Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti


Ing. Michal Kadlec
18. 11. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Oblastí, ve které se s přenesením daňové povinnosti setkáváme nejčastěji, jsou stavební a montážní práce.

Foto: Fotolia.eu

 

Nedílnou součástí přiznání k DPH jsou v řadě případů i další formuláře. Kromě souhrnného hlášení je to i výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Jak správně vykazovat „tuzemský reverse charge“?


 
Nedílnou součástí přiznání k dani z přidané hodnoty jsou v řadě případů i další formuláře, které musíme spolu s tímto přiznáním odevzdávat. Kromě souhrnného hlášení je to i „výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty“.
 
Tento výpis z evidence se týká čtyř oblastí:
 • dodání zlata,
 • dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen ZDPH), „odpady a šrot“,
 • obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a
 • poskytnutí stavebních nebo montážních prací.
 
Všechny tyto transakce se v určitých případech realizují v režimu přenesení daňové povinnosti (tuzemském „reverse charge“) a ty se pak vykazují ve zmiňované evidenci. V režimu přenesení daňové povinnosti se pohybujeme pouze, pokud spolu obchodují dva tuzemští plátci a plnění příjemce využívá pro svou ekonomickou činnost.
 
V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Tento plátce je pak povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely DPH a zároveň za správnost výpočtu výše daně odpovídá.
 
Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty za každé zdaňovací období DIČ plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.
 
Oba tito plátci pak předkládají správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence pro daňové účely s výše uvedenými údaji.

Příklad 1

Pan Karel Maisner si objedná u firmy ELEKTROPLUS, s.r.o., plátce DPH (DIČ CZ27288546), elektroinstalační práce ve svém rodinném domě. Protože je s prací firmy spokojen, objedná si elektroinstalační práce od stejné firmy i pro své nebytové prostory, ve kterých provozuje živnost.
 
Pan Maisner je plátcem DPH (DIČ CZ5811261305). Práce na svém rodinném domě si pan Maisner objedná jako fyzická osoba (nepodnikatel, bez uvedení DIČ), naproti tomu práce ve svých nebytových prostorách objedná jako podnikatel – plátce DPH a dodavateli sdělí i své DIČ.
 
Dodavatel pak bude panu Maisnerovi fakturovat elektroinstalační práce v jeho rodinném domě „klasicky“ s DPH, ale práce v jeho nebytových prostorách „bez DPH“ v režimu přenesení daňové povinnosti.

Příklad 2

Společnost KLM, s.r.o. provede dvě totožné služby (které by podléhaly přenesení daňové povinnosti) – jednou pro plátce DPH a jednou pro neplátce DPH. V prvním případě bude dodavatel fakturovat „bez DPH“ v režimu přenesení daňové povinnosti, v druhém případě „klasicky“ s DPH.

Formulář – výpis z evidence pro daňové účely (vedené podle § 92a ZDPH)

Formulář odevzdáváme v termínu pro podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, a to výhradně v elektronické podobě. Na první straně vyplníme obecné údaje o společnosti, období, za které formulář zasíláme, a údaj o tom, zda formulář vyplňujeme jako „dodavatel“, nebo „odběratel“.
 
Na druhé straně (a případně dalších stranách) pak v jednotlivých řádcích vyplňujeme:
 • DIČ dodavatele / odběratele,
 • kód předmětu plnění,
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 • základ daně a
 • rozsah plnění.

Kódy předmětu plnění jsou čtyři:

1 – pro dodání zlata – měrná jednotka gram
2 – pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – měrná jednotka je kus
4 – pro stavební a montážní práce – rozsah plnění a měrná jednotka se nevyplňují
5 – pro dodání zboží podle přílohy č. 5 zákona o DPH – měrná jednotka je kilogram

Přenesení daňové povinnosti – dodání zlata

Režim přenesení daňové povinnosti se použije při dodání zlata plátci DPH (kromě České národní banky). Zlatem se pro tyto účely rozumí:
 • zlato o ryzosti 333 tisícin nebo vyšší (s výjimkou investičního zlata, v podobě neopracované, zejména slitku, cihly, prutu, valounu, zrnka, granule, gramálie, lístku, drátu, prášku, zlomků, smetků nebo odpadu) a
 • investiční zlato při dodání plátcem, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato a rozhodne se, že uplatní daň u dodání tohoto investičního zlata, které by bylo osvobozeno, jinému plátci (…).

Příklad 3

Společnost ABC, s.r.o. (DIČ CZ12345678) – tedy plátce DPH, dodá 31. 10. 2013 kilo zlata (za cenu 810 Kč za gram) společnosti DEF, s.r.o. (DIČ CZ87654321) – také plátci DPH. Dodání zlata vykazujeme s kódem „1“ a měrnou jednotkou je gram.
 
FORMULÁŘE U DODAVATELE:

Výpis z evidence
Číslo řádku DIČ dodavatele / odběratele Kód předmětu plnění Datum usk. zd. plnění Základ daně Rozsah plnění
1 CZ87654321 1 31. 10. 2013 810 000 1 000

Přiznání k DPH
Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo
poskytovatel služeb
řádek 25 810 000


FORMULÁŘE U ODBĚRATELE:

Výpis z evidence
Číslo řádku DIČ dodavatele / odběratele Kód předmětu plnění Datum usk. zd. plnění Základ daně Rozsah plnění
1 CZ12345678 1 31. 10. 2013 810 000 1 000

Přiznání k DPH
 • Zdanitelná plnění – výstupy:
      Základ daně Daň
Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a ) –
odběratel zboží nebo příjemce služeb
základní řádek 10 810 000 170 100
snížená řádek 11    

 • Nárok na odpočet – vstupy:
      Základ daně Daň
Ze zdanitelných plnění vykázaných
na řádcích 3 až 13
základní řádek 43 810 000 170 100
snížená řádek 44    

Vidíme, že transakce se v daňovém přiznání u odběratele objeví hned dvakrát – jak na straně „výstupů“, tak na straně „vstupů“ – a výsledná daňová povinnost je potom nulová (170 100 – 170 100 = 0).

Přenesení daňové povinnosti – dodání zboží, které je v příloze č. 5 k ZDPH

Režim přenesení daňové povinnosti použijeme také při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu o DPH, a to včetně dodání tohoto zboží po zpracování v podobě čištění, leštění, třídění, řezání, štěpení, lisování nebo odlévání do ingotů plátci.
 
Zboží uvedené v této příloze č. 5 bychom mohli zjednodušeně nazvat „odpady a šrot“ – samozřejmě však pouze ty, které jsou v příloze výslovně uvedené. Seznam zboží patřícího do této přílohy nalezneme např. na webových stránkách Finanční správy.
 
Jedná se např. o strusku, popel, odpady / úlomky / odřezky z materiálů, jako jsou plasty nebo kaučuk, sběrový papír, kartón a lepenka, hedvábný nebo bavlněný odpad, odpad z vlny nebo zvířecích chlupů, odpad niťový nebo z chemických vláken, hadry, motouzy, šňůry, provazy, lana, skleněný odpad, odpad z drahých kovů, odpad a šrot ze železa, oceli a jiných kovů atd.
 
Pokud si nebudeme skutečně vědět rady s tím, zda konkrétní zboží podléhá přenesení daňové povinnosti, můžeme Generální finanční ředitelství požádat o závazné posouzení tohoto zboží. V žádosti o závazné posouzení uvedeme popis zboží (v každé žádosti pouze jeden druh zboží) a návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. Jedno závazné posouzení však stojí 10 000 Kč.

Příklad 4

Společnost ABC, s.r.o. (DIČ CZ12345678) – tedy plátce DPH, dodá 31. 10. 2013 pět tun odpadu – skleněných střepů (za cenu 0,01 Kč za kilogram) společnosti DEF, s.r.o. (DIČ CZ87654321), také plátci DPH. Dodání „odpadu“ vykazujeme s kódem „5“ a měrnou jednotkou je kilogram.
 
FORMULÁŘE U DODAVATELE:

Výpis z evidence
Číslo řádku DIČ dodavatele / odběratele Kód předmětu plnění Datum usk. zd. plnění Základ daně Rozsah plnění
1 CZ87654321 5 31. 10. 2013 50 5 000

Přiznání k DPH
Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo
poskytovatel služeb
řádek 25 50


FORMULÁŘE U ODBĚRATELE:

Výpis z evidence
Číslo řádku DIČ dodavatele / odběratele Kód předmětu plnění Datum usk. zd. plnění Základ daně Rozsah plnění
1 CZ12345678 5 31. 10. 2013 50 5 000

Přiznání k DPH
 • Zdanitelná plnění – výstupy:
      Základ daně Daň
Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a ) –
odběratel zboží nebo příjemce služeb
základní řádek 10 50 11
snížená řádek 11    

 • Nárok na odpočet – vstupy:
      Základ daně Daň
Ze zdanitelných plnění vykázaných
na řádcích 3 až 13
základní řádek 43 50 11
snížená řádek 44    

Opět vidíme, že transakce se v daňovém přiznání u odběratele objeví hned dvakrát – jak na straně „výstupů“, tak na straně „vstupů“ – a výsledná daňová povinnost je potom nulová (50 – 50 = 0).

Přenesení daňové povinnosti – při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

I při převodu povolenek na emise skleníkových plynů na plátce DPH použijeme režim přenesení daňové povinnosti – to však platí pouze do 30. 6. 2015. Emisní povolenky vykazujeme s kódem „2“ a měrnou jednotkou je kus.

Přenesení daňové povinnosti – stavební a montážní práce

Oblastí, ve které se s přenesením daňové povinnosti setkáváme asi nejčastěji, jsou dnes stavební a montážní práce. Přenesení daňové povinnosti se použije pouze u stavebních nebo montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43.
 
Klasifikaci CZ-CPA můžeme nalézt na webových stránkách Českého statistického úřadu a kódy 41 až 43 nalezneme pod písmenem F – Stavby a stavební práce.
 
Jako příklady těchto prací můžeme uvést výstavbu budov, výstavbu dálnic, silnic, železnic, mostů a tunelů, výstavbu inženýrských sítí, elektroinstalační práce, omítkářské, truhlářské, obkladačské, malířské či pokrývačské práce.
 
Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije jen na samotné stavební nebo montážní práce, ale také na zdanitelná plnění související s těmito pracemi.
 
Pokud si nejsme jisti, zda naše práce spadají pod kódy 41 až 43, je účelné se podívat na „problém“ z druhé strany – tedy zkusit je najít v klasifikaci pod kódy, které přenesení daňové povinnosti nepodléhají.
 
Nejužitečnější bude hledat v kódech:

28 – Stroje a zařízení jinde neuvedené, včetně souvisejících služeb a prací
33 – Opravy, údržba a instalace strojů a zařízení
95 – Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
 
Zálohy nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti, té podléhá až konečné plnění (viz článek Zálohy a dílčí plnění v režimu přenesení daňové povinnosti). Ke dni přijetí zálohy tedy v tomto případě ani nevystavujeme žádný daňový doklad k přijaté záloze.

Příklad 5

Živnostník pan Petr Novák, plátce DPH (DIČ CZ6712011345), se živí různými opravami. Dne 31. 10. 2013 provedl účetní firmě GHI, s.r.o. (DIČ CZ24233741) opravu elektrické zásuvky, která probíjela. Za opravu si účtuje 500 Kč.
 
Tuto službu vykážeme s kódem 4, který používáme pro stavební a montážní práce, rozsah plnění a měrná jednotka se v případě těchto prací nevyplňuje.
 
FORMULÁŘE U DODAVATELE:

Výpis z evidence
Číslo řádku DIČ dodavatele / odběratele Kód předmětu plnění Datum usk. zd. plnění Základ daně Rozsah plnění
1 CZ24233741 4 31. 10. 2013 500  

Přiznání k DPH
Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo
poskytovatel služeb
řádek 25 500


FORMULÁŘE U ODBĚRATELE:

Výpis z evidence
Číslo řádku DIČ dodavatele / odběratele Kód předmětu plnění Datum usk. zd. plnění Základ daně Rozsah plnění
1 CZ6712011345 4 31. 10. 2013 500  

Přiznání k DPH
 • Zdanitelná plnění – výstupy:
      Základ daně Daň
Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a ) –
odběratel zboží nebo příjemce služeb
základní řádek 10 500 105
snížená řádek 11    

 • Nárok na odpočet – vstupy:
      Základ daně Daň
Ze zdanitelných plnění vykázaných
na řádcích 3 až 13
základní řádek 43 500 105
snížená řádek 44    

A opět vidíme, že transakce se v daňovém přiznání u odběratele objeví hned dvakrát – jak na straně „výstupů“, tak na straně „vstupů“ – a výsledná daňová povinnost je potom nulová (500 – 500 = 0).
 
Odběratel tedy díky tomu, že si nechal opravit zásuvku, musí kromě přiznání k DPH zaslat na finanční úřad i výpis z evidence pro daňové účely, kde uvede tuto transakci.

Daňové doklady

Pokud zdanitelné plnění podléhá přenesení daňové povinnosti, dodavatel vystaví „klasický“ daňový doklad s tím, že neuvede výši daně, namísto toho uvede poznámku, že se jedná o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a proto daň odvede odběratel.
 
Odběratel si daň vypočítá, uvede ji v evidenci pro daňové účely a tuto daň i „odvede“. Zároveň však bude mít nárok na odpočet této daně.
 
Pokud by dodavatel vystavil daňový doklad „klasický“ s vyčíslením DPH, přestože by měl vystavit doklad s přenesením daňové povinnosti, a odběratel by si na základě tohoto dokladu nárokoval DPH, na toto DPH by nárok neměl (i když by měl zdánlivě bezvadný doklad).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Ludmila
27. 10. 2016 14:28:41
Dovatel uvádí na faktuře 92c na ocelový šrot a vy uvádíte 92 c. Co je správně?
Hlášení závadného obsahu

xxxtomcatxxx
25. 9. 2015 11:54:24
Asi byste si měla příště nejprve přečíst článek, než k němu začnete klást dotazy
Hlášení závadného obsahu

Hornychová Věra
20. 9. 2015 16:33:45
Můžete mě poradit? Dostala jsem fakturu na nákup zboží, kde firma uvádí přenesenou daň § 92a, nikdy jsem se nesetkala u zboří (ocel,jekly úhelník + doprava ) Účtují mě toto správně, nebo jim fakturu mám vrátit?? Děkuji účetní
Hlášení závadného obsahu

Michaela Sobotková
STORMWAREAutor článků
20. 11. 2013 14:52:16
Omlouváme se za překlep, už je to napraveno. :-)
Hlášení závadného obsahu

Janka
20. 11. 2013 13:16:39
Ve výčtu všech kódů předmětu činností je chyba ;-) Docela to mate...3 není a u stavebních a montážních činností je vykazován správně kód 4, a pak 5 za zboží.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
LESAK s.r.o.
Váhy a vážicí technika pro obchod a průmysl.
www.profivahy.cz

DAAG s.r.o.
Kompletní služby v oblasti zpracování daní a vedení účetnictví.
www.daag.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,62 Kč
-0,040 Kč
23,66 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru