Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Kdo může odejít do starobního důchodu v roce 2018?


Redakce
8. 1. 2018
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

V roce 2018 mohou jít do starobního důchodu například muži narození mezi listopadem 1954 až srpnem 1955 nebo bezdětné ženy narozené v květnu až prosinci 1955.

Foto: 123RF

 

V roce 2018 vzniká nárok na starobní důchod těm, kteří dosáhnou důchodového věku a dobu pojištění mají alespoň 34 let. Splnění těchto podmínek ale neznamená povinnost o důchod žádat ani není důvodem k ukončení výdělečné činnosti.


 

Kdo v roce 2018 dosáhne důchodového věku

  • muži narození v listopadu až prosinci 1954 a v lednu až srpnu 1955,
  • bezdětné ženy narozené v květnu až prosinci 1955,
  • ženy narozené v květnu až prosinci 1956, které vychovaly jedno dítě,
  • ženy narozené v květnu až prosinci 1957, které vychovaly dvě děti,
  • ženy narozené v květnu až prosinci 1958, které vychovaly tři či čtyři děti,
  • ženy narozené v květnu až prosinci 1959, které vychovaly pět a více dětí.
Aby mohli „odejít“ do starobního důchodu, musí získat alespoň 34 let doby důchodového pojištění (odpracovaných let), do které se podle zákonných pravidel započítávají náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do čtyř let věku, základní vojenská služba, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby aj.)

Datum důchodového věku lidé snadno zjistí pomocí důchodové kalkulačky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

O důchod je třeba požádat

Kdo se rozhodne o důchod požádat, musí se obrátit na okresní (v Praze Pražskou – kterékoliv územní pracoviště, v Brně Městskou) správu sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště, kde s ním od borníci žádost o důchod sepíší. Žádný formulář předem se nevyplňuje. Žádost je ale možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.

Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost.

I po vzniku nároku na důchod je možné pokračovat ve výdělečné činnosti bez pobírání důchodu a částku důchodu si tím navýšit. Výdělečnou činnost je možné vykonávat i při pobírání starobního důchodu a po 360 kalendářních dnech této činnosti pak lze požádat o přepočet důchodu.

Parametry výpočtu důchodu přiznaných od  1. 1. 2018

Výše základní výměry důchodu činí 2 700 Kč. Rozhodné období, za něž se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu, zahrnuje roky 1986 až 2017. Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu jsou I. hranice 13 191 Kč a II. hranice 119 916 Kč.

Procentní výměra důchodu činí za každý celý rok důchodového pojištění získaný do doby nároku na důchod 1,5 % výpočtového základu.

Výpočtový základ se stanovuje z osobního vyměřovacího základu (průměru příjmů za rozhodné období, příjmy se upravují příslušnými koeficienty na úroveň současné hodnoty) tak, že částka do I. redukční hranice náleží v plné výši. Z částky nad I. do II. redukční hranice náleží 26 %, k částce nad II. redukční hranici se nepřihlíží.

Příklad

Muž narozený 15. 3. 1955 – jeho důchodový věk je 63 let a 4 měsíce. Toho dosáhne 15. 7. 2018 a k tomuto datu požádá o přiznání důchodu. Získal celkem 45 roků pojištění. Osobní vyměřovací základ (dále jen „OVZ“) tohoto muže za období let 1986–2017 činí 25 000 Kč.

Výpočtový základ z OVZ ve výši 25 000 Kč se stanoví tak, že částka 13 191 Kč náleží v plné výši a k této částce se přičte 26 % rozdílu mezi částkou 13 191 Kč a 25 000 Kč, tj. 26 % z částky 11 809 Kč, což je po zaokrouhlení 3 071 Kč. Výpočtový základ je tedy 16 262 Kč (13 191 Kč + 3 071 Kč).

Procentní výměra důchodu činí 67,5 % z výpočtového základu (45 × 1,5 % za každý rok pojištění), její výše bude tedy 10 977 Kč. K ní bude náležet základní výměra 2 700 Kč, starobní důchod tak bude celkem činit 13 677 Kč.


Tab.: Výše důchodu podle osobního vyměřovacího základu (platí pro stejnou výchozí situaci z příkladu)
 
Osobní vyměřovací základ Výše důchodu
10 000 9 450
12 500 11 138
15 000 11 922
20 000 12 800
25 000 13 677
30 000 14 555
40 000 16 310
50 000 18 065

Důchodová kalkulačka ČSSZ

Lidé snadno pomocí důchodové kalkulačky ČSSZ zjistí, jaký je jejich důchodový věk, kdy ho dosáhnou či jakou musí získat dobu pojištění, kalkulačka může spočítat rovněž orientační výši starobního důchodu.

Údaje, které je do ní třeba vyplnit, získají lidé z informativního osobního listu důchodového pojištění, o který mohou ČSSZ jednou ročně zdarma požádat. Majitelé datových schránek mohou využít online služby ePortálu ČSSZ.

Kde získat informace

Odchod do důchodu je důležitý životní mezník, který je spojen s řadou dotazů. Pracovníci OSSZ potvrzují, že klienti se zajímají nejen o to, jaký jejich důchod bude, ale chtějí vědět i kdy a jak o něj mají požádat, jak celý proces probíhá, jak dlouho vyřízení trvá, jaké doklady mají při podání žádosti předložit, jaká mají jako důchodci práva a povinnosti atd.

Ty nejdůležitější informace proto ČSSZ shrnula do praktického letáku Kdy a jak žádat o starobní důchod. Obsahuje praktické rady pro ty, kteří se důchodci právě stali nebo se do důchodu v blízké době chystají.

Podrobné informace o podmínkách nároku na starobní důchod, jeho výši a výpočtu lze získat také při osobní návštěvě OSSZ, klientského centra pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo prostřednictvím telefonní informační linky.


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Richard Papert
Kompletní vedení účetnictví amzdové agendy


Petr Ficek
účetní a daňové služby
seznam.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,07 Kč
-0,205 Kč
24,66 Kč
-0,342 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 26.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru