Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Exekuční srážky ze mzdy v příkladech


Bc. Michaela Hauzarová
3. 5. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Srážky ze mzdy lze provádět pouze v případech vymezených právní úpravou.

Foto: Shutterstock

 

Exekuční srážky ze mzdy jsou pro mzdové účetní nepříjemnou komplikací a při jejich výpočtech často dochází k různým chybám. Pojďme si na názorných příkladech vysvětlit, jakými pravidly se srážky řídí a jak je správně spočítat.


 
Exekuční srážky ze mzdy jsou pro mzdové účetní nepříjemnou komplikací a při jejich výpočtech často dochází k různým chybám. Srážkou ze mzdy se rozumí úkon zaměstnavatele, jímž ve stanoveném rozsahu zkrátí zaměstnanci odměnu za práci, a to za účelem úhrady zaměstnancových dluhů.
 
Srážky ze mzdy lze provádět pouze v případech vymezených právní úpravou. Základními právními předpisy, které obsahují úpravu srážek, jsou občanský soudní řád, nařízení vlády o nezabavitelných částkách a zákon o souběhu exekucí, kterými se řídí provádění všech srážek ze mzdy.
 
Exekučním orgánem může být dle druhů exekuce soud, soudní exekutor, správce daně nebo státní orgán či územní samosprávný celek. Kromě exekuce srážkami ze mzdy mohou exekuční orgány nařídit i exekuci přikázáním jiné peněžité pohledávky, která slouží k zabavení všech ostatních příjmů a nároků vyplácených zaměstnanci. Může se jednat například o daňový bonus či přeplatek z ročního zúčtování zaměstnance, případné dary apod.
 
Srážky prováděné na základě nařízené exekuce sráží zaměstnavatel z čisté mzdy zaměstnance.

Stanovení nezabavitelné částky

Při výpočtu exekuční srážky musí zaměstnavatel stanovit základní neboli nezabavitelnou částkučástku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení.
 
Výpočet nezabavitelných částek (kromě nezabavitelné částky na vyživovanou osobu) se odvíjí od tzv. výpočtové základny, kterou tvoří složka životního minima na jednotlivce ve výši 3 410 Kč (za rok 2017) a normativních nákladů na bydlení, které pro rok letošní rok činí částku 5 822 Kč. Součtem těchto složek je pro rok 2017 stanovena výpočtová základna ve výši 9 232 Kč.
 
Pokud známe výpočtovou základnu, můžeme stanovit celkovou nezabavitelnou částku zaměstnance (součet všech složek nezabavitelné částky se zaokrouhluje na celé koruny nahoru).
 
Nezabavitelnou částku tvoří tyto složky:
  • na osobu povinného: 2/3 z 9 232 Kč (z výpočtové základny) = 6 154,67 Kč
  • na vyživovanou osobu: 1/4 z 6 154,67 Kč = 1 538,67 Kč

Příklad

Pan Dlužný je ženatý a vyživuje pět dětí a dva rodiče.
 
Stanovení nezabavitelné částky:
  • na osobu povinného = 6 154,67 Kč
  • na vyživované děti, manželku a rodiče = 8 × 1 538,67 = 12 309,36 Kč
  • nezabavitelná částka celkem = 18 465,00 Kč
Povinnost poskytovat výživné má dlužník vůči své manželce bez ohledu na to, zda sdílí společnou domácnost a zda je či není výdělečně činná, a vůči každému svému nezaopatřenému potomku. Vyživovací povinnost může být stanovena i jiným osobám, například vyživovací povinnost mohou mít i děti vůči svým rodičům či prarodičům.

Stanovení zbytku čisté mzdy

Pokud známe nezabavitelnou částku povinného, pak můžeme přejít k výpočtu srážky ze mzdy. Od čisté mzdy odečteme stanovenou nezabavitelnou částku a tím vypočítáme tzv. zbytek čisté mzdy.

Příklad

Pan Pokorný je ženatý a má sedmiletou dceru. Jeho čistá mzda za březen 2017 činí 14 650 Kč a podléhá exekučním srážkám ze mzdy.
 
Nezabavitelná částka: 6 154,67 Kč (dlužník) + 2 × 1 538,67 (manželka a dcera) = 9 232 Kč

Zbytek čisté mzdy: 14 650 Kč 9 232 Kč = 5 418 Kč

Přednostní a nepřednostní pohledávky

Pro konečný výpočet srážky ze mzdy je nutné seznámit se pohledávkami vůči dlužníkovi, které se dělí na přednostní a nepřednostní.
 
Přednostní pohledávky jsou jasně definovány zákonem (občanský soudní řád) a jedná se například o pohledávky výživného, náhrady škod způsobené ublížením na zdraví či úmyslnými trestnými činy, pohledávky daní a poplatků, na dávkách nemocenského, důchodového, sociálního či zdravotního pojištění apod.
 
Nepřednostní pohledávky jsou všechny ostatní, které nejsou zákonem definovány.

Výpočet exekuční srážky ze mzdy

a) Je-li zbytek čisté mzdy nižší než 9 232 Kč (100 % výpočtové základny), vydělí se tento zbytek třemi. Pokud má dlužník exekuční srážky z titulu nepřednostní pohledávky, srážky činí 1/3 ze zbytku čisté mzdy. Zbývající 2/3 se dlužníkovi ponechají. Pokud by dlužník čelil exekučním srážkám z titulu přednostní pohledávky, pak by mu byly strženy 2/3 ze zbytku čisté mzdy.

Příklad

V předešlém příkladu jsme vypočítali zbytek čisté mzdy pana Pokorného ve výši 5 418 Kč.
  • na pana Pokorného je vedena nepřednostní pohledávka
Výpočet srážky ze mzdy: 5 418 Kč / 3 = 1 806 Kč
 
Panu Pokornému bude sraženo na nepřednostní pohledávce 1 806 Kč a vyplacena mu bude mzda ve výši 12 844 Kč.
 
  • na pana Pokorného je vedena přednostní pohledávka
Výpočet srážky ze mzdy: 5 418 Kč / 3 × 2 = 1 806 Kč × 2 = 3 612 Kč
 
Panu Pokornému bude sraženo na přednostní pohledávce 3 612 Kč a vyplacena mu bude mzda ve výši 11 038 Kč.
 

b) Je-li zbytek mzdy vyšší než 9 232 Kč, je částka, o kterou zbytek tuto hranici přesahuje, sražena bez omezení a třetina se stanoví z částky 9 232 Kč podle stejných pravidel jako v bodě a).

Příklad

Pan Vaněk je svobodný a bezdětný. Z podnikání před vstupem do zaměstnání mu vznikl dluh na veřejném zdravotním pojištění ve výši 360 000 Kč. Je proti němu vedena tato přednostní pohledávka. Jeho čistá mzda činí 26 000 Kč.
 
Nezabavitelná částka: 6 154 Kč

Zbytek čisté mzdy: 26 000 Kč 6 154 Kč = 19 846 Kč

Výpočet srážky ze mzdy: 19 846 Kč 9 232 Kč = 10 614 Kč (bude sražená celá) + 2 × 3 077 Kč (2/3 z 9 232 Kč) = 16 768 Kč
 
Povinnému bude sraženo na přednostní pohledávce 16 768 Kč a obdrží mzdu ve výši 9 232 Kč.

Pořadí pohledávek

Nejkomplikovanější situace nastávají tehdy, kdy je na jednoho zaměstnance vedeno více exekučních rozhodnutí. V takovém případě se pořadí srážek ze mzdy řídí ustanovením § 280 odst. 3 občanského soudního řádu.
 
Pořadí pohledávek se řídí dnem, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Bylo-li mu doručeno téhož dne nařízení výkonu rozhodnutí pro několik pohledávek, mají tyto pohledávky stejné pořadí; nestačí-li částka na ně připadající k jejich plnému uspokojení, uspokojí se poměrně.
 
Jsou-li srážky ze mzdy prováděny k vydobytí několika pohledávek, uspokojí se jednotlivé pohledávky z první třetiny zbytku čisté mzdy podle svého pořadí bez ohledu na to, zda jde o přednostní pohledávky nebo o pohledávky ostatní.
 
Dochází-li ke srážkám z druhé třetiny zbytku čisté mzdy, uspokojí se z ní bez zřetele na pořadí nejprve pohledávky výživného a teprve pak podle pořadí ostatní přednostní pohledávky.

Příklad

Pan Košatý je rozvedený a má čistý příjem 19 820 Kč za měsíc. Má syna z rozvedeného manželství, na kterého je mu na základě nařízeného výkonu rozhodnutí sráženo výživné ve výši 4 700 Kč. Dále žije s družkou, se kterou má dceru.
 
Dále zaměstnavatel obdržel exekuční příkaz z okresní správy sociálního zabezpečení k uspokojení přednostní pohledávky ve výši 60 000 Kč, který byl původnímu zaměstnavateli doručen 1. 6. 2012. Zaměstnavatel eviduje další dvě nepřednostní pohledávky ve výši 158 000 Kč s datem doručení prvnímu zaměstnavateli 15. 9. 2007 a ve výši 39 000 Kč s datem doručení 1. 2. 2017.
 
Nezabavitelná částka: 6 154,67 Kč (zaměstnanec) + 1 538,67 (dcera) = 7 694 Kč

Zbytek čisté mzdy: 19 820 Kč 7 694 Kč = 12 126 Kč

Srážka bez omezení: 12 126 Kč 9 232 Kč = 2 894 Kč
 
Prvně se stanoví 2. třetina z 9 232 Kč – přednostní pohledávka – výživné, které má absolutní přednost (bez ohledu na pořadí) = 3 077 Kč. Potřebný zbytek do částky 4 700 Kč se použije z částky, kterou lze srazit bez omezení (2 894 Kč), to znamená 4 700 Kč 3 077 Kč = 1 623 Kč (z částky, kterou lze srazit bez omezení, ještě zbyde 2 894 Kč 1 623 Kč = 1 271 Kč). Na další přednostní pohledávky nic z této třetiny nezbyde.
 
Další, a to 1. třetina z 9 232 Kč (ze 100 % základny a zbytek ze srážky bez omezení, to znamená 3 077 Kč + 1 271 Kč = 4 348 Kč), se použije na úhradu pohledávky podle pořadí bez ohledu na přednostní či nepřednostní pohledávky. První pohledávkou podle pořadí je nepřednostní pohledávka ve výši 158 000 Kč ze dne 15. 9. 2007 (uspokojení dalších pohledávek z této třetiny musí počkat do doby, než budou uspokojeny pohledávky s dřívějším datem doručení).
 
Na výživné tedy bude sraženo 4 700 Kč a na nepřednostní pohledávku 4 348 Kč. Zaměstnanci bude vyplaceno 10 772 Kč.

Poměrné uspokojení pohledávek

V praxi může nastat situace, kdy jsou některé exekuční příkazy doručeny ve stejný den.

Příklad

Zaměstnavatel obdržel 25. 2. 2017 dva exekuční příkazy týkající se nepřednostních pohledávek pana Krušného, který je ženatý a má dvě děti. Jeho čistá mzda je 16 000 Kč. Pohledávky jsou ve výši 80 000 Kč30 000 Kč.
 
Nezabavitelná částka: 6 154,67 Kč + 3 × 1 538,67 = 10 771 Kč

Zbytek čisté mzdy: 16 000 Kč 10 771 Kč = 5 229 Kč

Maximální výše srážky ze mzdy: 5 229 Kč / 3 = 1 743 Kč

Stanovení poměrného čísla: 1 743 Kč / (80 000 Kč + 30 000 Kč) = 0,0158454

1. pohledávka: 80 000 Kč × 0,0158454 = 1 268 Kč

2. pohledávka: 30 000 Kč × 0,0158454 = 475 Kč
 
Z jedné třetiny budou uspokojeny dvě nepřednostní pohledávky v celkové výši 1 743 Kč a zaměstnanci bude vyplaceno 14 257 Kč.
 
 
Související článek:
Exekuční srážky od roku 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Hana
22. 2. 2020 5:59:28
Ještě opravuji - průměrná čistá mzda je 7500 Kč.
Hlášení závadného obsahu

Hana
22. 2. 2020 5:51:32
Dobrý den, jsem zaměstnána na poloviční úvazek od července 2019 v jedné rodinné firmě. Mám více exekucí, z toho je jedna přednostní. Při průměrné čisté mzdě 7900 Kč a 1 vyživovaném dítěti by neměly být prováděny exekuční srážky vůbec, ale mzdová účetní mi od začátku pracovního poměru do srážek dítě nezapočítává. Je její povinností si zjistit, kolik pracovník s exekucemi vyživuje osob? A v případě, že jsem jí v srpnu 2019 zaslala kopii rodného listu syna na toto nereflektovala a dále mi srážky provádí s tím, že nezabavitelnou částku počítá pouze na mou osobu. Jak mám dostat neoprávněně stržené peníze zpět? Tvrdí, že na daních neuplatňuji slevu na dítě (slevu uplatňuje otec dítěte), takže přece nemohla vědět, že mám dítě...
Hlášení závadného obsahu

Ivik 44
9. 1. 2020 10:15:29
Dobrý den, synovi přišel exekuční příkaz. Kde bylo uvedeno, že do 30-ti dnů může dluh uhradit jinak budou prováděny srážky ze mzdy. Exekuční příkaz převzal 27.12.2019. 6.1.2020 jsme se spojili s uvedenou JUDr. a její pracovnice kanceláře nám sdělila přesnou částku k tomuto datu a tu jsme ihned v celkové výši uhradily. Přesto dnes 9.1.2020 obdržel výplatní lístek a má sraženou určitou částku ve prospěch exekučního příkazu. Co dělat v takovémto případě??
Hlášení závadného obsahu

Roman
30. 5. 2019 18:15:47
Zdravím, mám dotaz, pokud mi s platu exekutor strhává peníze, může jiný exekutor přijít ke mě a zabavit mi v bytě věci? nebo musí počkat až na něj přijde řada, děkuji za odpovědi.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
2. 5. 2019 12:59:47
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Náš zaměstnanec má několik exekucí a donesl mi soudní vyrozumění o alimentech. Na firmu žádný příkaz o srážkách z platu nepřišel. Takže srážky na jeho exekuce počítám z jeho čisté mzdy a jeho alimenty nesrážím?
Děkuji za odpověď Lenka
Hlášení závadného obsahu

Věra Re
11. 4. 2019 11:47:46
Evo, nejdřív si rozdělte příkazy podle typu, to znamená na srážky ze mzdy a na jiné peněžité pohledávky (daňový bonus). Příkazy na jiné peněžité pohledávky mají pořadí dle data doručení Vašemu zaměstnavateli a nerozlišuje se, zda se sráží na přednostní či nepřednostní pohledávku a taky se nezohledňuje základní nezabavitelná částka. Příkazy na srážky ze mzdy si seřaďte dle data doručení prvnímu zaměstnavateli a zda jsou přednostní či nepřednostní. Přeplatek na dani z příjmu FO se má dle judikatury srážet jako mzda, takže sečtete klasickou mzdu + přeplatek, zohledněte základní částku atd. Přeplatek na daňový bonus srážejte jako daňový bonus
Hlášení závadného obsahu

Eva
5. 4. 2019 11:36:01
Náš zaměstnanec má několik přednostních i nepřednostních exekucí. Srážku ze mzdy zasílám prvnímu v pořadí,dle přednostní a nepřednostní exekuce.
Mimo jiné u třech exekucí k nám došla i  exekuce na daňový bonus a u jedné exekuce přeplatek na bonus z ročního zúčtování a na přeplatek na dani z přímu fyzickýchosob z ročního zúčtování. Jedná se mi o to, jak správně a komu vyplácet daňový bonus.
1) Nepřed. exekuce „A“:
     - příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů doručeno prvnímu plátci mzdy 23.3.2012
     - příkaz k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky - daňový bonus, doručeno k nám  20.8.2018
 2) Nepřed. exekuce „B“
     - exekuce  srážkami ze mzdy povinného - prvnímu plátci mzdy doručeno 23.10.2017
      - příkaz k provedení exekuce přikázáním jiné peněž. pohledávky z titulu daňového bonusu - doručeno k nám 28.2.2018
3) Nepřed. exekuce „C“:
      - příkaz k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů doručeno prvnímu plátci mzdy , což byla naše firma 5.12.2018
      - příkaz k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky -z titulu vyplác. daňového bonusu vyplývajícího z daňového zvýhodnění u daně z příjmu FO a i další peněžité pohledávky, která bude vznikat ze stejného titulu i v budoucnu - doručeno k nám 19.12.2018
      - příkaz k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky z titulu vratitelného přeplatku na dani z příjmu fyzických osob i z titulu vratky na daňovém bonusu za zúčtovací období 2018 i ze stejných titulů vzniklých i v budoucnu došlo k nám 22.2.2019

První dotaz:
Komu mám správně strhávat měsíční daňový bonus ze mzdy?? Dosud jsem ho posílala na exekuci „A“, protože jsem brala datum, kdy došla exekuce na mzdu 23.3.2012, ale nyní jsem vyčetla, že exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky se na jiného zaměstnavatele nevztahuje.  Takže jsem měla pravděpodobně strhnout daňový bonus na exekuci „B“, protože exekuce na měsíční bonus přišla jako první a to 28.2.2018. Je to tak?  Nebo dle jakého datumu se mám řídít – datem první exekuci na mzdy nebo datume první exekuce na daňový bonus? 
Druhý dotaz:
Na jakou exekuci zaslat přeplatek z ročního zúčtování z titulu vratky na daňovém bonusu - exekuce A, B nebo C?
A z titulu přeplatku na dani z příjmu FO za rok 2018 -zašlu na na exekuci „C“ a nebo zde vůbec zasílat nebudu, protože přeplatek je součástí čisté mzdy a z ní počítám jiné exekuce, které k nám došly dříve?

Moc děkuji za odpověď
Eva Novotná
Hlášení závadného obsahu

Věra
18. 2. 2019 11:10:07
Máme zaměstnance, na krérého mám platit 2 exekuce na výživné celem na č děti. Dále má exekuci vúveě v bance a pak exekuci u celního úřadu. Jak mám postupovat. Můžete mi zobrazit to napříkladu. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Petr
4. 1. 2019 17:08:20
Dobrý den, mohu se zeptat, jak vypočítám srážku v případě, kdy soudní exekutor při souběhu více plátců určí, že mám provést srážku bez zohlednění nezabavitelné částky, jelikož ji již zohledňuje jiný plátce mzdy?
Děkuji, Petr
Hlášení závadného obsahu

Petra
21. 8. 2018 12:51:49
Dobrý den, všude čtu, že se vždy s čisté mzdy sráží vždy jen exekuce. A jak se postupuje v případě, že zaměstnavatel potřebuje srazit zaměstnanci srážky za ubytování, stravu, popř manko?
Hlášení závadného obsahu

Věra
30. 5. 2018 10:00:47
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na postup srážek v tomto případě. Zaměstnankyně má hodně exekucí- nastoupila letos v lednu - nyní mi přišlo rozhodnutí o dosrážení náhrad na exekuci, kterou jsem nikdy nesrážela. Mám přerušit srážení exekucí a dosrážet zbytek nákladů na exekuci, nebo ji mám normálně zařadit do pořadí? Děkuji. věra
Hlášení závadného obsahu

Vlaďka
2. 1. 2018 21:37:43
Dobrý den, mám exekuci na platě. Dnes jsem se byla optat u Naší účetní kolik my ještě zbývá na doplacení, řekla my částku ale k tom nedodala že to není celkové, že ještě tam nejsou úroky. Což nechápu. Jestliže my mají strhávat určitou částku a každý měsíc se odešle, co je to za úroky? Ty úroky a vše už by mělo bbýt v té celkové částce která přišla s příkazem. A né že zaplatím celou částku a pak si účetní bude volat o částku z úroků. Není to moje první exekuce bohůžel, ale tohle jsem slyšela poprvé. Žila jsem v tom, že částka která my přišla k zaplacení je konečná?
Hlášení závadného obsahu

Petra
7. 11. 2017 9:08:06
Exekuce na daňový bonus - Dostala jsem exekuční příkaz na daňový bonus našeho zaměstnance. Nejprve mi přišel první exekuční příkaz na srážku ze mzdy.... to je mi jasné, částku deponuji , až mi přijde nabytí právní moci částky začínám posílat pravidelně. Nyní mi přišel další a to na daňový bonus. Chová se to stejně jako u srážky ze mzdy? Tzn. jakmile mi přijde, deponuji částku a až mi přijde nabytí právní moci, tak začnu odesílat peníze exekutorovi?Nebo budu čekat až mi přijde nabytí právní moci a až od té doby budu celý daňový bonus zasílat exekutorovi? Bohužel jsem se s touto exekucí ještě nesetkala a nikdo v mém okolí mi není schopen pomoci... Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michaela Hauzarová
12. 10. 2017 13:57:03
Pro p. Ivanu: Dobrý den, exekuční srážky se vždy vypočítávají z čisté měsíční mzdy.
Hlášení závadného obsahu

Ivana Nedomlelová
12. 10. 2017 10:28:22
Dobrý den, omlouvám se za předchozí nedopsanou otázku. Ta se týká výpočtu exekuce ze mzdy.Z jaké čisté mzdy se exekuce vypočítává?Z měsíční,ve kterém se srazí exekuce,nebo průměrné čisté mzdy?Průměrná-myslí se tím jen jednoduchý výpočet 3měsíce za poslední Q.:3 ? moc děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Ivana Nedomlelová
12. 10. 2017 10:23:56
Průměrná čistá mzda k exekuci
Hlášení závadného obsahu

Michaela Hauzarová
22. 6. 2017 10:28:36
Pro Milina13: Dobrý den, děkuji za upozornění, ano správně má být uvedeno: Panu Pokornému bude sraženo na přednostní pohledávce 3 612 Kč a vyplacena mu bude mzda ve výši 11 038 Kč. Chybu opravíme.
Hlášení závadného obsahu

Milina 13
22. 6. 2017 7:44:05
Dobrý den, nemělo by prosím být napsáno v závěru textu u příkladu p. Pokorný ( výpočet přednostní pohledávky ve výši 3612,- kč ), že mu bude sražena tato částka na přednostní pohledávku? Je to sražené ze 2/3 a v článku je uvedeno, že je to sražené na nepřednostní pohledávku. Správně by tam mělo být napsáno na přednostní pohledávku, nemýlím-li se...
Hlášení závadného obsahu

Eva
8. 6. 2017 15:14:09
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na správný postup - zaměstnanci s exekucemi se v jednom měsíci nedala do mzdy prémie, na kterou mu vznikl nárok. Normální postup je, vyplatit zaměstnanci tento rozdíl jako zálohu a v dalším měsíci mu navýšit mzdu o tuto prémii a zúčtovat zálohu. Jak máme postupovat u zaměstnance s exekucemi? Vyplatit mu rozdíl ve mzdě jako zálohu a pak mu ji zúčtovat z čisté mzdy dalšího měsíce? Nepoškodíme tím exekutory, na které zbyde menší čistá mzda a tudíš i menší srážky? Děkuji, Eva
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
4. 5. 2017 10:38:16
Dobrý den, omlouváme se za překlep, skutečně má být v závorce "dcera". Již jsme opravili. Děkujeme Vám za upozornění.
Hlášení závadného obsahu

Markéta 30
4. 5. 2017 8:27:13
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda nejde o chybu.Trochu mě to zmátlo. V příkladu ,, Pan Košatý je rozvedený a má čistý příjem 19 820 Kč za měsíc. Má syna z rozvedeného manželství, na kterého je mu na základě nařízeného výkonu rozhodnutí sráženo výživné ve výši 4 700 Kč. Dále žije s družkou, se kterou má dceru. Uvádíte jako vyživovanou osobu syna.Ale pokud je na syna sráženo výživné, nebere se přece jako vyživovaná osoba a místo Nezabavitelná částka: 6 154,67 Kč (zaměstnanec) + 1 538,67 (syn) = 7 694 Kč by měla být v závorce napsána (dcera).Nebo i když mám uděleno soudem výživné bere se toto dítě jako vyživovaná osoba?Děkuji Markéta
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zdravotní pojištění v nové výši je potřeba odvést už za leden

18. 1. 2021 | Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ se od roku 2021 zvýšila na 2 393 Kč za měsíc, pro osoby bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč měsíčně. Termín splatnosti je pro OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu ve správné výši je tedy třeba odvést mezi 1. lednem a 8. únorem na účet vaší zdravotní pojišťovny.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Mgr. Lenka Kutilová
Vedení účetnictví a daňové evidence včetně výpočtu mezd
lenkakutilova.cz

ALTEN 96, s.r.o.
společnost, zabývající se výrobou, prodejem a montáží stínící techniky
www.alten.cz

Daňový kalendář

25. 1. 2021 Kontrolní hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,13 Kč
-0,035 Kč
21,59 Kč
0,032 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 20.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru