Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Evidence na úřadu práce a nekolidující zaměstnání


Mgr. Jana Doušová
31. 3. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Na jakýkoliv pracovněprávní vztah souběžně s evidencí na úřadu práce si lze vydělat do 4.250 Kč za měsíc.

Foto: Fotolia

 

Ocitli jste se bez zaměstnání a čeká vás návštěva úřadu práce? Přečtěte si, jak a dokdy se evidovat na úřadu práce či o tom, zda můžete mít v nezaměstnanosti přivýdělek na brigádě. Připravte se na všechny možnosti, které vás mohou potkat.


 
Víte, že váš zaměstnavatel není v dobré ekonomické situaci a nevyhne se tedy asi ani propouštění zaměstnanců? Na nic nemusíte čekat, nemusíte být pasivní a můžete si hledat nového zaměstnavatele již při stávajícím zaměstnání.
 
Můžete dokonce využít i zákonné možnosti volna na hledání zaměstnání v rozsahu až dvou dnů v měsíci. Jedná se o tzv. důležitou osobní překážku v práci – vyhledání nového zaměstnání dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.
 
„Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.“
 
Pokud v hledání nebudete úspěšní před skončením pracovněprávního vztahu či ukončením podnikání, není ostudou požádat o pomoc. V takovém případě je vám k dispozici úřad práce, který kromě zprostředkování zaměstnání a vyplácení podpory nabízí pomocnou ruku i v dalších oblastech, jako jsou například poradenské činnosti, kariérové poradenství, rekvalifikace, příspěvek na podnikání či překlenovací příspěvek.
 
Podání žádosti o zprostředkování zaměstnání je dobrovolný krok. Pokud jej učiníte, musíte si být vědomi, že vám evidence na úřadu práce přináší řadu práv, ale i řadu povinností.
 
Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, musíte podat žádost o zprostředkování zaměstnání u úřadu práce v místě svého trvalého bydliště a zákon nepřipouští jinou možnost podání než osobní. Doporučujeme evidovat se co nejdříve, nejlépe do tří dnů od skončení zaměstnání.
 
Doklady, které si s sebou na zaevidování vezměte:
  • platný občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým prokážete svoji totožnost a místo trvalého pobytu,
  • doklad o ukončení pracovního poměru či jiné výdělečné činnosti,
  • potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu,
  • doklad o ukončení náhradní doby (mateřská či rodičovská dovolená, invalidní důchod invalidity III. stupně atd.),
  • potvrzení od zaměstnavatele (tzv. zápočtový list),
  • potvrzení o výši průměrného výdělku a evidenční list důchodového pojištění.
 
Pokud splňujete zákonné požadavky pro zařazení do evidence, můžete zároveň požádat i o podporu v nezaměstnanosti.

Nekolidující zaměstnání

Ztráta zaměstnání je snad pro každého velkou životní zkouškou. Patříte-li mezi ten typ lidí, co by se doma bez práce „zbláznil“, hledáte si práci a jste rozhodnutí vzít úvazek i na pár hodin denně či týdně, je to určitě správný krok. Nejen že si budete udržovat pracovní návyky, ale i kratší úvazek může být cestou k získání dlouhodobé práce poté, co si vás zaměstnavatel vyzkouší v rámci brigády.
 
Ale pozor, pokud je člověk uchazečem o zaměstnání, přináší tzv. nekolidující zaměstnání povinnosti, na které se nevyplatí zapomenout či je odkládat. Proto se pokusíme v následujícím textu vysvětlit právě jednu z povinností, která vám vzniká, pokud si najdete při evidenci na úřadu práce brigádu.

Dle § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti nebrání evidenci, pokud „uchazeč o zaměstnání vykonává činnost na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy nebo výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy“.
 
Jinými slovy, na jakýkoliv pracovněprávní vztah souběžně s evidencí si lze vydělat do 4.250 Kč za měsíc. Protože z pohledu zákona takovýto druh práce není plnohodnotným zaměstnáním, můžete být dále v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a musíte dále plnit součinnost k úřadu práce, tzn. docházet na pravidelné kontakty ke svému zprostředkovateli, či na jiné aktivity úřadem práce určené.
 
Tento pracovněprávní vztah, většinou se bude jednat o dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, jste povinni oznámit úřadu práce již při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání, pokud je dohoda sjednaná.
 
Pokud si brigádu najdete až v rámci evidence na úřadu práce, máte oznamovací povinnost nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti. Praktický problém nastane, když se vám brigáda naskytne o víkendu a chtěli byste i okamžitě zahájit její výkon. Protože ale úřady o víkendech nemají úřední hodiny, a vy musíte oznámit brigádu ještě před jejím zahájením úřadu práce, nezbývá, než zaslat e-mailovou či faxovou formou oznámení o výkonu činnosti s přílohou kopie dohody vašemu zprostředkovateli.
 
Dostojíte tak svojí povinnosti a nehrozí vám sankční vyřazení z evidence úřadu práce. Ač se to může zdát zvláštní, tak tento postup vyplývá i z rozhodovací praxe Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podpora v nezaměstnanosti a brigáda

Pokud jste si brigádu již dohodli před zařazením do evidence a požádali jste o podporu v nezaměstnanosti, úřad práce vám dle znění § 39 odst. 2 zákona o zaměstnanosti rozhodne o nepřiznání podpory v nezaměstnanosti, i když jste např. celý život pracovali u řádného zaměstnavatele a platili daně.
 
Je nutné si uvědomit i důsledky toho, že pokud jste si sjednali brigádu například v rozsahu čtyř hodin týdně (klasicky roznášení novin, rovnání zboží do regálu atp.), ale dohodu jste se zaměstnavatelem sepsali např. na jeden rok, nebudete mít nárok na podporu po celou dobu trvání tohoto právního vztahu.
 
Jiná situace nastane, když na dohodu nastoupíte až v průběhu vaší evidence na úřadu práce. Pokud vám již byla úřadem práce podpora v nezaměstnanosti rozhodnutím přiznána, nepřijdete o ni, ale výplata podpory v nezaměstnanosti se pozastaví po dobu trvání vaší brigády.

Příklad

Dne 3. 3. 2014 si uchazeč o zaměstnání podá žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti. Splňuje zákonné požadavky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti v délce pěti měsíců.
 
Dne 31. 3. 2014 předloží dohodu o provedení práce, která bude pravděpodobně mít charakter nekolidujícího zaměstnání a je uzavřena na dobu od 1. 4. 2014 do 31. 8. 2014. Uchazeč tedy obdrží podporu v nezaměstnanosti pouze za měsíc březen.
 
V období od dubna do srpna mu bude výplata podpory pozastavena a za podmínky pokračující evidence bude uchazeči o zaměstnání od září znovu vyplácena po dobu zbývajících čtyř měsíců.


 
Jedinou výjimkou, kdy můžete pobírat podporu od státu a zároveň si přivydělat, je, pokud jste zařazeni do rekvalifikačního kurzu a pobíráte podporu při rekvalifikaci. Tak zákon nevyloučil možnost tzv. nekolidujícího zaměstnání s výdělkem.
 
Nezapomínejte také na nutnost dokládat každý měsíc výši měsíčního výdělku či odměny v termínu stanoveném úřadem práce. Pokud byste měli víc než jednu brigádu, výdělky se sčítají.
 
V případě, že by váš příjem z brigád přesáhl polovinu minimální mzdy za daný měsíc, jednalo by se z pohledu zákona o zaměstnanosti již o „normální zaměstnání“ a evidence na úřadu práce by vám byla ukončena. Nadále byste v evidenci mohli být vedeni jen jako zájemce o zprostředkování zaměstnání.


Související článek:
Nemůžete dlouhodobě najít práci? Zkuste rekvalifikaci
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Terina
24. 2. 2019 15:01:04
Dobrý den,mám invalidni stupen čislo dvě.Mam zdravotni problemy,jsem na úřadu prace,a chci se zeptat jak dlouho mužu byt evidovana na UP?Je mi 57 roku,do plného důchodu mi chybí 6 roků.Děkuji Tereza.
Hlášení závadného obsahu

kristian
6. 12. 2017 21:43:59
Dobrý den,jsem sezoní dělník a chodím pravidelně na UP už mnoho let, a neměl jsem stím problém , až ted chtějí po mě dosažené vzdělání, bude to mít vliv na vyplácení podpory v nezaměstnanosti,!!! pokud ho nedodám?! Děkuji Kristián
Hlášení závadného obsahu

Anička
22. 5. 2017 16:39:38
Dobrý den,
Chtěla bych se zeptat. Když dokončí školu a nahlásím se úřad práce, protože nemám zatím práci na HPP. Ale když jsi najdu přechodnou brigádu na DPČ, mohu takto pracovat? A platí ta hranice polovina minimální mzdy nebo si mohu vydělat víc a zaplatit povinné odvody sama? A co když si na DPČ vydělám 12 000 Kč + z toho zaplatím sociální a zdravotní pojištění, zaplatí nějakou sankcí?

Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Milena
8. 4. 2017 17:35:59
Dobrý den,úřad práce mně nepřijal zdravotní omezení od lékaře. Má na to právo a co tím mohu dělat.
Hlášení závadného obsahu

petraknap
19. 3. 2017 13:58:39
Dobrý den,jsem vedena na úřadu práce,podporu nepobírám...mám ted možnost jednorázově vydělat větší částku a musím si na měsíc obnovit svůj živnostenský list.Odhlásím se tedy z úřadu práce.Mohu se zase hned za měsíc-když zase svou zivnost pozastavím-znovu na úp evidovat? Děkuji za odpověď P.Kn.
Hlášení závadného obsahu

Soňa
10. 3. 2017 11:17:26
Dobrý den,
mám takový problém. Byla jsem 6 měsíců v evidenci na úřadu práce. Začli mi teď chodit doporučenky. Našla jsem si práci, ale zaměstnavatel by mě teď mohl přijmout pouze jako výpomoc na DOHODU s výdělkem menším než 4 250,- K4 a za 2-3 měsíce se mu uvolní pracovní místo a mohl by mě přijmout natrvalo. Na úp mi ale bylo sděleno, že pokud budu někde na dohodu a zůstanu v evidenci, tak mi budou dál posílat doporučenky. Dá se s tím něco dělat. Protože když zde budu na dohodu a někde jinde mě díky doporučence přijmou, tak už nebudu mít možnost se na tohle místo vrátit, protože do té doby bude obsazeno.

A navíc bych se chtěla zeptat, co mám dělat, když mi doporučený zaměstnavatel nechce dopuručenku potvrdit ani se se mnou sejít.

Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

ibba
26. 1. 2017 14:53:24
Rád bych se Vás zeptal na podávání daňového přiznání. Jsem evidován na ÚP, podporu nepobírám, mám brigádu na základě DPP - měsíční výdělek je 2800kč. Chtěl jsem se zeptat, zda mám v tomto případě povinnost podávat daňové přiznání či nikoliv.
Hlášení závadného obsahu

Kika
5. 1. 2017 13:32:03
Dobrý den,mám dotaz ohledně mého přítele.je ze Slovenska, jako dobrovolně nezaměstnaný, a čekáme koncem měsíce miminko, chci se zeptat,jestli může zaevidovat na UP v Ceské republice,když tady bude žít a bude mít DPP? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Dušan
4. 10. 2016 17:49:44
Dobrý den.Pokud se mnou byl ukončen pracovní poměr uprostřed měsíce(během zkušební doby)mám na ten měsíc zaplaceno soc. a zdrav. pojištění. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
12. 7. 2016 8:24:52
Dobrý den, od září loňského roku jsem vedena na úřadu práce. Podporu již nepobírám a od 1.6.2016 mám uzavřenou dohodu o provedení práce. Měsíční výdělek nepřesáhne částku 4.250,-Kč. Nyní se mě na brigádě ptali, jestli budu chtít podepsat "růžové prohlášení". Prosím o informaci, zda se může toto prohlášení podepsat, v případě, že jsem vedena na úřadu práce? Děkuji z odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Jindra
28. 5. 2016 19:17:31
Dobrý den. Mam takou situaci dal sem výpověď v me praci a jdu pracovat ke známému. A říkal ze ted me nemůže vzit na smlouvu ze mi da smlouvu na dohodu protoze byť platit ted hodne za me kdyby me zaměstnal na smlouvu. Ze po 2 měsících se to ustálí a pak me muže dat smlouvu ze nebude tolik platit. Musím se přihlásit na pracovní úřad kdyz budu mít ted ty 2 měsíce smlouvu na dohodu a musím si platit zdravotní a sociální ? A mam živnost tak sem v tom úplně zamotaný co mam dělat. Děkuji za jakékoliv rady. Hezky den.
Hlášení závadného obsahu

sharonka
5. 4. 2016 10:35:21
Dobrý den, mám invalidní důchod II.stupně a jsem vedena na Úřadu práce. Podpora mi skončila. Když si seženu práci na doma, manuální, co mám říct na pracáku? Bude to jen jednoduchá práce, nebudu mít žádnou smlouvu. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Standa
24. 2. 2016 16:08:55
Dobrý den, rozhodl jsem se hledat práci v zahraničí s tím, že se odhlásím z Úřadu práce v ČR, přihlásím se ve státě v EU. Je správný postup, že se odhlásím z evidence Úp Čr, pojištění si do Čr budu platit, než najdu trvalý prac. poměr v EU,(nárok na základní neodkl. zdravotní péči v EU mám, pokud mám platné pojištění v Čr. Je tento postup správný?
Hlášení závadného obsahu

Petra
3. 1. 2016 14:04:54
Dobrý den, prosím o odpověď. Jsem vedena na UP a podepsala jsem DPP na měsíc listopad a prosinec. Podpora se mi tedy pozastavila, ale situace se změnila. Do zaměstnání jsem nenastoupila. Mám potvrzení pro UP za tyto dva měsíce s nulou odpracovaných hodin. Chci se tedy zeptat, mám nárok na vrácení podpory za tyto dva měsíce? Děkuji moc za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

šarik
7. 12. 2015 10:51:40
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli když mám uzavřenou dohodu o provedení práce do konce tohoto roku, tak musím pak donést na úřad práce nějaký dokument o ukončení této dohody? Nebo nemusím, když vlastně datum ukončení dohody bylo uvedeno v původní smlouvě?
Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Tomášš
25. 11. 2015 21:41:27
V případě, že by váš příjem z brigád přesáhl polovinu minimální mzdy za daný měsíc, jednalo by se z pohledu zákona o zaměstnanosti již o „normální zaměstnání“ a evidence na úřadu práce by vám byla ukončena. Nadále byste v evidenci mohli být vedeni jen jako zájemce o zprostředkování zaměstnání.

K tomuto jsem se chtěl zeptat za jak dlouho se mužu na uřad znova přihlasit nebo za jak dlouho by mě vzaly zpět
Hlášení závadného obsahu

makkita
6. 11. 2015 12:43:52
Milý Ondro, tu druhou polovinu Vám samozřejmě nikdo nevyplatí. ;-) Btw. v roce 2015 si můžete měsíčně vydělat max. 4.600 Kč (minimální mzda je ve výši 9.200 Kč).
Hlášení závadného obsahu

ondra
5. 11. 2015 14:49:02
Dobrý den jsem evidován na úřadu práce a vykonávám brigádu.Podle zákona si mohu vydělat 4250 korun což je polovina minimální mzdy.Kdo vyplácí druhou polovinu ? Tato částka nestačí ani na pokrytí základních potřeb. Děkuji za vysvětlení.Karásek
Hlášení závadného obsahu

marika
8. 10. 2015 10:42:12
Dobrý den,
jsem vedena na ÚP a mám nyní možnost nastoupit na DPP. Zaměstnavatel mi tvrdí, že mohu podepsat tzv. růžové prohlášení, že se nic neděje. Mě se to ale nezdá. Opravdu můžu podepsat růžové prohlášení, když jsem vedena na ÚP? Co to pak pro mě znamená?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Niky
16. 9. 2015 17:36:00
Dobrý den, mám dotaz..momentálně jsem vedena na ÚP, nepobírám podporu.. mám možnost nastoupit do zaměstnání, ale zpočátku mi mohou nabídnout práci na DPP a až později přechod na HPP, výdělek za měsíc by byl ale jako u HPP takže určitě přesáhne polovinu minimální mzdy, jak mám tedy postupovat ve vztahu k ÚP? Budu vyřazena z evidence a po dobu trvání DPP si musím platit sama zdravotní a sociální? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Anyk
15. 9. 2015 8:41:11
misavi: Při skončení DPP je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání ("zápočtový list") - dle §313 zák. práce. Nemyslím si, že by na to měla mít evidence na ÚP nějaký vliv.
Hlášení závadného obsahu

misavi
14. 9. 2015 18:12:05
Dobrý den, potřebovala bych poradit. Nemohu se nikde dovtípit odpovědi. Jsem evidována na ÚP. Teď jsem dostala výpověď z dohody o provedení práce. A teď to hlavní co mě zajímá. Mám nárok na zápočtový list i když jsem evidována na ÚP? Zaměstnavatel mi ho odmítl vydat. Ale podle článků jsem zjistila, že od roku 2015 na požádání musí zaměstnavatel dát zápočtový list jak u DPP, tak u DPČ. Jen nevím, jak to funguje když jsem v evidenci ÚP.... Děkuji za Vaší odpověď. Míša
Hlášení závadného obsahu

Silvuš
18. 8. 2015 18:11:51
Dobrý den, moje dcera letos na jaře neodmaturovala a matematiky a biologie, v září ji čeká opravná maturita. Chtěla by od září začít navštěvovat každodenně jazykovou školu po dobu jednoho školního roku, tj. do června 2016, pokud ovšem neudělá maturitu ani v září, bude muset jít na úřad práce a je tedy možné být veden na úp a přitom chodit na jazykovou školu? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

méďa béďa
17. 6. 2015 12:05:52
Anastázie Urbanová: V článku to máte napsané co je potřeba vzít sebou na ÚP za doklady..
Hlášení závadného obsahu

Anastázie Urbanová
17. 6. 2015 9:23:39
Dobrý den,chtěla bych se zeptat kolik dokladů a jaké doklady potřebují na úřad práce když mi končí smlouva k 30.6.2015 abych se mohla zaevidovat.Děkují.
Hlášení závadného obsahu

Bára
15. 6. 2015 15:30:02
Pavle, v článku je uvedeno:
Pokud si brigádu najdete až v rámci evidence na úřadu práce, máte oznamovací povinnost nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti.
Hlášení závadného obsahu

Pavel
15. 6. 2015 14:53:07
Dobrý den, chtěl jsem zeptat. Mám podepsanou dohodu o provedení práce k 15.6. 2015. Do kdy mám povinnost doložit tuto smlouvu na úřad práce? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Sára
18. 5. 2015 10:00:10
Dobrý den, 2. června končím vysokou školu. Na měsíc červenec mám domluvenou brigádu a po brigádě chci jet pracovat do zahraničí. Musím i přes to do 2. července na pracovní úřad? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

zuzana
22. 4. 2015 14:08:43
Kdyz jsem na UP a najdu si brigadu za 4000kc mesicne kdo za me plati socialni a zdravotni? Podporu uz nepobiram. Dekuji za odpoved
Hlášení závadného obsahu

Karel
20. 4. 2015 19:38:50
V otázce "nekolidujícího zaměstnání " bych se chtěl zeptat, zda se připočítává se odměna zastupitele obce k výdělku na základě dohody o provedení práce ?
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Jarka
19. 4. 2015 23:56:57
Dobrý den, jsem v evidenci na ÚP a od června mám nárok na podporu (odstupné vyplaceno na 3 měsíce). Nyní od května mohu pracovat na DPČ do 30. 11. Bude mi podpora pozastavena a od prosince vyplácena nebo se jedná o úplné vyřazení z evidence ÚP a posléze se musím opět registrovat? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Roman
17. 4. 2015 21:57:59
Po 4 letech v evidenci ÚP jsem se nechal vyřadit. Již se mi stejně nazapočívávájí roky do důchodu. Budu si nyní platit sociální pojištění sám. Mohu si vydělávat na brigádě Dohodou o provedení práce. A to 6000 Kč. Co tato situace znamená?
Hlášení závadného obsahu

roman
17. 4. 2015 21:57:12
Po 4 letech v evidenci ÚP jsem se nechal vyřadit. Již se mi stejně nazapočívávájí roky do důchodu. Budu si nyní platit sociální pojištění sám. Mohu si vydělávat na brigádě Dohodou o provedení práce. A to 6000 Kč. Co tato situace znamená?
Hlášení závadného obsahu

Hana
26. 3. 2015 14:13:04
Magda: Bydlištěm se rozumí u cizince, který je občanem EU, adresa trvalého nebo přechodného pobytu na území ČR, a pokud takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území ČR obvykle zdržuje (více na https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch).
Hlášení závadného obsahu

Magda
26. 3. 2015 10:00:43
Dobrý den, chci se zeptat, jestli se můžu registrovat na ÚP jako uchazeč o zaměstnání. Jsem slovenská občanka, můj pracovně právní vztah v ČR trval 3 roky,mám hlášený pobyt na Cizineckej policii od roku 2012. Je doklad o hlášeném pobytu - součást pasu dokladem k žádosti o trvalém pobytu nebo se pro tyto účely bere pobyt v SR a tudíž musím požádat UP na Slovensku? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Hana
23. 3. 2015 9:00:18
PRO ROK 2015 PLATÍ ČÁSTKA 4.600 Kč (od letošního roku se zvýšila minimální mzda na 9.200 Kč, tak půlka z této částky).
Hlášení závadného obsahu

Marie
23. 3. 2015 8:06:32
Moje vnučka je na UP kdyby si ji vzal náš známý do prac.poměru dostal by na ní nějaké peníze z UP
Hlášení závadného obsahu

Helena
22. 3. 2015 19:41:49
Dobrý den, prosím o informaci, zda může být manžel evidovaný na úřadu práce, pokud vykonává neuvolněnou funkci starosty a odměna za tuto funkci je vyšší než 4250??? Pokud ano, jak dlouho může být evidovaný na ÚP??? Mockrát děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Josev
20. 3. 2015 9:21:35
Dobrý den. K 30.listopadu 2014 jsem skončil svou profesní kariéru. Zaevidoval jsem se úřadu práce s tím , že po 11 měsících přestoupím do předdůchodu. Práci tak již nehledám a chci se o sebe dál postarat sám za svje úspory. Moje otázka zní , zda jsem povinen "obcházet" firmy a nabízet se jako pracovní síla, přestože žádnou již nechci, alespoň ne tu , kterou bych mohl touto činností získat (svůj plán jsem úřednici sdělil) ? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Nikola
24. 2. 2015 21:59:53
Dobry den,chxi se zeptat kdyz je nekdo vyrazeny z evidence uchazecu o zamestnani na UP,protoze se nedostavil na sezeni a vyrazeni mu bylo oznameno na 6 mesicu a odstehoval se je mozne se znovu zaevidovat v novem meste trv.bydliste za 3 mesice??dekuji za odp.
Hlášení závadného obsahu

Lucy
24. 2. 2015 19:36:48
Dobrý den,
Mám dotaz v minulé práci sem skončila k 1.únoru 2015.Po týdnu bez práce sem nastupovala do nové. Takže týden sem byla bez práce a ani sem nebyla zaevidována na úřadu práce. Jak to je pak se sociálním a zdravotním pojištěním? Děkuji za odpověd
Hlášení závadného obsahu

petr
19. 2. 2015 19:06:00
Dobry den chtel by se zeptat bil sem viloucen z uradu prace ze sem se nedostavil na sezeni rekvalifikace reklimi zesem viloucen na pul roku je mozni se za evidovat za 3mnesice dekuji odp dekuji
Hlášení závadného obsahu

Milos
13. 2. 2015 11:38:54
Dobrý den, letos budu poprvé podávat daňové přiznání a tak bych se chtěl zeptat, zda když jsem byl evidován na ÚP a zároveň jsem měl DPČ na kterou jsem si nevydělal více jak 4250 Kč, musím toto do daňového přiznání zahrnovat též? Případně jakým způsobem to mám doložit? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Lenka
13. 2. 2015 9:51:16
Dobrý den,chci zaměstnat na DPP slečnu která včera ukončila studium a zaregistrovala se na ÚP,vím že úp za ni bude platit soc a zdrav. a její výdělek nesmí přesáhnout 4250,- hrubého za měsíc.Chchi se zeptat jestli když je vedená na úp tak i tak ji musim přihlásit na finančáku a platit za ni těch 15%?Popřípadě jaký formulář vyplnit?Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

ája
2. 2. 2015 8:35:25
Krajská pobočka Úřadu práce uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže:

nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, s výjimkou skutečností – uchazeč o zaměstnání je uznán dočasně neschopným práce, vykonává trest odnětí svobody, vykonává ochranné opatření zabezpečovací detenci nebo je ve vazbě, pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu; a uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost nejpozději do 8 kalendářních dnů,

bez vážných důvodů neoznámí výkon nekolidujícího zaměstnání při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti; neoznámí osobně nebo písemně nejpozději do 8 kalendářních dnů důvody, pro které se nedostavil na krajskou pobočku Úřadu práce ve stanoveném termínu; neoznámí osobně nebo písemně nejpozději do 8 kalendářních dnů další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,

není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání,

zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,

vykonává nelegální práci.

Dále uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z evidence vyřadí rozhodnutím, jestliže bez vážného důvodu:

odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání,

odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci nebo neplní povinnosti související s rekvalifikací, odmítne nabídku na rekvalifikaci,

neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci nebo vyhodnocování anebo neplní podmínky v něm stanovené,

odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu, psychologickému vyšetření,

maří součinnost s úřadem práce.
Hlášení závadného obsahu

Monika
30. 1. 2015 19:23:14
Dobrý den,
prosím poraďte mi,syn je evidován na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání,chodí na brigádu,měsíčně si nevydělá více než 4 250,-Kč.Každý měsíc svůj příjem řádně dokládá.Nyní mu bylo zděleno,že bude vyřazen z evidence,protože mu není možné najít zaměstnání,z důvodu,že dálkově dodělává středoškolské vzdělání a potřebuje vždy jednou týdně(úterý)volno.Je toto důvod k vyřazení z evidence?Díky za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Vojta P.
26. 1. 2015 19:04:39
Smlouvu obrigádách podepsal 22 nahlásil úřadu práce 27 a 31 nastoupil k výkonu práce a stejně mě vyřadily pro neohlášení.Jak se bránit?
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Lukáš
19. 1. 2015 16:07:32
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, na jednu věc, jelikož mám maturitu za sebou, jestli je možné jít pracovat jako brigádně a potom od září nastupuju do školy, jestli to je možné.
Děkuji, přeji hezký den.
Hlášení závadného obsahu

Markéta 27
12. 1. 2015 19:33:40
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda může uchazeč vedený na ÚP podepsat u zaměstnavatele ke kterému nastoupí na DPP tzv. růžový papír-sleva na poplatníka.Děkuji Seidlerová
Hlášení závadného obsahu

Misa
22. 12. 2014 14:28:23
Dobrý den,
potrebovala bych poradit. Mam do konce roku smlouvu. Zamestnavatel mi nabidnul od noveho roku smlouvu na dpp. A ze se zaregistruji na úp a bude za me platit sp a zp.
Jaktoze, je tedy mozne si vydelat vic jak 4250 a nevyradi me z up.

Nebo je to hloupost a z jeho strany je to lez
Mockrat dekuji za rady.
Hlášení závadného obsahu

Martina
17. 12. 2014 11:53:20
Dobrý den, paní Doušová. Ráda bych se Vás zeptala na podávání daňového přiznání. Jsem evidována na ÚP, podporu nepobírám, mám brigádu na základě DPP - měsíční výdělek nepřekročí poloviny minimální mzdy. Tuto brigádu mám 4 měsíce a celkový příjem za ty to měsíce činí 15 000Kč. Chtěla jsem se zeptat, zda mám v tomto případě povinnost podávat daňové přiznání či nikoliv. Ještě dodám, že jsem se zaměstnavatelem podepisovala Prohlášení. Mnohokrát děkuji a přeji pěkný den! Martina
Hlášení závadného obsahu

kecálek
11. 12. 2014 17:27:20
Dobrý den z jakého průměru mi bude vyměřená podpora v nezaměstnanosti ? Z roční , měsíční , nebo čtvtletní . Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Jarka
2. 12. 2014 15:00:09
Placení zdravotního pojištění
Hlášení závadného obsahu

ivana
26. 11. 2014 19:58:41
Dobrý den, mám pracovní smlouvu do konce roku a posledni tyden v zamestnani budu mit dovolenou, kterou budu travit v cizine a prvni tyden v lednu tam mam domluveno nekolik pracovnich pohovoru a nestihnu se tedy do 3 dnu po uknonceni pracovniho pomeru nahlasit na pracovni urad. Lze se nahlasit i predem, pokud mi zamestnavatel poskytne veskerou dokumentaci jiz v prubehu prosince pred mym nastupem na dovolenou?
Hlášení závadného obsahu

Petrus22
26. 11. 2014 11:39:32
Dobry Den!mam dotaz...od 13.6 jsem hlasena na UP...pobirala jsem podporu 5 mesicu...prvni mesic jsem dostala podporu za tech 13 dni...ta mi v listopadu skoncila teda cela castka,a ted v prosinci by mi mely dojit penize za tech 13 dni aby to cinilo 5 mesicu.Prvnich 19 dni z tohoto mesice jsem byla doma 18.11 jsem podepsala dohodu o provedeni prace,tak se chci optat zda se mi penize za tech 13 dni vyplani a nebo se mi stopnou jako je to u kazdeho a prijdou mi az potom co mi skonci mesicni dohoda?
Hlášení závadného obsahu

Petra Stará
16. 11. 2014 12:32:26
Dobrý den,jsem evidovaná na úřadu práce a pobírám podporu,teď před vánocemi jsem vyrobila vánoční dekorace a chtěla bych je prodat na trhu,musím se v den kdy budu prodávat odhlásit z úřadu práce? Děkuji moc za Vaši odpověď Petra Stará
Hlášení závadného obsahu

lenka
14. 11. 2014 19:34:40
Dobrý den, Po skončení pacovního poměru mi bude vyplaceno odstupné ve výši 3 platu. Zaeviduji se na úřadu, po tu dobu mi nenáleží podpora v nezaměstnanosti. Mohu vykonávat brigádu do výše 4.250 Kč ? (cca na období 3 měsíců)
Hlášení závadného obsahu

stoupovomama
14. 11. 2014 19:31:09
podpora
Hlášení závadného obsahu

Helena Kunertová
13. 11. 2014 11:23:12
Dobrý den, mohu se přihlásit na ÚP a pobírat podporu v nezaměstnanosti i v případě, že přijdu o zaměstnání, ale dostávám částku za pronájem domu, která je větší než 4250 Kč a dělám jednou za rok daňové přiznání. Děkuj za odpověď
Hlášení závadného obsahu

jana
2. 11. 2014 10:53:29
Dobrý den,
počítá se nemocenská do odpracované doby z hlediska nároku na podporu?
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Verca
20. 10. 2014 19:22:42
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat činí nějaká pokuta za to, že jsem se špatně odhlasila z ÚP o 3dny. A co dělat?
Hlášení závadného obsahu

Tomáš
10. 10. 2014 14:13:39
Jsem zaevidován na úřadu práce a mám možnost vydělat si nějaké peníze na DPP. Pokud tuto dohodu uzavřu na jeden den a částka, kterou si za ten den nepřesáhne částku 4250Kč ale bude se jí blížit, jak to bude s vyplácením podpory v nezaměstnanosti. Bude mi krácena celá část podpory za celý měsíc nebo jen poměrná část za jeden den, den na kdy byla podepsána a nahlášena dohoda o provedení práce. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Jana
22. 9. 2014 22:47:26
jsem přihlášená na úřadu práce, nyní jsem vyřazená - mám práci na dohodu 7200.-. daň mám platit já nebo mě bude automaticky strhávána záloha na ní? děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Marcela
8. 9. 2014 14:06:06
Dobrý den,jsem v evidenci ÚP a mám možnost mít dohodu o provedení práce do částky 4200kč vždy na dva týdny v měsíci. Zajímá mě,zda za ty zbývající dva týdny,na které nebude podepsaná dohoda,ta se bude uzavírat na každý měsíc ( dva týdny ) zvlášť. zda mi bude vyplácena pozastavená podpora?
Hlášení závadného obsahu

Gabriela
10. 8. 2014 0:08:40
Dobrý den,
považuje se za nekolidující zaměstnání i přiznání jednorázového stipendia? Musím tak stipendium hlásit úřadu práce? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Květa
5. 8. 2014 8:32:46
Dobrý den, jsem vedená na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání. Mám zároveň DPČ u agentury asi od poloviny června. Na úřadě práce jsem byla poučena o nekolidujícím zaměstnání až do výše poloviny minimální mzdy, kterou jsem zatím dodržela.Na výplatní pásce od agentury jsem ale zjistila, že mi bylo ze mzdy stejně strženo zdravotní a sociální pojištění ačkoliv jsem doložila potvrzení o evidenci na ÚP. Žila jsem v domnění, že mi nebude strháváno, když kvůli podmínkám na ˇUP dodržím maximální vydělanou částku, protože mi zaplatí pojištění stát. V agentuře tvrdí, že tak stanoví zákon. Znamená to,že v tu chvíli platím zdravotní dvakrát? To je zvláštní. Pokud tomu tak je, asi nemá cenu na ÚP setrvávat a vydělat si více i za cenu vyřazení z evidence UP. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Karolína
4. 8. 2014 10:09:12
dobrý den,
měla bych dotaz, mámě ve fimě člověka na dohodu o provedení práce od 1.1.2014 do 30.7.2014 měsíčně na 9000,- od 30.7. je nahlášen na úřadu práce. Bude mu za měsíc červenec vyplacena normálně částka 9000,- nebo budou hrát nějakou roli v tom ty dva dny, které už je nahlášen na úřadu práce kvůli tomu, že je ve stejném měsíci dohoda i evidence na ÚP. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Petra
30. 7. 2014 17:56:59
Dobrý den,
mám DPP od 10.7. 2014. Na úřad práce jsem se zaevidovala 30.7. 2014. Vím, že si nesmím vydělat více než 4 250,- hrubého. Ale platí toto i pro měsíc červenec? Protože asi za červenec budu mít více, než 4250,- --- ale to si vydělávám ještě jako studentka. Jde vlastně o ty 2 dny, co budu na úřadě práce (30. a 31. 7.)...
Hlášení závadného obsahu

reina350
30. 7. 2014 8:23:37
Dobrý den, chci se zeptat, co se stane když se neodhlásím z evdience úřadu práce a vydělám si DPP do 10000Kč? zaplatím si sama zdravotní pojištění a nemusim se jít odhlásit z evidence úřadu práce? děkuji T.
Hlášení závadného obsahu

Mgr. Jana Doušová
28. 7. 2014 15:57:47
pro Terezu:

Dobrý den, pokud máte sjednanou DPP s výdělkem přesahujícím 1/2 minimální mzdy (4.250,- Kč hrubého) nesplňujete podmínky pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Obecně na tzv. nekolidující zaměstnání v rámci evidence na ÚP je možné si právě vydělat pouze do 4.250 Kč na dohody. Nad tuto částku se již nejedná o nekolidující zaměstnání, ale o pracovněprávní vztah, jež je překážkou pro setrvání v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Hlášení závadného obsahu

Mgr. Jana Doušová
28. 7. 2014 15:56:49
pro Ilonu:

Dobrý den, bohužel § 44 odst. 3 zákona o zaměstnanosti hovoří jednoznačně, že „uchazeči o zaměstnání se neposkytuje podpora v nezaměstnanosti po dobu trvání právního vztahu, na jehož základě vykonává nekolidující zaměstnání. Tzn., i když splňujete veškeré zákonné požadavky, nemůže Vám být podpora vyplácena po dobu, po kterou máte uzavřenou dohodu.
Hlášení závadného obsahu

Mgr. Jana Doušová
28. 7. 2014 15:55:29
pro Zuzanu:

Dobrý den, tato otázka je složitější a bez kompletní dokumentace Vám mohu odpovědět jen takto. Pokud na dohodu nevykonáváte žádnou činnost, není důvod pro to, aby ÚP nevyplácel podporu v nezaměstnanosti (splňujete-li podmínky pro její přiznání). Nicméně musíte dokládat pravidelně potvrzení, že nevykonáváte žádnou práci a výdělky jsou tedy nulové. Pokud začnete vykonávat práci s charakterem nekolidujícího zaměstnání (výdělek do 4.250 Kč hrubého měsíčně), můžete dále zůstat v evidenci uchazečů o zaměstnání. Nicméně Vám bude podpora v nezaměstnanosti zastavena. Pokud by byl výdělek vyšší jedná se o překážku pro vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a byla by Vám evidence ukončena.
Hlášení závadného obsahu

Tereza
28. 7. 2014 11:05:37
Dobrý den,
dnes jsem se byla registrovat na úřad práce. Doposud jsem byla na rodičovské dovolené. Mám sjednanou práci na dohodu o provedení práce ve výši 7000,- Kč hrubého. Bude za mě úřad platit zdravotní a sociální pojištění v plné výši? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Ilona
20. 7. 2014 20:36:54
Dobrý den,
jsem evidovaná na UP od 1.10.2013, předtím jsem byla přes 2 roky OSVČ, 1.10.2013 jsem předložila dohodu o provedení práce , do této doby jsem vedena na ÚP, stále mám dohody, na podporu mám nárok, nemohu ani při nějaké výjimce dostávat podporu a současně mít nekolidující zaměstnání do výše výdělku 4.250,-? Na diskusních forech jsem se dočetla, že lze při doložení náležitostí.
Hlášení závadného obsahu

Lenka G.
14. 7. 2014 23:35:36
Dobrý den, mám dotaz k výpočtu čisté mzdy - zaměstnáme osoby z ÚP na DPP a jejich měsíční hrubá mzda nepřekročí 4 250 Kč, může se při výpočtu mzdy, pokud zaměstnance podepíše Prohlášení poplatníka, odečíst sleva na poplatníka?
Hlášení závadného obsahu

reina350
5. 7. 2014 7:41:15
Dobrý den, chci se zeptat když mám dohodu o provedení práce a 80Kč/hod tak to je v hrubém nebo v čistém? a když v hrubém kolik to pak vyjde za měsíc čistého?
Hlášení závadného obsahu

Zuzana
4. 7. 2014 17:44:40
Dobrý den, jsem hlášená na úřadu práce, ale mám do konce roku podepsanou dohodu o provedení práce. Nic si na ní nevydělám, je nutné jí rušit?
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
3. 7. 2014 14:59:09
Dobrý den, za měsíc si můžete vydělat max. 4.250 Kč v hrubém (viz odpověď Mgr. Doušové níže v diskusi).
Hlášení závadného obsahu

reina350
3. 7. 2014 14:21:17
Dobrý den, od 1.7.2014 do 30.9.2014 mám dohodu o provdení práce v maximálním rozsahu 300hodin, výše mzdy je 80Kč/hod. Jsem vedena na úřadu práce. Kolik si mohu vydělat za měsíc? pouze 4250Kč? a těch 80Kč je hrubého či čistého? Děkuji za odpověĎ T.
Hlášení závadného obsahu

Mgr. Jana Doušová
3. 7. 2014 12:54:09
Dobrý den, limit 4.250 Kč je měsíční odměnou.
Hlášení závadného obsahu

Lenka
26. 6. 2014 10:03:43
Dobrý den, mám uzavřenou dohodu o provedení práce od 16.6.2014. Limit ve výši Kč 4230,- platí na celý kalendářní měsíc? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Mgr. Jana Doušová
29. 4. 2014 13:51:18
Dobrý den, v případě, že jste uzavřel dohodu o provedení práce, na kterou začnete pracovat v průběhu Vaší evidence na úřadu práce a přitom pobíráte podporu v nezaměstnanosti, nárok na podporu samozřejmě neztratíte, ovšem výplata podpory bude pozastavena.

Dle zákona o zaměstnanosti se totiž podpora v nezaměstnanosti neposkytuje po dobu trvání právního vztahu, na jehož základě uchazeč o zaměstnání vykonává, tzn. nekolidující zaměstnání – činnost na základě pracovního či služebního poměru nebo na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

V současné době tedy měsíční odměna z takovéto dohody nesmí přesáhnout 4.250,-Kč. Znamená to tedy, že od okamžiku, kdy zahájíte činnost na základě Vámi uzavřené dohody o provedení práce, Vám po celou dobu po kterou tento právní vztah trvá, nebude vyplácena podpora v nezaměstnanosti.

K výplatě dojde až poté, co přestanete pracovat na základě dohody o provedení práce, to znamená po uplynutí doby, na kterou byla dohoda o provedení práce sjednána, popřípadě poté, co pracovní vztah na základě dohody o provedení práce bude ukončen jiným způsobem.
Hlášení závadného obsahu

Martin
25. 4. 2014 15:49:06
Jsem evidován na úřadu práce, pobírám podporu a sehnal jsem si zaměstnání na dohodu o provedení práce. Pracovní doba je každý týden čtvrtek a pátek. Každou středu nahlásím na úřad práce, že mám zaměstnání na dva dny a doložím dohodu na provedení práce.
Budu dostávat podporu za sobotu až středu. Výše mzdy za měsíc nepřesáhne 4000 Kč. Děkuji za odpověď. Martin
Hlášení závadného obsahu

Mgr. Jana Doušová
11. 4. 2014 7:48:37
Dobrý den, jedná se o 4250,- Kč za měsíc v hrubém.
Hlášení závadného obsahu

Weronika
10. 4. 2014 9:45:50
Dobrý den,
měla bych dotaz. Čásku 4 250,- si můžu vydělat již v čistém nebo v hrubém.
Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Zmrzlinový stroj
Prodej, pronájem, servis zmrzlinových strojů na točenou zmrzlinu.
www.zmrzlinovy-stroj.cz

Zlínská účetní kancelář
Účetní kancelář poskytující kompletní účetní servis a poradenství.
www.ucetni-zlin.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,05 Kč
-0,020 Kč
24,61 Kč
-0,052 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru