Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Uplatňování DPH u osobních automobilů


Bc. Kateřina Kandlerová
4. 11. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Abyste měli nárok na odpočet DPH u pořízeného automobilu, musíte být mimo jiné plátcem DPH a využívat auto k podnikatelským účelům.

Foto: Fotolia.eu

 

Kdo a kdy si může uplatnit daň z přidané hodnoty u osobního automobilu? Je nutné kvůli tomu vést knihu jízd? Co se stane, když se změní okolnosti a vozidlo bude využíváno jinak, než bylo původně v plánu? Dozvíte se v tomto článku.


 
Blíží se konec roku a s ním se jistě, tak jako pokaždé v tomto období, objeví spousta zvýhodněných nabídek na koupi nového automobilu. Podnikatelé a firmy mohou očekávat masivnější reklamní kampaně, ve kterých uslyší známé lákání na daňové úspory. Mezi nejčastější „taháky“ patří snížení daně z příjmů a navíc, jako „bonus“, možnost odpočtu DPH.
 
Daň z přidané hodnoty skutečně při nákupu vozu není zanedbatelná. Nicméně jsou s tím spojena určitá úskalí. V následujícím článku si vysvětlíme, kdo a jak si může uplatnit DPH u osobního automobilu a co vše to vyžaduje.
 
V účetní praxi se často setkáváme s myšlenkou nákupu vozidla právě z výše zmíněných důvodů. Pro samotné nadšení jsou však často opomíjené povinnosti, které jsou s takovouto nemalou investicí spojené. Každá osoba si musí předem dobře rozmyslet, jak takový automobil bude používat. Zda pouze na podnikání, nebo i soukromě.
 
S tím souvisí také další otázky, jako např. zda bude nutné vést knihu jízd, zda si bude možné odečíst DPH z účtenek a paragonů za nákup pohonných hmot či jiných nákladů na vozidlo, nebo co se stane, když se změní okolnosti a vozidlo bude využíváno jinak, než bylo původně v plánu.

Kdo má nárok si odečíst DPH

Na úvod je důležité si uvědomit, kdonárok si tzv. odečíst DPH, neboli uplatnit si DPH na vstupu.
 
Komu tedy vzniká nárok na odečet DPH v souvislosti s pořízením automobilu? Je nutné splnit některé podmínky, kterými jsou např. tyto:
 • musí jít o podnikatele či firmu,
 • jedná se o plátce daně z přidané hodnoty,
 • auto bude využívat pro svou podnikatelskou činnost,
 • nesmí jít o automobil, u kterého by plátce neměl při jeho pořízení nárok na odpočet DPH,
 • vozidlo musí být prokazatelně zakoupeno nejdříve dnem účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty č. 87/2009 Sb.
 
Slovem „podnikatel“ je myšlena osoba samostatně výdělečně činná. Tato osoba může vést jak daňovou evidenci, tak účetnictví (dříve podvojné). A stejně tak se postupuje i u obchodních společností (např. s.r.o.). Může tedy jít jak o fyzickou, tak i právnickou osobu.

DPH u osobních automobilů po 1. 4. 2011

Jelikož se zákony a vyhlášky neustále mění a něco jiného platilo v dřívějších letech než dnes, je dobré si říci, že tento článek se bude týkat osobních automobilů pořízených po datu 1. 4. 2011 (novela zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). A zároveň půjde o automobily, které byly pořízeny přímo do vlastnictví (nikoliv na leasing).
 
Protože osobní automobil je majetkem, který se často využívá tzv. smíšeným způsobem (to znamená jak pro podnikatelskou činnost, tak pro soukromé účely), je důležité zjistit, jakým způsobem se vypořádat s DPH.
 
Následující řádky se však týkají i těch, kteří si řeknou, že auto budou na 100 % využívat pro podnikatelskou činnost, avšak v dalších letech dojde k využití pro jiné účely. Mnohdy se stává, že takový podnikatel občas odveze děti do školky nebo zajede na nákup. V tom případě by si měl uvědomit, že auto již nevyužívá 100% na podnikání.
 
Při případné kontrole ze strany finančního úřadu by se dostal do problémů i s obhájením uplatnění nákladu či výdaje spojeného s takovouto cestou.

Poměrný koeficient

Existuje metoda uplatnění odpočtu v poměrné výši za použití „poměrného koeficientu“. Tento podíl vyjadřuje, jaké je použití automobilu pro podnikání. Například se může vyjádřit jako počet km pro podnikání / počet km celkem.
 
Při pořízení auta a následném uplatnění odpočtu DPH z pořizovací ceny se postupuje tak, že se stanoví tento poměrný koeficient kvalifikovaným odhadem. To v praxi znamená, že podnikatel odhadne například procenty, jak toto auto bude využívat pro svou podnikatelskou činnost.
 
Po skončení kalendářního roku se podle skutečně ujetých kilometrů pro podnikatelské účely vůči kilometrům ostatním určí roční poměrný koeficient. Bude-li se lišit od kvalifikovaného odhadu o více než 10 procentních bodů, výše uplatněného odpočtu se upraví.
 
Pokud je skutečný koeficient nižší, opravu musíme provést. Ale pokud je skutečný koeficient vyšší, opravu můžeme provést. Tato úprava se provede na daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku.
 
Povinnost sledovat poměr využití vozidla je celkem 5 let a počíná běžet rokem, v němž byl dlouhodobý majetek, v našem případě automobil, pořízen.

Příklad

Měsíční plátce DPH si v lednu 2012 pořídí auto za 300 000,- Kč + DPH 63 000,- Kč. Poměrný koeficient učiněný kvalifikovaným odhadem činní 90 % z DPH = 56 700,- Kč. Tato částka se v přiznání k DPH za leden 2012 projeví na řádku 40.
 
Na konci roku však zjistíme, že skutečný roční poměrný koeficient je 75 %. V přiznání k DPH za prosinec 2012 se na řádku 45 provede oprava, která se vypočítá takto: (90 - 75) x 63 000,- / 100 = 9 450,- Kč.
 
Na řádek 45 se napíše -9 450,-.
 
Na konci roku 2013 se zjistí skutečný poměrný koeficient ve výši 60 %. Vznikne tak opět povinnost upravit odpočet o částku, která se vypočítá takto: [(75 - 60) x 63 000,- / 100] x 1/5 = 1 890,- Kč. Tentokrát se částka -1 890,- Kč zapíše na řádek 60.
 
Koeficient 1/5 znamená pětiletou lhůtu pro úpravu odpočtu daně, protože částku musíme vypočítat ve výši jedné pětiny.
 
Tuto metodu nalezneme v zákoně č. 235/2004 Sb., o DPH, konkrétně v § 75 odst. 4, § 77, § 78 až 78d a § 79 až 79c.

Kniha jízd

Z výše uvedeného vyplývá další povinnost podnikatele. Aby mohl vypočítat skutečný poměrný koeficient, musí si vést knihu jízd. Pro mnohé se jedná o nepříjemnou a administrativně zatěžující věc, nicméně je nutná, aby se prokázalo, že příslušné výdaje jsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení jejich příjmů.
 
Má také za povinnost průkazným způsobem dokázat, že daný automobil byl použitý pro podnikatelskou činnost, ze které vyplývají příjmy, jež jsou zdaňovány dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 
Jaké údaje by měla kniha jízd obsahovat? Jsou to např. tyto:
 • obchodní jméno,
 • SPZ, druh a kategorie vozidla,
 • jméno a příjmení řidiče,
 • datum, místo a čas začátku a konce jízdy,
 • stav tachometru při odjezdu a příjezdu,
 • účel jízdy,
 • podpis odpovědné osoby a řidiče.
 
Dále je nutné disponovat dokumenty, jimiž můžeme doložit účel pracovní cesty. Mohou to být například zápisy z jednání, parkovací lístky, výpisy z platebních karet apod.

Je důležité uvádět do knihy jízd pravdivé informace, protože při případné kontrole má právo správce daně zkontaktovat firmy, které máte v knize jízd uvedeny, zda byly ve vámi stanovenou dobu opravdu navštíveny.
 
Níže uvádíme důležité právní předpisy týkající se knihy jízd:
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční,
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Krátké shrnutí

Jak lze z článku vidět, není vždy zcela jednoduché se v dané oblasti zorientovat. Pokud tedy uvažujete o nákupu vozidla z některého z výše uvedených „úsporných“ důvodů, je důležité si dobře promyslet, na kolik jej pro svou podnikatelskou činnost využijete.
 
I když budete skálopevně přesvědčeni, že jej pro tuto činnost využijete na 100 %, a může tomu tak mnohdy skutečně být, máte za povinnost vést knihu jízd. Následně je po skončení každého kalendářního roku nutné zkontrolovat, zda byl váš odhad správný a případně provést patřičné úpravy, jak jsme si ukázali výše.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

jan
8. 12. 2017 23:37:36
Dobrý den,
jsem plátce DPH, mám zájem o koupi osobního automobilu od soukromé osoby (neplátce DPH). Mohu si v tomto případě uplatňovat vrácení DPH z celkové částky?
Hlášení závadného obsahu

Dastrodo
23. 4. 2017 9:24:52
Koupil jsem nový vůz a uplatnil odpočet DPH. Končí 2.Rok jeho užívání a vlivem událostí uvažuji o ukončení podnikání. Kolik budu muset vracet na DPH? Jaký je mechanismus výpočtu vrace DPH podle let používání vozu? Vůz byl koupen 10/2015 - započítává se již tento rok do mechanismu výpočtu vracení DPH? Děkuji za odpovědi, s pozdravem Dastrodo.
Hlášení závadného obsahu

L. Meluzínová
20. 3. 2017 9:19:00
Dobrý den,
jsem plátce DPH, mám zájem o koupi osobního automobilu od soukromé osoby (neplátce DPH).Mohu si v tomto případě uplatňovat vrácení DPH z celkové částky?
Hlášení závadného obsahu

Lenka
21. 9. 2016 9:03:01
Právnická osoba plátce DPH prodává vůz fyzické osobě taktéž plátci DPH. Jak je to s DPH musí být uvedeno a budeme jej tedy odvádět FÚ? Děkuji L.
Hlášení závadného obsahu

lucias
25. 1. 2016 13:01:57
jak je to prosím s DPH při prodeji osobního automobilu, který plátce DPH nakoupil od nepodnikatele v EU v roce 2013?
Hlášení závadného obsahu

vera
17. 2. 2015 19:48:56
koupili jsme z bazaru OA do podnikání jako FO. Fa je vystavena s dph je možné si dph odečíst v účetnictví?
Hlášení závadného obsahu

martin
5. 8. 2014 18:15:42
Dobrý den
Mám zájem koupit ojetý vůz do firmy s odpočtem DPH.Vozidlo je již registrováno v ČR. Budu vozidlo v autobazaru platit i s DPH a pak si DPH budu nárokovat,nebo budu platit vozidlo bez DPH. Děkuji za info.
Hlášení závadného obsahu

růža
19. 3. 2014 16:03:29
koupím auto na leasing a během trvání leasingu toto auto prodám jak to bude s platbou DPH
Hlášení závadného obsahu

lela
27. 11. 2013 13:19:23
Jak píšete, DPH lze zpětně uplatnit pouze, pokud jsou plnění součástí obchodního majetku (ke dni registrace), jinak ne.
Hlášení závadného obsahu

lorga
26. 11. 2013 15:10:29
právnická osoba je dobrovolným plátcem od 5.10.13. Zpětně lze uplatnit DPH 12 měs.od tohoto data (§79 DPH). Lze uplatnit ale jen to co je součástí obchodního majetku. Pokud bude provozován penzion a před registrací DPH budou např.provedeno toto: nákup koberců,záclon,materiálu na opravy (štětky,barvy...), dále revize plynu,eletriky,vody vč. anylýzi pitné vody, zřízení internetových stránek atd. Lze si z tohoto zpětně uplatnit DPH? Dále z pořízeného zboží-káva,pivo,chlazené výrobky atd. ANO?!
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
OSCOM.CZ
Autorizovaný obchod a velkoobchod s profesionálním nářadím
www.oscom.cz

LeonTax s.r.o.
Registrovaná daňová a účetní kancelář
www.leontax.cz

Daňový kalendář

26. 8. 2019 Souhrnné hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Kontrolní hlášení (za červenec 2019)
26. 8. 2019 Přiznání DPH (za červenec 2019)
2. 9. 2019 Daň z nemovitých věcí (1.splátka - popl. provozující zeměd. výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5000 Kč)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,78 Kč
0,045 Kč
23,22 Kč
-0,017 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.08.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru