Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak postupovat při zaměstnání prvního zaměstnance


Ing. Michal Kadlec
15. 5. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zaměstnavatel musí v souvislosti s nástupem prvního zaměstnance splnit různé povinnosti vůči několika institucím.

Foto: 123RF

 

Pokud se chystáme přijmout prvního zaměstnance, měli bychom se předem seznámit s povinnostmi, které nás v souvislosti s tím čekají. Co musíme splnit vůči „sociálce“ a zdravotním pojišťovnám? A jak nám to může usnadnit program POHODA?


 
Zaměříme se především na registrační povinnosti vůči „úřadům“ při uzavření pracovního poměru na základě pracovní smlouvy (bez specifik cizinců). Kromě toho nás však čekají i další úkony a povinnosti, jako např.:
  • vstupní lékařská prohlídka zaměstnance,
  • uzavření pracovní smlouvy,
  • správné uchovávání osobních údajů,
  • seznámení se s případnými exekucemi zaměstnance,
  • školení zaměstnance – bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
  • uzavření případně dohody o „hmotné odpovědnosti“,
  • zajištění podpisu prohlášení k dani.

Přihláška (nového) zaměstnavatele do registru (správy sociálního zabezpečení)

Do osmi kalendářních dnů od zaměstnání prvního zaměstnance se musí zaměstnavatel registrovat na příslušné správě sociálního zabezpečení.

Formulář je poměrně jednoduchý – vyplňují se základní identifikační údaje o zaměstnavateli. Při případné změně těchto údajů, je opět zaměstnavatel nahlásí do osmi kalendářních dnů.

Jako den vzniku zaměstnavatele uvedeme ve formuláři den nástupu prvního zaměstnance – ostatní vyplňované kolonky nikoho asi moc nevyvedou z míry – pokud ano, součástí formuláře je i poučení a návod k vyplnění.

Poté, co je zaměstnavatel zaregistrovaný, obdrží variabilní symbol zaměstnavatele (pod kterým zasílá platby pojistného a vyplňuje ho na všech dalších formulářích).

Tiskopis pro elektronické vyplnění i tiskopis pro ruční vyplnění je k dispozici na webu České správy sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“).

Přihlášku je taky možné vygenerovat přímo v programu POHODA v agendě Správa sociálního zabezpečení dostupné v nabídce Mzdy/Seznamy. V agendě vybereme příslušnou správu sociálního zabezpečení a v tiskových sestavách zvolíme formulář Přihláška do registru zaměstnavatelů.

Přihláška (nového) zaměstnavatele u příslušné zdravotní pojišťovny

Se zaměstnáním prvního zaměstnance musíme přihlásit zaměstnavatele i u zdravotní pojišťovny, u které je registrovaný tento zaměstnanec. U každého nového zaměstnance, který je registrovaný u jiné zdravotní pojišťovny, zaregistrujeme zaměstnavatele taky u této zdravotní pojišťovny.

Ve formuláři zase vyplňujeme základní identifikační údaje.

Tab.: Tiskopisy – přihláška a evidenční list zaměstnavatele
 
Kód pojišťovny Pojišťovna
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
213 Revírní bratrská pokladna

K dispozici jsou jak formuláře pro ruční vyplnění, tak pro elektronické. V některých prohlížečích nejdou všechny formuláře otevřít – nejdříve je třeba si je uložit a pak teprve otevřít.

Přihlášku je taky možné vygenerovat přímo v programu POHODA v agendě Zdravotní pojišťovny dostupné v nabídce Mzdy/Seznamy. V agendě vybereme příslušnou zdravotní pojišťovnu a v tiskových sestavách zvolíme formulář Přihláška a evidenční list zaměstnavatele.

Přihláška zaměstnance na Českou správu sociálního zabezpečení

Do osmi kalendářních dnů od nástupu zaměstnance je třeba tohoto zaměstnance „přihlásit na sociálce“. Je třeba vyplnit příslušný formulář „Oznámení o nástupu do zaměstnání“ a tento formulář zaslat elektronicky. Vyplnění formuláře není složité; vyplňují se základní identifikační údaje o zaměstnavateli a zaměstnanci.

Nicméně u prvního hlášeného zaměstnance není prakticky možné dodržet zákonný termín a přihlásit ho do zmíněných osmi kalendářních dnů. Nejprve přihlašujeme zaměstnavatele a čekáme na obdržení variabilního symbolu (bez kterého přihlášku zaměstnance nelze elektronicky odeslat) – přidělení variabilního symbolu trvá většinou mnohem déle než osm kalendářních dnů.

V záhlaví tiskopisu vyplníme „typ akce – 1 – nástup“ – vyplnění zbývajících polí formuláře není složité.

Tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání najdeme opět na webu ČSSZ.

V programu POHODA postupujeme takto: v agendě Mzdy/Personalistika zadáme všechny potřebné osobní údaje o novém zaměstnanci. V nabídce Záznam zvolíme povel Podání ONZ… a vyplníme průvodce. Po jeho dokončení se otevře agenda Podání ONZ s vytvořeným záznamem, který lze prostřednictvím volby Záznam/Odeslání ONZ… uložit a odeslat.

Pokud chceme odeslat přihlášku pouze pro jednoho zaměstnance, je potřeba před vytvořením podání ONZ provést výběr tohoto zaměstnance v agendě Personalistika.

Přihláška zaměstnance na příslušnou zdravotní pojišťovnu

Přihláška nového zaměstnance se provádí na formuláři „Hromadné oznámení zaměstnavatele“. Tento formulář je velmi podobný u všech zdravotních pojišťoven.

V poli Období vyplníme měsíc, za který přihlášku podáváme – můžeme přihlásit i více zaměstnanců na jednom formuláři v příslušném kalendářním měsíci, dále vyplníme kód „P – nástup zaměstnance do zaměstnání“ a další potřebné údaje.

V programu POHODA postupujeme takto: v agendě Mzdy/Personalistika zadáme všechny potřebné osobní údaje o novém zaměstnanci (pokud ještě nemáme zadáno). V záložce Evidence podání pravým tlačítkem myši vložíme hlášení na zdravotní pojišťovnu, vyplníme kód P – nástup a doplníme datum nástupu (datum změny) a uložíme. Dále v tiskových sestavách vybereme sestavu Hromadné oznámení zaměstnavatele.

Lze ještě použít funkci přes Záznam/Hromadné hlášení změn…, která umožní hlášení změn hromadně pro více zaměstnanců najednou. Je možné tak hlásit jen některé změny (např. přihlášení s kódem P), přes funkci ze záložky Evidence podání lze hlásit i další změny.

Úrazové pojištění

Toto pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je povinný hradit každý zaměstnavatel.

Přihlášku je možné vyplnit online. Po vyplnění kódu CZ-NACE – klasifikace ekonomických činností – zjistíme i sazbu pojistného.

Se splněním vašich povinností při nástupu nového zaměstnance vám pomůže program POHODA. Chcete-li však specialistu v oblasti personalistiky a mezd, pořiďte si program PAMICA, který vás provede jak celým procesem náboru založení nového zaměstnance, tak vám usnadní komunikaci s pojišťovnou a okresní správou sociálního zabezpečení i výpočtem a výplatou mezd.


Související článek:
První mzda zaměstnance
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Přehledy za sociální pojištění podejte do konce června

21. 6. 2021 | Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 pro okresní správu sociálního zabezpečení mohou OSVČ letos podat na předepsaném tiskopise v delším termínu, aniž by jim hrozily sankce – nejpozději do 30. 6. 2021. Je však nutné splnit podmínku, že ke stejnému datu OSVČ současně uhradí i případný doplatek pojistného za rok 2020, pokud jim vznikne. Teprve pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musely platit za opožděnou platbu. Jak vyplnit přehled OSVČ za sociální pojištění, se dozvíte v tomto článku.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Iveta Trmalová
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, poradenství
trmalova.webnode.cz

Sváříme pro Vás nerez již
Výroba, dodávka a montáž strojních zařízení pro potravinářský průmysl
www.svarkon.cz

Daňový kalendář

25. 6. 2021 Přiznání DPH (za květen 2021)
25. 6. 2021 Kontrolní hlášení (za květen 2021)
25. 6. 2021 Souhrnné hlášení (za květen 2021)
1. 7. 2021 Přiznání k dani z příjmů za rok 2020 (prodloužený termín)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,57 Kč
0,050 Kč
21,50 Kč
0,053 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 21.06.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru