Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Dohoda o provedení práce a o pracovní činnosti


Bc. Alena Haas Kubátová
22. 2. 2021
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pro rok 2021 se zvýšila rozhodná částka na 3 500 Kč a bude mít vliv i na dohody konané mimo pracovní poměr.

Foto: 123RF

 

Dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce se využívají zejména tehdy, když máme kratší pracovní úvazek, brigádu či se jedná o krátkodobou výpomoc. Jaká pro ně platí pravidla v roce 2021, se dozvíte v následujícím článku.


 
Vedle pracovního poměru existují také další, doplňkové formy pracovněprávních vztahů – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jmenovitě se jedná o dohodu o pracovní činnosti dohodu o provedení práce. Dohody se využívají spíše k výkonu pracovních činností menšího rozsahu.

U dohod je důležitá tzv. rozhodná částka, což je částka rozhodující o účasti na nemocenském pojištění v zaměstnaneckém poměru. Plyne ze všeobecného vyměřovacího základu a je stanovena jako 1/10 průměrné mzdy pro daný rok zaokrouhlená na 500 Kč dolů. Pro rok 2021 se rozhodná částka zvýšila, nově činí 3 500 Kč (do konce roku 2020 to bylo 3 000 Kč) a vliv bude mít právě i na dohody konané mimo pracovní poměr.

Od 1. 1. 2021 se zrušila také superhrubá mzda, a tím se výrazně změnil výpočet mzdy a výše daně z příjmů. Pokud pracujete na dohodu, projeví se i tato změna ve vaší výplatě, zůstane vám díky ní víc peněz.

Dohoda o pracovní činnosti v roce 2021

Kromě klasické pracovní smlouvy a dohody o provedení práce může zaměstnanec se svým zaměstnavatelem sjednat také dohodu o pracovní činnosti. Obvykle se jedná o pracovní poměry na kratší úvazek. Dohodu o pracovní činnosti uzavírá zaměstnanec se svým zaměstnavatelem zásadně v písemné formě, v souladu s ustanovením § 76 zákoníku práce.

Ta musí mimo jiné obsahovat označení sjednané práce, rozsah pracovní doby a dobu, na kterou je uzavírána. Dohodu o pracovní činnosti nelze u jednoho zaměstnavatele vykonávat v rozsahu překračujícím průměrně polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dále je nutné, aby byla v dohodě sjednána odměna a také podmínky pro její poskytování. Kromě toho je možné sjednat např. nárok na dovolenou či důležité osobní překážky.

Co se týče odvodů na sociální a zdravotní pojištění, platí zde několik limitů. U důchodového, resp. sociálního pojištění platí, že je odváděno jako v případě běžného zaměstnaneckého poměru. Sociální pojištění však neodvádí zaměstnavatel v případě, kdy sjednaný příjem činí méně než 3 500 Kč (platí od ledna 2021) a jde o tzv. zaměstnání malého rozsahu. Zdravotní pojištění se neodvádí z dohod, kde odměna činí 3 499 Kč a méně.

Pozor si však musí dát osoby, za které neodvádí zdravotní pojištění jiný zaměstnavatel nebo stát (např. studenti, důchodci, osoby na rodičovské dovolené apod.). Zdravotní pojištění si pak musí hradit samy jako osoby bez zdanitelných příjmů.

Dále je třeba řešit odvod daně z příjmů. Zde je stěžejní fakt, zda zaměstnanec podepsal či nepodepsal prohlášení poplatníka daně z příjmů, slangově nazývané jako „růžový formulář“. Prohlášení je možné v daném měsíci podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele a na jeho základě vzniká zaměstnanci možnost uplatnit různé daňové slevy.

V případě, že zaměstnanec prohlášení podepsal, platí 15% zálohovou daň a uplatní všechny daňové slevy, na něž má nárok. V opačném případě, kdy zaměstnanec prohlášení nepodepsal, je situace trochu složitější a je třeba zohlednit výši hrubého měsíčního příjmu. Pokud činí 3 500 Kč a méně, odvádí se 15% srážková daň. Pokud činí 3 501 Kč a více, odvádí se 15% zálohová daň.

Personální a mzdový systém PAMICA kontroluje u dohody o pracovní činnosti výši rozhodného příjmu (hranice 3 500 Kč) a podle částky nastaví odvod zdravotního pojištění. Aby program PAMICA kontroloval hranici pro odvod zdravotního pojištění, je nutné mít v agendě Pracovní poměry u dohody o pracovní činnosti zatrženu volbu Zdravotní pojištění.

Příklad: Srovnání dohody o pracovní činnosti v roce 2020 a 2021

Na jednoduchém příkladu si nyní uvedeme rozdíl ve výpočtu čisté mzdy po zrušení superhrubé mzdy.

Paní Vomáčková má uzavřenou dohodu o pracovní činnosti se společností BioNebio s.r.o. pro rok 2020 a 2021. Sjednaná výše příjmu činí 7 000 Kč. Paní Vomáčková nemá u dané společnosti podepsané prohlášení neuplatňuje tedy vedle slevy na poplatníka ani další slevy na dani.

 
Výpočet v roce 2020:
Hrubá měsíční mzda: 7 000 Kč
Sociální pojištění zaměstnanec: 6,5 % z hrubé mzdy => 455 Kč
Sociální pojištění firma: 24,8 % z hrubé mzdy => 1 736 Kč
Sociální pojištění celkem: 31,3 % z hrubé mzdy => 2 191 Kč
Zdravotní pojištění zaměstnanec: 4,5 % z hrubé mzdy => 315 Kč + dopočet do minimálního odvodu (v roce 2020 činil minimální odvod 1 971 Kč, dopočet tedy činí 1 026 Kč na straně zaměstnance) ve výši 1 341 Kč
Zdravotní pojištění zaměstnavatel: 9 % z hrubé mzdy => 630 Kč
Zdravotní pojištění celkem: 13,5 % z hrubé mzdy 945 Kč + dopočet do minimálního odvodu 1 026 Kč => 1 971 Kč
Výpočtová základna pro zálohovou daň z příjmů fyzických osob: superhrubá mzda ve výši 9 366 Kč => hrubá mzda + sociální pojištění zaměstnavatel + zdravotní pojištění zaměstnavatel = 7 000 Kč + 1 736 Kč + 630 Kč = hrubá mzda × 1,338
Záloha na daň: superhrubá mzda × 0,15 => 1 410 Kč
Čistá mzda: hrubá mzda − zdravotní pojištění zaměstnanec − sociální pojištění zaměstnanec − záloha na daň z příjmů => 3 794 Kč
Čistá mzda činí 54 % z původní hrubé mzdy
 
 
Výpočet v roce 2021:
Hrubá měsíční mzda: 7 000 Kč
Sociální pojištění zaměstnanec: 6,5 % z hrubé mzdy => 455 Kč
Sociální pojištění firma: 24,8 % z hrubé mzdy => 1 736 Kč
Sociální pojištění celkem: 31,3 % z hrubé mzdy => 2 191 Kč
Zdravotní pojištění zaměstnanec: 4,5 % z hrubé mzdy => 315 Kč + dopočet do minimálního odvodu (v roce 2021 činí minimální odvod 2 052 Kč, dopočet tedy činí 1 107 Kč na straně zaměstnance) ve výši 1 422 Kč
Zdravotní pojištění zaměstnavatel: 9 % z hrubé mzdy => 630 Kč
Zdravotní pojištění celkem: 13,5 % z hrubé mzdy ve výši 945 Kč + dopočet do minimálního odvodu 1 107 Kč => 2 052 Kč
Výpočtová základna pro zálohovou daň z příjmů fyzických osob: hrubá mzda × sazba daně 15 %
Záloha na daň: 7 000 × 0,15 = 1 050 Kč
Čistá mzda: hrubá mzda − zdravotní pojištění zaměstnanec − sociální pojištění zaměstnanec − záloha na daň z příjmů => 4 073 Kč
Čistá mzda činí 58 % z původní hrubé mzdy

Jak se vám změní po zrušení superhrubé mzdy výplata, si můžete také spočítat na naší kalkulačce.

Dohoda o provedení práce v roce 2021

Dohodu o provedení práce upravuje § 75 zákoníku práce. U dohod o provedení práce zůstává limit započitatelného příjmu pro sociální i zdravotní pojištění (jakožto i pro srážkovou daň) při nepodepsaném prohlášení poplatníka ve výši 10 000 Kč.

Zopakujme si ještě základní pravidla pro dohody o provedení práce. Odpracovat můžete až 300 hodin v jednom kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele, přičemž v průběhu roku můžete uzavřít u různých zaměstnavatelů více dohod. Není-li dohodnuto jinak, činí výpovědní lhůta 15 kalendářních dnů. Vypovědět dohodu o provedení práce může zaměstnanec i bez udání důvodu, avšak písemnou formou. Stejnou možnost má i zaměstnavatel.

Dohoda musí být sjednána písemně a obsahovat dobu, na kterou se uzavírá. Důležitým údajem je rovněž vymezení úkolů, případně činností, a samozřejmě výše sjednané odměny.

Jak již bylo řečeno, zdravotní a sociální pojištění je strháváno až z výdělku nad 10 000 Kč měsíčně. Stejně jako u dohody o pracovní činnosti platí, že jedná-li se o jediný zdroj příjmů zaměstnance, musí si sám platit zdravotní pojištění. Dohody o provedení práce jsou hojně využívány zejména v oblasti brigád a krátkodobých výpomocí.

Tab. 1: Dohoda o provedení práce v roce 2021 – odměna do 10 000 Kč
 
  Podepsané prohlášení poplatníka Nepodepsané prohlášení poplatníka
Daň zálohová daň 15 %
(minus sleva na poplatníka 2 320 Kč)
srážková daň 15 %
Zdravotní pojištění NE NE
Sociální pojištění NE NE


Tab. 2: Dohoda o provedení práce v roce 2021 – odměna od 10 001 Kč
 
  Podepsané prohlášení poplatníka Nepodepsané prohlášení poplatníka
Daň zálohová daň 15 %
(minus sleva na poplatníka 2 320 Kč)
zálohová daň 15 %
Zdravotní pojištění ANO ANO
Sociální pojištění ANO ANO


Při vystavení mzdy u dohody o provedení práce program PAMICA pracuje v souladu s legislativou. Pokud tedy hrubá mzda překročí hranici 10 000 Kč, je vypočteno zdravotní i sociální pojištění. V případě, že je hrubá mzda do 10 000 Kč, není zdravotní a sociální pojištění odvedeno.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Senát schválil příspěvek pro zaměstnance v karanténě

5. 3. 2021 | Senát schválil příspěvek pro lidi, kteří se ocitnou v karanténě z důvodu infekčního onemocnění, tzv. „izolačku“. Příspěvek ve výši 370 Kč bude zaměstnancům nad rámec běžného nemocenského vyplácet zaměstnavatel, sám si ho pak odečte od povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance. Izolačku dostanou i dohodáři, kteří se účastní nemocenského pojištění. Příspěvek je schválen zpětně na období od 1. 3. do 30. 4. 2021. Bližší informace najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
AKONTA - účetní a daňová
Komplexní služby v oblasti účetnictví, daní, mezd a personalistiky.
www.akonta-ostrava.cz

Bohumila Matějková
Kompletní zpracování účetnictví pro malé obce a neziskové organizace.

Daňový kalendář

15. 3. 2021 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
22. 3. 2021 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zd. období 2020 - elektronické podání
25. 3. 2021 Kontrolní hlášení (za únor 2021)
25. 3. 2021 Přiznání DPH (za únor 2021)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,31 Kč
0,100 Kč
22,03 Kč
0,260 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 05.03.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru