Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zamítnutí dobrovolné registrace k DPH


Bc. Michaela Hauzarová
19. 5. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Foto: Fotolia

 

Podali jste žádost o dobrovolnou registraci k DPH a správce daně vám ji zamítl. Vyplatí se vám podat odvolání proti tomuto rozhodnutí, nebo spíše novou žádost? Co v této situaci dělat, vám poradíme v následujícím článku.


 
 Dotaz:
Správce daně nám zamítl dobrovolnou registraci k DPH, ačkoliv nás dvakrát vyzval k doplnění a vše jsme doložili. Zdůvodnění zamítnutí bylo velmi obecné. Zvažujeme odvolání. Nebo je lepší podat novou žádost? Existuje nějaký termín, za jak dlouho tuto žádost můžeme znovu podat?
 
 Odpovídá Bc. Michaela Hauzarová, účetní:

Podle ustanovení § 94a zákona o DPH je osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, oprávněna podat přihlášku k registraci. Správce daně je povinen v souladu s § 128 odst. 1 daňového řádu („DŘ“) pečlivě prověřit údaje uvedené daňovým subjektem v přihlášce k registraci a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve daňový subjekt, aby údaje vysvětlil, doložil, doplnil či změnil ve lhůtě, v níž je daňový subjekt povinen takto učinit.
 
Z dotazu je zřejmé, že správce daně neshledal doložené údaje za dostatečně prokazující Vaše tvrzení, že uskutečňujete či začnete uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně. Správce daně by měl posuzovat každý případ žádosti o registraci plátce samostatně a zohledňovat přitom veškeré informace, které v rámci jím vedeného registračního řízení shromáždil, přičemž chrání zájmy státu a plátců, kteří v systému DPH jsou.
 
Před vydáním rozhodnutí o registraci plátce DPH správce daně proto vždy pečlivě zvažuje konkrétní okolnosti daného případu, v závislosti na shromážděných dokladech. K prověření skutečností má správce daně mimo jiné možnost provést u subjektu i tzv. místní šetření.

Odvolání, či podání nové žádosti o registraci?

Zamítnutí registrace může nastat pouze v případech, kdy ze všech důkazů vyplývá, že přidělené DIČ bude zneužito podvodným způsobem. Rozhodnutí o zamítnutí registrace musí být založeno na celkovém posouzení všech okolností daného případu a důkazech, které byly nashromážděny při ověřování informací poskytnutých žadatelem o registraci. Proto je tedy nezbytné, aby správce daně měl k dispozici dostatečné množství podkladů pro vyhodnocení, zda se jedná o běžnou, nebo účelovou registraci k DPH.
 
Jelikož mi nejsou známy důvody, které vedly správce daně k zamítnutí Vaší žádosti, nemohu se k této situaci blíže vyjádřit. V každém případě by vyjádření správce o zamítnutí registrace nemělo být nijak obecné. Naopak, měly by být uvedeny veškeré důvody a důkazy, které správce daně vedly k zamítnutí této žádosti.
 
Doporučuji se proti tomuto rozhodnutí odvolat a předložit správci argumenty, které by mohly vést k přehodnocení zamítnuté žádosti o registraci. Popřípadě můžete poté, kdy uznáte, že pominuly důvody pro zamítnutí registrace, podat novou žádost o registraci, registrační řízení se řídí ustanoveními § 125 až § 131 DŘ.
 
Při registraci k DPH je vhodné správci daně poskytnout zejména tyto dokumenty a informace:
  • kopie smlouvy o vedení podnikatelského účtu,
  • jasně formulovaný podnikatelský záměr,
  • místo provozovny, zajištění dodávky zboží, dopravy, skladování apod.,
  • kdo se bude podílet na chodu firmy – majitel, zaměstnanci, kdo povede účetnictví či daňovou evidenci, kde budou uloženy doklady,
  • dřívější podnikatelská činnost,
  • odhad v řádu několika měsíců, kdy dojde k překročení obratu 1.000.000 Kč.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Ing. Kateřina Mlýnská
daňový poradce, účetnictví, mzdy, personalistika
www.dane-mlynska.cz

HOMILIA, s.r.o.
Poradenská společnost zabývající se daněmi a účetnictvím zapsaná v KDP
www.homilia.cz

Daňový kalendář

20. 7. 2019 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2019)
25. 7. 2019 Kontrolní hlášení (za červen 2019 a 2. čtvrtletí 2019)
25. 7. 2019 Přiznání DPH (za červen 2019)
25. 7. 2019 Přiznání DPH (za 2. čtvrtletí 2019)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,58 Kč
0,000 Kč
22,80 Kč
0,102 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 16.07.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru