Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2020


Ing. Martina Truhlářová
7. 1. 2020
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Podmínkou nároku na novou výši rodičovského příspěvku je jeho aktivní čerpání na dítě mladší čtyř let.

Foto: 123RF

 

Rodičovský příspěvek se od 1. ledna poprvé po dvanácti letech zvýšil o 80 000 Kč na 300 000 Kč. Rodinám s vícerčaty se příspěvek zvedl na 450 000 Kč. Kdo všechno má na novou výši příspěvku nárok, se dočtete v dnešním článku.


 
Všichni rodiče – příjemci rodičovského příspěvku, kterých se tato úprava dotkne, budou o změnách informováni dopisem.

Novela zákona o státní sociální podpoře ukládá Úřadu práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“) povinnost doručit příjemcům rodičovského příspěvku nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém tento zákon nabude účinnosti (tj. do konce února 2020), písemné sdělení o změně výše rodičovského příspěvku. Toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou.

Na kontaktních pracovištích ÚP ČR se příchozí rodiče mohou obracet na informátory, kteří je nasměrují na příslušnou kancelář specializovanou na oblast rodičovského příspěvku. K dispozici je také emailová adresa pro dotazy rodičů: rodicak@uradprace.cz.

Nárok mají všechny rodiny, které ještě v roce 2020 budou pobírat rodičovský příspěvek. Konkrétně se bude jednat o ty rodiče, kterým bude vyplacen rodičovský příspěvek i za leden 2020, jehož výplata proběhne v únoru 2020. Podmínkou je tedy aktivní čerpání rodičovského příspěvku na dítě mladší čtyř let k 1. 1. 2020.

Zvýšená částka platí samozřejmě pro všechny rodiče, kteří začnou čerpat rodičovský příspěvek kdykoli od 1. 1. 2020 (tj. pro rodiče nově narozených dětí).

Celková částka rodičovského příspěvku se z 220 tisíc Kč zvýší na 300 tisíc Kč (u vícerčat na 450 tisíc Kč) rodinám automaticky. O zvýšení celkové částky příspěvku není nutné žádat. Žádat ale je třeba o úpravu čerpání měsíční částky dle aktuální finanční situace v rodině.

I po novele se v lednu 2020 rodičovský příspěvek vyplácí ve stejné výši, jaká náležela za prosinec 2019, pokud si rodič nezažádá o úpravu měsíční výše rodičovské. Žádat lze: Měsíční částku si mohou rodiče upravit vždy nejdříve po třech měsících, částka ale nesmí být samozřejmě vyšší než maximální měsíční částka, kterou lze čerpat.

Maximální hranice měsíční částky se odvíjí od předchozích příjmů, tedy denního vyměřovacího základu, tj. je srovnatelná s peněžitou pomocí v mateřství, tzv. mateřskou. Novela ale zvyšuje limit u těch rodin, které nedoložily příjem (studenti, OSVČ, nezaměstnaní, nebo lidé s velmi nízkými příjmy). Takové rodiny mají nově nárok si zvolit maximum až 10 000 Kč, rodiče vícerčat až 15 000 Kč (zde je zvýšení z původních 7 600 Kč).

V případě, že si rodič nemůže dostatečně zvýšit měsíční čerpání, automaticky se mu pobírání rodičovské prodlouží až do vyčerpání celkové částky anebo do čtvrtých narozenin jeho dítěte. Je možné vrátit se do práce a souběžně takto pobírat rodičovský příspěvek. Stejné tedy zůstává, že nárok na příspěvek zaniká, pokud byly dítěti čtyři roky nebo v případě, že rodič vyčerpal celkovou částku – nově 300 000 Kč.

Novela se také snaží o lepší sladění pracovního a rodinného života, a to zvýšením měsíčního limitu pro umístění dětí do dvou let v předškolní péči (jesle, dětská skupina) na dvojnásobek, tj. ze 46 na 92 hodin, aniž by přišli o rodičovský příspěvek. Docházka dítěte staršího než dva roky se nesleduje.

Novinkou je též skutečnost, že ministryně práce a sociálních věcí bude mít pravomoc rozhodnout o nepřepočítání výše rodičovského příspěvku (odstranění tvrdosti zákona) při úmrtí jednoho nebo více dětí z vícerčat. Bude tak existovat možnost individuálně reagovat na citlivou situaci rodin a lépe jim pomoci.

Peněžitá pomoc v mateřství 2020, tzv. mateřská

Peněžitá pomoc v mateřství náleží v souvislosti s péčí o novorozené dítě matce nebo otci dítěte nebo pojištěnci (muž či žena), který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Podmínkou je splnění dvou podmínek – žadatel o peněžitou pomoc v mateřství musí být v době nástupu na dávku nemocensky pojištěn a toto nemocenské pojištění musí trvat minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou.

Konkrétní podmínky nároku na mateřskou a způsob jejího výpočtu se od roku 2020 nemění. Změna nastává pouze u redukční hranice pro výpočet dávky, která je odvislá od meziročního růstu mezd v ekonomice.

Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se zpravidla zjišťuje z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku.

Průměrný denní příjem se upravuje pomocí tří redukčních hranic:
  • první redukční hranice pro rok 2020 bude ve výši 1 162 Kč,
  • druhá redukční hranice pro rok 2020 bude ve výši 1 742 Kč,
  • třetí redukční hranice pro rok 2020 bude ve výši 3 484 Kč.
Tyto částky vychází z průměrné mzdy, která pro rok 2020 činí 34 835 Kč.

Zvýšení redukční hranice se promítne od 1. 1. 2020 u všech příjemců mateřské. Dávky, které byly přiznány před koncem roku 2019, tak budou automaticky přepočítány na vyšší částky.


Související článek:
Schváleno: Rodičovský příspěvek se zvýší o 80 000 Kč
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jachimova
17. 1. 2020 11:15:16
...na úřadě jsem vše podepsala a navýšení se nekoná☹️ přišlo mi 7600 a tím to hasne
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

„Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

6. 8. 2020 | V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
TAVOČER s.r.o.
Kompletní stěhovací služby a prodej a půjčování obalových materiálů.
www.stehovani-tavocer.cz

Kateřina Slaná, DiS.
Účetní nabízí komplexní vedení účetnictví, poradenství, mzdy
www.uctoslana.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,16 Kč
-0,030 Kč
22,19 Kč
-0,068 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 11.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru