Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zdaňovací období (DPH, souhrnné a kontrolní hlášení)


Ing. Michal Kadlec
10. 10. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Každý nový plátce DPH se stává automaticky měsíčním plátcem.

Foto: Fotolia

 

Jak často (měsíčně, nebo čtvrtletně) musí plátce daně z přidané hodnoty plnit své povinnosti vůči správci daně? Dokdy je třeba podat přiznání k DPH, souhrnné hlášení a kontrolní hlášení? Poradíme vám v tomto článku.


 
Zdaňovacím obdobím pro plátce DPH je obecně kalendářní měsíc. Každý nový plátce DPH se tedy stává automaticky měsíčním plátcem.
 
Nicméně existují dva případy, kdy může mít plátce zdaňovací období stanovené jako kalendářní čtvrtletí:

1. „Staří“ čtvrtletní plátci


Do konce roku 2012 platilo, že se nový plátce stával automaticky čtvrtletním plátcem a po překročení daného obratu (případně dobrovolně) se stal plátcem měsíčním. Tito „staří“ čtvrtletní plátci zůstávají čtvrtletními plátci nadále (pokud nesplní podmínky pro přeřazení mezi plátce měsíční).

2. „Noví“ čtvrtletní plátci

Měsíční plátce se může rozhodnout pro čtvrtletní zdaňovací období, pokud:
  • jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok (ne 12 měsíců) nepřesáhl 10 000 000 Kč,
  • není nespolehlivým plátcem,
  • není skupinou,
  • změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku (nejlépe pomocí přiznání za prosinec).
Pomocí daňového přiznání k DPH za prosinec můžeme měnit zdaňovací období vyplněním příslušného kódu do kolonky „Kód zdaňovacího období následujícího roku“.
 
K dispozici máme dva kódy:
  • Q – uvedeme, pokud se měsíční plátce rozhodl, že bude pro následující kalendářní rok čtvrtletním plátcem (musí samozřejmě splnit příslušná kritéria),
  • M – uvedeme, pokud se čtvrtletní plátce chce stát pro následující kalendářní rok plátcem měsíčním (buď dobrovolně, nebo ze zákona – protože splnil/překročil příslušná kritéria).
Plátce, který v následujícím kalendářním roce své zdaňovací období nemění, tento kód nevyplňuje.
 
Změnu z měsíčního na čtvrtletního plátce však nemůžeme provést v roce registrace k DPH ani v bezprostředně následujícím kalendářním roce.

Příklad

Daňový subjekt je zaregistrován jako plátce daně od 1. 2. 2015, a to automaticky jako měsíční plátce DPH. Celý rok 2015 i 2016 musí zůstat měsíčním plátcem. Teprve od 1. 1. 2017 by se mohl stát plátcem čtvrtletním (pokud by splnil podmínky a o změnu požádal či ji oznámil).
 
 
Toto pravidlo má však i výjimku – z důvodů hodných zřetele může správce daně na žádost plátce (podanou do konce října roku, v němž byl plátce registrován k DPH) rozhodnout, že změnu zdaňovacího období lze učinit pro bezprostředně následující kalendářní rok (takto podaná žádost se pak považuje za oznámení změny zdaňovacího období).
 
Naopak ale, pokud se čtvrtletní plátce stane nespolehlivým plátcem, je od následujícího kalendářního čtvrtletí po tom, kdy se stal nespolehlivým plátcem, plátcem měsíčním.

Zdaňovací období v insolvenci

Probíhající zdaňovací období končí dnem, který předchází dni, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Následující zdaňovací období počíná dnem, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku, a končí posledním dnem tohoto kalendářního měsíce.
 
Nadále je pak plátce měsíčním plátcem DPH (i kdyby byl předtím čtvrtletním).
 
V případě, že je skončeno insolvenční řízení, probíhající zdaňovací období končí dnem, kdy je toto insolvenční řízení skončeno. Následující zdaňovací období počíná dnem následujícím po skončení insolvenčního řízení a končí posledním dnem tohoto kalendářního měsíce.
 
Do konce kalendářního roku pak plátce pokračuje jako měsíční plátce DPH. A toto měsíční plátcovství nemůže daňový subjekt změnit ani v bezprostředně následujícím kalendářním roce (po roce, ve kterém došlo ke skončení insolvenčního řízení).

Zdaňovací období ve zvláštním režimu jednoho správního místa

Pro účely tohoto režimu je zdaňovacím obdobím kalendářní čtvrtletí (a přiznání se podává již do 20 dnů po jeho skončení, oproti běžným 25 dnům, a tato lhůta se ani „nepřesouvá“ na nejbližší další pracovní den, pokud připadne na sobotu, neděli nebo svátek).

Zdaňovací období (periodicita podávání) u souhrnného hlášení

Pojem zdaňovací období u souhrnného hlášení není přímo definován, nicméně pokud ho má daňový subjekt povinnost podat, tak ho podává do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.
 
Pokud ale plátce uskutečňuje pouze plnění, které spočívá v poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně), osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce, podává souhrnné hlášení současně s daňovým přiznáním k DPH (tedy měsíčně, případně čtvrtletně).

Dodání zboží“ = souhrnné hlášení měsíčně, i kdyby byl čtvrtletním plátcem DPH.

Poskytnutí služby“ = souhrnné hlášení měsíčně, nebo čtvrtletně – podle zdaňovacího období DPH.

Situace ale není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Pokud plátce podává souhrnné hlášení čtvrtletně a v průběhu tohoto čtvrtletí uskuteční i dodání zboží, musí v tomto kalendářním čtvrtletí podat souhrnné hlášení za všechny měsíce (i zpětně). Dále pak tento plátce pokračuje až do konce kalendářního roku v podávání měsíčního souhrnného hlášení.
 
Identifikovaná osoba podává souhrnné hlášení (pokud má tuto povinnost) měsíčně.

Zdaňovací období (periodicita podávání) u kontrolního hlášení

Kontrolní hlášení podáváme, pouze pokud není „nulové“, a to:
  • právnická osobaměsíčně,
  • fyzická osobaměsíčně, nebo čtvrtletně podle lhůty pro podání daňového přiznání k DPH.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
24. 1. 2017 11:33:31
Dobrý den, hranicí pro povinnou registraci k plátcovství DPH je obrat 1.000.000 Kč. Více informací se dozvíte např. v článku "Nejčastější chyby v DPH – na co si dát pozor?" na Portálu POHODA (http://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/nejcastejsi-chyby-v-dph-–-na-co-si-dat-pozor/).
Hlášení závadného obsahu

Martin malik
24. 1. 2017 10:10:57
Psal jsem Vám jaká byla hranice za cely období 2016 pro OSVČ tak aby se nedostaly do hranice DPH,odkázal i jste me na nějaký portál,tam jsem nic nenašel,můžete me to prosím napsat? Děkuji Malik
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Mercedes store
Online nákup autodílů, doplňků, dárků nejen pro auto.
www.mercedes-store.com

AKVA-TERA.CZ (SK)
e-shop akvaristika a teraristika od A-Z
www.akva-tera.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,05 Kč
-0,020 Kč
24,61 Kč
-0,052 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru