Zvláštní režim DPH


SLUTO s.r.o.
10. 11. 2023
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zvláštní režim DPH spočívá v tom, že DPH se při obchodování s použitým zbožím odvádí pouze z obchodní přirážky.

Foto: Depositphotos

 

Zákon o DPH umožňuje plátcům DPH, kteří obchodují s použitým zbožím, starožitnostmi, uměleckými díly či jinými sběratelskými předměty, aby při splnění podmínek odvedli DPH pouze z obchodní přirážky, nikoli z celé kupní ceny.


 
V následujícím článku se dozvíte, kdy je možné zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi dle § 90 zákona o DPH aplikovat a jak při jeho aplikaci postupovat.

Obchodníkem s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi se rozumí tuzemský plátce DPH či osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která v rámci výkonu své ekonomické činnosti pořizuje či dováží použité zboží, umělecké či sběratelské předměty nebo starožitnosti, a to za účelem dalšího prodeje. Osoba jedná na vlastní účet nebo na účet jiné osoby, pokud jí za to náleží odměna.

Uměleckými díly se myslí ty předměty, které jsou v celním sazebníku zařazeny pod kódem nomenklatury 5805, 6304, 9701, 9702 a 9703. Patří sem např. obrazy, malby, kresby a koláže vytvořené výhradně ručně umělcem, tapisérie a nástěnné textilie vytvořené nejvýše v osmi kopiích, sochy a plastiky zcela zhotovené umělcem apod.

Sběratelské předměty jsou ty, jež v celním sazebníku patří pod kód nomenklatury číslo 9704 a 9705. Jsou to například vybrané poštovní známky, kolky, obálky a přesně definované sbírky. Starožitnostmi jsou pak jiné předměty než umělecká díla a sběratelské předměty, jejichž stáří je větší než 100 let. V celním sazebníku jsou zařazeny pod kódem nomenklatury číslo 9706.

V praxi se nejvíce používá zvláštního režimu při obchodování s použitým zbožím. Použité zboží zákon o DPH definuje jako hmotný movitý majetek, jenž je vhodný k dalšímu použití v nezměněném stavu nebo po opravě. Mezi použité zboží se neřadí umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti definované ve výše zmíněné příloze 4. Za použité zboží se nepovažují drahé kovy a drahokamy. Typickým zástupcem obchodníka s použitým zbožím je autobazar.

Dále bude článek zaměřen na obchodování s použitým zbožím, ale princip využití zvláštního režimu při obchodování s uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi je obdobný jako při obchodování s použitým zbožím.

V čem zvláštní režim DPH při obchodování s použitým zbožím spočívá?

Jak už bylo v úvodu zmíněno, zvláštní režim DPH spočívá v tom, že DPH se při obchodování s použitým zbožím odvádí pouze z obchodní přirážky. Obchodní přirážkou je rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou. Základem DPH je obchodní přirážka snížená o DPH z přirážky. Může se stát, že obchodní přirážka je záporná, pak je základem DPH nula, a DPH se tedy neodvádí.

Použití zvláštního režimu při obchodování s použitým zbožím je dobrovolné. Obchodník tohoto režimu využívat nemusí. Zákonodárci tak dali těmto obchodníkům, kteří jsou plátci DPH, možnost dostat se na rovnou pozici vůči těm, kteří zboží nakupují od plátců. Použité zboží se velice často nakupuje totiž od neplátců, tudíž plátce nemá při jeho pořízení nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.

Příklad 1

Firma ABC provozuje autobazar. Občan pan Novák prodal firmě ABC použité osobní auto za cenu 150 000 Kč. Firma ABC následně toto vozidlo prodala za 200 000 Kč. Při prodeji firma ABC odvede z obchodní přirážky částku ve výši 50 000 Kč. Základem DPH bude částka 41 322,31 Kč a DPH bude činit 8 677,69 Kč.

Pokud by firma ABC nevyužila zvláštního režimu DPH, musela by DPH odvést z prodejní ceny, to znamená z 200 000 Kč. Základem DPH by pak byla částka 165 289,26 Kč a DPH by činila 34 710,74 Kč.

Jaké jsou podmínky použití zvláštního režimu při obchodování s použitým zbožím?

Použití zvláštního režimu DPH při obchodování s použitým zbožím má svoje pravidla. Použít jej může jen ten obchodník, který zboží pořídil v rámci obchodování na území EU od:
  • osoby nepovinné k dani, tzn. od občana, který neuskutečňuje ekonomickou činnost,
  • tuzemské osoby povinné k dani, která ale není plátcem DPH,
  • osvobozené osoby, která není plátcem DPH, tzn. od neplátce DPH z jiného členského státu EU,
  • jiné osoby, která je povinná k dani a pro kterou bylo toto dodání osvobozeno od daně dle § 60 zákona o DPH nebo obdobného ustanovení platného v jiném členském státu, např. prodej majetku používaného ve zdravotnictví k uskutečňování osvobozených zdravotnických služeb, nebo
  • jiného obchodníka, který při dodání použitého zboží použil zvláštní režim.

Příklad 2

Autobazar může využít zvláštního režimu DPH při prodeji těch vozidel, která koupil např. od občana, podnikatele, neplátce DPH, nebo při nákupu použitého vozidla od jiného autobazaru, který při jeho prodeji využil zvláštního režimu DPH při obchodování s použitým zbožím.

Zvláštní režim nelze použít v případě, kdy obchodník při pořízení použitého zboží uplatnil nárok na odpočet DPH.

Jaké jsou náležitosti daňového dokladu při obchodování s použitým zbožím?

Na daňovém dokladu, který vystavuje obchodník s použitým zbožím, musí být uvedeno, že při prodeji byl použit zvláštní režim DPH. Dle zákona musí být na daňovém dokladu uvedeno „zvláštní režim – použité zboží“. Dále nesmí být na dokladu samostatně vyčíslena DPH. Daň z přidané hodnoty tam bude vyčíslena pouze v jednom výjimečném případě, a to pokud obchodník prodává vozidlo osobě se zdravotním postižením.

Plátce DPH, který pořídí například vozidlo z autobazaru, při jehož prodeji byl obchodníkem uplatněn zvláštní režim DPH, nemá nárok na odpočet DPH, kterou zaplatil v prodejní ceně.

Musí plátce vést speciální evidenci pro daňové účely?

Pokud obchodník s použitým zbožím aplikuje při prodeji DPH a rovněž využívá i zvláštního režimu DPH podle § 90 zákona o DPH, je povinen vést evidenci pro účely daně z přidané hodnoty samostatně pro jednotlivá plnění, a to podle jednotlivých způsobů uplatňování daně. Obchodník musí přesně vědět, za jakou cenu zboží nakoupil, protože právě z rozdílu prodejní a nákupní ceny se počítá obchodní přirážka a následně se stanovuje DPH.

Jak vyplnit přiznání k DPH při využití zvláštního režimu DPH?

Vypočtená výše DPH podle zvláštního režimu se do daňového přiznání uvádí na řádku 1.

Současně do řádku 26 – Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet uvede obchodník s použitým zbožím částku za uskutečněná zdanitelná plnění podle zvláštního režimu DPH sníženou o obchodní přirážku.

Příklad 3

Obchodník s použitím zbožím nakoupil od občana použité auto v ceně 850 000 Kč. Toto vozidlo následně prodal za 1 000 000 Kč. Obchodní přirážka činila 150 000 Kč.

Základ DPH bude v tomto případě 123 966,94 Kč a promítne se ve sloupci Základ daně řádku 1 a DPH ve výši 26 033,06 Kč bude ve sloupci Daň na výstupu rovněž na řádku 1.

Do řádku 26 uvede prodejní cenu sníženou o obchodní přirážku. Na řádku 26 se tedy promítne hodnota 850 000 Kč.Článek byl připravený ve spolupráci se společností SLUTO s.r.o.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Druhá splátka daně z nemovitých věcí

28. 11. 2023 | Nezapomeňte do 30. 11. 2023 uhradit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Listopadový termín se týká těch poplatníků, jejichž daň z nemovitých věcí na rok 2023 byla vyšší než 5 000 Kč a zároveň nebyla zaplacená najednou v prvním termínu 31. 5. 2023.


Dřívější zprávy

Užitečné informaceFirmy v Pohodě
 
Dream PRO, s.r.o.
Eventová agentura pro Vaše akce
www.dreampro.cz

1.bilanční s.r.o.
Firma poskytující komplexní ekonomický a účetní servis.
www.danovypoplatnik.cz

Daňový kalendář

30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka)
30. 11. 2023 Daň z nemovitých věcí (2. splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 12. 2023 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

24,26 Kč
-0,110 Kč
22,09 Kč
-0,171 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.11.2023

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru

Doporučujeme