Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Kdo může využít dlouhodobé ošetřovné?


Redakce
14. 6. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Osoby, které mohou brát novou dávku dlouhodobého ošetřovného, nemusí být nutně příbuzné. Pokud ale nejsou, je třeba mít společné místo trvalého pobytu.

Foto: 123RF

 

Až 90 dní můžete zůstat doma v případě, že budete pečovat o člena rodiny, který byl nejméně sedm dní v nemocnici a který potřebuje další domácí péči. Komu je dlouhodobé ošetřovné určeno a kdo novou dávku může čerpat?


 
O novou dávku nemocenského pojištění, tzv. dlouhodobé ošetřovné, mohou lidé požádat od začátku června letošního roku. Tato až 90denní dávka umožní lidem zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny, který byl hospitalizován po dobu nejméně sedmi dní a u kterého ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči (zpravidla nemocnice) rozhodl, že jeho zdravotní stav vyžaduje po propuštění z hospitalizace domácí celodenní péči po dobu nejméně 30 dní.

„Aby vůbec vznikl na dlouhodobé ošetřovné nárok, musí být splněny zákonem dané podmínky. A ty se vztahují jak na osoby, které podle rozhodnutí lékaře nemocnice potřebují dlouhodobou péči, tak na pečující osoby,“ uvedl zastupující ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení („ČSSZ“) Pavel Krejčí.

„Vzhledem k tomu, že lékař nebude moci rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče vydat zpětně, doporučujeme požádat o ně při propuštění z hospitalizace, která trvala nejméně sedm dní. A to vždy, když lékař usoudí, že zdravotní stav ošetřované osoby bude vyžadovat celodenní péči alespoň dalších 30 kalendářních dnů,“ doplnil Pavel Krejčí.

Platí to i v případě, kdy má péči v domácím prostředí poskytovat prvotně ošetřující osoba, které se nebude dlouhodobé ošetřovné vyplácet (např. z důvodu, že není zaměstnána). V budoucnu však může dojít k vystřídání pečujících osob a bez vystaveného rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče by další střídající osoby nemohly na dávku uplatnit nárok.

V jakých situacích lékař vystaví rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče?

V případě závažného zhoršení zdravotního stavu z důvodu vážné nenadálé nemoci nebo úrazu, po nichž následovala hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, která trvala alespoň sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích, a současně ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči usoudil, že zdravotní stav propouštěné osoby do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování celodenní péče alespoň po dobu následujících 30 kalendářních dnů.

Smyslem dlouhodobého ošetřovného je usnadnit péči o vážně nemocné a zdravotně postižené osoby, u kterých nastalo závažné akutní zhoršení zdravotního stavu. Není primárně určeno pro situace, kdy dochází ke kolísavému zhoršování chronického nepříznivého zdravotního stavu nebo je např. zahájena rekonvalescence po plánovaných výkonech (jako např. výměna kloubu, transplantace apod.).

Poprvé mohli letos ošetřující lékaři zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči vystavit rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče 1. června, avšak za předpokladu, že šlo alespoň o sedmý den hospitalizace propouštěné osoby.

Jaké jsou podmínky pro nárok na dlouhodobé ošetřovné?

Aby mohla být dávka ošetřující osobě vyplácena, je základní podmínkou její účast na nemocenském pojištění. To znamená například trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění v době nástupu na tuto dávku (z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení). Přitom platí, že před začátkem čerpání dávky trvala účast na nemocenském pojištění u zaměstnance alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních čtyřech měsících.

U osob samostatně výdělečně činných („OSVČ“) musí být pro nárok na dávku splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na dlouhodobé ošetřovné. OSVČ nesmí v době pobírání této dávky vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost.

Specifickou podmínkou pro nárok na dlouhodobé ošetřovné je, že ošetřovaná osoba udělila souhlas s poskytováním dlouhodobé péče ošetřující osobě, a to na tiskopise žádosti o dávku. U nezletilých osob, které nenabyly plné svéprávnosti, udělení souhlasu s poskytováním dlouhodobé péče není potřeba.

Komu budou okresní správy sociálního zabezpečení vyplácet dlouhodobé ošetřovné?

Okruh osob, které mohou brát dlouhodobé ošetřovné z důvodu poskytování dlouhodobé péče, je poměrně široký. Mohou jimi být příbuzní osoby vyžadující dlouhodobou péči, např. manželka, dospělý potomek, tchyně, švagr, neteř nebo snacha apod.

Dále to také může být druh nebo družka ošetřované osoby anebo osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti. U osob bez přímého příbuzenského vztahu je však zákonem stanovena podmínka společného místa trvalého pobytu s osobou, které je poskytována celodenní péče.

Jaké doklady jsou potřeba a jak o dávku žádat?

Nárok na dlouhodobé ošetřovné se bude uplatňovat prostřednictvím několika předepsaných tiskopisů. Některé vystavuje pouze ošetřující lékař zdravotnického zařízení lůžkové či ambulantní péče, jiné vyplní žadatel o dávku spolu s osobou, o kterou bude pečovat.

OSVČ doklady předávají přímo „své“ Okresní správě sociálního zabezpečení („OSSZ“), u které jsou registrovány. Zaměstnanec je OSSZ předá prostřednictvím svého zaměstnavatele.

Jak je to s omluvením nepřítomnosti v práci po dobu dlouhodobé péče?

Podle zákoníku práce uděluje zaměstnavatel zaměstnanci souhlas s nepřítomností v práci k poskytování dlouhodobé péče. Zpravidla tak učiní na základě předloženého tiskopisu Žádost o dlouhodobé ošetřovné.

Zaměstnavatel není povinen tento souhlas udělit jen v případě, že tomu brání vážné provozní problémy. Neudělení souhlasu zaměstnavatel oznámí a zdůvodní zaměstnanci písemně. Pokud zaměstnanec bude mít za to, že zaměstnavatelem uvedené provozní důvody by udělení souhlasu neměly bránit, má možnost obrátit se na oblastní inspektorát práce.

Po jak dlouhou dobu je dlouhodobé ošetřovné vypláceno a je možné se vystřídat?

Dávka se poskytuje maximálně 90 kalendářních dnů ode dne vzniku potřeby dlouhodobé péče, tj. nejdříve od sedmého dne hospitalizace. V případě, že je ošetřovaná osoba opětovně hospitalizovaná, nedostane ošetřující osoba za dobu hospitalizace (s výjimkou prvního a posledního dne hospitalizace) dlouhodobé ošetřovné.

Během čerpání dlouhodobého ošetřovného je možné se vystřídat např. s jiným členem rodiny, avšak vždy pouze po celých dnech a se souhlasem osoby, které je péče poskytována. V případě pravidelného střídání ošetřující osoba k žádosti o dávku přiloží rozpis (harmonogram), ve kterých dnech bude poskytovat péči. Také na rozpisu musí být uveden souhlas ošetřované osoby.

Ošetřující osobě může další nárok na dlouhodobé ošetřovné (u téhož či jiného člena rodiny) vzniknout nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který měla naposledy vyplaceno dlouhodobé ošetřovné.

Tabulka: Příklady výše dlouhodobého ošetřovného
 
Hrubý příjem* Výše dávky** Denní výše dávky***
za 30 dnů péče za 60 dnů péče za 90 dnů péče
8 000 Kč 4 290 Kč 8 580 Kč 12 870 Kč 143 Kč
10 000 Kč 5 340 Kč 10 680 Kč 16 020 Kč 178 Kč
12 000 Kč 6 420 Kč 12 840 Kč 19 260 Kč 214 Kč
14 000 Kč 7 470 Kč 14 940 Kč 22 410 Kč 249 Kč
16 000 Kč 8 550 Kč 17 100 Kč 25 650 Kč 285 Kč
18 000 Kč 9 600 Kč 19 200 Kč 28 800 Kč 320 Kč
20 000 Kč 10 680 Kč 21 360 Kč 32 040 Kč 356 Kč
25 000 Kč 13 320 Kč 26 640 Kč 39 960 Kč 444 Kč
30 000 Kč 15 990 Kč 31 980 Kč 47 970 Kč 533 Kč
35 000 Kč 17 850 Kč 35 700 Kč 53 550 Kč 595 Kč
40 000 Kč 19 620 Kč 39 240 Kč 58 860 Kč 654 Kč
od 91 078 Kč 29 700 Kč**** 59 400 Kč**** 89 100 Kč**** 990 Kč****

* plat/mzda + odměny, příplatky, tedy veškeré příjmy, z nichž se odvádí pojistné na sociální zabezpečení
** maximální délka podpůrčí doby je 90 dnů
*** 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu
**** maximální výše dávky

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí


Kalkulačka pro výpočet výše dávky je k dispozici na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.


Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Dobroslava
26. 9. 2018 8:17:13
Dobrý den. Zajímalo by mne, jak to je, když je opatrovaná osoba hospitalizovaná ? Např. mám dlouhodobé ošetřovné na maminku a mám vyčerpáno 14dní ošetřovného a maminku musím hospitalizovat. Já přeruším péči a jdu do zaměstnání po dobu její hospitalizace. Maminku mi po 14 dnech propouští domů a já opět žádám o dlouh. ošetř. Tyto dny se mi nasčítají ,tak že mám již vyčerpáno 28 dní ? Nebo začínám znova a mám vyčerpáno těch prvních 14 dní a navazuji dalšími dny např.do 3
0 dní dlouhodobého ošetř. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Pohodové účetnictví
Účetnictví v klidu a POHODĚ
www.ucetnictvivklidu.cz

Tovomarket s.r.o.
montáž, servis a prodej v oblasti voda, topení a plyn
www.tovomarket.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,07 Kč
-0,205 Kč
24,66 Kč
-0,342 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru