Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Brigády, přivýdělky a souběžná zaměstnání


Bc. Renata Blahová
27. 10. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zaměstnanec může mít vedle hlavního pracovního poměru i další pracovní poměry nebo brigády na základě dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti.

Foto: Fotolia

 

Naskytla se vám příležitost brigády při studiu, mateřské dovolené, podnikání nebo při pobírání důchodu? Nevíte, zda si můžete přivydělat, když jste zaměstnáni na hlavní pracovní poměr? Seznamte se s možnostmi, které v těchto situacích máte.


 

Brigáda na základě dohody o provedení práce

Brigády jsou nejčastěji vykonávány na základě dohody o provedení práce. Dohoda o provedení práce je omezena 300 hodinami za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele. Pro zaměstnance i zaměstnavatele je tato dohoda výhodná, pokud je měsíční odměna do 10 000 Kč. V tomto případě není povinnost odvádět sociální ani zdravotní pojištění a dohoda je daněna srážkovou daní.
 
Přesáhne-li odměna 10 000 Kč měsíčně, odvádí zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění a dohoda je daněna zálohovou daní.
 
Srážková i zálohová daň činí 15 %. Zálohová daň se platí z příjmů na základě pracovní smlouvy a dohody o pracovní činnosti. Z dohody o provedení práce se platí, pokud zaměstnanec podepíše prohlášení poplatníka, nebo pokud měsíční příjem přesáhne částku 10 000 Kč. Zálohová daň je brána jako záloha na daň z příjmů fyzických osob. Samotná daňová povinnost se určí až při ročním zúčtování daně, které provádí zaměstnavatel, nebo v daňovém přiznání, které si podává sám zaměstnanec.
 
Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň) se použije u dohod o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně, a pokud zaměstnanec nepodepíše prohlášení poplatníka daně. Jedná se o samostatný základ daně a sražená daň se bere jako konečná. Příjmy zdaněné srážkovou daní již zaměstnanec nemusí zahrnovat do daňového přiznání.
 
Do konce roku 2013 ani nebyla možnost příjmy zdaněné srážkovou daní do daňového přiznání zahrnout. Od roku 2014 však tato možnost existuje. Pokud si tyto příjmy do daňového přiznání zahrneme, můžeme v něm zohlednit i sraženou daň v jednotlivých měsících jako „zálohu“ na celkovou daňovou povinnost.

Brigáda na základě dohody o pracovní činnosti

Méně „výhodné“ jsou dohody o pracovní činnosti. Ty sice nejsou omezeny počtem hodin, ale odvádí se z nich vždy sociální a zdravotní pojištění. Výjimkou je pouze situace, kdy by se jednalo o tzv. zaměstnání malého rozsahu (tedy příjem do 2 500 Kč měsíčně), v takovém případě se sociální ani zdravotní pojištění neodvádí.
 
Příjem z dohody o pracovní činnosti je daněný zálohovou daní. Nedaní se hrubý příjem jako takový, ale tzv. superhrubá mzda, tedy hrubá mzda plus sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance (hrubá mzda plus 34 %).
 
Stejně jako u dohody o provedení práce, i v tomto případě může zaměstnanec podepsat prohlášení a uplatňovat si slevu na dani na poplatníka, případně jiné slevy nebo daňová zvýhodnění. V jednom měsíci však nemůže mít prohlášení podepsáno u více než jednoho plátce (zaměstnavatele).

Brigáda jako vedlejší pracovní poměr

Přivydělávat si můžeme také na základě další pracovní smlouvy, v tomto případě by se jednalo o vedlejší pracovní poměr nebo práci na zkrácený úvazek. Co se týče odvodů, platí stejná pravidla jako u dohody o pracovní činnosti, tedy odvádí se sociální a zdravotní pojištění a platí se zálohová daň ze superhrubé mzdy.
 
Prohlášení opět nemůže být podepsáno, pokud jsme jej podepsali již u jiného zaměstnavatele.

Brigády u studentů

Brigádně si nejčastěji přivydělávají studenti. Pro ně je dohoda o provedení práce ideálním řešením. Sociální a zdravotní pojištění za ně platí stát, nemusí proto řešit, zda je, nebo není minimální pojištění odvedeno.
 
Podepíše-li student u zaměstnavatele také prohlášení poplatníka k dani z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, může si uplatňovat slevu na dani na poplatníka (2 070 Kč za měsíc) a slevu na dani na studenta (335 Kč za měsíc). Pokud má podepsané prohlášení, nedaní se příjem srážkovou daní, i když nedosahuje 10 000 Kč měsíčně.
 
Studenti, kteří vykonávají více brigád najednou, si musí hlídat, aby nepodepsali prohlášení u více zaměstnavatelů současně. V jednom měsíci mohou mít podepsané prohlášení pouze u jednoho zaměstnavatele.
 
Zaměstnavatel, u kterého nemá prohlášení podepsané, zdaní příjem do 10 000 Kč srážkovou daní, nad 10 000 Kč zálohovou daní. Tam, kde má prohlášení podepsáno, se uplatní sleva na dani a automaticky se daní zálohovou daní.
 
Na rozdíl od předchozích let, je letos možné uplatnit si v daňovém přiznání také příjmy zdaněné srážkovou daní, kterou si může poplatník nechat vrátit. Do konce roku 2013 se tyto příjmy do přiznání nezahrnovaly a srážková daň se brala jako definitivně odvedená.
 
Studenti, kteří nemají jiný příjem než příjem ze zaměstnání, resp. z brigád, nejsou povinni daňové přiznání podávat. Pokud však mají nárok na vrácení sražené daně a daňové přiznání nepodají, o tuto „vratku“ přijdou. Případně pokud neměli více zaměstnání nebo brigád souběžně, můžou požádat o vyúčtování daně svého posledního zaměstnavatele.

Brigáda a hlavní pracovní poměr

Ze zaměstnání na hlavní pracovní poměr na základě pracovní smlouvy se odvádí sociální a zdravotní pojištění a také zálohová daň. Ve většině případů má zaměstnanec u zaměstnavatele podepsáno prohlášení a uplatňuje si přinejmenším slevu na dani na poplatníka.
 
Pokud si při zaměstnání ještě přivydělává, nemůže proto mít u druhého zaměstnavatele podepsáno prohlášení a nemůže si tedy podruhé uplatnit slevu na dani. Má-li brigádu na základě dohody o provedení práce, platí stejně jako u studentů, že do 10 000 Kč nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění. Co se týče daně, do 10 000 Kč je zaměstnanci sražena srážková daň a nad 10 000 Kč zálohová daň.
 
Stejně jako studenti si může poplatník nechat strženou daň v rámci daňového přiznání vrátit. Samozřejmě pokud bude mít na vrácení nárok díky slevám na dani a daňovým odpočtům, jako je např. zaplacené životní a penzijní pojištění nebo úroky na bydlení.
 
Opět daňové přiznání podávat nemusí, pokud nemá jiné příjmy než ze zaměstnání, ale o vrácení daně by přišel. V případě, kdy má zaměstnanec ještě brigádu, tedy dvě souběžná zaměstnání, nemůže požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně.

Brigáda a evidence na úřadu práce

Uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu práce si mohou přivydělat až do výše poloviny minimální mzdy. Neporuší tím podmínky pro evidenci na úřadu práce. Přivýdělek je možný jak na základě dohody o provedení práce, tak jiné smlouvy – pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Limitující je pouze výše výdělku. V současné době činí minimální mzda 8 500 Kč, přivýdělek je tedy možný až do výše 4 250 Kč. Od roku 2015 se má minimální mzda zvednout na 9 200 Kč (více informací naleznete v článku Minimální mzda se od roku 2015 zvýší na 9 200 korun).
 
Zde platí podobná pravidla jako u studentů. Z příjmu do 10 000 Kč měsíčně na základě dohody o provedení práce se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Pokud zaměstnanec podepíše prohlášení poplatníka, uplatní se sleva na dani a příjem se daní zálohovou daní. Počet odpracovaných hodin samozřejmě nesmí přesáhnout limit 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele.
 
U práce na základě dohody o pracovní činnosti nebo pracovní smlouvy se klasicky odvádí sociální a zdravotní pojištění a zálohová daň.
 
Více informací naleznete v článku Evidence na úřadu práce a nekolidující zaměstnání.

Brigáda a důchodci

Důchodci jak starobní, tak invalidní si mohou také přivydělat. Mají možnost pracovat na základě klasické pracovní smlouvy i dohody (ať už o provedení práce, nebo o pracovní činnosti). U starobních důchodců nebyla možnost uplatnění si slevy na dani na poplatníka. V současné době se však sleva vrací, dokonce je možnost uplatnit si zpětně slevu na dani i za rok 2013 formou dodatečného daňového přiznání (více informací naleznete v článcích Sleva na dani pro pracující starobní důchodce je zpět a Sleva na dani za rok 2013 u starobních důchodců).
 
U invalidních důchodců není žádný problém podepsat prohlášení a uplatňovat si slevu na dani.
 
Odvody sociálního a zdravotního pojištění jsou pak klasicky u pracovní smlouvy a dohody o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce je bez odvodů do 10 000 Kč měsíčně.

Brigáda a mateřská dovolená

Ženy pobírající peněžitou pomoc v mateřství mají možnost si přivydělávat jak na dohodu o provedení práce, tak o pracovní činnosti, nebo na základě pracovní smlouvy na zkrácený úvazek.
 
Odvody sociálního a zdravotního pojištění se řídí klasickými pravidly. Slevu na dani na poplatníka si může žena uplatnit podepsáním prohlášení. Dokonce si může uplatnit i daňové zvýhodnění na děti, pokud má příjem vyšší než polovinu minimální mzdy (tedy alespoň 4 250 Kč měsíčně), a pokud už si daňové zvýhodnění neuplatňuje otec dítěte.

Souběžná zaměstnání

Jak již bylo zmíněno výše, brigáda může být vykonávána i jako druhý pracovní poměr na zkrácený úvazek. Zaměstnání mohou být souběžná a různě kombinovaná. Zaměstnanec může mít vedle hlavního pracovního poměru i další pracovní poměry nebo brigády na základě dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti.
 
Může mít dokonce jen několik „vedlejších“ pracovních poměrů a ani jeden hlavní. Vždy však musí dbát na to, aby bylo odvedeno minimální zdravotní pojištění.
 
Sociální a zdravotní pojištění se musí odvést z každého pracovního poměru na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. Z dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně se sociální ani zdravotní pojištění platit nemusí.
 
Co se týče zdanění, prohlášení poplatníka může být opět podepsáno v jednom měsíci pouze u jednoho zaměstnavatele a sleva na dani tedy taky uplatněna jen z jednoho příjmu. Ostatní příjmy jsou daněny zálohovou daní, pouze v případě dohody o provedení práce do 10 000 Kč a nepodepsaném prohlášení by se jednalo o srážkovou daň.
 
Vyúčtování daně z příjmů si pak zaměstnanec provede sám formou daňového přiznání, jinak o případné přeplatky na dani přijde.

Brigáda a podnikání

Osoba samostatně výdělečně činná – podnikatel si může taky přivydělávat formou dohody o provedení práce. Pokud se jedná o výdělek do 10 000 Kč měsíčně, neodvádí se sociální ani zdravotní pojištění, zdaněn je srážkovou daní. Podnikatel může podepsat prohlášení poplatníka a uplatňovat si slevu na dani. Příjmy nad 10 000 Kč jsou automaticky daněny zálohovou daní a odvádí se sociální a zdravotní pojištění.
 
Podnikatel může vedle svého podnikání uzavřít také dohodu o pracovní činnosti nebo klasickou pracovní smlouvu. Pokud se nejedná o zaměstnávání malého rozsahu, tedy měsíční příjmy jsou vyšší než 2 500 Kč, odvádí se klasicky sociální a zdravotní pojištění. Příjmy jsou zdaněny zálohovou daní a podnikatel opět může podepsat prohlášení poplatníka k dani z příjmů.
 
Sraženou zálohovou nebo srážkovou daň si podnikatel vyúčtuje v rámci svého daňového přiznání. Případně teprve v daňovém přiznání si uplatní slevu na dani na poplatníka a další možné slevy a daňová zvýhodnění. Nepřijde o ně tedy ani v případě, že prohlášení u zaměstnavatele nepodepíše.
 
Pokud má podnikatel zaměstnanecký poměr, ze kterého je odvedeno minimální sociální a zdravotní pojištění (tedy pokud má alespoň minimální mzdu), z pohledu Okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny se pak podnikání bere jako vedlejší činnost. Tím pádem podnikatel nemá povinnost odvádět minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění.


Související článek:
Přivýdělek formou podnikání
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

SimonaS
17. 8. 2017 11:53:49
Dobrý den, může zaměstnavatel poskytnout svému zaměstnancovi - studentovi na DPP do 10 tis. Kč, odměnu ve výši poukázek k nákupu, poukázek na sport, tak aby se částka nezapočetla do 10 tis. Kč a nemusely se tak řešit platby pojistného a daň?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Klára
26. 7. 2017 21:31:07
dobry den chtěla bych se zeptat jsem studentka a matka je na socialce a chtělka bych jit na brigadu potřebuji penize do školy myslite si že by ji strhly penize měla bych 3-4000 za brigadu děkují za odpověd
Hlášení závadného obsahu

Evin
5. 7. 2017 19:58:14
Zapomněla jsem dodat: jsem studentka,.
Hlášení závadného obsahu

Evin
5. 7. 2017 19:55:43
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak to funguje, pokud mám uzavřené dvě smlouvy o dvou zaměstnavatelů, jedna je DPP a druhá DPČ. U které si mám podepst "růžový" formulář, asi u té brigády. kde vydělávám více?


Děkuji a zdravím
Hlášení závadného obsahu

Pavel Š.
22. 2. 2017 14:11:48
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jestli má cenu podávat si daňové přiznání, když jsem student. Brigádu mám na DPP a můj výdělek se pohybuje v rozmení 6-8 tisíc měsíčně, prohlášení u zaměstnavatele mám.
Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Martina
19. 1. 2017 21:04:25
dobry den.Ke svému zaměstnání jsem si našla brigádu DPČ.Je možné ,že se mi vrátí v daních něco co mi bylo strženo.?Jinak si říkám,že to snad ani nemá cenu když ze 4600kč mi zůstane jen 3200 :(
Hlášení závadného obsahu

Danča
4. 1. 2017 11:31:10
Klára: Můžete si podat daňové přiznání do 3. 4. 2017 na Váš FÚ. Zkuste si stáhnout interaktivní tiskopis (např. na www.financnisprava.cz) aby se Vám přiznání lépe vyplňovalo - bude radit a počítat za Vás.
Hlášení závadného obsahu

Klára
3. 1. 2017 9:53:59
Dobrý den, během roku jsem měla celkem čtyři brigády, z nichž se mi ani jedna nepřekrývala a všude jsem tedy měla podepsané růžové prohlášení. Tři brigády byly na DPP a jedna na DPČ. Chtěla bych se zeptat, zda mohu a jak podat daňové přiznání. Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Veru
19. 12. 2016 8:38:23
tomas: Z DPP budete odvádět srážkovou daň. Do přiznání tuto daň zahrnovat nemusíte, ale zvažte, jestli by se Vám to nevyplatilo. Pokud byste si srážkovou daň do přiznání zahrnout chtěl, musíte si ho podat sám. Každopádně není to povinnost, tak to nemusíte řešit, pokud se do toho nechcete pouštět. :-)
Hlášení závadného obsahu

tomas
15. 12. 2016 17:30:24
dobrý den chci se zeptat , muj pripad je takovy ze mam hlavni praci a k tomu brigadu na dpp , co se pro me mmení když sem u druhého zam. nepodepsal slevu na poplatnika budu muset delat nejaky danovy priznani nebo jak
Hlášení závadného obsahu

Katerina M.
23. 5. 2016 14:12:26
Dobry den, chtela bych se zeptat. Jsem studentka a po vyuceni bych si chtela vyridit zivnost a rada bych vedela zda muzu mit privydelek brigadu a kolik bych si mohla maximalne vydelat,zda je stanovena nejaka castka kterou si muzu maximalne vydelat..
Hlášení závadného obsahu

leňa
30. 3. 2016 9:53:55
Klára: Měla by se Vám vrátit jenom ta sražená daň (2715 Kč), nic navíc. Poplatníka si můžete uplatnit celého (za celý rok). Měla byste mít vyplněné řádky 31,34,36,36a,42,45,55-60,64,70,87a,91. Tak si to v klidu ještě projděte, určitě chybu odhalíte. :-)
Hlášení závadného obsahu

Klára
29. 3. 2016 23:05:05
Dobrý den, jsem na RD (do poloviny roku 2015 na MD) a tři měsíce v roce jsem byla zaměstnaná na DPP, celkem za 18 100 kč. Když jsem si zkoušela vyplnit daňové přiznání, vyšlo mi asi -22 000, což mi přijde hodně divné. Můžu se zeptat, kde jsem udělala chybu? Podle informací z internetu se základní sleva na poplatníka vztahuje i na DPP, a to celá částka nezávisle na počtu odpracovaných měsíců, jestli jsem to pochopila správně... Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Alena
4. 3. 2016 10:02:34
Josef: Měl by to být příjem dle § 6 a uvedla bych ho v přiznání na ř. 31 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů.
Hlášení závadného obsahu

Josef
3. 3. 2016 16:19:40
Dobry den, chtel jsem se zeptat jsem osvc, danove priznani si tak nejak delam sam, ale ted sjem mel dalsi prijem na dohodu nejakych cca 15303 a bylo mi to rovnou zdaneno castkou 2295 dan a vyplaceno 13008 a nevim do kterych radku danoveho priznani tyto polozky napsat poradi mi prosim nekdo? dekuji Pepa
Hlášení závadného obsahu

Kateřina M.
29. 2. 2016 8:39:03
M.Sik: Do řádku 87a Sražená daň podle § 36 odst. 7 bych uvedla "0". Do řádku 31 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů bych dala těch 16 000 Kč + výdělek od ledna do června z HPP.
Hlášení závadného obsahu

M.Sik
26. 2. 2016 16:28:38
Dobrý den,manželka byla zaměstnána na HPP od ledna do června od července už u jináho zaměstnavatele pouze na DPP.Problém je u toho s DPP částka činila celkově 16000 Kč,ale na potvrzení žádná odvedená daň nebyla jak teda tuto částu uvest v daňovém přiznání?Díky za rady
Hlášení závadného obsahu

Zuzka
18. 2. 2016 10:14:06
Michal Sikora: Sleva na poplatníka se uplatňuje v celoroční výši (24 840 Kč), bez ohledu na to, jestli byla zaměstnaná celý rok nebo nebyla.
Hlášení závadného obsahu

Michal Sikora
17. 2. 2016 14:27:04
Dobrý den ,manželka byla od 1.1.2015 do 31.6.2015 uplatňovala slevu na děti 1.7.2015 na DPP Daně si bude asi vyplňovat sama jen se chci ujistit jako částu si uvede při slevě na polatníka ,za plné obdibí to je 24840Kč tedy za 6 měsíců to dělá 14420Kč?
Hlášení závadného obsahu

Marta
4. 1. 2016 13:33:09
Luboš Novotný: Pokud Vám strhnou z DPP srážkovou daň, tak už bych to neřešila a nechala si daně udělat u "hlavního zaměstnavatele", kde máte podepsané prohlášení poplatníka.
Hlášení závadného obsahu

Luboš Novotný
17. 12. 2015 21:27:43
Dobrý den, mám na Vás prosbu o radu. Pracuji u prvního zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti, tento první zaměstnavatel je můj hlavní příjem. U tohoto prvního zaměstnavatele mám podepsané růžové prohlášení poplatníka. Nyní v prosinci jsem si na 6 dní sehnal u jiného tedy druhého zaměstnavatele brigádu na dohodu o provedení práce, s odměnou v částce 1900 Kč hrubého, ze kterého mi bude stržena srážková daň. Moje otázka zní, pokud mám u druhého zaměstnavatele tuto malou částku strženou jako srážkovou daň (od druhého zaměstnavatele nedostanu o tomto žádné potvrzení pro daňové přiznání), může mi první zaměstnavatel udělat roční zúčtování daní? (pokud totiž neřeknu prvnímu zaměstnavateli, že jsem byl někde jinde na brigádě, tak se tuto informaci nedozví a roční zúčtování by mi udělal). Nebo bude tato situace brána, jako souběh zaměstnání a budu si muset udělat daňové přiznání sám (ač z druhého zaměstnání vzhledem ke srážkové dani nebudu mít žádné podklady pro daňové přiznání)?
Předem velice děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Radka
14. 12. 2015 8:32:31
Lea Cilerová Cilerová: Když růžový papír u nového zaměstnavatele nepodepíšete, nebude Vám moct uplatnit slevy na dani. U původního zaměstnavatele teď nepracujete a neuplatňujete slevy, takže růžový papír u nového zaměstnavatele podepsat klidně můžete.
Hlášení závadného obsahu

Lea Cilerová Cilerová
9. 12. 2015 16:59:54
Dobrý den, jsem zaměstananá u zaměstnavatele, kde mám podepsaný i prohlášení poplatníka, ale jsem u tohoto zaměstnavatele na rodičovské dovolené, od listopadu jsem využila možnost si přivydělal u jiného zaměstnavatele na zkrácený úvazek, jedná se o jinou práci než u současného zaměstnavatele, a chce po mně podepsat též prohlášení poplatníka. Je to možné? u tohoto to podepíší, že slevu uplatňuji a co pak podepíši u toho prvního u kterého jsem na rodičovské dovolené? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Verca
21. 11. 2015 20:49:02
Dobrý den, jsem studentka. Mám celoroční brigádu, kde mám podepsané prohlášení k dani. Měsíčně si vydělám do 10 000,-. Od června do srpna jsem měla zároveň další brigádu, kde jsem si celkem vydělala 10 000,-. Měla bych tedy podat daňové přiznání? Dále bych se chtěla zeptat, zda mám nárok na vrácení daně, kterou mi strhávali na druhé brigádě? Děkuji za odpověď
Hlášení závadného obsahu

Lucie
20. 11. 2015 23:22:48
Dobrý den. Pracovala jsem u jednoho zaměstnavatele na HPP 5 měsíců. K 29.09.2015 jsem dala výpověď a od 1.10.2015 mi plynula výpovědní lhůta. K 13.10.2015 jsem u svého nového zaměstnavatele nastoupila na DPP. Po uplynutí dvouměsíční výpovědní lhůty (30.11.2015) nastupuji k novému zaměstnavateli na HPP 1.12.2015. Chtěla bych se zeptat zdali jsem při nástupu na DPP měla podepisovat Prohlášení o dani z příjmu, ikdyž jsem byla stále zaměstnaná na HPP u jiného zaměstnavatele, nebo to nelze a podepsat ho mohu až 1.12.2015 kdy nastupuji na HPP k novému zaměstnavateli? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

millie
22. 10. 2015 10:57:11
Hanička:
Slevu na poplatníka si můžete uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele.
Hlášení závadného obsahu

Hanička
21. 10. 2015 19:26:36
Dobrý den, chci se zeptat, zda mohu uplatnit slevu na dani při DPP s výdělkem do 10 tis. měsíčně, pokud jsem souběžně zaměstnanec jinde na plný úvazek? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Veronika
9. 7. 2015 17:47:27
Dobrý den, pracuji na DPČ a mám podepsané prohlášení poplatníka. Od 1. září nastupuji do jiné práce, kde budu mít podepsané 2 další dohody (jednu určitě dpč a tu druhou prozatím nevím, ale bude to u stejného zaměstnavatele). Původní brigádu bych také ráda zachovala, tudíž bych měla 3 dohody. Má otázka zní: mohu nějak zrušit prohlášení poplatníka, které mám teď a podepsat to už od 1. září u nového zaměstnavatele? A jak pak bude probíhat danění? Bude se mi každá dohoda danit zvlášť, i když ty dvě budou u stejného zaměstnavatele a nebo se mi zdaní srážkovou daní ta brigáda, kde nemám podepsané prohlášení a tamty dvě dohody u stejného zaměstnavatele se budou danit dohromady a budou se i dohromady odečítat slevy? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Evelynn
7. 7. 2015 15:20:27
Hranice pro zaměstnání malého rozsahu je 2500 Kč/měsíc. Za zaměstnance musí být odvedeno minimální zdravotní pojištění (1242 Kč) pokud ho za něj neodvádí např. stát, jiný zaměstnavatel, není na mateřské atp.
Hlášení závadného obsahu

SICOM SICOM
Uživatel POHODA
2. 7. 2015 14:19:41
Dobrý den, chtěla bych se zeptat dohoda o pracovní činnosti sjednaná v rozsahu max.20 hodin týdně s nepravidelnou pracovní dobou a odměnou ve výši 100,-Kč/hod a na dobu určitou od 1.6.2015-30.11.2015, toto zaměstnání je pro zaměstnance jediná, má tedy podepsané podepsané prohlášení poplatní daně z příjmů. Zaměstnanec odpracoval první měsíc 50hodin. Dotaz zní: Je toto zaměstnání malého rozsahu? a zdravotní pojištění se musí odvézt z minimální mzdy nebo z 5000,- Kč. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

eva
20. 4. 2015 13:02:01
stanislav - ano můžete
Hlášení závadného obsahu

stanislav
20. 4. 2015 8:48:42
Dobrý den,jako důchodce mám dohodu o provedení práce u zaměstnavatele a podepsáno Prohlášení. Zaměstnavatel mi vyplácí odměnu bez srážky daně. Souběžně mám dohodu o PP u dalšího zaměstnavatele, a u toho už nelze mít Prohlášení, tak je mi odvedena s odměny srážková daň. Můžu si za rok 2015 na základě potvrzení od tohoto zaměstnavatele tuto srážkovou daň uplatnit v daňovém přiznání? Výše měsíční odměny z obou dohod v měsíci nepřesahuje 6000 Kč. Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Helena
22. 1. 2015 7:40:49
Dobrý den, jsem podnikatelka, sama si podávám daňové přiznání. Souběžně s podnikáním jsem měla uzavřenou dohodu o provedené práce s měsíčním příjmem do 10.000 Kč a u zaměstnavatele jsem podepsala prohlášení k dani, takže mi žádná daň (srážková ani zálohová stržena nebyla). Musím příjem z této dohody o provedení práce uvádět ve svém daňovém přiznání?
Hlášení závadného obsahu

martina
17. 12. 2014 16:05:46
Martina: Podle mého názoru daňové přiznání podávat nemusíte, ale myslím, že by to bylo pro Vás výhodné (budete si moci uplatnit např. slevu na poplatníka).
Hlášení závadného obsahu

Martina
17. 12. 2014 11:55:54
Dobrý den, paní Blahová. Ráda bych se Vás zeptala na podávání daňového přiznání. Jsem evidována na ÚP, podporu nepobírám, mám brigádu na základě DPP - měsíční výdělek nepřekročí poloviny minimální mzdy. Tuto brigádu mám 4 měsíce a celkový příjem za ty to měsíce činí 15 000Kč. Chtěla jsem se zeptat, zda mám v tomto případě povinnost podávat daňové přiznání či nikoliv. Ještě dodám, že jsem se zaměstnavatelem podepisovala Prohlášení. Mnohokrát děkuji a přeji pěkný den! Martina
Hlášení závadného obsahu

Monika O.
19. 11. 2014 11:35:46
Vysvětlení pro Nina Semmlerová: Je to napsáno správně. Srážková daň - není podepsáno prohlášení, o zálohovou daň se jedná v případě podepsání prohlášení a mzdy do 10 tisíc (ta ale většinou vychází, že se neodvádí) a mzdy nad 10 tis.
Hlášení závadného obsahu

martina
4. 11. 2014 9:16:08
Jarmila: DPP se posuzuje zvlášť, nikoliv dohromady s pracovní smlouvou.
Hlášení závadného obsahu

Jarmila
1. 11. 2014 0:04:48
Dobrý den, zaměstnanec má uzavřenou pracovní smlouvu a na jiný druh práce dohodu o provedení práce. Výše odměny z dohody o provedení práce je do 10-ti tis., ale v součtu s pracovní smlouvou je odměna vyšší než 10 tis. Platí se v tomto případě z dohody zdravotní a sociální pojištění?
Hlášení závadného obsahu

Michal Šprachta
30. 10. 2014 13:01:38
Uvádíte:
Jak již bylo zmíněno výše, brigáda může být vykonávána i jako druhý pracovní poměr na zkrácený úvazek. Zaměstnání mohou být souběžná a různě kombinovaná. Zaměstnanec může mít vedle hlavního pracovního poměru i další pracovní poměry nebo brigády na základě dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti.
znamená to tedy, že jeden a týž zaměstnanec může u té samé firmy pracovat např. jako obsluha linky na plný pracovní úvazek a k tomu jako řidič na poloviční pracovní úvazek?
jak se v tomto případě řeší ostatní věci jako odpočinek mezi směnami apod.?
Hlášení závadného obsahu

R. Blahová
30. 10. 2014 11:38:27
Dobrý den,
pro zdravotní a sociální platí rozdílná pravidla. Na zdravotním musí být pojištění odvedeno z minimální mzdy.
Sociálka nerozlišuje, který příjem je vyšší, podnikání při zaměstnání (které podléhá odvodu) je vždy vedlejší.
Hlášení závadného obsahu

R. Blahová
30. 10. 2014 11:31:06
Dobrý den,
ano, srážková daň z dohody se neplatí nikdy, pokud je prohlášení podepsané, pokud podepsané není, platí limit 10 tis.
Hlášení závadného obsahu

Irena Vasilková
28. 10. 2014 20:28:08
Dobrý den, závěr článku: "Pokud má podnikatel zaměstnanecký poměr, ze kterého je odvedeno minimální sociální a zdravotní pojištění(tedy pokud má alespoň minimální mzdu), z pohledu Okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny se pak podnikání bere jako vedlejší činnost. Tím pádem podnikatel nemá povinnost odvádět minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění." - toto platí jen pro zdravotní pojištění, pro sociální pojištění stačí, když je z titulu zaměstnání (např. DPČ 3.000Kč) účasten nemocenského pojištění a podnikání se považuje za vedlejší činnost (na OSSZ mi sdělili, že i pokud měsíční vyměřovací základ z podnikání bude vyšší než tato mzda). Tak nevím, zda je informace získaná na přepážce OSSZ správná...
Hlášení závadného obsahu

Nina Semmlerová
Uživatel POHODA
27. 10. 2014 8:00:21
Dobrý den, ve 3. odstavci uvádíte, že "Z dohody o provedení práce se platí, pokud zaměstnanec podepíše prohlášení poplatníka, nebo pokud měsíční příjem přesáhne částku 10 000 Kč..." Mám za to, že v tom případě, kdy zaměstnanec podepíše Prohlášení, tak se do 10000,- Kč srážková daň nikdy nesráží... N.S.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Jak bude fungovat kurzarbeit

29. 9. 2020 | Vláda schválila pravidla pro fungování kurzarbeitu, který má zaměstnavatelům pomoci tak, že stát převezme část jejich nákladů na zaměstnance v případě překážek v práci, které činí 20–80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance po dobu maximálně 12 měsíců. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
zabezpečovací systémy
prodej, servis, obchod, jablotron, dsc,paradox,galaxy,hikivison,avtech
www.a1com.cz

AZ-Reko®
AZ-Reko® zajišťuj rekonstrukce bytových jader, koupelen, bytů apod.
www.az-reko.cz

Daňový kalendář

15. 10. 2020 Daň silniční (záloha za 3. čtvrtletí 2020)
20. 10. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 10. 2020 Daňové přiznání MOSS (3. čtvrtletí 2020)
26. 10. 2020 Přiznání DPH (za 3. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,91 Kč
-0,305 Kč
22,90 Kč
-0,344 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 01.10.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru