Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zvláštní režim DPH u cestovní služby


Ing. Filip Sinecký
14. 1. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Plátce DPH, který se zabývá cestovním ruchem, by se měl zamyslet nad tím, zda budou jeho služby podléhat standardnímu režimu DPH, nebo zvláštnímu režimu pro cestovní službu podle § 89 zákona o dani z přidané hodnoty.


 
Každý plátce DPH, který se zabývá cestovním ruchem, byť i jen jednou ze služeb cestovního ruchu (doprava, ubytování, stravování apod.), by se měl zamyslet nad tím, zda jeho služby budou podléhat:
 • standardnímu režimu DPH, tj. základ daně plus příslušná sazba DPH dle aktuálního znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen ZDPH), nebo
 • zda bude muset použít zvláštní režim podle § 89 ZDPH pro zdanění přirážky.
Rozdíl spočívá v tom, že v případě standardního režimu DPH se postupuje dle §§ 36 a 37 ZDPH a vypočte se základ daně, který tvoří úplata, kterou obdrží plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, bez daně za toto zdanitelné plnění. K tomuto základu daně (úplatě) se přičte DPH v příslušné sazbě dle aktuálně platného ZDPH.
 
Naopak v případě zvláštního režimu se do základu daně zahrne pouze přirážka neboli obchodní marže snížená o DPH z přirážky. Přirážka se počítá jako celkově obdržená částka od zákazníka mínus suma částek, které plátce poskytující cestovní službu uhradil za tyto nakoupené služby (ubytování, doprava atd.).
 
Výpočet DPH je v tomto případě stanoven jako přirážka poskytnuté služby plátcem * 0,1736 (koeficient pro výpočet DPH v základní sazbě platné pro rok 2013) dle § 37 odst. 2 ZDPH.
 
Zvláštní režim podle § 89 ZDPH je povinen použít poskytovatel cestovní služby (dále také jen CS), který jedná se zákazníkem vlastním jménem. Např. nakoupí ubytování a svým jménem ho prodá zákazníkovi (pozor, nevztahuje se na to, že by plátce např. jen poradil svému zákazníkovi, kam se má obrátit, aby si sjednal ubytování – za to by si plátce mohl sice také účtovat provizi, ale ta by podléhala standardnímu režimu DPH).
 
Pokud by ale plátce vystupoval jen jako zprostředkovatel jednající jménem a na účet jiné osoby, která poskytuje cestovní služby, uplatňovala by se DPH standardně jen za služby, které plátce poskytne přímo (např. doprovodný program v místě pobytu zajištěný vlastními prostředky apod.)

Co je cestovní služba?

Cestovní službou se rozumí poskytnutí kombinace služeb cestovního ruchu a případně zboží s touto službou související. Služby, které jsou přímo zahrnuty do cestovní služby a kalkulují se do přirážky, ze které se vypočítává DPH, mohou být např.:
 • nakoupené služby přepravy,
 • ubytování,
 • průvodci,
 • instruktoři,
 • tlumočníci,
 • cestovní pojištění,
 • vstupenky na představení aj.
Poskytnutí CS se považuje za jednu službu i přesto, že k uskutečnění CS se využije více služeb cestovního ruchu. Za CS se považuje i poskytnutí služby, která zahrnuje pouze jednu nakoupenou službu cestovního ruchu, ubytování nebo dopravu osob. Ostatní služby mohou být součástí služby cestovního ruchu jen v případě, že jsou poskytovány v kombinaci se službou ubytování nebo doprava osob.
 
To znamená, že tento zvláštní režim podle § 89 ZDPH se musí použít, i když plátce zprostředkuje např. jen ubytování nebo dopravu osob. Naopak, když by plátce dopravoval své klienty sám (svým dopravním prostředkem) a poskytoval vlastní služby (např. lyžařského instruktora), musí se rozdělit služby zprostředkované (ubytování) a všechny poskytnuté služby vlastní činností (doprava a lyžařský instruktor).
 
U zprostředkovaných služeb bude zvláštní režim a u služeb vlastních činností bude běžný režim DPH.
 
Ale současně v případě, že by si plátce pronajímal např. autobus, nebo jiný způsob dopravy pro své klienty, použil by se tento zvláštní režim. Pokud by plátce poskytl vlastní službu nebo zboží vytvořené vlastní činností, musí uplatnit standardní DPH bez zvláštního režimu.
 
DPH z CS se musí přiznat ke dni poskytnutí poslední služby cestovního ruchu. Když např. plátce zajistí ubytování a naúčtuje svým klientům skutečné náklady plus svou přirážku, odvede DPH pouze z této přirážky, a to ke dni, kdy se klienti odstěhují z místa objednaného ubytování. Nebo se DPH může přiznat za celé zdaňovací období najednou.
 
Sazba DPH u cestovní služby je základní, v roce 2013 to je 21 %.
 
Plátce nemá nárok na odpočet DPH, ani nárok na vrácení DPH z nakoupených služeb.
 
Na faktuře nesmí plátce uvádět samostatně DPH z přirážky, ale naopak musí uvést na faktuře sdělení, že byl použit zvláštní režim dle § 89 ZDPH. Pokud bude poskytovat své CS jiným plátcům, tak ani oni si nesmí uplatnit nárok na odpočet DPH z přirážky. Ve výsledku bude celá transakce plátce i jeho odběratele bez nároku na vrácení DPH, ale plátce na svou přirážku musí uplatnit základní sazbu DPH.
 
Současně plátce musí vést evidenci odděleně za služby, které podléhají zvláštnímu režimu (cestovní služby zprostředkované) a za služby poskytnuté přímo plátcem (klasické služby z pohledu DPH).

Výjimka

Plátce může jakožto poskytovatel cestovní služby uplatnit nárok na odpočet DPH u nakoupených služeb zahrnutých do CS a zároveň uplatnit DPH u vlastních poskytnutých služeb, které zahrnuje do prodávané CS, za podmínek:
 • svou CS prodává jinému plátci DPH, který není poskytovatelem CS (neprodává CS dále třetí osobě),
 • tato osoba (odběratel) použije nakoupenou CS v rámci své ekonomické činnosti, tj. pro své podnikání (např. zorganizování firemního školení spojené s teambuildingem mimo sídlo společnosti apod.),
 • všechny nakoupené služby cestovního ruchu zahrnuté do CS jsou poskytovány na území České republiky.
U těchto akcí se v podstatě uplatňuje standardní režim DPH.


Zdroj: § 36, § 37 a § 89 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Veronika
25. 1. 2018 11:01:31
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda na faktuře, která je vystavena ve zvláštním režimu pro cestovní služby, může být uvedeno DPH 0% nebo zda musí být proškrnuté.
Ptám se proto, že v našem programu na vystatování faktur není možné vytvořit fakturu bez DPH, buď 0% nebo jakákoliv jiná hodnota.
Předem děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Jitka
30. 10. 2017 17:20:38
Dobrý den, prosím o radu týkající se kombinace zdanitelných plnění ve zvl. režimu dle § 89 zákona o DPH (cestovní služba) a pronájmu dle § 56a, výpočet dle § 76 (odpočet v krácené výši). Prosím o radu s výpočtem. Do čitatele zahrnujeme v případě cestovní služby pouze přirážku, resp. její základ? Děkuji za radu.
Hlášení závadného obsahu

fch
15. 7. 2016 13:29:43
Dobrý den,
Jako plátci DPH účtujeme přijatou fakturu od jiného plátce DPH za cestovní služby. Na faktuře je uvedena celková částka bez rozpisu na základ a DPH s odkazem, že DPH bylo odvedeno a jde o režim dle §89 ZDPH (cestovní služby).
Bude přijatá faktura účtována s 0 sazbou DPH, nebo se DPH má z faktury vyměřit, aby se projevila částka v přiznání DPH?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Dana
17. 2. 2016 10:22:52
Prosím o radu, pokud účtujeme ve zvlášním režimu pro CA - jak bude vypadat KH? ( u pobytů nad 10000 účtované bez DPH - dále rozpčtováno IDokladem na částku bez DPH, marži a DPH). V KH se nám objevují pouze FA nad 10000 s udanou naší marží a DPH - je nutno vpisovat že se jedná o zvláštní režim? Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Buryanka
1. 12. 2015 21:56:35
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda v případě, že firma poskytuje cestovní službu do třetí země. Jedná se tedy o osvobozené zd.plnění s nárokem na odpočet. Budu něco uvádět na ř.26 daňového přiznání?
Hlášení závadného obsahu

Zuzana Bartůšková
Prodejce POHODAAutor článků
26. 8. 2014 9:24:26
U cestovní služby se odvádání DPH pouze z marže. Tato marže a DPH z ní však nesmí být uvedeno na faktuře pro zákazníka. V praxi se to řeší často tak, že se marže spočítá mimoúčetně a v přiznání DPH se vykáže do ř. 1,2 - DPH se počítá koeficientem shora. Do ř. 26 píšete celková uskutečněná plnění, tedy když to hodně zjednoduším výnosy očištěné o marži. Př. nakoupené služby cestovního ruchu - DPH nelze uplatnit nevykážete v přiznání celkem 100 Kč, prodané zájezdy výnosy celkem 300 Kč tzn. marže je 200. Vykážete marži vč DPH 200 Kč rozdělíte shora koeficientem na základ a daň a uvedete na ř. 1,2. Těch zbylých 100 Kč výnosu přijde do ř. 26. Je to ta část výnosů z cestovní služby, která se rovná nakoupeným nákladům na cestovní službu.
Hlášení závadného obsahu

Ondřejka
1. 9. 2013 12:28:26
Prosím, poradí mi někdo, jak mám vypnit přiznání k DPH u cestovní služby. Tedy přesně, co bude uvedeno na ř.26. Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Synekie RP s.r.o.
Kompletně zpracujeme Vaše účetnictví a mzdové účetnictví.
www.synekie-rp.cz

NENO DESIGN LTD.
Stylová svítidla a vypínače (FONTINI, FONT BARCELONA, ALDO BERNARDI)
eshop.neno.cz

Daňový kalendář

25. 6. 2019 Souhrnné hlášení (za květen 2019)
25. 6. 2019 Kontrolní hlášení (za květen 2019)
25. 6. 2019 Přiznání DPH (za květen 2019)
1. 7. 2019 Přiznání k dani z příjmů za rok 2018 (prodloužený termín)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,62 Kč
-0,015 Kč
22,66 Kč
-0,211 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 20.06.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru