Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zvláštní režim pro investiční zlato


Bc. Alena Haas Kubátová
18. 2. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Dodání investičního zlata v tuzemsku je osvobozeno od daně bez nároku na odpočet.

Foto: Pixabay

 

Dnes si podrobně představíme § 92 zákona o DPH. Řekneme si obecné informace ke zvláštním režimům a poté se zaměříme na zvláštní režim pro investiční zlato. Jaké druhy zlata do tohoto paragrafu patří? A čím se odlišuje od ostatních komodit?


 

Obecně k zvláštním režimům DPH

Zákon o DPH (dále jen „ZDPH“) rozlišuje hned několik typů zvláštních režimů. Těmto režimům se podrobně věnuje Hlava III zákona. Patří sem:
 • § 89 – Zvláštní režim pro cestovní službu,
 • § 90 – Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi a
 • § 92 – Zvláštní režim pro investiční zlato.
Používání zvláštních režimů je pro obchodníky s uvedenými komoditami mnohdy finančně velmi výhodné. Zvláštní režimy upravují některé speciální oblasti ekonomické činnosti jiným způsobem, než jsme u běžně uskutečňovaných plnění zvyklí.

V praxi se nejčastěji setkáme s režimem pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi a režimem pro cestovní službu. Oproti tomu zvláštní režim pro investiční zlato se na velký počet plátců nevztahuje.

§ 92 – Zvláštní režim pro investiční zlato

Vymezení pojmu investiční zlato

Zákon přesně vymezuje, co se rozumí investičním zlatem. Jedná se o:
 1. Zlato připouštěné na světové trhy zlata ve tvaru uzančních slitků v podobě cihly nebo destičky s:
  • vlastním číslem,
  • ryzostí nejméně 995/1000,
  • hmotností připouštěnou na těchto trzích,
  • označením výrobce, ryzosti a hmotnosti.
Uzančním slitkem se rozumí slitek drahého kovu, který byl vyroben certifikovanou rafinérkou podle pravidel LBMA – Londýnského trhu drahých kovů. Uzanční slitek byl definován zákonem k datu 1. 1. 2009. Platí, že investiční zlato musí být prokazatelně likvidní, tzn. musí mít schopnost rychle se přeměnit v peněžní prostředky na světových trzích s investičním zlatem.
 1. Zlaté mince:
  • s ryzostí nejméně 900/1000,
  • vyražené po roce 1800,
  • které jsou či byly v zemi svého původu zákonným platidlem,
  • které jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.
Častým dotazem z praxe bývá, zda do zvláštního režimu podle § 92 ZDPH lze zahrnout i nákup a prodej pamětních medailí. Jelikož jde o medaile ražené soukromými subjekty, nesplňují požadavky zákona, a proto do našeho režimu nepatří.

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že zatímco mince vydává stát a jsou platným platidlem, medaile jsou vydávány soukromými subjekty. Často jsou se souhlasem ČNB vydávány Českou mincovnou a mají identickou lícní stranu s platnými mincemi. To z nich ale ještě nedělá zákonné platidlo.

Osvobození od daně

Od daně je osvobozeno dodání investičního zlata v tuzemsku, dále pořízení investičního zlata z jiného členského státu a jeho dovoz. Jedná se o osvobození bez nároku na odpočet daně, což znamená, že u takového plnění nelze uplatňovat DPH na vstupu.

Uskutečnění plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet uvádíme v daňovém přiznání za to období, ve kterém došlo k uskutečnění plnění nebo k přijetí úplaty podle toho, která situace nastala dříve. Tato plnění uvádíme v daňovém přiznání v řádku 50.

Dá se říci, že dodání investičního zlata je ve většině případů osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně. Výjimku tvoří tyto případy:
 • Plátce, který investiční zlato vyrobí či přemění zlato na investiční zlato, má nárok na odpočet daně v plné výši při nákupu zboží či služby přímo související s výrobou investičního zlata nebo přeměnou zlata na investiční zlato.
 • Plátce, který přijme zprostředkovatelskou službu spočívající v obstarání dodání investičního zlata, pokud při dodání investičního zlata byla uplatněna daň.
 • Plátce, který nakupuje investiční zlato od plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato.
 • Plátce, který dodává zlato, má nárok na odpočet daně při nakoupení služby, která spočívá ve změně formy, hmotnosti nebo ryzosti zlata včetně investičního zlata.
Plátce, který vyrobil investiční zlato, se může rozhodnout, že uplatní daň u dodání investičního zlata pouze v případě, kdy dodává toto vyrobené investiční zlato plátci s místem plnění v tuzemsku. V takovém případě ale použije zvláštní režim přenesené daňové povinnosti podle § 92b – Dodání zlata. Dodání investičního zlata kterékoliv jiné osobě je pak od daně osvobozeno.

Výrobcům investičního zlata uplatňujícím nárok na odpočet daně ale zákon ukládá další povinnosti. Dodávají-li zlato fyzickým osobám nepovinným k dani, jsou povinni vystavit doklad obsahující tyto údaje:
 • obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo osoby, která uskutečňuje plnění,
 • DIČ osoby, která uskutečňuje plnění,
 • evidenční číslo dokladu,
 • rozsah a předmět plnění,
 • den vystavení dokladu,
 • den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty,
 • celkovou částku za plnění, hmotnost a ryzost zlata,
 • jméno, datum narození a místo pobytu fyzické osoby nepovinné k dani.
Tento doklad je plátce povinen uchovat po dobu deseti let. Hmotnost a ryzost zlata musí výrobce investičního zlata uvést také na dokladu, který vystavuje plátci či osobě povinné k dani.

Tato povinnost se nevztahuje na dodání investičního zlata ve formě zlatých mincí (viz výše), které vydala Česká národní banka. Novela platí od roku 2017. Je to z toho důvodu, že ČNB je veřejnoprávním subjektem, který vydává zlaté mince na základě zákona o České národní bance a příslušných vyhlášek. Proto je zproštěna povinnosti vystavovat doklady při dodání zlatých mincí fyzickým osobám nepovinným k dani.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Termín podání daňového přiznání je 18. srpna

14. 8. 2020 | Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání za rok 2019 je 18. srpna 2020. Nejpozději v tento den musí být daň rovněž uhrazena. Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání daně z příjmů do 1. dubna, resp. 1. července se sice nemění, avšak promíjí se pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019, a to pokud se přiznání podá do 18. srpna a zároveň se daň zaplatí.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Rozvoz květin po ČR a SR
Květiny doručíme vaší milé nebo mamince až před práh.
www.ceske-kvetiny.cz

SIPLEX, s.r.o.
Poskytujeme služby v oblasti účetni, daňové a mzdové problematiky.
www.siplex.cz

Daňový kalendář

20. 8. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 8. 2020 Přiznání DPH (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Souhrnné hlášení (za červenec 2020)
25. 8. 2020 Kontrolní hlášení (za červenec 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,12 Kč
-0,010 Kč
22,11 Kč
0,023 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 14.08.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru