Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změna místní příslušnosti pro DPH od 1. 9. 2016


Redakce
22. 9. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Od 1. 9. 2016 došlo ke změně místní příslušnosti pro DPH. Změna se dotkne pouze osob povinných k dani, které nemají na území České republiky sídlo ani provozovnu. Co to pro tyto osoby znamená, se dozvíte v následujícím článku.


 
Dnem 1. 9. 2016 došlo ke změně § 93a odst. 2 zákona o DPH, kterým se mění pro účely DPH místní příslušnost správce daně pro osobu povinnou k dani, která nemá na území České republiky sídlo ani provozovnu, z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu na Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj.
 
Stalo se tak díky zákonu č. 243/2016 Sb., který nabyl účinnosti dne 29. 7. 2016 a který změnil některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona.
 
Důvodem ke změně místní příslušnosti bylo snížení počtu spravovaných daňových subjektů Finančním úřadem pro hlavní město Prahu. A dále také fakt, že osoby dotčené touto změnou nejsou personálně ani technicky vázány k územní působnosti v hlavním městě. Do kompetence Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj byla přesunuta agenda celkem 3 700 subjektů.
 
V souvislosti s touto změnou však nedochází k žádným zvýšeným administrativním nákladům ze strany daňových subjektů, jelikož komunikace daňových subjektů nebo jejich zástupců probíhá se správcem daně převážně elektronickou formou. Proto by změna neměla způsobit žádné komplikace ve vztahu k plnění jejich daňových povinností v tuzemsku.
 
S účinností od 1. 9. 2016 podávají tedy všechny osoby, které nemají sídlo ani provozovnu v tuzemsku, přihlášku k registraci DPH již Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj.

Informace pro plátce DPH registrované před 1. 9. 2016

Pro stávající plátce, osoby, které nemají sídlo ani provozovnu v tuzemsku (tj. osoby registrované jako plátci DPH před 1. 9. 2016), vydá do dvanácti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 243/2016 Sb. původní správce daně (Finanční úřad pro hlavní město Prahu) rozhodnutí o změně místní příslušnosti, ve kterém stanoví datum, od kterého přechází místní příslušnost na nového správce daně (Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj). Tento krok správce daně vychází z ustanovení § 131 odst. 1 daňového řádu.
 
Do dne, ke kterému dojde k přechodu místní příslušnosti na nového správce daně, je nezbytné všechny platby DPH zasílat na účty dosavadního finančního úřadu a rovněž veškerá podání týkající se DPH činit vůči dosavadnímu správci daně.
 
Jakmile dojde ke změně místní příslušnosti na nového správce daně, vznikne povinnost hradit daň z přidané hodnoty na bankovní účty Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, a to na číslo účtu: 705-77621761/0710, nebo při placení daní ze zahraničí na číslo účtu v mezinárodním formátu: IBAN CZ02 0710 0007 0500 7762 1761.
 
Všechna podání týkající se daně z přidané hodnoty bude nutné od tohoto dne zasílat do datové schránky ID: qbrn6nx, písemná podání pak na adresu: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava I, Jurečkova 940/2, 700 39 Ostrava.
 
Pro komunikaci s finanční správou lze využít také daňový portál.
 
Další informace v anglickém jazyce jsou k dispozici na webových stránkách Finančních správy.


Zdroj: Finanční správa
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
KRAJAN
Radost z jídla. Výroba hotových teplých a chlazených jídel.
www.krajan.cz

Skuchyně
Zakázkové truhlářství, plánování kuchyní, interiérů
www.skuchyne.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,05 Kč
-0,020 Kč
24,61 Kč
-0,052 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru