Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Vracení DPH ze zboží prodaného cizincům


Ing. Filip Sinecký
22. 5. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Prodejní cena nakoupeného zboží u jednoho prodejce v jednom kalendářním dni musí být vyšší jak 2 000 Kč včetně DPH a zboží nesmí mít obchodní charakter.

Foto: Fotolia.eu

 

Jaké jsou podmínky pro vracení daně z přidané hodnoty fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží nakoupeného v tuzemsku? Co se v této oblasti změnilo od dubna letošního roku? Nejen na to se zaměříme v následujícím článku.


 
Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží upravuje § 84 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH). Jedná se o celosvětový program zemí, které uplatňují na své zboží DPH. V jeho rámci je umožněno fyzickým osobám, které nemají v dané zemi své bydliště, požádat o vrácení DPH ze zboží, které tam nakoupili a prokazatelně vyvezli za hranice dané země.
 
Česká republika je do tohoto programu vracení daně z přidané hodnoty „TAX FREE“ pro cizince zapojena od 1. 4. 2000. Turisté ze zahraničí, konkrétně ze třetích zemí mimo EU, mají tedy i v České republice nárok na vrácení DPH z nákupů zboží, které vyvezou z navštívené země.
 
Základní podmínky, za kterých je možno v České republice požádat o vrácení DPH ze zde nakoupeného zboží:
 • Kupující dříve (do 31. 3. 2013) musel mít vyplněn Tax Free Cheque s oficiálním razítkem celního úřadu členské EU země. S tímto dokumentem předložil účtenku s veškerými náležitostmi od prodávajícího a na základě toho mu bylo vráceno zaplacené DPH. Od 1. 4. 2013 se tento požadavek zrušil a postupuje se podle dále uvedených pravidel.
 • Pořízené (nakoupené) zboží musí být vyvezeno do 3 kalendářních měsíců od konce měsíce, kdy bylo zakoupeno a současně nárok na vrácení daně musí být uplatněn u prodávajícího do 6 kalendářních měsíců od konce měsíce, kdy bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Oba tyto okamžiky se posuzují podle data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na dokladu o prodeji zboží.
 • Prodejní cena nakoupeného zboží u jednoho prodejce v jednom kalendářním dni musí být více jak 2.000 Kč vč. DPH, zboží nesmí mít obchodní charakter a musí být vyvezeno v rámci cestovního styku.
 • Kupující nesmí mít bydliště (resp. místo pobytu) v ČR, ani jinde v Evropském společenství, přičemž místo jeho pobytu ve třetí zemi by mělo být zapsáno v cestovním dokladu (většinou pasu) a dále nesmí kupující uskutečňovat v tuzemsku ekonomickou činnost.
 • Stále zůstává v platnosti povinnost nechat potvrdit výstup zboží z Evropského společenství celním úřadem na dokladu o prodeji.

Změna pravidel od 1. dubna 2013

Od 1. 4. 2013 byla zákonem č. 502/2012 Sb., který novelizoval ZDPH, změněna pravidla v uplatňování nároku na vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí. Touto novelou byla mj. zrušena povinnost vyplňování, předkládání a potvrzování tiskopisu č. 25 5235 ministerstva financí.
 
Prodávající má nově povinnost vystavit na vyžádání zahraniční fyzické osoby (kupujícího) doklad o prodeji zboží ve dvou vyhotoveních s tím, že na prvním uvede údaj „VAT REFUND“ („originál dokladu o prodeji“) a na druhém dokladu údaj „COPY“ (viz § 84 odst. 3 ZDPH platného od 1. 4. 2013). Kromě těchto popisů „VAT REFUND“ a „COPY“ se musí jednat o obsahově i vizuálně totožná vyhotovení dokladu o prodeji zboží.
 
Doklad o prodeji musí dále obsahovat údaje o kupujícím, jako je jméno a příjmení, místo pobytu zahraniční fyzické osoby, která zboží vyveze, jakožto další standardní náležitosti daňových dokladů podle ZDPH (např. identifikaci dodavatele / prodávajícího, rozsah a předmět plnění, evidenční číslo dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, sazbu a výši DPH, základ daně, cenu celkem vč. DPH).
 
Celní úřad potvrdí výstup zboží mimo Evropské společenství na prvním vyhotovení dokladu o prodeji s údajem „VAT REFUND“ a splnění podmínek pro vracení daně. Nepotvrzuje tedy již na formuláři ministerstva financí. Doposud byl celní úřad povinen potvrdit jak doklad o prodeji zboží, tak i předepsaný tiskopis.
 
ZDPH výslovně neupravuje formu ani vzhled dokladu o prodeji zboží. Nicméně definuje, co musí obsahovat daňové doklady. Pro účely vracení DPH dle § 84 ZDPH může sloužit „jakýkoliv dokument“ obsahující předepsané náležitosti a informace dle ZDPH.
 
Doklad o prodeji zboží nemusí být nutně totožný s paragonem, účtenkou, pokladním dokladem, zjednodušeným daňovým dokladem či jiným typem daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH.
 
Jednou z povinných náležitostí dokladu o prodeji zboží je po novele mimo jiné i rozsah a předmět zdanitelného plnění. Rozsah a předmět zdanitelného plnění musí být na dokladu o prodeji uveden natolik konkrétně, aby celní úřad mohl potvrdit výstup zboží z Evropského společenství.

Kdy na vrácení DPH nárok nevzniká?

Nárok na vrácení DPH nevzniká u tohoto zboží:
 • uhlovodíková paliva a maziva,
 • tabákové výrobky,
 • alkoholické nápoje,
 • potraviny a další zboží pod kódem Harmonizovaného systému v kapitolách 01 až 21, to znamená například:
  • živá zvířata,
  • maso, ryby,
  • mléko a mléčné výrobky, vejce,
  • další produkty živočišného původu,
  • živé rostliny a květinářské produkty,
  • zelenina a ovoce, vč. jejich částí či produktů,
  • káva, čaj, koření,
  • další produkty rostlinného původu,
  • gumy, pryskyřice (přírodního původu),
  • cukr, cukrovinky, kakao a jeho produkty,
  • ostatní jedlé přípravky.
O vrácení DPH z nakoupeného zboží může požádat výše specifikovaná osoba při splnění uvedených kritérií pouze u plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění dodání zboží. Tento plátce je povinen daň vrátit buď přímo zahraniční osobě po předložení originálu dokladu o prodeji „VAT REFUND“ potvrzeného celním úřadem, nebo jiné osobě jednající jménem a ve prospěch zahraniční fyzické osoby, pokud předloží zmiňovaný dokument a prohlášení, že jedná jménem a ve prospěch této osoby.
 
Prodávající plátce uvede vrácenou DPH ve svém daňovém přiznání nejdříve za zdaňovací období, ve kterém se vrácení daně uskutečnilo a nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Lenka
19. 8. 2018 22:54:25
Dobrý den. Jsem povinna cizinci daň vrátit vždy? Pokud se mi zákazník vrátí s celnim razítkem, jsem povinna ověřovat pravost celního razítka? Co když daň vrátím na falešné razítko?
Hlášení závadného obsahu

Michal
28. 7. 2016 9:28:27
Dobrý den,
platí vše v článku i pro cizince nakupující na Slovensku? Jsou zde nějaké odlišnosti nebo rozdílné zákonné požadavky od CZ?
Děkuji
Hlášení závadného obsahu

Michal N.
26. 5. 2015 14:28:48
Týká se toto i pro prodejce - neplátce DPH? Jak má neplátce DPH v tomto případě postupovat, prodá-li cizincovi (např. z Ruska) zboží za více jak 2000 Kč? Může vystavit TAX FREE a DPH nakupujícímu vrátit? V jaké kolonci si vrácení DPH pak můžu odečíst vdaňovém přiznání? Děkuji za odpověď.
Hlášení závadného obsahu

Ivana
22. 4. 2015 14:20:55
Dobrý den, když obchodník vrací DPH, tak na základě jakého dokladu? Má si nechat originál potvrzeného daňového dokladu celním orgánem a zákazníkovi nechat ten označený "COPY"? Předem děkuji
Hlášení závadného obsahu

Blanka
15. 4. 2014 12:15:09
Dobrý den.
Může ciczinec z Ukrajiny požadovat i DPH za nakoupené auto?
Jsme plátci DPH.
Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
MEDIA MARKET s.r.o.
Překladatelská agentura s historií od roku 1991.
www.mem.cz

CK Alexandria
Dovolená u moře, exotické i lyžařské zájezdy.
www.alexandria.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,74 Kč
-0,145 Kč
23,24 Kč
0,025 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 16.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru