Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zaokrouhlování DPH po 1. dubnu 2019


Bc. Michaela Hauzarová
28. 8. 2019
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Nový způsob výpočtu při zaokrouhlování daně by již neměl způsobovat rozdíly ve výši DPH.

Foto: 123RF

 

Od 1. dubna 2019 vešlo v platnost nové znění zákona o DPH, které mimo jiné upravuje způsob zaokrouhlování DPH. Po dobu přechodného období šesti měsíců od nabytí účinnosti novely, tzn. do 1. 10. 2019, je možné daň počítat i podle dřívější právní úpravy.


 
Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby řeší ustanovení § 37 zákona o DPH (dále jen „ZDPH“).

Znění § 37 ZDPH před novelou platnou od 1. 4. 2019:
  1. „Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně.
  2. Daň může plátce rovněž vypočítat z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo z částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně, a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 21 v případě základní sazby daně nebo číslo 15 v případě první snížené sazby daně nebo číslo 10 v případě druhé snížené sazby daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa, vypočtená daň se může zaokrouhlit podle odstavce 1. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.“
Znění § 37 ZDPH po novele platné od 1. 4. 2019:

Daň se vypočte jako:
  • součin základu daně a sazby daně nebo
  • rozdíl mezi:
    1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo výši částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti, a
    2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle bodu 1 a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně.“
Z první části ustanovení § 37 ZDPH zůstalo pouze znění, že daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Zcela vypuštěna byla tedy část, týkající se matematického zaokrouhlení vypočtené daně.

Příklad 1

Cena za uskutečněné plnění bez daně je ve výši 190 Kč. Vypočtená daň v sazbě 21 % je součin základu daně a sazby daně:

190 × 0,21 = 39,90 Kč

Podle staré úpravy bylo možné daň zaokrouhlit na 40 Kč a vystavit daňový doklad na celkovou částku ve výši 230 Kč. Rozdíl 0,10 Kč nemusel být zahrnut do základu daně. Toto zaokrouhlení daně na celé koruny již novela nepovoluje.


Daňový doklad hrazený jinak než v hotovosti (platba kartou, převodem…) bude vystaven na částku 229,90 Kč (pokud by byla částka zaokrouhlena na 230 Kč, pak je nutné dopočítaný rozdíl 0,10 Kč rozdělit na základ daně a daň). Toto je i v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele, kde je uvedeno, že se při bezhotovostních platbách nemá celková cena zaokrouhlovat.

Pokud je uskutečněné plnění hrazeno v hotovosti, pak je samozřejmě nutné částku 229,9 Kč zaokrouhlit na 230 Kč, přičemž rozdíl ze zaokrouhlení celkové částky včetně daně ve výši 0,10 Kč bude vyňat z DPH.


Druhá část ustanovení § 37 ZDPH dle nového znění ruší výpočet daně shora pomocí koeficientů zaokrouhlených na čtyři desetinná místa.

Příklad 2

Navážeme na předchozí příklad s tím, že podnikatel za uskutečněné plnění vystavuje daňový doklad na celkovou částku včetně DPH ve výši 229,90 Kč.

Podle staré úpravy vypočítal daň ve výši 21 % pomocí koeficientu získaného následujícím výpočtem:

21 ÷ 121 = 0,1736 (zaokrouhleno na čtyři desetinná čísla)

Daň 21 % = 0,1736 × 229,9 = 39,91 Kč

Výpočet daň tzv. shora dle nového ustanovení:

Daň 21 % = 229,90 − (229,9 ÷ 1,21) = 39,90 Kč


Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že předchozí způsob výpočtu při zaokrouhlování daně způsoboval rozdíly ve výpočtech, a to i při nízkých částkách. Po novele by již neměly rozdíly ve výši daně z přidané hodnoty vznikat.

Správný výpočet daně dle novely, tzv. shora, již většina účetních programů nyní používá. Uživatelé by si však měli v souladu se zákonem u vystavených bezhotovostních daňových dokladů zkontrolovat a případně změnit způsob zaokrouhlování celkové částky, a to matematicky na dvě desetinná místa.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Raskwer s. r. o.
Firma zabývající se instalacemi vody, topení a plynu.
www.raskwer.eu

DAMEDIS s.r.o.
Společnost zabývající se prodejem spotřeb. materiálu k tiskárnám a PC.
www.damedis.cz

Daňový kalendář

25. 9. 2019 Souhrnné hlášení (za srpen 2019)
25. 9. 2019 Kontrolní hlášení (za srpen 2019)
25. 9. 2019 Přiznání DPH (za srpen 2019)
15. 10. 2019 Silniční daň (3. záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,90 Kč
0,005 Kč
23,40 Kč
-0,026 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.09.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru