Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Sazba DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016


Redakce
1. 12. 2016
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Od 1. 12. 2016 dochází k zařazení stravovacích služeb do přílohy č. 2 zákona o DPH a uplatní se tak první snížená sazba daně.

Foto: Shutterstock

 

V souvislosti s novelou zákona o DPH se od 1. prosince 2016 v případě uskutečňování zdanitelných plnění spočívajících v poskytování stravovacích služeb a podávání nápojů s místem plnění v tuzemsku uplatní první snížená sazba daně.


 
Na základě novely zákona o DPH č. 113/2016 Sb., kterou se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, dochází s účinností od 1. 12. 2016 k zařazení stravovacích služeb do přílohy č. 2 zákona o DPH. Generální finanční ředitelství vydalo k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016 informaci, se kterou se v tomto článku seznámíme.
 
Za předpokladu splnění níže uvedených zákonných podmínek se tak v případě uskutečňování zdanitelných plnění spočívajících v poskytování stravovacích služeb a podávání nápojů s místem plnění v tuzemsku uplatní nově první snížená sazba daně.
 
Výše uvedená změna plyne z rozšíření přílohy č. 2 zákona o DPH o položku „56 – Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.“
 
Pro uplatnění první snížené sazby daně u služeb je obecně rozhodující zařazení předmětné služby do přílohy č. 2 zákona o DPH. Pro tyto účely je podstatné, že se jedná o služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné od 1. ledna 2008 (dále jen „kód CZ-CPA“) a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části přílohy č. 2. Tato kritéria musí být naplněna současně, nikoli odděleně pouze na základě zařazení do příslušného kódu CZ-CPA nebo pouze na základě slovního popisu.
 
1. Kritérium zařazení poskytované služby do kódu CZ-CPA 56 – pod tyto služby spadají dle klasifikace produkce CZ-CPA veškeré restaurační, cateringové a ostatní stravovací služby služby podávání nápojů. Jedná se například o služby restaurací, cateringových společností, závodních a školních jídelen apod.
 
2. Kritérium slovního popisu – stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.
 
Pokud jsou poskytované služby zařazeny do kódu CZ-CPA 56, je následně nutné vyhodnotit kritérium slovního popisu. První snížená sazba daně se u stravovacích služeb a služeb podávání nápojů uplatní pouze za předpokladu, že se jedná o zdanitelné plnění ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o DPH.
 
Tato úprava se proto nevztahuje zejména na stravovací služby poskytované v souvislosti s výchovou a vzděláváním, tj. stravování žáků ve školních jídelnách, které jsou podle § 57 zákona o DPH osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně (osvobozeno ovšem není stravování poskytované studentům na vysokých školách).
 
A dále se nevztahuje ani na stravovací služby poskytované v souvislosti s poskytováním zdravotních a sociálních služeb, které jsou také osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně (§ 58 a § 59 zákona o DPH).
 
Podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků je z uplatnění první snížené sazby daně vyloučeno, a proto se u těchto služeb i nadále uplatní základní sazba daně. V případě alkoholických nápojů specifikovaných dle kódu nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 a tabákových výrobků dle kapitoly 24 celního sazebníku se proto uplatní vždy základní sazba daně bez ohledu na formu zdanitelného plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby).

Praktické aspekty poskytování předmětných služeb

Z hlediska vymezení restauračních služeb dle unijních předpisů a judikatury Soudního dvora Evropské unie lze dovodit, že do této kategorie spadají stravovací služby i podávání nápojů ve smyslu kódu CZ-CPA 56, přičemž jednotlivá podání jídel, nápojů či obojího jsou obvykle považována pouze za jednu složku restaurační služby jako celku, v němž služby převažují.
 
S ohledem na znění kritéria slovního popisu v příloze č. 2 k zákonu o DPH, které mimo jiné ustanovuje výjimku z uplatnění první snížené sazby daně v případě alkoholických nápojů a tabákových výrobků podávaných v rámci stravovacích služeb a podávání nápojů, je, z hlediska určení správné výše sazby DPH u předmětných zdanitelných plnění, nutné rozlišit ty části plnění vztahující se k podání alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků, neboť u těchto položek se první snížená sazba daně neuplatní.
 
Pokud si host restaurace objedná například dvě polední menu skládající se z hlavního jídla a nápoje, přičemž v prvním případě bude podáván nápoj nealkoholický a ve druhém alkoholický, musí provozovatel restaurace, plátce DPH, v rámci poskytnuté stravovací služby rozlišit uplatnění první snížené sazby daně u podání jídla a nealkoholického nápoje a uplatnění základní sazby daně v případě podání alkoholického nápoje, neboť tato složka předmětného plnění je z uplatnění první snížené sazby daně u stravovacích služeb ze zákona explicitně vyloučena.
 
Uvedená pravidla se neuplatní v případě stravovacích služeb a podávání nápojů poskytnutých v rámci zvláštního režimu pro cestovní službu dle § 89 zákona o DPH. Podrobnější informace najdete v informaci k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu.
 
V případě poskytování stravovacích služeb a podávání nápojů ubytovacími zařízeními mohou nastat určitá specifika, za jejichž předpokladu se výše uvedená pravidla rovněž neuplatní. Vybrané příklady k této oblasti naleznete na webu Finanční správy.

Přechodné období

S ohledem na účinnost zákona č. 113/2016 Sb. a souvisejících přechodných ustanovení se bude nová úprava v oblasti sazeb daně aplikovat u těch zdanitelných plnění, která budou uskutečněna od 1. 12. 2016. V případě situací, kdy byla poskytnuta úplata přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění a toto plnění bude uskutečněno až po 1. 12. 2016, uplatní se pro výpočet daně postup podle § 37a zákona o DPH.

Závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění

V případě nejistoty či nejasností, jakou sazbu daně v případě zdanitelného plnění uplatnit, lze i nadále využít institutu tzv. závazného posouzení. Podání žádosti o závazné posouzení pak vychází především z § 47a a § 47b zákona o DPH, přičemž se pro podání žádosti a další procesní záležitosti spojené s řízením o závazném posouzení použijí příslušná ustanovení daňového řádu.
 
Žádost se může vztahovat pouze k jedné položce zboží či služby a její podání podléhá správnímu poplatku ve výši 10 000 Kč.


Zdroj: Finanční správa (informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016)
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Jarka
26. 5. 2017 13:23:34
Když se do jídla-kávy přidá alkohol, platí 15% DHP ?
Hlášení závadného obsahu

Petra
24. 4. 2017 12:43:03
Penze oslavy DPH - Jsme ubytovcí zařízení i s restaurací, co se týče oblasti restauračního stravování, pak sazba DPH 15%, ale řešíme otázku, co rodinné oslavy, které čerpají také stravu např. formou rautu, pokládá se za catering v sazbě 21%? Děkuji.
Hlášení závadného obsahu

AGRI-M, spol. s r.o.
20. 3. 2017 9:31:58
Dovoz obědů do kantýny a jejich výdej, část platí zaměstnanc. Jaká sazba 15 nebo 21 % .
Hlášení závadného obsahu

KALIE
6. 12. 2016 11:50:43
Domnívám se, že kde se podávají nealko nápoje formou obsluhy, např. kavárny, platí totéž,tj. snížená sazba daně. Jestliže se prodává bez možnosti konzumace na místě prodeje, pak jde o prodej zboží a uplatní se taková sazba DPH, do které zboží patří. Do 30.11.2016 platí, že podání limo v restauraci je službou zdaněnou 21%. Pokud by si host chtěl PET s nealko koupit celou, pak by obchodník dal 15%. Od 1.12.2016 je služba podání nealko v 15% i když si k tomu nedáte jídlo.
Hlášení závadného obsahu

turbo
2. 12. 2016 17:55:46
Tak jestli tomu rozumím dobře tak kde se nepodává jídlo tak i nealko 21 % DPH !!!
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

28. 5. 2020 | Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
CEZNA CZ s.r.o.
nábytek prodej výroba velkoobchod
www.cezna.cz

S Partnerem v Pohodě
FOCUS Partner vede účetnictví téměř 40 firmám v Pohodě
www.focus-partner.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,02 Kč
-0,035 Kč
24,52 Kč
-0,088 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 28.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru