Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zvláštní režim jednoho správního místa od 1. 1. 2015


Bc. Michaela Sobotková
2. 10. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Pokud se budete chtít zaregistrovat do tzv. Mini One Stop Shopu, musíte tak učinit nejpozději do 31. 12. 2014.

Foto: Fotolia

 

Od 1. ledna 2015 se mění některá pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb. Z pohledu DPH budou uvedené služby vždy zdaňovány v místě příjemce.


 
S účinností od 1. ledna 2015 se mění některá pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb. Z pohledu daně z přidané hodnoty budou uvedené služby bez rozdílu vždy zdaňovány v místě příjemce služby.
 
Poskytovatel z EU i mimo EU, který poskytuje jakoukoliv z výše uvedených služeb a jehož zákazníky jsou koneční spotřebitelé usazení v členském státě EU, bude mít povinnost odvádět DPH z dotčených služeb v jednotlivých členských státech usazení jeho koncových zákazníků.
 
Poskytovatelům z EU vznikne tato povinnost na rozdíl od stavu do 31. 12. 2014 nově.
 
Aby se poskytovatel těchto služeb vyhnul zdlouhavé povinnosti registrovat se k DPH v každém jednotlivém členském státě místa usazení jeho koncových zákazníků a nemusel zvlášť v každém členském státě podávat daňové přiznání a odvádět daň, bude mít možnost dobrovolně se zaregistrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. Mini One Stop Shopu („MOSS“).
 
Prostřednictvím daňového portálu toho členského státu, kde se k režimu jednoho správního místa zaregistruje, pak může na jednom místě podávat daňové přiznání a platit daň ze všech služeb, kterých se tento režim týká.

Výčet konkrétních služeb

Elektronicky poskytované služby musí být služby poskytované prostřednictvím datové sítě nebo elektronické sítě. Pozor, elektronicky poskytovanou službou není online prodej zboží na fyzických nosičích, jako například knihy na CD či DVD.
 
Příklad elektronicky poskytovaných služeb (neúplný výčet, více viz článek 7 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011):
 • prezentace na elektronické síti (webové stránky),

 • stahování aplikací,

 • stahování hudby, filmů,

 • stahování počítačových her,

 • přístup k online počítačovým hrám,

 • elektronické knížky,

 • antivirové programy,

 • online aukce.
 
Příklad telekomunikačních služeb (neúplný výčet, více viz článek 6a prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ve znění nařízení Rady (EU) č. 1042/2013):
 • pevné a mobilní telefonní služby,

 • videofonní služby,

 • telefonní služby poskytované přes internet,

 • fax, telegraf, dálnopis,

 • přístup na internet.
 
Příklad služeb rozhlasového a televizního vysílání (neúplný výčet, více viz článek 6b prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ve znění nařízení Rady (EU) č. 1042/2013):
 • vysílání rozhlasových nebo televizních pořadů přes rozhlasovou nebo televizní síť,

 • živé vysílání rozhlasových nebo televizních pořadů na internetu (IP streaming).

Kdo může zvláštní režim jednoho správního místa využít?

Možnost využít zvláštního režimu jednoho správního místa se týká všech osob povinných k dani, které poskytují výše uvedené služby, a poskytují je přeshraničně konečnému spotřebiteli bez ohledu na to, zda jsou z EU nebo mimo EU.
 
Jestliže se však osoba povinná k dani rozhodne používat režim jednoho správního místa, musí tento režim uplatňovat ve všech příslušných členských státech EU. Nejedná se o režim, který je volitelný na základě jednotlivých členských států.
 
V rámci registrace do zvláštního režimu jednoho správního místa rozlišujeme tzv. režim EUrežim mimo EU.
 
Do režimu EU se v ČR může registrovat osoba, která splňuje následující podmínky:
 • je v ČR registrována k DPH (z titulu plátce nebo identifikované osoby),

 • má v ČR sídlo nebo nemá-li sídlo v ČR ani v EU, má v ČR provozovnu,

 • není registrována k zvláštnímu režimu jednoho správního místa v jiném členském státě.
 
Do režimu mimo EU se v ČR může registrovat osoba, která splňuje následující podmínky:
 • nemá na území EU sídlo ani provozovnu,

 • nemá povinnost být registrována k DPH v žádném členském státě,

 • není registrována k zvláštnímu režimu jednoho správního místa v jiném členském státě.

Daňové přiznání a platba daně

Základním principem tohoto zvláštního režimu je usnadnění plnění daňových povinností pro poskytovatele uvedených vybraných služeb. Po zaregistrování se do zvláštního režimu jednoho správního místa podává poskytovatel služeb za zdaňovací období vždy pouze jedno daňové přiznání.
 
V tomto daňovém přiznání uvádí celkovou hodnotu jím poskytnutých služeb za každý členský stát, ve kterém jsou usazeni jeho koneční spotřebitelé. Podmínkou tohoto je, že poskytovatel služby není usazen v dotčených členských státech spotřeby. Daňové přiznání se podává za období kalendářního čtvrtletí.
 
Částky v daňovém přiznání budou uváděny v eurech. Každé daňové přiznání bude mít své referenční číslo, které se automaticky vygeneruje při jeho podání prostřednictvím webového portálu. Toto referenční číslo bude sloužit mimo jiné i k identifikaci platby.
 
Platba DPH bude také vždy pouze jedna za čtvrtletí. Tuto platbu bude poskytovatel zasílat na speciálně určený účet českého správce daně vedený v eurech. Do platebního příkazu, konkrétně do pole „zpráva pro příjemce“, poskytovatel zadá referenční číslo svého daňového přiznání.
 
Přeposlání příslušné části platby a relevantních částí daňového přiznání do dotčených států spotřeby již zajistí členský stát identifikace, v našem případě Finanční správa ČR.

Příklad pro režim EU

Mám sídlo v ČR a na svých internetových stránkách prodávám online noviny a časopisy, mými konečnými zákazníky jsou i občané usazení mimo ČR, např. na Slovensku. Od 1. 1. 2015 by služba pro zákazníky ze Slovenska měla být fakturována s platnou sazbou DPH na Slovensku (tj. nyní např. 20%). Daň musím přiznat a odvést na Slovensku.
 
Abych na Slovensku nemusel vyřizovat všechny formality s tím spojené, mám možnost zaregistrovat se k zvláštnímu režimu jednoho správního místa v ČR, a to přes daňový portál Finanční správy ČR. Finanční správě poté budu každé čtvrtletí elektronicky podávat daňové přiznání a platit daň spojenou s poskytnutím této elektronické služby. O zbytek, tedy o přeposlání daňového přiznání a daně, se postará Finanční správa ČR.

Příklad pro režim mimo EU

Jsme společnost se sídlem v USA. V EU nemáme žádnou provozovnu, nikde v EU pak nejsme a ani nemáme povinnost být registrováni k DPH. Na našich internetových stránkách prodáváme vyzváněcí melodie do mobilních telefonů, našimi zákazníky jsou i občané z EU. Stáhne-li si melodii koncový spotřebitel z Francie, vystavíme mu fakturu s platnou sazbou DPH ve Francii. Daň musíme přiznat a odvést ve Francii.
 
Obdobně pokud je zákazníkem občan Německa, vystavíme mu fakturu na částku s německou DPH a daň pak musíme přiznat a zaplatit v Německu.
 
Abychom však ve Francii a Německu nemuseli vyřizovat všechny formality s tím spojené, máme možnost se zaregistrovat k zvláštnímu režimu jednoho správního místa v jakémkoliv státě EU. Jelikož máme blízký vztah k ČR, zaregistrujeme se v ČR. Prostřednictvím portálu Finanční správy ČR poté budeme elektronicky podávat daňové přiznání (jedno přiznání každé čtvrtletí) a platit daň spojenou s poskytnutím našich služeb koncovým zákazníkům z celé EU (zašleme jednou platbou ke každému přiznání).
 
Finanční správa ČR poté bude pravidelně přeposílat naše daňová přiznání a příslušné části úhrady daně do jednotlivých zemí EU našich koncových zákazníků (podle příkladu výše tedy do Francie a Německa).

Odkdy je možné se registrovat?

Osoby povinné k dani se mohou hlásit k zvláštnímu režimu jednoho správního místa od 1. 10. 2014. Účinnost registrace bude od 1. 1. 2015.

Pokud např. víte, že budete od 1. 1. 2015 poskytovat jakoukoliv z výše uvedených služeb konečnému zákazníkovi usazenému v jiném členském státě a chcete dobrovolně využívat už od tohoto data zvláštní režim jednoho správního místa, musíte se zaregistrovat nejpozději do 31. 12. 2014. Daňové přiznání za 1. čtvrtletí 2015 potom podáte a uhradíte mezi 1. až 20. 4. 2015.

Jak se přihlásit k registraci?

Od 1. 10. 2014 je na daňovém portále zveřejněna přihláška k registraci do tohoto režimu. Údaje, které budete v přihlášce vyplňovat, vyplývají z přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 815/2012.
 
Pro registraci do režimu EU (neplatí pro režim mimo EU) je základním předpokladem mít platné DIČ, a to buď z titulu plátce DPH, nebo identifikované osoby.
 
 
Související články:
Novely a aktuální informace k DPH
Vykazování plnění v režimu jednoho správního místa
Platba daně v MOSS


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Eva
3. 12. 2014 11:09:06
Vypadla vám v textu jedna důležitá věc: toto platí pouze jsou-li služby poskytovány osobě nepovinné k dani, tj. například nepodnikajícímu občanovi.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ekomaziva s.r.o.
maziva pro lisování, maskování pro povrchovky
www.ekomaziva.cz

Podpultovky.eu
Nápoje a sladkosti z celého světa na jednom místě!
www.podpultovky.eu

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,62 Kč
-0,040 Kč
23,66 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru