Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak péče o děti ovlivňuje důchod?


Bc. Michaela Sobotková
30. 7. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Ženy narozené před rokem 1975, které vychovaly děti, budou při stanovení důchodového věku ještě zvýhodněny.

Foto: Fotolia.eu

 

Pojmy výchova dítěte a péče o dítě mají pro oblast důchodového pojištění odlišný význam. Výchova dětí ovlivňuje důchodový věk pouze u žen, zatímco dobu péče o dítě lze započítat i mužům. A jak je to s pěstounskou péčí a důchodovým pojištěním?


 

Výchova dítěte

Již od poloviny minulého století byl důchodový věk mužů a žen odlišný. Ženy odcházely do starobního důchodu dříve než muži a od 1. 1. 1965 se jejich důchodový věk určoval podle toho, kolik vychovaly dětí.
 
V současnosti se důchodový věk mužů a žen postupně sbližuje a v budoucnu se sjednotí. Ženy narozené před rokem 1975, které vychovaly děti, budou při stanovení důchodového věku ještě zvýhodněny.
 
Na důchodový věk žen má vliv výchova dítěte vlastního, ale i osvojeného nebo převzatého do péče nahrazující péči rodičů. Ženy, které nevychovávaly dítě nepřetržitě od jeho narození do zletilosti, mnohdy nevědí, zda jim jeho výchova bude pro stanovení důchodového věku uznána.
 
Podmínka výchovy dítěte je splněna, pokud:
  • žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě do dosažení zletilosti alespoň 10 roků,
  • se žena ujala výchovy dítěte po dosažení 8. roku a pečuje nebo pečovala o něj do dosažení zletilosti alespoň po dobu 5 let,
  • žena pečovala o dítě od jeho narození do úmrtí, pokud dítě zemřelo po dosažení 6 měsíců věku,
  • žena pečuje o nezletilé dítě alespoň poslední 3 roky před dosažením důchodového věku.
Do doby výchovy dítěte se započítávají i doby, kdy žena nemohla o dítě osobně pečovat z důvodu své nemoci nebo protože bylo dítě umístěno ze zdravotních důvodů v ústavní péči. Podmínka výchovy dítěte může být pro stanovení důchodového věku uznána více ženám u jednoho dítěte.

Doba péče o dítě

Doba péče o dítě je doba, po kterou osoba pečuje osobně o dítě ve věku do čtyř let a tato doba se započítává pro nárok na starobní důchod jako náhradní doba pojištění, bez ohledu na to, zda o dítě pečuje žena nebo muž.
 
Platí ale, že tutéž dobu péče o dítě nelze započítat současně více osobám. V případech, kdy o dítě pečovalo více osob současně, započte se doba péče té osobě, která pečovala v největším rozsahu.
 
Muži, kteří ukončili péči o dítě do 4 let věku v období od 1. 1. 1996 do 30. 6. 2007, museli podat přihlášku k účasti na důchodovém pojištění nejpozději do dvou let od skončení péče u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Dobu péče o dítě do 4 let věku ukončenou po 30. 6. 2007 už prokazují ženy i muži shodně, a to čestným prohlášením na předepsaném tiskopisu až při podávání žádosti o důchod.

Příklad 1

Matka porodila dítě a pečovala o něj řádně do jeho 12 let. Poté matka nastoupila výkon trestu a dítě bylo rozhodnutím soudu svěřeno do výchovy babičce, která o něj pečovala až do jeho zletilosti.
 
Podmínka výchovy dítěte pro stanovení důchodového věku bude uznána oběma ženám. Matka o dítě pečovala od narození pod dobu delší než 10 let a babička, která dítě převzala do výchovy po 8. roce jeho věku, o něj pečovala více než 5 let.

Příklad 2

Žena osobně pečovala o dítě do 1 roku věku, pak se vrátila do zaměstnání a na rodičovskou dovolenou nastoupil otec dítěte, který osobně pečoval o dítě až do jeho 3 let, pak nastoupil do zaměstnání a dítě do školky.
 
Ženě bude pro výpočet důchodu započtena jako náhradní doba pojištění doba péče o dítě od jeho narození do jednoho roku, muži doba od jednoho do tří let věku dítěte. Pro stanovení důchodového věku bude ženě uznána výchova dítěte, pokud o něj bude pečovat alespoň po dobu 10 let do dosažení zletilosti. Na stanovení důchodového věku muže nemá výchova dítěte vliv.

Příklad 3

Žena řádně pečovala o dítě do 5 let, poté přestala o dítě pečovat a to bylo umístěno jeden rok v dětském domově. Od 6 let pečovala o dítě žena, které bylo dítě svěřeno rozhodnutím příslušného orgánu do pěstounské péče. Dítě měla v pěstounské péči až do jeho zletilosti.
 
Matce dítěte bude do doby pojištění pro nárok na důchod započtena doba péče o dítě od narození do 4 let věku, nebude jí však uznána výchova dítěte pro stanovení důchodového věku, protože o dítě nepečovala dostatečně dlouhou dobu.
 
Výchova dítěte bude pro stanovení důchodového věku uznána pěstounce, protože o dítě pečovala od 6 let do zletilosti a splnila tak podmínku péče o dítě po dobu alespoň 10 let.

Pěstounská péče a důchodové pojištění

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí přinesla změny v oblasti pěstounské péče, které se promítly i do důchodového pojištění. Od 1. 1. 2013 se změnil okruh osob, které jsou v souvislosti s výkonem pěstounské péče důchodově pojištěny.

Do 31. 12. 2012 byli důchodově pojištěni pěstouni, kteří vykonávali pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské péče (např. SOS dětské vesničky). Dále byli pojištěni také pěstouni, kteří v období od 1. 6. 2005 do 31. 12. 2012 vykonávali pěstounskou péči mimo zařízení pěstounské péče a kterým byla poskytována odměna náležející ve zvláštních případech, např. pečovali alespoň o tři děti, které měli svěřené do pěstounské péče, nebo o dítě hendikepované.
 
Ve smyslu zákona o sociálně-právní ochraně dětí jsou od počátku roku 2013 důchodově pojištěni všichni pěstouni (nově jde o osoby pečující o dítě a o osoby vedené v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu), pokud je jim vyplácena odměna pěstouna podle tohoto zákona.
 
Na ELDP se vykazuje především doba důchodového pojištění, vyloučené doby a vyměřovací základ, což je u pěstounů úhrn odměn pěstouna za vykazované období (zpravidla za kalendářní rok). Jelikož je odměna pěstouna vyměřovacím základem, je z ní odváděno pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje i pojistné na důchodové pojištění a zároveň je tato odměna zhodnocena v budoucím výpočtu důchodu.
 
Nadále platí, že dítěti v pěstounské péči nevzniká v případě úmrtí pěstouna nárok na sirotčí důchod po pěstounovi. Pěstounovi, který je současně poživatelem předčasného starobního důchodu a je mu vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, se výplata předčasného starobního důchodu až do dosažení důchodového věku pozastavuje.
 
Souběžné pobírání odměny pěstouna a „řádného“ starobního důchodu, eventuálně pobírání odměny pěstouna a předčasného starobního důchodu poté, co poživatel dosáhl důchodového věku, je možné.
 
Detailní informace k pěstounské péči najdete v publikaci „Dávky pěstounské péče 2013“.


Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
DataDetektiv.cz (ERKOtyp)
Záchrana a organizace dat, údržba a čištění PC, instalace sítí,...
www.erkotyp.cz

Václav Kracík - pokrývač
Nabízíme pokrývačské, klempířské a tesařské práce.
strechyvaclavkracik.business.site

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,05 Kč
-0,020 Kč
24,61 Kč
-0,052 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru