Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změny v přenesení daňové povinnosti v roce 2016


Ing. Michal Kadlec
6. 1. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Rok 2016 přinese do tuzemského režimu přenesení daňové povinnosti několik změn, respektive rozšíření. Jaké novinky můžeme v letošním roce očekávat, si podrobněji rozebereme v tomto článku.


 
Pokud spolu obchodují dva tuzemští plátci a příjemce využívá přijaté plnění pro svou ekonomickou činnost, tak již uplatňujeme systém přenesení daňové povinnosti u těchto transakcí:

a) bez ohledu na částku:
 • dodání zlata,
 • dodání odpadu a šrotu (příloha č. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty),
 • obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
 • stavební a montážní práce,
b) při překročení částky 100 000 Kč základu daně (příloha č. 6 zákona o DPH):
 • dodání obilovin a technických plodin,
 • dodání kovů včetně kovů drahých,
 • mobilní telefony,
 • dodání integrovaných obvodů, mikroprocesorů a centrálních procesorových jednotek,
 • dodání přenosných zařízení pro automatizované zpracování dat,
 • dodání videoherních konzolí,
 • dodání obilovin a technických plodin, olejnatých semen, cukrové řepy.
Změny v roce 2016:
 • rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti ze zákona – dodání nemovité věci,
 • rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti nařízením vlády (možná i vícekrát),
 • vykazování v evidenci pro účely DPH bude nahrazeno kontrolním hlášením,
 • bude možná dohoda plátců ohledně plnění nedosahujících částky 100 000 Kč.

1. Rozšíření režimu ze zákona – dodání nemovité věci

Pokud se plátce, který dodává nemovitost jinému plátci, rozhodne, že uplatní daň (i když by mohlo být toto dodání od DPH osvobozeno), může tak učinit, ale tato transakce pak bude probíhat od 1. ledna 2016 již v režimu přenesení daňové povinnosti.

2. Rozšíření režimu nařízením vlády – dodání elektřiny nebo plynu a převod záruky původu

Později (předpokládá se od 1. 2. 2016) se seznam transakcí podléhajících tomuto režimu rozšíří ještě nařízením vlády o následující:
 • převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie (zákon č. 165/2012 Sb.) – jedná se zde o záruku původu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo záruku původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
 • dodání elektřiny nebo plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi – osobě povinné k dani, která nakupuje plyn, elektřinu, teplo nebo chlad zejména za účelem jejich dalšího prodeje a jejíž vlastní spotřeba tohoto zboží je zanedbatelná. Za obchodníka se považuje také osoba, jejímž předmětem podnikání je přenos elektřiny, distribuce elektřiny, obchod s elektřinou, činnost operátora trhu, přeprava plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem za podmínek stanovených energetickým zákonem (zákon č. 458/2000 Sb.). Za obchodníka se (prozatím) nepovažuje osoba, jejímž předmětem podnikání je pouze výroba elektřiny (bez přenosu, distribuce).

3. Vykazování v evidenci pro účely DPH bude nahrazeno kontrolním hlášením

Plátce daně, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen tuto skutečnost správci daně „hlásit“. V souvislosti se zavedením kontrolního hlášení od 1. 1. 2016 se ruší evidence pro účely daně z přidané hodnoty (kterou jsme tyto transakce „hlásili“ do 31. 12. 2015) a údaje o těchto transakcích budou již obsaženy přímo v tomto kontrolním hlášení (a nově se již nebudou uvádět množstevní jednotky).
 
Výstupy (uskutečněná plnění) v režimu tuzemského přenesení daňové povinnosti uvádíme v kontrolním hlášení v oddíle A.1. – v přiznání k DPH tomu odpovídá řádek č. 25 (režim přenesení daňové povinnosti – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb).
 
Kontrolní hlášení:

A. Plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň a uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnostiKódy předmětu plnění:
1 – dodání zlata (plnění podle § 92b)
3 – dodání nemovité věci, pokud se při tomto dodání uplatní daň (plnění podle § 92d)
4 – poskytnutí stavebních nebo montážních prací (plnění podle § 92e)
5 – zboží uvedené v příloze č. 5 zákona o DPH (plnění podle § 92c) – odpady a šroty
11 – převod povolenek na emise skleníkových plynů
12 – obiloviny a technické plodiny
13 – kovy, včetně drahých kovů
14 – mobilní telefony
15 – integrované obvody a desky plošných spojů
16 – přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (např. tablety či laptopy)
17 – videoherní konzole
18 – převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie
19 – dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
20 – dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
 
Přiznání k DPH:Vstupy (přijatá zdanitelná plnění) v režimu tuzemského přenesení daňové povinnosti uvádíme v kontrolním hlášení v oddíle B.1. – v přiznání k DPH tomu odpovídají řádky č. 10 a 11 (režim přenesení daňové povinnosti – odběratel zboží nebo příjemce služeb).

Kontrolní hlášení:

B. Přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku1 – základní sazba
2 – první snížená sazba
3 – druhá snížená sazba
 
Přiznání k DPH:Pozor si však musíme dát na doklady s DUZP před 1. 1. 2016 – ty je nutné vykazovat pomocí původní evidence pro účely DPH.

4. Dohoda plátců ohledně plnění nedosahujících částky 100 000 Kč

Pokud se plátci dohodnou (a to písemně), že zdanitelné plnění, které by podléhalo režimu přenesení daňové povinnosti až po překročení hranice 100 000 Kč, bude tomuto režimu podléhat i při nižší částce, je možné tento režim použít i v tomto případě. Datum předpokládané platnosti této změny je 1. 2. 2016.
 
Tato úprava byla vyvolána řadou přetrvávajících problémů a nejasností – mnohdy bylo problematické stanovit, zda je již u zdanitelného plnění dosažen limit nebo nikoliv.
 
Otázkou je, zda se tento postup může uplatňovat vždy, když se plátci dohodnou (jak to vyplývá z textu nařízení vlády), nebo pouze v případech, kdy přetrvávají pochybnosti (jak to vyplývá spíše z některých částí důvodové zprávy k tomuto vládnímu nařízení).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Petra
10. 7. 2017 13:06:46
DObrý den,dostala se mi na stůl faktura od dodavatele za sekání trávníku,mám za to,že tato činnost nespadá do přenesené daňové povinnosti.Můžete mi prosím poradit,jak to s touto činností je? Děkuji PetraV.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Raskwer s. r. o.
Firma zabývající se instalacemi vody, topení a plynu.
www.raskwer.eu

AirFilters
výroba vzduchových filtrů, čištění vzduchotechniky suchým ledem.
www-airfilters.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,92 Kč
-0,100 Kč
24,17 Kč
-0,353 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 29.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru