniku minimálně 30 %,
 • více než 50 % zisku je znovu investováno do rozvoje podniku a/nebo naplňování jeho společensky prospěšného cíle,
 • při výrobě a spotřebě zohledňuje environmentální aspekty a svou poptávku a nabídku směřuje alespoň částečně do daného regionu a přispívá tak k jeho rozvoji.


Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
FINASO, s.r.o.
Poskytujeme kompletní služby v oblasti karavaningu.
www.karavany-lovosice.cz

IPsecure.cz s.r.o.
Prodejce a instalační firma bezpečnostních IP kamerových systémů.
www.ipsecure.cz

Daňový kalendář

27. 5. 2019 Souhrnné hlášení (za duben 2019)
27. 5. 2019 Kontrolní hlášení (za duben 2019)
27. 5. 2019 Přiznání DPH (za duben 2019)
31. 5. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,77 Kč
0,015 Kč
23,07 Kč
0,025 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 20.05.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru